f
âk
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
w â "f*“ k —
W
Sayı : 34776202/42/4365490
Konu: TEFBİS Okul Öncesi Modülü
02/10/2014
..........................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlg i: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 30/09/2014 tarih ve
84536802/841.99/4323489 sayılı yazısı.
İlçenizde okul öncesi sınıflan bulunan okul ve kurumlann 01-10 Ekim tarihleri
arasında bilgi girişlerinin MEIS modülü üzerinden yapılmasını bilgi girişlerini yapmayan
Okul ve Kurumlara TEFBİS Okul Öncesi Modülünün açılmayacağına ilişkin Bakanlığımız
Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi yazılan ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi giriş ve güncellemelerin belirtilen tarihler arasında yapılmasını ve herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet TÜRKKAN
Vali a.
Şube Müdürü
EK: Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIMLI
Tüm İlçe Kaymakamlığı
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
,02
P
İh
Mersin tl Milli Eğitim Müdürlüğü Duralupmar Mah.-GMK. Bulvarı Yenişehir / MERSİN Bilgi İçin: Mehmet
ŞİMŞEKKAYA / Adnan KÜÇÜKDUVEYKI VHKJ Strateji 2 ( Araştırma Planlama İstatistik ) Hizmetleri Birimi Telefon :
0 (324) 329 14 81 -84 Dahili Tel: 120 Faks: 0(324) 327 35 18 -19 e Posta: [email protected]@hotmaiI.com Elektronik Ağ:htpp://mersin.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 0bf4-fFd3-34 lc - b 5 0 1-cd d d kodu ile teyit edilebilir.
V
İS»
\
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı *.84536802/841.99/4323489
Konu: TEFBİS Okul Öncesi Modülü
30/09/2014
2014-2015 Eğitim öğretim yılında bünyesinde okul öncesi sınıflan bulunan
eğitim kurumlan okul öncesi bilgilerini güncellemeleri için Mebbis Meis modülü
01- 10 Ekim 2014 tarihleri arasında açılacaktır.
Söz konusu tarihler arasında Mebbis Meis modülünde bilgi güncellemesi yapmayan
eğitim kurumlan, TEFBİS ekranında tanımlanamayacağı için okul öncesi modülü bu
kurumlann kullanımına açılmayacaktır.
Bu nedenle 01-10 Ekim 2014 tarihleri arasında okul öncesi sınıflan olan eğitim
kurumlannın gerekli güncellemeleri yapmalan hususunda gereğini rica ederim.
Veysel ERDEL
Bakan a.
Başkan
Dağıtım:
B Planı
Atatürk BIv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgLi.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: Berat SEZGİN V.H.K.İ
Tel: (0312)413 14 88
Belge Geçer:(0312) 418 64 01
8ece-f75I-323d-95bl“lc91
kodu ile teyit edilebilir.
Download

,02 P İh - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü