FİLLİ PUAN SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
GENEL ŞARTLAR
KART SAHİBİ OLMA VE KARTIN TESLİMATI
• Filli Puan Kartının mülkiyeti, Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’ ye aittir.
• Filli Puan Kart Başvuru Formunun doldurulması ya da geçici kart kullanılmaya başlanması ile genel şartlar kabul edilmiş
sayılır.
• Betek Boya ve Kimya San.A.Ş., Filli Puan Kartı dilediğinde bir banka yada finansman kuruluşuna devredebilir.
• Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., gerekli gördüğünde Filli Puan Kartını iptal edebilir ya da iadesini talep edebilir. Kart
hamili şimdiden bunu kabul eder.
• Kart hamili, Filli Puan Kartı alır almaz arkasındaki imza kısmını imzalamalıdır. Kart hamili, kartı iyi durumda tutmak ve
kullanmak yükümlülüğündedir.
• Kart hamili olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
• Kart hamili, Filli Puan Kart Başvuru Formuna yazdığı bilgilerin doğru olduğunu, formda belirttiği adres bilgilerine göre
hediye teslimatlarının yapılmasını kabul eder.
• Kart hamili, Filli Puan Kart Başvuru Formuna yazdığı bilgilerin, Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. veya 3.kişilerce
düzenlenen aktivite, kampanya, davet, posta, eposta gönderileri ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere
paylaşılabileceğini kabul eder.
• Filli Puan Kartı, kart hamili tarafından Türkiye genelinde Filli Puan amblemi ve POS cihazı bulunan Filli Boya satış
noktalarından ve ileride dahil edilebilecek Filli Boya satış noktalarından yapılan ürün ve hizmet alımında POS
cihazından geçirilmek ve ürün ambalajındaki barkod okutulmak suretiyle Filli Puan kazanmak ve harcanmak için
kullanılacaktır.
• Kart hamili, Filli Puan Kartını kullandıkça, slip üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek ve gerekiyorsa, o anda
bayiye itirazını yapacaktır.
• Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. Filli Puan değerlerini ve puan kazanma şartlarını istediği zaman değiştirebilir..
• Filli Puan uygulamasının suiistimalinin tespiti halinde, kart hamili Filli Puan kazanamayacaktır.
• Filli Puan uygulaması, önceden haber vermek koşuluyla, herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir ya da
kaldırılabilir.
• Filli Puan Kartı Başvuru Forumu’nu doldurarak;
1. Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sok. No:2 34742 İSTANBUL adresine göndermeniz ya da
2. (0216) 571 10 55’e fakslamanız ya da
3. En yakın Bölge Müdürlüğüne veya Filli Boya yetkili bayisine teslim etmeniz gerekmektedir.
Ancak, Filli Puan Kartı talep başvurusu, Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’ ye başvuruyu kabul etme ve Filli Puan Kartı
düzenleme yükümlülüğü getirmez.
HEDİYE KAZANMA VE TESLİMATI
• Filli Puan Kartı’ nı kullanma koşulları, Filli Puan İnternet Hediye Kataloğunda yer alan hediye çeşitleri ve hediye
puanları tek taraflı olarak Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. tarafından değiştirebilir.
• Kart hamili, Filli Puan sisteminde kayıtlı puanları üzerinden Filli Puan İnternet Hediye Kataloğundan puanına denk gelen
ürünü talep edecektir. Sözlü talepler karşılanmayacaktır.
• Betek A.Ş., Filli Puan İnternet Hediye Kataloğu’ nu ve hediyelerin Filli Puan değerlerini istediği zaman değiştirme
hakkına sahiptir.
• Filli Puan İnternet Hediye Kataloğundaki hediyeler stoklarla sınırlıdır.
• Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., kart hamilinin puanı karşılığında talep ettiği hediyenin yerine, o puana en yakın değerde
bir başka hediyeyi yada Filli Puan İnternet Hediye Kataloğunda yer alan hediyelerden herhangi biri yerine, katalog
dışından puana karşılık gelen en yakın nitelik ve vasıfta bir hediye verme hakkını saklı tutar.
• Filli Puan İnternet Hediye Kataloğunda yer alan ürünlerin kalite ve garanti sorumluluğu, üretici/ithalatçı firmaya aittir.
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. hiçbir şekilde hediyelerin garantörü değildir.
KARTIN ÇALINMASI VEYA KAYBOLMASI
• Filli Puan Kartının çalınması, kaybolması veya kullanılmayacak halde bozulması durumunda, kart hamili derhal durumu
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’ ye bildirecek ve Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. kartı iptal edecektir. Bildirim
yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.
• Kart hamili, kaybolan Filli Puan Kartı ile kazandığı Filli Puanları yeni kartına yükletebilmek için, 444 1 222 numaralı
telefondan Filli Boya Danışma Merkezini arayarak eski kartında birikmiş puanların yeni karta yüklenmesini talep
edecektir.
Genel şartlar ve form içeriğini okudum, kabul ediyorum.
Ad-Soyad:
Filli Puan Kart No:
İmza:
Download

FİLLİ PUAN SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ