Ek
ULUSLARARASI KRİZ GRUBU’NUN ÖNERİLERİ
- Afgan Güvenlik Güçlerine artan direniş konusunda yardımcı olmak için
Afganistan Hükümeti
1.
ABD’yle İkili Güvenlik Anlaşması’nı, NATO’yla Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması’nı
imzalamalıdır.
2.
Afgan kuvvetlerinin zayiat oranını azaltmak için acil adımlar atılmalı, bu
kapsamda polis ve askerlere temel acil durum tıbbi bakım eğitimi verilmelidir.
3.
Yolsuzlukla mücadele önlemleri güçlendirilmeli, personelin maaş ve diğer
ödemelerini almaları ve cephane, yakıt ve diğer lojistik arzın ANSF birimlerine ulaşması
sağlanmalıdır.
ABD Hükümeti
1.
Mobil Saldırı Gücü programının kapsamı ciddi biçimde genişletilerek 2014-2015
dönemi için kötüleşen güvenlik eğilimlerine karşın yeterli ANSF acil müdahale birimi
bulundurulmalıdır.
2.
Ücra bölgelerde hükümet kontrolünü sağlamlaştırmada kullanılacak helikopter
desteği de dahil olmak üzere taktik hava desteği konusunda Afgan kapasitesini artırmak için,
gerekirse diğer ülkelerle birlikte bir yol bulunmalıdır.
Diğer bağışçı ülkeler
1.
2012 NATO Şikago Zirvesi’nin devamı olarak bağışçı ülkelerin bir araya geldiği
bir toplantı düzenlenmeli, bu toplantıda yıllık destek taahhütleri artırılmalı, bu şekilde
ANSF’nin mevcut kuvvet seviyesini sürdürmesi sağlanmalıdır. ANSF’nin mevcut düzeyi
sürdürülebilir olmadığı gibi büyük bir ordu Afganistan için arzu edilir bir husus da değildir;
ancak, kuvvet indirimleri istikrar sağlanmasıyla paralel gerçekleştirilmelidir.
2.
Afgan Hükümeti’nin yolsuzlukla mücadele önlemeleri desteklenmelidir.
1/3
-Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması için
Afganistan Hükümeti
1.
Direnişçilerle barış görüşmelerinin canlandırılması için Pakistan da dahil olmak
üzere bölge ülkelerine diplomatik erişim artırılmalı; iki ülkenin sivil ve askeri liderleri arasında
asgari iletişim korunmalı ve gerilimi azaltmanın bir yolu olarak ikili ekonomik işbirliğini artırma
yolları araştırılmalıdır.
2.
Pakistan sınırları içinde doğrudan askeri müdahaleden veya Pakistan karşıtı
militanların desteklenmesinden kaçınılmalıdır.
- Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi için
Afganistan Hükümeti
1.
Afgan Yerel Polisi’nin güç istismarı ve ülkenin birçok yerindeki istikrarsızlaştırıcı
etkisi dikkate alındığında tartışmalı Afgan Yerel Polis programına bağımlılık azaltılmalı ve
nihai aşamada sonlandırılması hedeflenmelidir.
2.
ANSF birimlerinin sivilleri koruyamama veya kasten hedef alma durumları
şeffaflıkla soruşturulmalı ve gerekli disiplin tedbirleri alınmalıdır.
Bağışçı ülkeler
1.
ANSF’yi Anayasaya saygılı ve Afganistan’ın insan hakları ve silahlı çatışma
konularındaki uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya teşvik edecek programlar
desteklenmelidir.
- Siyasi meşruiyeti ve devletin varlığını geliştirmek için
Afganistan Hükümeti
1.
Güvenlik sorunlarının kamuoyu ve medyada tartışılması teşvik edilmeli ve
çatışmanın dış faktörlerinin haricinde yolsuzluk, haklardan mahrum etme ve dokunulmazlık
gibi Afgan iç dinamiklerinin de dikkate alınması gerektiği kabul edilmelidir.
2/3
2.
Özellikle vilayet ve daha alt birimlerde Afgan Hükümeti siyasi açıdan daha
kapsayıcı hale getirilmelidir.
3.
2014 seçimleri ve daha sonraki seçimlerde Bağımsız Seçim Komisyonu ve
Bağımsız Seçim Şikayetleri Komisyonu’nun işleyişine müdahaleden kaçınılmalıdır.
4.
Yabancı kuvvetlerin ayrılmasının ardından cihat mantığını zayıflatmak için
cephede savaşan direnişçilere yönelik olarak uluslararası kuvvetlerin yokluğu mesajları
verilmelidir.
Tüm bağışçı ülkeler
1.
Afganistan’a ekonomik yardım sürdürülmeli ve gümrük ve diğer kamu gelirlerinin
artırılması konusunda Maliye Bakanlığı’yla çalışmalar yapılmalıdır.
2.
Bağımsız Seçim Komisyonu ve Bağımsız Seçim Şikayetleri Komisyonu, oy
verenlerin diskalifiye edilmesi ve şikayetlerin değerlendirilme sürecinde seçim kanunlarına
sıkı biçimde uymaları konusunda teşvik edilmelidir.
3.
Afgan Hükümeti’nin Pakistan’la ilişkileri geliştirme ve barış görüşmelerini
canlandırma çabasına diplomatik destek sağlanmalıdır.
3/3
Download

İndirmek İçin Tıklayınız