T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : 65604914-180.99.GNL.79
Konu : Genelge
DAĞITIMLI
İlgi : 25/03/2014 tarihli ve 1 sayılı Genelge.
İlgi'de kayıtlı Genelgenin "VI. Diğer İşlemler" bölümünde yer alan 6.maddeyi
kaldıran 14.04.2014 tarihli, 2014/2 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hasan KÖSEOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
14/04/2014 tarih ve 2 sayılı Genelge
DAĞITIM :
Gereği :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Bilgi :
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı
:…
Konu
: 2014/1 sayılı genelge
GENELGE
(2014/2)
İlgi: 25/03/2014 tarihli ve 1 sayılı Genelge.
A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemleri
düzenleyen İlgi'de kayıtlı Genelgenin "VI. Diğer İşlemler" başlığının 6. fıkrası
iptal edilmiştir.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM: Gümrükler Genel Müdürlüğü
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Download

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel