KATKI VERENLER:
Ali Ergin Demirhan
Aydan Çelik
Gökçen Karaağaç
Jan Vansteenkiste
Aylin Aydoğan
Çağrı Kaderoğlu
Didar Aytaş
Didem Kırış
Ferdi Çiloğlu
Funda Başaran
Kemal Okur
Mehmet Okur
Murat Karadeniz
Mustafa Aldemir
Önder Özdemir
Tuba Güneş
Fotoğraf: Ufuk Koşar
2
www.capul.tv
Hoş geldin sayın çapulcu,
Derin analizlere girmek için yazılmış bir kitabı okumuyorsun.
“Hikaye seni anlatıyor” diye yazana saygımız sonsuz,
ancak bu kitapta durum başka: Hikayeyi sen anlatıyorsun.
Türkiye’nin dört yanına direniş barikatları, direnişin
kalbindeki parka bir komün ve çapulcunun harman olduğu
o komünün içine bir televizyon kurdun.
Uzmanların cehaletine, profesyonelin dezenformasyonuna, büyük medyanın küçük hesaplarına, sansürüne, otosansürüne, yalanına, dolanına, AKP'nin biberine, gazına,
copuna, sopasına karşı ekrana bu kez sen geçtin.
Elinden geleni yaptın, ihtiyacın olanı aldın. Haber verdin,
haber aldın. Selam verdin, selam aldın. Hısımınla sohbet
ettin, hasmına küfrettin, bağzı şeylere kahrettin. Çok şey
öğrendin ve öğrettin.
6 Haziran’da ışıyan ekran 15 Haziran’da Gezi'ye yağan
gaz bombalarıyla dumanlandığında milyonlar senin sesini
duyuyordu. Sen “bu daha başlangıç” diye başlıyordun,
Çapul TV’de tamamlıyordun: “Mücadeleye devam!”
İsyan Haziran'ından sonra "bu daha başlangıç, yayına
devam" diyen Çapul TV, sokağın ve isyanın ekranı olmaktan,
çapulculuktan, amatör ruhtan, gönüllü emekten, akçesiz
üretimden taviz vermeyecek. Çapulcunun dayanışmasıyla
kurulan Çapul TV, çapulcunun dayanışmasıyla yola devam
edecek.
Bu DVD’li kitapta 6-15 Haziran’da Gezi Cafe’de yapılan
söyleşilerin video kayıtlarından bir seçki ile, aynı dönemde
“toplumların belası” Twitter’da cıvıldadıklarımız, halkın
medyası olarak kendimizle ve ötekilerle derdimizi anlattığımız satırlarımız, denizde damla kabilinden bazı fotoğraflarımız yer alıyor.
Bu hikayeyi sen yazdın, sen anlatıyorsun.
Yolun, yolumuz açık olsun…
3
www.capul.tv
HAKKIMIZDA
Gezi Parkı Direnişi, Türkiye’de egemen medyanın, içeriğini egemenlerin biçimlendirdiği gerçeği ve içeriğin yapısal ya da siyasal yanlılığı bir yana, uzun yıllardır
en temel işlevini yerine getiremez hale geldiğini ve meşruiyetini kaybettiğini
toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilen bir gerçeklik olarak su yüzüne
çıkardı. Su yüzüne çıkan bu gerçek, aynı zamanda halkın iletişim hakkının yıllardır
gasp edildiğini, insanların sürdürdükleri gündelik yaşamı anlamaları ve anlamlandırmaları sürecinde ihtiyaç duydukları enformasyondan mahrum bırakıldıklarını
da ilan etti.
Çapul.TV böylesi bir ortamda canlı yayınına 6 Haziran 2013 Perşembe günü
saat 16.00′da, yani Gezi Parkı Direnişi’nin 10. gününde başladı. Canlı yayını başlatan bizler, bu topraklarda yıllardır verilen mücadeleler içinde yeşermiş deneyim
ve birikimlerin takipçisi olarak, 13 yıldır hem mevcut eşitsiz iletişim ortamına karşı
hem de görünmez kılınan toplumsal grupların ve halkların kendi görünürlüğünü
yine kendi araç ve pratikleriyle sağlaması için mücadele eden ve bu mücadele
süreci içerisinde de sendika.org, sendika.tv, latinbilgi.net, 5deniz.net, Uluslararası
İşçi Filmleri Festivali, Tekel Direnişi’nin canlı yayını gibi farklı iletişim deneyimlerini
“halkın iletişim hakkı mücadelesi” çerçevesinde gerçekleştiren ve gerçekleştirmeye
devam eden bir topluluğuz. Bu topluluk 13 yıldır her yeni deneyime eklenen
gönüllüleri ile biraz daha çoğaldı, çoğalmaya devam ediyor.
Tüm deneyimlerimize ilham veren, en genel çerçevesini oluşturan “halkın
iletişim hakkı” mücadelesini genel olarak iletişim alanının ticarileşmesine karşı
çıkan, kamusal bilgi paylaşımının etkin ve siyasi iktidar-sermaye denetiminden
bağımsız kanalları olmasını ve herkesin bu kanallara eşit erişiminin sağlanmasını
talep eden, mevcut toplumsal iletişim ortamının tüm cinsiyetçi, gerici, ırkçı özel5
www.capul.tv
liklerinden arındırılmasını ve medya emekçilerinin örgütlenme haklarını savunan
çok yönlü bir mücadele olarak kavrıyoruz.
Halkın iletişim hakkının gerçeklik halini alabilmesinin, halkın çeşitli kesimlerinin
kendi alternatif iletişim ortamlarını, dilini ve pratiklerini yaratacak bir örgütlenme,
eğitim ve etkinlik süreci içinde iletişim hakkı mücadelesinin aktif bir öznesi haline
gelmesi ile olanaklı olacağını düşünüyoruz.
Bugüne dek bütün deneyimlerimizi toplumsal etkinliklerin, toplumsal grupların
ve direnişlerin bilgisini, en içeriden ve en az yapılandırılmış haliyle iletmek, verili
medya dilini, onun haber yapma biçimini, temsil düzenlemelerini aşmak amacını
göz önünde bulundurarak kurgulamaya çalıştık. Bu amacın yanında alternatiflik
iddiası taşıyan bir iletişim deneyiminin en azından taşıması gerektiğini
düşündüğümüz birkaç temel nitelik daha var:
• Toplumsal muhalefete ve hareketlere, daha eşitlikçi ve demokratik bir
toplumsal yapılanmaya yönelik mücadeleye destek vermek;
• Bilgi tekelleri tarafından bilerek görmezden gelinen, insan hayatının her
alanına dair bilgiyi üretmeye katkı sağlamak ve bu tür bilginin sunumu ve
dolaşıma girmesi için uygun bir platform sağlamak;
• Bilgi üretim sürecinde hiyerarşik yapılanmaya karşı çıkmak ve profesyonelamatör ayrımı yapmamak;
• Ticari faaliyetlerle asla bağı olmadan kendi maliyetlerini karşılamak;
• İletişim sürecinin ve bunun sonucunda üretilen bilginin ticarileştirilmesine
karşı mücadele vermek.
Ancak tüm bu niteliklerin de “alternatif bir iletişim olanağı sağladık ve bu en
mükemmeli” gibi bir noktayı işaret etmeyeceğini düşünüyoruz. Halkın iletişim
hakkı mücadelesi sürekli bir arayışı içermelidir diyoruz. İşte bu sürekli arama, bulmaya çalışma noktasında Gezi Direnişi’ne tanıklık etmek ve başkalarının da tanık
olmasını, direnişin doğrudan öznelerinin duygu, düşünce ve deneyimlerini görebilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız Çapul.TV canlı yayınları önemli bir aşamayı ifade ediyor.
Bizler yarı amatör bir ruhla, özgücümüzün, akçesiz üretimin ve gönüllü emeğin
paha biçilmezliğine inancımızla, her zaman daha fazlasını ve daha iyisini yapmamız
gerektiğinin bilinciyle çıktığımız yolda çoğalarak yolumuza devam ediyoruz.
.
6
www.capul.tv
Çapul.TV Gezi direnişinin ilk haftası dolmak üzereyken, 6 Haziran 2013’te
yayınına başladı. Aynı gün Twitter hesabını açtı. Tıpkı Çapul.TV'nin yayın amacı
gibi, Twitter hesabı da Gezi Parkı Direniş Alanı’nın bilgisinin paylaşılmasını hedefliyordu. Hiç birimiz sosyal medya uzmanı değildik. Twitter'i nasıl kullanacağımız konusunda fikrimiz yoktu. Ama Çapul.TV'nin konuklarının paylaştığı
deneyimler, izlenimler, düşünceler o denli çarpıcı ve o denli birbirini bütünler
nitelikteydi ki, bir anda kendimizi Twitter’da konuşulanlardan yetişebildiğimiz
çarpıcı cümleleri paylaşırken bulduk. Aşağıda okuyacağınız tweetler, @capul_tv
adresinden yayınlanan 2500'ü aşkın tweetin arasından seçildi. Tamamı
Çapul.TV konuklarının kendi cümleleri.
Bunların başında zaman zaman konuğun ismi, ya da örneğin 'karşı mahallenin vicdanlı çocuğu' ya da 'Yurtiçi Kargo direnişçisi çapulcu' gibi konuğun kendisine dair tanımı yer aldı. Ancak tweetleri yeniden derlerken bu tanımlayıcı
ifadeleri ve isimleri tamamen kaldırdık. Çünkü tweetleri biraraya getirdiğimizde gördük ki, bu cümleler kimin söylediğinden bağımsız olarak Gezi Parkı'nın sözleriydi. Eminiz Gezi Parkı'nın dili olsaydı o da aynı sözleri söylerdi...
• Yandaş medya istemiyoruz!
• revirin yanında bir de veteriner çadırı var! Hepimiz öğrenciyiz.
Dahili bilgisi bizden daha fazla bir veteriner hekimi bekliyoruz'
• ‘bu oluşumun bir kazanım elde edilse de, sürmesi gerekiyor!'
• 'tüm meslek sahipleri buraya gelip kendi çadırlarını kurabilir!
Hepsine çağrımızdır!'
• 'yediğimiz yemekten, yapacağımız çocuğa kadar her şeye karışan
bir hükümet var!'
• 'Artık yeter deme vakti gelmişti!'
• 'ben de çapulcuyum! Hakkımızı aramak, herkesin eşit olduğu bir
dünya istemek çapulculuksa şerefle taşırım çapulculuğu'
• 'emeği için direnen, sadece üreten ve ürettiği için sömürülen
herkese selam!'
• 'AKP iktidara geldiğinden beri sermaye için çalışmaya devam
ediyor'
• 'Buranın sermayeye açılmaması için buradayım'
• 'Toplumda derin fay hatları oluştu. Böyle bir ortamda bir halk
hareketi zeminleri sarsar'
• 'bu hareketi artık kimse yok sayamaz.'
• 'İktidar bloğunun çatlaması da kaçınılmaz'
• 'herkes kendi gücüne güvensin!'
• 'Çapulcunun içini dolduruyoruz. Bunu onurlu bir biçimde
yapıyoruz!'
• 'Özgürce hayatımı yaşayabilmek için, bu hakkı korumak için, bu
hakkı kullandırtmayanlara karşı direniyorum!'
• 'burası yapıcı bir ortam yıkıcı değil'
• 'Ne olacak hangi şekilde bilmiyorum ama mutlaka bir şey olacak'
• 'burayı görmezden gelmek o kadar da kolay değil. Halk
bilinçleniyor.'
• Toplumsal bilinç engellenemez'
• 'burada bir büyük değişimin ipuçları var!'
8
www.capul.tv
• 'acaip bir şey oluyor'
• 'Tayyip Erdoğan öngörülemez oldu. rasyonalitesi kalmadı'
• 'daha özgür bir medya da bir mücadelenin konusu'
• 'Çarşı favorim.'
• 'halka yakın olunabilir. ama saygısızlık halka yakınlık değildir.'
• 'Ben kendimi başbakanın halkı gibi hissetmiyorum ve onun için
buradayım'
• 'yüzde elli ayrımı yok halbuki, ben o yüzde elliye uzak
hissetmiyorum kendimi'
• 'AKP hükümeti iktidara geldiğinden beri biz çapulcuyuz'
• 'bu sadece Gezi Parkı eylemi değil artık. AKP politikalarına
bütünlüklü olarak karşı çıktığımızı Cumartesi anlatacağız'
• 'bir kız çocuğum var ve onun için buradayım
• 'biber gazı kozmetik etkisi yaratır mı bilmiyorum ama direnişi
tetikliyor '
• 'hükümet geri adım atmazsa eylemciler de geri adım atmaz '
• 'biraz uyuyorduk! Bütün bunlar bizi uyandırdı '
• 'Çapulcuyum çünkü direniyorum '
• 'Hiç politika alakası olmayan arkadaşlarımız bile sokakta ve gezi
parkında'
• 'AKP çok şanslı, çünkü tam üniversitelerin final döneminde direniş
başladı '
9
www.capul.tv
• 'yumurta isyanın simgesiydi ama artık sokaktayız. yumurtaya
gerek yok!'
• 'alternatif medyanın ne kadar önemli olduğu açığa çıktı '
• 'ben iyimserimdir. harekete dair hep iyimser oldum'
• 'halka güvenmenin eninde sonunda sonuç vereceğine
inanıyordum. zaman zaman bu inançtan şüpheye düştüğüm oldu'
• 'ama şimdi inancım pekişti.
• 'ben bir vatanseverim ve vatansever olarak düşünce örgütlüğü
istiyorum'
• 'bu direniş dijital gençliği bilgisayar başından kaldırdı. kalktılar ve
mücadele veriyorlar.'
• 'burada inanılmaz bir mizah var! Orantısız mizah '
• 'bu ülkede yaşamam diyenler, bu ülkede umut var ve burada
kalacağız diyor'
• 'susarken endişeliydik, artık biz de buradayız diyoruz. Güzel bir
gelecek bizi bekliyor '
• 'düşünüyorum öyleyse çapulcuyum' kayda geçsin:))
• zannedersem sizin başbakanınız aklını yitirmiş durumda'
• '5 gündür buradayım. çok heyecanlandım. biz de polis şiddeti ile
karşılaştık ama buradaki çok daha vahşi'
• 'kasmayın, eğlenin, keyifli işler yapın'
• 'adalet duygusuyla buradayım!'
• 'Ağaoğlu'nu üniversitede istemiyoruz!'
• 'emperyalizm takma diş kullanıyor artık'
• 'Bence hükümet herşeyi anlıyor ama saklamaya çalışıyor '
• 'hiç şüpheye düşmedim. Bundan sonra bizi daha büyük mücadele
bekliyor! '
• 'Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Dünyanın en mutlu
insanıyım'
• 'Gaz maskesi bizimle bütünleşti.'
• 'Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanında 10 TOMA bekliyormuş'
10
www.capul.tv
• 'kimse ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı söylemesin. Biz
kendi kararımızı vermek istemiyoruz!'
• 'Artık başka bir şey yaptığım zaman burada olmadığım için acı
çekiyorum'
• 'Benim hayatım çok sıradandı! Bardak taştı ve artık buradayım'
• 'Bize çapulcu dediklerinde ilk defa insan yerine konulduğumu
hissettim '
• 'Başbakana teşekkürler. Taksim özerk cumhuriyetine neden oldu'
• 'burada inanılmaz bir dayanışma, dostluk, beraberlik içindeyiz.
kimseye muhtaç değiliz'
• 'Biz burada uyandık. Bu bir direniş değil, bu bir diriliş'
• 'Bu dayanışma sürsün diye dua edeceğim'
• 'Bu kadar insanı bir amaç uğruna birarada gördükten sonra, daha
rahat uyuyorum'
• 'anne duydum ki gösterilere katılıyormuşsun! seni çok seviyorum'
• 'İlk günlerden beri buralardayım. 90 nesli olarak kendi 68'imizi
yaşıyoruz'
• 'bizi kutuplaştıran şey otoriteymiş. o ortadan kalkınca birleştik,
buradayız'
• 'Ne olacak bilmiyorum ama sokağa çıkmak zaten bir devrimdir ve
biz sokaktayız. '
• 'Bu işin sonu ne olur bilmiyorum ama her koşulda kazandık!'
• 'biz sokağa çıkarken özgürlük için çıktık'
• 'bu bir aydınlanma oldu! Bir sürü insan ilk defa sokağa çıktı,
eyleme geçti!'
• penguen yayında kendini gösterdi:))
• 'direnişin bu kadar büyüyeceğini tahmin edemezdim
• 'Erdoğan halkını anlamaya çalışsa.'
• 'hep çapulcuydum'
• 'çapulcu evde olunmaz! çapulcular alana gelsin'
11
www.capul.tv
• 'derdim sadece Tayyip Erdoğan'ın bana yaptıkları değil.
Gazetecilere, başkalarına davranış tarzı'
• 'buradaki insanlar ezik değil, çünkü artık çapulcu oldular'
• biz gençlik olarak sürekli sokaklardayız. ama bu eylemle
hayatında dışarı çıkmamış 60 yaşındaki teyzeler bile sokağa çıktı.'
• 'biz tarihten şunu öğrendik: zulüm sorunları ağırlaştırır.
Zorbalıktan vazgeçsinler'
• 'nasıl ki 28 Şubat'a karşıysam burada genç insanlara yapılanlara
da karşıyım
• 'Burada insanlar tek vücut. Kimsenin birbiriyle sorunu yok'
• 'başörtülüyüm. hiç kimse çelme takmadı, başımdan örtümü
çekmedi. mutluyum burada olmaktan'
• 'ben gençliği çok beğendim. yeri gelince seslerini çıkartıyorlarmış'
• '78 yaşındayım. insanların böyle bir araya geldiğini görmedim'
• 'buranın parçası olmaktan gurur duyuyorum.'
• 'insan olma hakkımı arıyorum'
• 'halk olarak hakkımızı arıyoruz. Gençlerle gurur duyuyorum!'
• 'ağaç sayısı üzerinden bir polemik var! Ben bunlara itibar
etmiyorum
• 'Taksim'i yayalaştırmak mı istiyorsunuz! Buyurun Taksim
yayalaştı'
• 'eğer bu köprü yapılacaksa layığı Tayyip Erdoğan köprüsü
olmasıdır. Bir cinayet aracı olarak yıllar sonra hatırlansın.'
• herkesin eline sağlık! yorgunluğumuzu aldı bu iş
• 'bir koysan bin verim alabileceğin bir dönem başlıyor! hepimize
yetebilecek bir dünya kuruluyor'
• bu işler uzun soluklu işlerdir. 12 Eylülden bu yana 33 yıl geçti.
birleştiğimiz zaman neler yapılabilir gördük'
• tayyip istifa etmese de, kazanımlarımız var. Önümüzde önemli
görevler var. Mevzi alındı. Saflar örülmeye başladı'
• tarihsel diyalektiğe inandığım için ben şaşırmadım'
12
www.capul.tv
• 'yıllardır insanlara,emekçilere yapılanların karşılığı oldu bu! Bu bir
hasattır.Yıllardır devrimcilerin ektiği tohumların hasadı'
• YARIN SBS'YE GİRECEK ÇAPULCU(K)LAR İÇİN YATMA VAKTİ!
• bizim bu yeşil alanlara ihtiyacımız var!
• 'Başbakan İstanbul benim elimin atında olmalı diyor
• 'her yer rant alanı haline geliyor.'
• 'Benim bir arkadaşım var. 5. sınıfa geçti. okuldan soğudu'
• 'daha güzel yarınlara uyanmak istiyoruz'
• ben internet çapulcusuyum. Ama burada inanılmaz bir dayanışma
gördüm. Burada birlik, kardeşlik, inanılmaz şeyler var'
• buraya gelirken metroda hapşurdum ve hiç tanımadığım bir kadın
bana gülümseyerek güzel yaşa dedi
• 'düşünen, yardımlaşan, birlik olan insanları sevmiyor iktidar'
• 'buradaki kedi ve köpeklere dayanın diyorum.'
• 'işe değil direnişe kaç gel bize'
• 'Gündüz işte güçte, akşam direnişteyim'
• 'kendi fikrimizi savunmayanları ötekileştiriyorduk. Ama burada
artık ortak bir duygu var
• 'bu ortak duyguyu RTE sağladı'
• 'günlerdir sokakta olduğum için TV'lerde gösterilen yalanları daha
iyi fark ediyorsunuz
• 'TV'de herşey çarpıtılınca biz katilmişiz gibi oluyor!'
• 'insanlar başka bilgi kaynakları olmadığı için bunlara inanıyorlar'
• 'ülkenin çok küçük bir bölümü Gezi Parkı, otoriteden arınmış
durumda'
• 'güvenlik önlemi yok, MOBESE yok ve suç, taciz, hırsızlık da yok
bu otoritesiz yerde'
• 'burası arınmış bir yer!'
• bir taraftarın bile homofobik söylemlerden arındığı bir yer burası
• 'kimin neden çapulcu olduğu açık'
• reklamcıyım, müzikle ilgileniyorum. İnsani bir duygu, bir birey
olarak yaşıyorsam bir özgürlük alanına ihtiyacım var!'
13
www.capul.tv
• 'ne yaparsanız yapın biz bu kararı aldık lafı çok önemli'
• 'Bu meydanda Türk insanının bir çerçeveye sığmayacağını
öğrendim!'
• bir süreç içindeyiz! hiç bir öngörümüz yok. Bir şey yaşanıyor.
Fakat süper bir zeka ve süper bir yaratcılık burada birikiyor!'
• bütün dünyada kimse melek olarak doğmuyor, şeytan olarak da
doğmuyor'
• 'en insani duygu özgürlük. Bütün dünya insanları için bu geçerli.'
• özgürlüğün bir sürü tanımı olsa da, en temelde kendini ifade
etmektir'
• 'capulcuyum cunku AKP kadın düsmanı politikalar uyguluyor'
• 'Bugün Tayyip İstifa sloganlarıyla, Gezi parkına yönelik
politikaların sona ermesi talebiyle yürüdük'
• kadınlar son zamanlarda özgürlük talebi ile sokağa çıkmaya
başlamıştı, bu da bir patlama noktası oldu
14
www.capul.tv
• burada kadınlar bütün bir işleyişi değiştirmeye çalışıyor'
• cinsiyetçi işbölümünü dayanışma ile yıkmaya çalışıyoruz'
• 'burası başka bir dünyanın olabilirliğini gösteriyor'
• 'ayrıca bu başka dünyayı kurabileceğimizi gösterdi'
• 'birlikte olunca oluyormuş, değiştiriyormuşuz!
• 'inançlı ve dirençliyiz!'
• 'şimdi bambaşka bir yaşam kuruldu burada, insanlar kolkola'
• 'mesleki taleplerimizle, yaşama dair taleplerimiz örtüşüyor.
Direniyoruz! kararlıyız!'
• ben mersineden direnişe destek için geldim. şu ana kadar
umutlarım kırıktı. Ama artık umutluyum! (70 yaşında bir teyze)
• 'buraya insanların bir kez gelmesi yeter.
• 'Bu dayanışma insanların 13 yıldır özgürlüklerinin
engellenmesinin bir tepkisi. Artık yeter diyorlar'
15
www.capul.tv
• İnsanlar buraya bir kez gelsinler! Olmadı bir kez sokağa çıksınlar.
Dayanışmayı görünce bir daha vazgeçemeyeceklerdir'
• 'burada herkes doğru yolda olduğunu biliyor. herkes memnun
halinden
• ben hastaneden geliyordum. Birden kendimi gaz bombalarının
ortasında buldum'
• 'gidecek başka bir yer olmayınca barikatın arkasına sığındım.
• ev işini bıraktık, iktidarın tozunu almaya geldik!'
• 'Ya özür ya istifa'
• 'Japon halkı çok şaşırdı bu direnişe'
• Japon halkı polisin tavrına da çok şaşırdı'
• Japon halkının Türkiye'ye dair böyle bir imgesi yok. Gaz
bombalarını, TOMA'ları görünce şaşkınlığa düştüler'
• 'Cumartesiden beri buradayım. Ama bu direnişi asla tahmin
etmiyordum'
• burada nerede ihtiyaç duyulursa yardıma koşuyorum'
• 'Hükümetin istifasını istiyorum!'
• 'gezi parkının en popüler yiyeceği, en çok paylaşılanı leblebi,
nohut'
• haklarını bilmeyen insanlar mağdur oldu bugüne kadar'
• 'biber gazını yemeye geldim. Bakalım çektiklerimzin yanında bir
şey mi?
• 11 Gündür buradayım. Fazla birşey istemiyorum. Bu parkın park
olarak kalmasını istiyorum.'
• 'Şiddet var diyorlar. Yalan söylüyorlar. Burada 4 gündür polis yok,
devlet yok şiddet de yok.'
• ‘Yapılanlar, gücünü yitirmiş bir hükümetin son çırpınışlarıdır'
• 'Bu sürecin muhatabı sokaktır!'
• 'Cumartesi günü Taksim Meydanında yüzbinler kendi iradesini
ortaya koydu!'
• 'evet direniş böyle bir şeydir. Direniş hayatın kendisidir.'
16
www.capul.tv
• 'Onların tarihi yalanın, dolanın, paranın tarihidir!'
• 'Bizim tarihimiz ise 1 Mayıs'tır! 15-16 Haziran'dır!'
• 'Çarşı burada! Bülent Arınç nerede!
• 'Hükümet bizi daha fazla isyan etmeye zorluyor!'
• 'Hükümet güçlü olduğunu söyleyerek güçlü olacağını sanıyor.
Ama yanılıyor'
• 'Gün geçtikçe çoğalıyoruz, dayanışma artıyor. Buradayız!
Direniyoruz!'
• 'özgürlükten yana olduğumuz için çapulcuyuz!'
• '3-5 çapulcu diyorlar. Ama buna kimseyi inandıramazlar!'
• 'halk için, demokrasi için, dikatatörlüğe karşı çıkmak için
çapulcuyuz'
• 'Bu direniş sonlanmayacak! Direneceğiz!'
• 'Halk uyandı! Karşımıza çıkan her haksızlıkta yeniden sokağa
çıkacağız!'
• 'Burayı anlayamıyorlar! Burayı anlayamazlar! Burada öylesine bir
dayanışma var ki, burayı çözemezler!'
• "Medyada utanç verici bir yayın sürüyor! İnsanlara yalan
söyleniyor."
• "sanırım bize sevgi (!) mesajlarını gaz bombalarının üzerine
yazarak iletiyorlar"
• "taksim civarında 80 yaşında teyzeler pencerelerini açıp,
gözyaşları içinde 'direnin çocuklar, ben de geliyorum' diyor."
• "burada polisten başka provokatör yok!"
• "bu halkı ayrıştıramazsınız! Bu halk direnişin içinde kardeşleşti!
• 'Gezi Parkı buram buram özgürlük kokuyor!'
• Hangi ekonomik çıkar, hangi politik bağ sizi bu denli vicdansız
kıldı!
• Bu halk onursuzluğu reddediyor!
• 'Burada kardeşleşiyoruz! Burada paylaşmayı, birbimizi dinlemeyi,
anlamayı öğreniyoruz'
17
www.capul.tv
• 'Kardeşliğin, dayanışmanın, bir arada yaşamayı öğrenmenin
karşılığı ise polis şiddeti oluyor!
• sabah buradaki mescidimizi yıktılar. Yine zorluyorlar. Ama
buradaki gençler barikat kurduğu için henüz yıkamadılar.
• Polis arabaları yakarak burasının güvenli olmadığı imajını vermeye
çalıştı!
• İnsanlar ağır derecede kandırılıyor. Kocaman adamlar çıkıyor
kocaman yalanlar söylüyor.
• Burada biz kandil kutladık.Namazımızı kıldık.Namazımızı
kıldığımız mescidi o dinsiz imansız dedikleri gençler koruyor
• buradaki insanlar haklıdır! Haklı oldukları için de bir adım
gerilemiyorlar!
• Burada yaşananlar tarihe geçecektir.
• yalanın kazanması mümkün değil. bayrak yaktılar dedi. YALAN!
camide içki içtiler dedi. YALAN! Başörtülüler hakarete uğradı dedi.
YALAN!
• Bu yalan çökecek. Çökmek zorunda! Hak gelince batıl zail olur!
• 'Bu vicdanların isyanıdır!'
• 'Ağaçların yalan söylemediği gibi, vicdan da yalan söylemez'
• 'İnsanlar olanaksızı istemeye başladığı anda gerçeğe yaklaşır! Bu
direniş bize olanaksızı istemeyi öğretti'
• 'Olanaksızı iste, gerçeğe taşın!'
• 'Bugün burada bütün kızlar güzel, bütün delikanlılar yakışıklı!
Burada isyanın güzelliğini yaşıyoruz'
• Burada yeni bir hayat kuruyoruz.
• 'ben bu kadarım. Ne onların silahına, ne TOMA'sına, ne gazına
karşı koyamam ama BURADAYIM'
• Artık söylenebilecek tek bir şey kalıyor herhalde; bu daha
başlangıç, yolumuz açık olsun…
• Başbakan sağlık kontrolünden geçirilmeli!
• parlamentoda Tayyip Erdoğan'ı aşacak bir ortak akıl yok mu?
18
www.capul.tv
• Parlamentoda demokrasi yok... Dolayısıyla bir ortak akıl da yok!
• Biz her şeyi anlatıyoruz. Ama AKP'nin 326 MV'sinden birisi kalkıp
ne oldu demiyor. Çünkü korkuyorlar!
• Arınç, Gül çıkıp ılımlı şeyler söylüyor. Ama Erdoğan gelip tam
tersini söyleyip, uyguluyor!
• Sabaha kadar buradayız. Sayın Valiye de ne kadar iki yüzlü
olduğunu hatırlatıyorum!
• Valinin derhal istifa etmesi gerekiyor!
• Gezi direnişi hepimize soluk aldırdı, umut verdi. Hepsini
selamlıyorum.
• 11 haziran'ı devirdik. 18. saati doldurmak üzereyiz. Direniş
devam ediyor! Yayın devam ediyor!
• İlk günden beri eylemler sosyal medyadan takip edildi.
• 'doğru bilgiye sosyal medyadan ulaşabilen bir azınlığız!Ana akım
medyaya muhtaç insanlar doğru bilgi alamıyor!
• Polis memurları amirlerinin verdiği yasadışı emirlere uymak
zorunda değildir!
• 'ben bu kadarım. Ne onların silahına, ne TOMA'sına, ne gazına
karşı koyamam ama BURADAYIM'
• Saldırı çok sertti! Medya utanmazca yayın yaptı! Ama direniş
sürüyor! Direnişin medyası da yayında!
• Bugün tarihe bir utanç günü olarak geçecek. Sabahın ilk ışıklarına
dek kameralarımız açık olacak!
• Gezi, binlerce insana, destek için gelen MV'lere, Vali tarafından
defalarca müdahale olmayacak sözlerine rağmen saldırıya uğradı
• ancak direnişçiler Gezi Parkı'nda direnmeye devam ediyorlar!
• Burada direniş sürüyor.Direnişçiler dayanışma talep ediyor.
Gerçeği görmenizi ve artık yalanlara inanmamanızı talep ediyor.
• Gezi Parkında en acil ihtiyaçlar yiyecek ve temiz giysi,hijyen ve
temizlik malzemeleri.İhtiyaçlar için @taksimdayanisma hesabına
bakılabilir
• dünkü müdahale sonrasında... 526 yaralı var!
• bir önceki gün merdiven başında direnişçilerle sohbet eden
polisler dün bize gaz bombalarıyla saldırdı!
19
www.capul.tv
• %50 evde durmuyor. Onlar da Gezi parkı'na geliyor!
• Vali uyuyamıyorsa, bize tüm Türkiye'den battaniye, yastık, tulum
geliyor. Gönderelim kendisine!
• Revirde sağlık çalışanına ihtiyaç var!
• Artık yeter! Başbakan, hükümet, vali istifa etsin...
• Tüm Türkiye 7'den 70'e bizi destekliyor. Burada AKP'ye oy vermiş
insanlarla direniyoruz!
• Direneceğiz! mücadelemize devam edeceğiz!
• Biz burada boşuna direnmiyoruz! Biz AVM istemiyoruz. Biz beton
yığınları istemiyoruz! Biz yaşanabilir bir dünya istiyoruz.
• NTV'ye çağrı: SEN BELGESEL YAYINLA!
• Gezi Parkı'na gelin! Gelirken fotoğraf makinelerinizi, videolarınızı
getirin. Burada tanık olduklarınızı belgeleyin! Paylaşın!
• biz burada masum gerçeklerimizi anlatırken,muhteşem
yalanlarınızla bizi birbirimize kenetlediniz.
• Dün akşam burada olanları CNN Int'den takip ettik!
• Gün olur devran döner!
• Buradaki derdi anlamayanlar bir gün bunun hesabını nasıl verir
bilmiyorum!
• Benim ömrüm 60-70 senedir. Yolun yarısına yaklaşmış birisi
olarak böyle bir duruma müsade etmek istemiyorum.
• O yüzden buradayım. sanırım tüm sanatçı arkadaşlarım da aynı
nedenle burada!
• Gezi'yi rahat bırakın!
• Ben de kasımpaşalıyım. Korkaklar her gün ölür cesurlar ise 1 kez..
• Bugün burası çok kalabalık, her zamanki gibi.
• Her şey için referandum yapılacaksa 'eminenin güğümleri kalaylı
mı' referandumu da yapılsın!
• 90'ların apolitize hale getirilmesinin bir işe yaramadığını gördük
20
www.capul.tv
• 1 Mayıs'ta bize çukura düşersiniz dediler, ama iktidar çukura
düştü
• halkların biraraya gelince ne olduğunu gördük!
• benim istediğim rejim her pazartesi başlanan ve ertesi gün biten
rejim değil!
• Devlet AVM'lerde, çarşı, pazar en çok da Çarşı parkta!
• Umutluyum! İnançlıyım! Biliyorum ki bu işin sonu mutlu bitecek!
• 30 Mayıs sabahı burada barışçıl insanlara saldırıldı. Bundan sonra
olanlar çatışma değil, direniş diye adlandırılır.
• Bu hukuksuz ve gayrimeşru şiddete karşı bir direniştir.
• Başbakanın bir %50 ile köprüleri attığını zor tuttuğunu iddia ettiği
%50 ile ise arasını açtığını düşünüyorum
• AKP iktidarı toplumsal bağları zayıflattı. Bu bağlar burada yeniden
örülüyor.
• Bu gelecek açısından bir umuttur. Yeter ki hükümet şiddetten
vazgeçsin.
• Bu hareket sadece Türkiye için değil dünya için yepyeni bir
harekettir.
• bu yeni durum iktidarın sarsaklaşmasına neden olmuştur.
• benim gözlemlediğim kadarı ile burada devletin olanaklarına
sahip olmadan çok daha demokratik süreçler işliyor
• hükümetin attığı yanlış adımlara karşı çok yerinde yanıtlar
üretiliyor
• gecikmiş bir geliş bizimki. Bulunduğumuz yerde bir şeyler
yapıyorduk ama burada olmak gerektiğini düşündüm
• Tayyip Erdoğan soğuk savaşın dilini kullanıyor. Zamanında Kenan
Evren'in söylediklerinin altına Tayyip yazabilirsiniz.
• Çapulcuyuz ama en azından YALANCI değiliz!
• AKP iktidarı geçen 30 yılın bir ürünüdür
• Binbirgece masallarından bu yana iktidar ve güç duygusunun
gizemi çözülmeye çalışılıyor!
• Buradaki de bu gizemi çözmeye çalışmaktır
• Fıkrada olduğu gibi 'İnsanlar gülmeye başladı' Bu şaka değil!
• Ben yokken bu çocuklara bir şey olursa ve bana da bir şey
olmazsa vicdanım kaldırmaz!
• O yüzden buradayım!
21
www.capul.tv
• Burası buradaki çocukların artık! Yenilirlerse yine gelecekler ve
yine burası onların olacak!
• Beşiktaşlı olunmaz doğulur! Herkes Beşiktaşlı olursa o tatlı
rekabet olmaz. Onun için herkes kendi takımını tutsun!
• AKP'siz yaşam çok güzelmiş. O yüzden buradayız. Gidemiyoruz!
• Kazlıçeşme mitingine gidecek Beşiktaşlılara sesleniyoruz. Biz
buaradyız. Onlar da buraya gelsinler!
• Tüm taraftar grupları birlikteyiz. Stad rekabet yeri ama burada
beraberiz!
• Endüstriyel spor varolduğu, kapitalizm sürdüğü sürece biz stadta
yine karşı karşıya olacağız!
• biz bir aileyiz. Yapılan her beste, verilen her mesaj kolektif olarak
üretiliyor. Çünkü biz bir aileyiz!
• Herkesi buraya davet ediyoruz. Çapultv oley, çapultv oley, çapultv
oleeeyyy
• Ülkemize nazar değdi! Necati şaşmaz değdi!
• Sistemin başa çıkamayacağı tek şey mizahtır. Gezi Parkı
insanlarının güzelliği ile kimse başa çıkamayacak!
• Burası çok şahane özgürlük kokuyor!
• ben penguenlerden iki gün sonra NTV'ye çıktım!
• Enver Aysever ısrar etti. Ben de canlı olup olmadığını sordum.
Canlı olunca gittim!
• NTV emekçileri ile kamera arkasında sarıldık. kutladılar...
• El bezleri ile toz bezlerini karıştırmayın! Bir aydınlanma yaşanıyor.
• ben örnek değilim gerçeğin ta kendisiyim!
• örnek bir şeyin olsa olsa müsveddesidir...
• Tüm kalbimle, vicdanımla buradaki insanların alnından öpüyorum
• ben de polis annelerine sesleniyorum. Gelin oğullarınızı buradan
alın! Bize gaz sıkıyorlar!
• Bugüne kadarki en önemli adım Taksim Dayanışmasının
Başbakanlığa gitmesidir.
• güle güle gitsinler, direne direne görüşsünler...
• Bu iktidar sadece birbirini tanıyor. Tanıştıklarına da memnunlar
mı bilmiyorum!
• referandum deyip, meseleyi sadece ağaçlara bağlıyorlar
22
www.capul.tv
• ağaçlar için görüşmek üzere bahçesine havuz yapmak için ağaç
kesmekten ceza almış kadını çağırıyorlar.
• benim bir görüşme talebim yok. Çünkü annem bana
tanımadıklarınla konuşma dedi.
• Bir ağaç gibi tek ve hür... şair burada ağaç derken insanı ve
insanlığı kastetmektedir.
• ben yetkililere sesleniyorum. İşte burada çapultv var. Gelsinler
burada canlı yayına çıksınlar...
• annelere çağrı yapmışlar... Çocuklarınızı alın diye... Anneler de
geldiler bizimle direniyorlar!
• bütün farklılıkları aşarak bu alanda biraradayız. Bir sürü yalan
söylüyor, burayı marjinalize etmeye çalışıyorlar.
• Meydanlardan çekilsinler. meydanlar halkın!
• Kimyasal silahları kullanmaktan vazgeçsinler. Bizi
korkutamıyorlar!
• Yaşam alanlarımızı korumaktan vazgeçmeyeceğiz.
• arkadaşlarımızı kaybettik, bir sürü yaralı var! bunun hesabını
verecekler!
• Unutmasınlar! halk mutlaka yargılar!
• Direnişçiler yeterince öğrendi ama yine de tekrarlayalım...
Kimyasal gaz altındayız. Bunun bilgisini paylaşmak isterim
• Bu gazlar hiç de öyle masum değil.
• Eğer ısrar ediyorlarsa, bunun sorumlularının hemen toplanmasını
ve üzerlerine CS gaz fişekleri atılmasını öneriyorum.
• Gazların doğrudan/dolaylı etkileri ve tüfekle atılan gazlarının
kapsülünün isabeti sonucu ölümler ve yaralanmalar var!
• Bu cinayete teşebbüstür! Sorumluların hemen cezalandırılmasını
istiyoruz!
• Ayrıca hemen bu gazların kullanımı durdurulmalı ve sokaklardaki
polis şiddetine son verilmelidir.
• Bu gazlar Türkiye'de bile 5. kategori silah olarak değerlendiriliyor!
• Bunları paylaşmak istedik. Çünkü KMO olarak bu konuda
çalışıyor, uluslararası literatürü takip ediyoruz!
• Bütün çalışmalarımız sonucunda açığa çıkan biber gazı ve diğer
kimyasal gazların kullanımı acilen yasaklanmalıdır.
• tüm kimyasallar zehirdir. mesele doz meselesidir.
23
www.capul.tv
• 4900'ü aşkın kişi Türkiye'de kullanılan aşırı dozda kimyasalın
etkileri ile hastanelere başvurdu!
• Polis şiddeti ve halkın üzerine sıkılan gazlar acilen
durdurulmalıdır.
• Birlikte bir direniş öyküsü yazdık! Mutluyum. Öyküyü yazanları
selamlıyorum!
• 4+4+4 kaldırılsın!
• polislere sesleniyorum: 'gelin bir figürasyon ajansına kayıt olun.
Asgari ücret kazanırsınız.'
• 'Değmez aldığınız maaş bunca zulme, insanlıktan çıkmaya'
• Bu ülkeyi kadınlar ve gençler kurtaracak!
• Vali Mutlu'yla görüşmeye gidemem! Ben o saatte kabağa
dönüşürüm!
• Çapulcuyum...
• Olanlar gösteriyor ki biz özgür bir ülkede yaşamıyormuşuz'
• Valiyi duydum, çadırımı da aldım geldim, burada kalacağım
• böyle memleket yönetilmez. Herşey güzellikle olur. Kötülükle
olmaz!
• Burası benim evimden de temiz. Tertemiz gelsin herkes görsün!
• gaz bombaları yeter! Ben hastayım ama desteğe geldim. Ölene
kadar da sonuna kadar da
• herkes gelsin! Destek olsun! Çocuklarınızın arkasında olun!
Çocuklar kötü bir şey yapmıyor!
• Çocukları duysunlar! Polisleri çeksinler!
• Anne değilim ama bütün dünya çocukları benim çocuklarım.
Bütün çapulcuların annesiyim!
• biber gazı evet bir risk. Ama dayanışmayı etkilemiyor. Bu yüzden
keyifliyiz!
• Tayyip istediği için doğurmayacağız. Ona ucuz iş gücü, savaşlarda
ölecek asker yetiştirmeyeceğiz!
• "böyle kitlesel bir halk hareketi görmedim, burada bulunmuş
olmaktan çok mutluyum"
• korkularınızdan başka kaybedecek hiç bir şeyiniz yok!
• 'Biber gazı oleeyy'
• 'bu basının hali ne olacak!' 'Gördük ki yıllardır hiç birimiz haber
24
www.capul.tv
almıyormuşuz' 'Uyutulmuşuz'
• 'BBC NTV ile ortaklığını askıya aldı!'
• '10 yıl boyunca işlevini yerine getirememek ne demektir! Bunun
nedeni nedir?'
• 'Yabancıyım ama ajan değilim!'
• 'Bu bir direniş, hak mücadelesi, emek mücadelesi. İnsanca bir
yaşam için direnmeyi seçtik! 150 kişi çadırlarda direniyoruz'
• 'Gezi Parkı direnişini 20 gün önce hayal bile edemezdik! Yurtiçi
Kargo direnişçileri olarak Gezi Parkı'nda biz de çapulcu olduk'
• 'Gezi Parkı mücadelesi bizim de mücadelemiz'
• 'Bu direnişin bitip bitmeyeceğine bizim irademiz karar verecek!
Bizim dışımızda kimse Başbakan bile buna karar veremez.
• KAZANACAĞIZ!
• 'Gezi direnişine omuz veren herkese sonsuz selamlarımı
yolluyorum. '
• 'atanamayan öğretmenleri mevsimlik işçi gibi çalıştırıyorlar!'
• Arkadan geçenlerin halasına yengesine el sallaması serbest tv :))
• Bir çok kuşak çapulcu burada biraraya geldi!
• Burada muhalif sanatçılar olarak bir platform oluşturuyoruz.
• Dönülecek sıcak yatak kalmadı. Ben de Başbakanı istifa edip evine
dönmeye davet ediyorum!
• Ara sıra eve gidilir ama burada kurulan yaşamın kendisini
varetmeye devam etmesini istiyorum
• Ben çapulcu kalacağım her zaman, herkese de bunu öneriyorum!
• 'Biz halkız, yüreğimizi tüm çocuklarımızın yüreğine katmak için
buradayız!'
• izdivaç programı izleyeceğinize Çapultv izleyin!
• vicdan sahibi AKP seçmenlerini Gezi Parkı'na davet ediyor! Gelin,
tanıklık edin...
• Kedi gözü yoğunlaşmasını biraz çözdüm:) ama penguen bir
gönderme miydi? Kafam çok karışık! Yayında mıyız?
• Yalanların medyası Gezi'deki direnişin bittiği, çadırların toplandığı
yalan haberini yapıyor. #capul_tv de hakikati izleyin.
• Tayyip Erdoğan hiç sevinmesin biz başörtümüzü o dedi diye
takmadık! O dedi diye de direnmekten vazgeçmeyiz!
25
www.capul.tv
• 'Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam!'
• Bizim çocuğumuz 1 tane ve çapulcu olacak!
• Ethem Sarısülük'ü vuranları biliyorsunuz! Açıklayın! Tutuklayın!
Yargılayın!
• Kask numarası belli olan bu polisin adı açıklansın, ona emri
verenler açıklansın, yargıya teslim edilsinler!
• herkesi sosyal medya aracılığı ile bu bilgiyi paylaşmaya, bu talebi
yükseltmeye çağırıyorum!
• Burada fiilen bir insanlık anıtı oluştu. Buarada yaşananlar
önümüzdeki dönemde sanatı sıçratacaktır.
• Buarada insanllar ve ağaçlar bir araya gelip, zulme barikat
oldular...
• Gezi'de gençler kendi meclisini kuruyor!
• Ben karşı mahallenin vicdanlı çocuğuyum!
• çok muhteşem bir şey yapıldı. Artık hiç bir şey eskisi olmayacak!
• yöneticilerimizde Hz. Ömer vicdanı arıyoruz!
• Eğer bulamıyorlarsa ben burada gördüm, Gezi Parkı'nda... Onlar
da gelip bulabilir.
• Siz direnişçiler bu işe vicdanla başladınız! Vicdanla devam edin!
Kaybetmeyin vicdanlarınızı!
• Bütün vicdanlı insanları da yanınızda bulacaksınız!
• Hangi Kışla bir cana değer. Deseydi ki, kışla size feda olsun.
• Kaybedilen canların hesabını kim verecek! Beyefendi çok
konuşuyor ve hiç dinlemiyor!
• Artık icraatlarından geçtik beyefendinin insanlığını konuşmak
zorunda kalıyoruz.
• Dünyanın en büyük Adalet sarayında avukatlar ters kelepçeyle
gözaltına alındı! Dünyanın en büyük havaalanında neler olur
kimbilir!
• 'Gezi Parkı'nda Hilmi Yarayıcı 'Güzel günler göreceğiz çocuklar'
şarkısını söylüyor!'
• Polis Taksim Meydanı'nda 'Dağılın' anonsları yapıyor.
• Taksim Meydanı'nda TOMA'lar tazyikli su kullanmaya başladı, ilk
gaz bombaları atıldı.
• Ses bombaları atılıyor. Taksim Meydanı'nda atılan ses
bombalarının sesi Gezi Parkı'nda yankılanıyor!
26
www.capul.tv
• Meydanlara kitle toplayamayan hükümet, polis şiddeti ile
yönetmeye çalışıyor ülkeyi!
• Bu yapılanların olumlu sonuçları olamaz.
• Gaz bombaları geliyor.
• yayına devam ediyoruz. Olanlara herkes tanık olsun diye!
• izleyin. Polisin şiddetine, Gezi Parkı'na yapılan saldırıya hep
birlikte tanıklık edelim!
• polis parka girinceye kadar ses ya da görüntü sizlere
ulaştırabileceğimiz kadar burada yaşananları aktaracağız
• yarım saat önce Taksim'de başladı gerginlik. Şimdi parkta. Şu
anda Gezi Parkı gaz altında...
• bugün burada konserler vardı. Huzur vardı. Ama şu anda polis
var...
• annelere rağmen, çocuklara rağmen, emekçilere rağmen, Gezi
Parkı'na müdahale edildi. Böyle bir müdahale beklenmiyordu.
• direnişin medyası, direnişçilerle, annelerle direnmeye devam
ediyor. Harbiye yönünden ses bombası ve gaz bombası sesleri
geliyor
• parka zırhlı araçlarla girdiler...
• Gezi Parkı'na basının girişi engelleniyor. Olanlara ve olacaklara tek
tanık biziz, tek tanık izleyenlerimiz.
• Burada astım hastaları, çocuklar var!
• Meydandan parkın boşaltılması yolunda anonslar geliyor.
• Merak etmeyin diyelim tekrar! Yayınımız kesikken bile
çekimlerimizi yaptık!
• Türkiye'nin tüm onurlu vicdan sahibi insanlarını biz hala Gezi'ye
davet ediyoruz.
• burada annelere, annelerimize, çocuklara, astım hastalarına
uygulanan şiddeti görün!
• şu anda sivil polisler parkın içindeki pankartları söküyorlar
• polis bizi uyarıyor. Basın kalmasın boşaltın diyor.
• burayı boşaltsak bile az sonra başka bir yerden yeniden canlı
yayını sürdürmeye çalışacağız.
• şu anda Gezi Parkı'nda polis dışında kimse kalmadı.
• Polis Gezi Kafe'yi boşalttı. Eşyalarımızı toplamamız için süre verdi.
Az sonra park dışına çıkıp canlı yayına devam edeceğiz.
27
www.capul.tv
• şu anda Parkta bizden ve polisten başka kimse kalmadı.
• Az sonra canlı yayındayız! Neye tanıklık ediyorsak, sizlerle
paylaşacağız!
Fotoğraf: Özcan Yaman
28
www.capul.tv
Direniş sürüyor!
Direnişin medyası da sürüyor!
Funda Başaran - 13 Haziran 2013 - Sendika.Org
6 Haziran 2013 Perşembe günü saat 16:00’da yani, Gezi Parkı direnişinin 10.
gününde başlayan Çapul.TV yayını 7. gününü tamamladı.
7 gün boyunca bir yandan Gezi Parkı’nın içinden Gezi Parkı Direnişi’nin bilgisini hem Türkiye’de hem de dünyada binlerce insanla paylaşan Çapul.TV Gezi
Parkı’nda kurulan yaşama, bu yaşamı kurmaya çalışanların ve oraya ziyaret ve destek için gelenlerin duygularına ve düşüncelerine, Cumartesi ve Pazar günü 1 milyonu bulan katılımlarla gerçekleşen mitinglere ve 11 Haziran sabahından 12
Haziran’ın ilk saatlerine dek süren polis saldırısına ve en önemlisi de haklılığını
bilen, gücünü haklı olmaktan alan, kararlı bir direnişe tanıklık etti.
7 günde toplam yaklaşık 750.000 kişinin izlediği Çapul.TV’nin e-posta adresine,
Twitter hesabına ve Facebook sayfasına ihmal edilebilecek küçük bir kısmı dışında
hepsi tebriklerini, desteklerini, dayanışma duygularını ifade eden binlerce mesaj
ulaştı.
Çapul.TV başlangıçta her gün 16:00’dan itibaren canlı yayını başlatmayı ve gece
02:00’a kadar sürdürmeyi planlamıştı. Aradaki saatlerde de Gezi Parkı Direnişi’nin
yaratıcı üretimlerini, videolarını, müziklerini, kliplerini paylaşacaktı. Bu plan kısmen
gerçekleşti. Çünkü Çapul.TV yayınına başladığı günden bu yana her an yeni gelişmeler, sürprizler ve elbette ki saldırılar yaşandı. Direnişin bir parçası olan
Çapul.TV’nin de bütün bu gelişmeleri görmezden gelip başlangıçta yaptığı plana
sadık kalmayı tercih etmesi beklenemezdi. Nitekim özellikle de bir izleyicinin en
uzun gece diye nitelediği 11 Haziran günü Çapul.TV sadece iki saatlik bir kesinti
dışında 24 saat canlı yayında kaldı. O iki saatlik kesinti ise Çapul.TV’nin Gezi Parkı
içerisindeki Gezi Kafe’de kurduğu ‘mini sahra’ stüdyonun atılan gaz bombaları nedeniyle durulamaz ve yayın sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle yaşandı. Bir süreliğine saldırıya uğrayan bölgenin dışına taşınan ve canlı yayınını oradan sürdüren
Çapul.TV ardından tekrar Gezi Parkı’nın içine Gezi Kafe’ye döndü.
Çapul.TV, bu süre içerisinde ayrıca diğer yayın kuruluşları ile ortak yayınlar da
gerçekleştirdi. 11 Haziran günü bir TV10 emekçisi stüdyoya gelerek yayına katıldı
ve Çapul.TV ile uydudan yayın yapan Tv10 televizyonu yayınını bir süre ortaklaşa
sürdürdü. İMC Televizyonu, HayatTV ve HalkTV de zaman zaman ortak yayına
geçerek kendi platformlarından Çapul.TV yayınını verdiler. Nor Radyo yine 11 Ha29
www.capul.tv
ziran akşamı uzunca bir süre Çapul.TV ile ortak yayın sürdürdü. Ayrıca Çapul.TV’yi
kendi web sayfalarına yerleştirmek isteyen web sitesi sahipleri ile html kodlar paylaşıldı. Yaratıcı paylaşım ve dağıtım örneklerinden birisi ise Eskişehir’de yaşandı.
Eskişehir’li Gezi Parkı Direnişçileri Çapul.TV yayınını perdeye yansıtarak hep birlikte eylem alanında izlediler.
Çapul.TV canlı yayını Gezi Parkı’nda direnenlerin yeni bir yaşam kurdukları ve
artık kendi medyalarının bile bulunduğu haberlerine konu oldu. Ama Gezi Parkı
Direnişi’nin tek iletişim aracı elbette ki Çapul.TV değildi. FM 101.9 frekansından
ve internetten yayın yapan Gezi Radyo, Direnişin görsel belleğini oluşturmaya çalışan ve bir belgesel çalışması içinde olan Videoccupy, parkta çektikleri videoları
montajlamadan günde iki kez internete yükleyen Gezi Parkı TV, Parkın ilk günlük
gazetesi olan Gezi Postası ve görüntü paylaşımına dayalı Revoltistanbul parkta kurulan yaşamın, parkın gündelik hayatının ve direnişin bilgisini ilk elden iletmek
amacıyla dayanışma içerisinde bir arada yaşıyorlar ama asıl olarak direniyorlar.
Onlar dışında İstanbul, Ankara ve başka kentlerden direnişçiler bazı canlı yayın
platformlarını kullanarak doğrudan eylem alanlarından kendi amatör yayınlarını
yapmaya başladılar.
Gezi Parkı’nda kurulan yaşamın, gündelik hayatın ve tüm ülkede süren direnişin bilgisinin ilk elden paylaşılması her koşulda son derece önemli bir amaç olsa
da, Türkiye’de toplumsal iletişimin en önemli kısmını oluşturan, pek çok insanın
olan biteni anlamak ve anlamlandırmak için ihtiyaç duyduğu enformasyonu sağladığı ana akım medyanın durumu bu amaçla girişilen tüm çabaları daha da anlamlı
kıldı.
Türkiye’de egemen medya olarak adlandırabileceğimiz iletişim ortamını oluşturan medya kuruluşları uzun zamandır kapitalist sermaye birikiminin tam merkezinde yer alıyor. Doğrudan stratejik bir sermaye birikim alanı olarak örgütlenmiş
olan egemen medyanın ürettiği ve ilettiği enformasyon uzun zamandan beri piyasa
kurallarına tabi, emek karşıtı, toplumsal faydadan ve toplumun farklı kesimlerinin
hayatına dair bilgiyi ve sorunları aktarmaktan uzak bir özellik gösteriyor. Ancak
son yıllarda bu durum daha da ağırlaştı. Bu ağırlaşan durumun başlıca sorumlusu
elindeki kamu kaynaklarını, medyaya karşı bir tehdit ve şantaj aracı olarak kullanan, diğer yandan da hızla kendisine bağlı bir yandaş medya yaratarak onları büyüten AKP iktidarı.
AKP iktidarı döneminde medya sık sık sessizliğe gömüldü. Gezi direnişi öncesinde, medyanın sessizliğe büründüğü olaylardan birisi Tekel Direnişi oldu. Tekel
Direnişi’nde Tekel işçileri kendilerini buz gibi havada sokak havuzlarına atana dek
süren bu görmeme hali, medya içeriğinin yapısal yanlılığı, emeği görmemesi diye
30
www.capul.tv
yorumlandı.
Meselenin sadece yapısal yanlılık tespitleri ve egemen medyanın içeriğinin egemenlerden yana olması ile açıklanamayacağı Hopa’da Tayyip Erdoğan aleyhine
yapılan gösteriler ve gösteriler sırasında katledilen Metin Lokumcu’nun ana akım
medya tarafından saatlerce kamuoyundan saklanmaya çalışılması ile açığa çıktı.
Sosyal medya aracılığı ile herkesin isyan ettiği bu olay giderek daha sık tekrarlanmaya başladı.
Roboski katliamı günün ilk saatlerinde gerçekleşmesine ve sosyal medya aracılığı ile hızla yayılmasına rağmen ana akım medyanın bu haberi görmesi için aradan 12 saatten fazla geçmesi ve İçişleri Bakanlığı’nın resmi açıklama yapması
gerekti.
Gezi direnişinde ise bu görmemezlik hali inanılmaz bir boyuta ulaştı. 28 Mayıs’ta başlayıp 31 Mayıs günü onbinlerce insanın sokaklara dökülmesi ile tüm Türkiye’ye mal olan bir direniş ilk beş günü boyunca ana akım medya tarafından
görmezden gelindi.
Gezi Parkı Direnişi olarak tarihe geçecek olan bu direniş sürerken Türkiye’nin
en büyük haber kanallarından birisinin penguenleri konu alan bir belgesel göstermesi ise, iletişim çalışmaları literatürüne önümüzdeki yıllarda ‘penguen’ sözcüğünün benzer örnek olayları adlandıran bir kavram olarak girmesine neden olacak.
2002 yılında Venezuela’da yapılan darbe sonrasında, bütün bir halkın sokağa
dökülmesi ve Chavez’i tekrar devlet başkanlığına getirmesi sırasında darbeden
yana olan Venezuela ticari medyasının 48 saat boyunca Tom ve Jery isimli çizgi
filmi göstermesi, Türkiye’de ana akım medyanın 5 gün boyunca Gezi Direnişi’ni
haber yapmaması ile karşılaştırılabilecek uluslararası örneklerden birisi. Venezuela’da darbe koşullarında yaşanan bu durum, Türkiye’de demokrasinin var olduğunun iddia edildiği koşullarda gerçekleşti.
Medya patronlarının, hem başka sektörlerdeki işleri hem de medya endüstrisindeki yatırımları aracılığıyla sermayenin en stratejik aktörlerinden birisi haline
gelmiş olması, ülkenin egemen kesimleri ve siyasi iktidarla geliştirdikleri karmaşık
ilişkiler ve AKP hükümetinin bu karmaşık ilişkileri kendi lehine kullanmak doğrultusunda başından beri ortaya koyduğu “ustalık”, sonunda ana akım medyayı,
içeriğini egemenlerin biçimlendirdiği gerçeği ve içeriğin yapısal ya da siyasal yanlılığı tartışmaları bir yana, en temel işlevini yerine getiremez hale getirdi. Bu durum
Türkiye’de ana akım medyanın hızla meşruiyetini kaybetmesine neden oluyor. Bu
meşruiyet kaybı, toplumsal talepleri olan her etkinliğin kendi bilgisini ilk elden
üretip, paylaşmaya çalışmasını beraberinde getiriyor. Bu noktada yeni iletişim teknolojileri ve bu teknolojilerin oluşturduğu ağlar son derece önem taşıyor.
31
www.capul.tv
Elbette ki, yeni iletişim teknolojilerinin belli bir kullanma becerisi gerektiriyor
olması, bu teknolojilere erişim şansı olmayan, bu teknolojileri kullanma bilgisine
sahip olmayan milyonlarca insanın ana akım medyaya mahkum olmasına neden
oluyor. Milyonları bu mahkumiyetten kurtarmak konusunda ise ana akım medya
ile aynı platformlarda yayınını sürdüren muhalif yayın kuruluşları, muhalif gazeteler
ve aslında ulusal ölçekteki haberler açısından uzunca süredir ana akım medyaya
bağımlı olan yerel medya devreye giriyor. Farklı platformlarda üretilen ilk elden
enformasyon ile hem muhalif medyaya hem de yerel medyaya yeni haber kaynaklarına ulaşma olanağı yaratılıyor. İşte tüm bunlar ise Çapul.TV’nin kuruluş gerekçelerini oluşturuyor.
Çapul.TV, Tekel Direnişi boyunca yaklaşık 10 gün sürdürülen benzer bir canlı
yayın deneyiminin üzerinde yükseldi. İnsanların tanıklıklarını anlatması ve Gezi
Parkı’na da onlar aracılığı ile canlı yayında izleyenlerin tanık olması temel amaç
olarak belirlendi. İlk günden itibaren gerek Gezi Parkı’nda yaşamını sürdüren, gerekse de destek amacıyla Gezi Parkı’na gelen pek çok insan yaşananlara tanıklık
etti. Ünlü ünsüz pek çok insan tüm duygularını ve düşüncelerini dilleri döndüğünce anlatmaya çalıştılar.
Çapul.TV’nin yayına başladığı günlerde, ana akım medya da yanlı ve AKP iktidarı ağzıyla Gezi Parkı’nı, Gezi Parkı’ndaki direnişi haber yapmaya başladı. Ancak
editoryal süreçlerden geçmeden, sansür ve otosansüre uğramadan önce, medya
emekçilerinin Park’ta yaptıkları kişisel gözlemleri ve tüm kentlere yayılmış direniş
ile ilgili düşünceleri de Çapul.TV’de konuk olduklarında açığa çıktı. Ahmet Hakan,
Mehmet Yılmaz, İsmail Saymaz gibi pek çok tanıdık isim, pek çok muhabir
Çapul.TV’nin canlı yayınına konuk oldu. Hepsinin ortak düşüncesi Gezi Parkı’nda
insanların her türlü ayrımı aşıp bir araya gelmiş olmasının gelecek açısından umut
veren bir şey olmasıydı.
Milletvekilleri Süleyman Çelebi, Musa Çam, İlhan Cihaner farklı günlerde canlı
yayına konuk oldular. Sendika yöneticileri, sendika aktivistleri, sendika üyeleri
Gezi Parkı’ndan örgütlü emeğin sesini canlı yayına taşıdı. Modacı Barbaros Şansal,
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Müzisyen Halil Sezai, Yönetmen Metin Yeğin canlı
yayında neden çapulcu olduklarını anlattılar.
Demokratik kitle örgütlerinin, odaların temsilcileri, doktorlar, mühendisler, avukatlar canlı yayında kendi tanıklıklarını anlatıp, mesleklerinin bilgisini paylaştılar.
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi pek çok genç çapulcu canlı yayına
konuk oldu.
Uluslararası konuklar vardı. Dünya çapında süren Occupy hareketlerinin temsilcileri, uluslararası medyadan muhabirler ve İstanbul’da yaşayan yabancılar canlı
32
www.capul.tv
yayına katıldılar. 7’den 70’e değil, 5’den 85’e kadın, erkek, çocuk, genç Gezi Parkı
sakini, destekçisi, ziyaretçisi yüzlerce insan, olayların, Gezi Parkı’ndaki yaşamın,
direnişin tanığı ve öznesi olarak konuştu. Neden orada olduğunu 7 gün boyunca
anlattı. Dinledik; paylaştık.
Onlar anlattıkça, Çapul.TV paylaştıkça ve insanlar izledikçe tanıklıklar çoğaldı;
çoğaldık!
Canlı yayının sürdüğü saatlerde okunmak üzere gelen binlerce tweet, facebook
mesajı ve e-posta ne kadar çok olduğumuzun bir kanıtı gibiydi.
Direniş sürüyor! Direnişin medyası da sürüyor!
Fotoğraf: Ufuk Koşar
Yönetmen Zeki Demirkubuz ile
röportaj
Gezi Parkı’nda Gezi Kafe’de 7 Haziran 2013 Tarihinde Çapul
TV Canlı Yayınına Konuk Olan Zeki Demirkubuz ile Yapılan
Söyleşinin Özetidir
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Zeki Demirkubuz aramızda. Siz de çapulcusunuz tabii.
Çapulcu değilseniz, sizi yayından göndereceğiz.
ZEKİ DEMİRKUBUZ: Yok, yok. On gün önce çapulcu olduk. Çapulcu sinemacı
olduk.
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Sanatçılar da barikatın en önündeydi. Sizce, polisin tüm
saldırısına rağmen set işçilerinin, yönetmenlerin, müzisyenlerin barikatların en
önlerinde olmalarının nedeni neydi?
ZEKİ DEMİRKUBUZ: Elbette bu durumun bugünlerle bir ilişkisi var. Her şeyin bugünle, şimdiki zamanlarla bir ilişkisi vardır. Ama bir de her eylem, her davranış
bir şeylerin de sonucudur. Bugün yaşananlar otuz yılın sonucudur. Taylan Özgür'lerin katledilmesinin, Deniz Gezmiş'lerin asılmasının, 12 Eylül darbesinin,
sağcı, solcu, ülkücü, akıncı, devrimci demeden herkese yıllarca işkence yapılmasının, başını kaldırana sopa vurulmasının bir sonucudur. AKP de bu sürecin
bir sonucudur. Bu çok trajik bir şey. Yani, AKP'nin iktidarı bu şekilde ele geçirmesi AKP'lilerin bir başarısı değildir. AKP'lilerin programlarıyla ya da vaatleriyle
olmamıştır. AKP aslında, işkenceyle, şiddetle, idamlarla, copla, dayakla geçen
bir otuz yılın sonucudur. Bu nedenle de bu kadar çok teveccüh görmüştür toplumdan… Artık insanlar, yıllardır gençlerimizi idam eden, çocuklarımıza işkence
yapan, gazlayan, coplayan iktidarın, gücün içinde ne var merak ettiler. İnsanlar
“…dayağın tadına bir de şuurumuzla, açık açık bakalım; belki anlarız” dediler.
Zaten gezi direnişini tüm diğer direnişlerden farklı kılan şey de budur. 15-16
Haziranlardan, 1 Mayıslardan, diğer tüm hareketlerden farklı kılan bu meraktır.
Daha önce direniş, miting, karşı durma diye adlandırdıklarımız çok politize,
çok ciddi şeylerdi. Ama burada insanlar dalga da geçiyor. Bizim bir 20 -25 kişilik
Çarşı grubumuz var ki ben gülmekten ölüyorum. Aslında biber gazından kaynaklı ciddi şekilde hastayım ama...
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Bu konuyu soracaktım. Sizin çok ciddi bir tehlike atlattığınızı biliyoruz saldırıda...
ZEKİ DEMİRKUBUZ: Onun çok önemi yok aslında, bitireyim. Buna rağmen “ya
susun” diyorum. O kadar eğleniyorlar ki… Burada hükümet, benim 12 Eylül'de
Metris Cezaevi’nde üç sene boyunca görmediğim incelikte taktikler uyguluyor.
37
www.capul.tv
12 Eylül cuntasında Metris Cezaevi'ndeki açlık grevlerinde, direnişlerinde ya da
benzer direnişlerde cezaevi yönetimi bu kadar incelikli bir psikolojik savaş sürdürmüyordu…
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Artık Vali Avni Mutlu'nun açıklamalarına güvenemiyoruz.
Çünkü, 'saldırmayacağız' dedi ama saldırdı. Sonra bir kez daha 'saldırmayacağız'
dedi ve yine saldırı oldu. Tam bir belirsizlik durumu yaşanıyor. Şimdi yine, saldırmayacağını beyan etmiş bazı sanatçı ve yazarlara...
ZEKİ DEMİRKUBUZ: İşte onun için zaten ben de Vali ya da Başbakan bir şeyler
dediği için, onlar konuştukları zaman özellikle buraya gelme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü ben burada değilken bu çocuklara bir şey olursa bunun vicdanını yaşamak istemiyorum… Bir şey daha söylemek istiyorum. Az önce
gelirken, arkadaşımla konuşuyorduk “o kadar rahat ki insanlar” diye. Müdahale
olacak deniliyor ve 15 yaşında, hiç bu işlerden anlamayan bir çocuk “olsun abi,
geri çekiliriz. Ertesi gün gelir geri alırız” diyor. Bunu iktidara söylemiyorum.
Bunu, halka söylüyorum. Biliyorum ki, buraya gelemeyen daha milyonlarca iş
adamı, bu düzenin, batağın dibine batmış insanlar bile geceleri vicdanları rahatsız olarak uyuyorlar. Buraya gelmemek için zor tutuyorlar kendilerini. En
çok da bu insanlara sesleniyorum ve AKP'li insanlara sesleniyorum. Onlar
benim karşımda olan insanlar değil… Bu tavır, yani hükümetin, şehrin valisinin,
emniyetin tavırları çok büyük bir bela yaratıyor… Burası alındı; artık istedikleri
kadar uğraşsınlar. Buraya bu çocuklar girdiler ve burayı aldılar… Bugün bir
kişi, - ki sanatçı diyorlar kendisine ama alakası yok- ülkeye yazık edildiğini söylüyor. Kim yazık ediyor bu ülkeye? İşte bak, 15 yaşında çocuğa bunu söylettiriyorlar. Şefkate ihtiyacı olan bir çocuğa gaz sıka sıka çocuğu bu hale
getirdiler…
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Şimdi herkes 31 Mayıs'tan önce böyle bir şey aklımıza
gelmezdi diyor. Bazı şeyler vardır. Aslında gerçektir ama söylendiğinde yalan
gibidir. Buradaki manzara da biraz öyle. Buradaki manzara için mizahçılar 'bize
iş bırakmadı orası; biz ne yapacağız' dedi. Erdil Yaşaroğlu söyledi bunu. Belki
biraz klişe, kötü, ana akım medya programlarında da benzer bir soru soracaklar
size ama buranın belleğini oluşturmak da önemli; çünkü medya göstermedi o
belleği oluşturmak açısından siz bir film yapmayı düşünüyor musunuz? Film
olmak zorunda değil belki de bir belgesel... Buranın belleğini nasıl tutabiliriz?
Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey yaşıyoruz ve bunu hafızalarda nasıl diri tutacağız?
ZEKİ DEMİRKUBUZ: … Görüntüler belleğe hizmet etseydi, insanlığın bugüne
kadar yaşadığı ve resimlenen, çizilen milyonlarca resim belleği tutardı. Ben
böyle bir duruma sinemacı olduğum halde inanmıyorum. Bana göre bellek denilen şey insanların vicdanlarında, onurlarında ve haysiyetlerinde olur. Geçen
gün bir arkadaş “ne olacak” diye sordu. Ona, “…beş, on sene sonra bir arkadaşınla buradan geçeceksin. Belki bir AVM, belki de bir rezidans yapılmış olacak buraya. Burası başka bir şey olacak” dedim. Artık kapitalizm, hele de bu
38
www.capul.tv
hükümetin icad ettiği kapitalizm çok ilginç, yepyeni bir kapitalizm türü. Buraya
bir şey yapar… Arkadaşıma, “sen yapılacak plazanın, köprünün yanından geçerken, haysiyetinle, onurunla, şerefinle, bir şeyler yapmış olmanın vicdani rahatlığıyla geçeceksin. Diğer insanların ise bundan hiç haberi olmayacak. Sen
son nefesinde bunu hatırlayacaksın; diğer insanlar son nefesinde sahip olduklarını öbür tarafa götürememenin hayal kırıklığıyla göç edecek” dedim. Yaşamak böyle bir şeydir. Burası bunu öğretti. Bu, toplumların ruhuna böyle
eklendi. İnsanlık tarihi hiçbir zaman bilgiyle, fotoğrafla, sinemayla, resimle, sanatla bellek kazanmamıştır. Haysiyet duygusunu, şeref duygusunu, vicdan duygusunu gelenek haline getirip genetiğine işleyebilen toplumlar, sizin bahsettiğiniz
geleneği oluşturur. Bu babadan oğula, anadan kıza, dededen toruna, böyle böyle
gider. O yüzden bazı toplumlar, haysiyetiyle, şerefiyle, onuruyla yaşar. Bazısı da
ikiyüzlülükleriyle yaşar… Ben burada, hala vicdandan, ahlaktan, haysiyetten
bahsedebiliyorsam bu, tarihteki milyonlarca insanın kanıyla, direnişiyle, çektiği
acıyla oluştu… Son olarak çok basit bir şey daha söyleyeceğim… Bir kentin
parkı kimin meselesidir? O kentin belediye başkanının mı? O kentin ilçe belediye
başkanının mı? Ben Kadir Topbaş'ın nerede olduğunu merak ediyorum. Ahmet
Misbah Demircan'ın neden ortalıkta gözükmediğini merak ediyorum. Biz bir belediye başkanı seçtik. Oy veren vermeyen herkes. Ben buradaki park meselesini,
buranın ne olacağı meselesini ya da nasıl bir kaldırıma sahip olacağı meselesini,
içişleri bakanıyla, başbakanla görüşüyorsam, belediye başkanlarıyla görüşmüyorsam ya da belediye meclisiyle görüşmüyorsam bu ülkede demokrasiden söz
edilemez… Neden bu belediye başkanları bu sorunu çözmüyor da sorun güvenlik güçleriyle, içişleri bakanlığıyla ve başka siyasetçilerle çözülmeye çalışılıyor?
Bu soruyu sormak sizin vatandaşlık hakkınız.
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Teşekkür ediyorum bu söyledikleriniz için. Çapulculara
bir mesajınız var mı?
ZEKİ DEMİRKUBUZ: Çapulculara hiçbir mesajım yok. Çünkü, mesajı hep onlar,
elli yaşında bu kadar çok şey yaşamış bana bile hep onlar mesajı veriyor. O
yüzden bir mesajım yok. Hepsini öpüyorum.
39
www.capul.tv
Ayşenur Arslan ile röportaj
Gezi Parkı’nda Gezi Kafe’de 13 Haziran 2013 Tarihinde
Çapul TV Canlı Yayınına Konuk Olan Ayşunur Arslan ile
Yapılan Söyleşinin Özetidir
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Medya Mahallesi burada. Ayşenur Arslan aramızda. Hoşgeldiniz.
AYŞENUR ARSLAN: Geçen gün keşfettim Çapul TV'yi ve bırakamadım. Biliyorsunuz şu anda televizyonsuz bir televizyon habercisiyim.
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Artık televizyonunuz var, Çapul TV var.
AYŞENUR ARSLAN: Artık var, evet. CV'mi getirdim. 39 yıldır bu işi yapıyorum.
Bunun yaklaşık 30 yılı televizyonlarda geçti. En son 'Medya Mahallesi' programını yapıyordum ve şimdi huzurlarınızdayım. Gazeteleri okudunuz, bitirdiniz
ama değil mi...
TUBA GÜNEŞ: Hayır bitirmedik. O sizin işiniz...
AYŞENUR ARSLAN: Ben de epeydir bıraktım aslında. Fakat bazı gazetelerin görmemeyi nasıl başardığını gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum.
Eski deyimle pul gibi fotoğraflarla ve başbakanı mutlu etmeye yönelik başlıkları,
ifadeleri bularak gazete çıkarıyorlar. Televizyonlar zaten hiç sormayın ve bir
çoğu da benim eski 'çocuklarım.' Yani, birlikte mesleğe başladığım insanlar.
Onların geldikleri yer de beni son derece üzüyor. Ben bir haber ile geldim size.
Türk Tabipler Birliği, 3-4 saat önce, ttb.org.tr sitesinde, siz verdiniz mi rakamları
bilmiyorum…
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Hayır, henüz vermedik.
AYŞENUR ARSLAN: İnanılmaz bilgiler var. 12 kişi gözünü kaybetmiş.
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Biz 5 biliyorduk…
AYŞENUR ARSLAN: 12 kişiymiş. Sadece İstanbul’da 6 kişi, Ankara’da 3 ve devamı
var diğer illerde. İstanbul’da 23 kişi ağır yaralı ve yoğun bakımda. Ankara’da
19 kişi ağır yaralı ve yoğun bakımda. Bizim medyamız sadece ölü saymaya alışık bir medyadır. Trafik kazalarında da bu böyledir. Trafik kazalarında ne kadar
kişi sakat kalmıştır ve hayatı yarım kalmıştır o anlamda, hiç bakmayız; hiç saymayız. 12 kişinin gözünü kaybetmesi ne demek… 35 kişi toplam Türkiye çapında yoğun bakımda ve bunların arasında çok önemli bir kısmı kafatası kırığı
ve beyin travması nedeniyle yoğun bakımda. Şöyle düşünün umuyoruz ki, tabii
ki, hayatta kalacaklar ama bu 35 kişinin belki birçoğu artık konuşma yetisini
kaybedecek, yürüme yetisini kaybedecek aslında yaşamını da askıya almış olacağız bir bakıma. Türkiye’den söz ediyorum tabii ki ve yetkililerden. Çok vahim
40
www.capul.tv
bir durum. Böyle bir tablonun bedeli ödenmeden referandumdan söz ediliyor.
Doğal varlıklar ve hayatlar referanduma sunulur mu bilmiyorum eğer sunulursa
ben ilk oyu kullanayım: HAYIR.
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Sizin burada olmanızın da özel bir anlamı var. Çünkü Roboski katliamı ya da Uludere katliamı hangi ad verilirse verilsin orada 35 Kürt
genci ve çoğu çocuk yaşta savaş uçaklarıyla bombalanmıştı ve sanırım Ayşenur
Arslan’ın televizyonsuz kalmasının startı da oradan verilmişti. Kendisi, üzerinden
12 saat geçmesine rağmen olayı televizyonlardan ilk duyuran kişiydi tüm uyarılara rağmen. Onun ardından da zaten 1 yıllık bir süreç içinde ekranlara veda
etmek zorunda kaldı. Bizi günlerdir takip ediyorsunuz. Onun yorumunu isteyeceğim. Gezi Parkı’nin içine günlerdir bombalar yağıyor. Biz 11 haziranı 12
hazirana bağlayan gün ve gece buradaydık ve Vali “Hiç bir şey yok. Orası ıhlamur kokuyor” dediğinde buraya yüzlerce belki binlerce ses bombası ve gaz
bombası yağdı. Basın emekçisi arkadaşlarımız buradaydı. Az önce siz yayınımıza katılmadan önce belirttik, NTV’den muhabir arkadaşlar sabahları çok güzel
haberler yayınlıyorlar ama bazıları buradaki saldırıyı meşrulaştıran, “saldırı yok”
diyen saldırı olduğu apaçık göründüğünde de “bak yine oluyor” diyen bir tutum
alabiliyor. Bu vicdanla, politikayla açıklanamaz. Belki bu bir politika ama bunun
akılcı bir politika olduğunu da düşünmüyoruz. Sizce medya aslında intihar da
etmiyor mu? Güvenirliği kalmıyor. Artık ne kadar izlenecek; kim itibar edecek.
Bu bir intihar değil mi medya açısından?
AYŞENUR ARSLAN: Ötenazi aslında. Bir bakıma intihar ile aynı anlama gelebilir.
Siyaset kendi medyasını yarattı. Siyasetten kast ettiğim bugünkü iktidar. İktidar
kendi medyasını yarattı ve aslında el ele atlıyorlar şimdi falezlerden aşağıya.
Birlikte intihar ediyorlar. Şunun farkında değiller. Gerçeğin çok kötü bir huyu
vardır. Er ya da geç ortaya çıkar. Bütün insanları bir süreliğine kandırabilirsiniz.
Bazı insanları hep kandırabilirsiniz. Ama herkesi hep kandıramazsınız. Bu bilinen ama nedense hatırlanmayan bir argümandır. Merkez medya, ana akım
medya, ben yandaş lafından hoşlanmıyordum şimdi yardakçı demeye başladım,
yardakçı medya saklasın ne olacak? Neticede görüldü. İnsanlar Digitürk’te, DSmart’ta hangi kanalda olduğunu bilmedikleri Halk TV’yi, Ulusal TV’yi keşfettiler. Sizi keşfettiler ve seyrediyorlar. Neyi nereye kadar saklayabilirsiniz ki?
RTÜK 4 kanala ceza verdi. Halk TV, Ulusal TV, Cem TV ve M TV. Neden? Halkı
isyana teşvik etmekten. Halkı isyana Muammer Güler beyefendi, Hüseyin Avni
Mutlu beyefendi, nedense göremiyoruz emniyet müdürünü onu ben merak etmekteyim, acaba tatilde mi, Kore’de bir inceleme gezisinde falan da olabilir,
hiç bir fikrim yok. Gerçekten merak ediyorum. İstanbul polisinin başını biz
açıklama falan yaparken göremiyoruz.
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Aslında çok görüyoruz. Sanırım İstanbul Belediye Başkanı
da, İstanbul Emniyet Müdürü de, İstanbul Valisi de, iç işleri bakanı da, dış işleri
bakanı da bir kişi gibi zannediyoruz; biz mi yanlış anlıyoruz?
AYŞENUR ARSLAN: Belki, bak onu unuttum, olabilir. Gerçekten olabilir. Ama
41
www.capul.tv
özetle sevgili gençler, herkes her şeyin farkında. İşin kendileri açısından daha
dramatik olanı başbakanın partisi de artık farkında. AKP milletvekilleri de farkında. Tweet atmaya başladılar; itiraz etmeye başladılar. Sadece ve sadece Erdoğan olmasaydı bir hiç mertebesinde olacak olan 5-10 kişi onunla birlikte
sulara gömülmeyi seçen bir avuç insanla birlikte anlamaktan, görmekten korktukları için anlamıyorlar; görmüyorlar. Ama inanın onun dışında herkes her
şeyin farkında. Bir bankanın genel müdürü çıkıp da “ben de çapulcuyum” diyorsa hakikaten düşünmek lazım. Dolaştım burada çevreyi, bundan 1 saat önce
Kore TV bir röportaj yaptı benimle olayı anlamaya çalıştı. Kanadalı CBS televizyonu buradaydı ve ekip gözaltına alındı. Aklınıza gelebilecek her ülkeden bir
televizyon ekibi var burada. Onların gözleri, kameraları var burada. Neyi nereye
kadar saklayacaksınız; nasıl saklayabilirsiniz? Görmemek yolunu seçebilirsiniz;
göstermemek yolunu seçebilirsiniz. Ama neticede başka birisi çıkar ve gösterir.
Siz de onu yapıyorsunuz. Uludere’yi gerçekten nasıl saklayacaklarını düşünüyorlardı; bir fikriniz var mı? Ortalık ayağa kalkmış; herkes her şeyi biliyor. Görüntüler gelmiş haber merkezlerine ama vermeyeceğiz. Neden vermeyeceğiz?
Resmi açıklama bekliyoruz. Resmi açıklama durumun teyidi için beklenir. Yani,
33 kişi mi 34 kişi mi? Nerede, sınırın 100 metre ilerisinde mi içinde mi? kim tarafından? Yani o 5n-1K’yı teyit etmek, doğrulamak, netleştirmek için açıklama
beklenir. Ondan önce “böyle bir olay oldu. Şu ana kadar teyit edilmeyen bilgilere göre durum budur. Biz açıklama bekliyoruz” denir. BBC de bunu yapar;
CNN International da bunu yapar. Dünyanın her yerindeki yayın kuruluşları
bunu yapar. Teyit edilmemiş bilgilere göre ya da istihbarata göre derler ve ellerine gelen haberi verirler. Teyit beklediklerini ifade ederler. Aradan geçmiş
15-16 saat bütün Ankara susuyor. Onunla birlikte bütün medya da susuyor. Çok
kötü sınav verdi medya ama dediğim gibi yeni bir Türkiye diyorlardı ya o yeni
Türkiye’nin AKP tarafından kurulmayacağı çıktı ortaya. O yeni Türkiye’yi siz
gençler ve buradaki muazzam enerji kuracak. Oradan da yeni bir medya çıkacak sizlerle birlikte.
ALİ ERGİN DEMİRHAN: Ayşenur Arslan’a çok teşekkür ediyoruz.
TUBA GÜNEŞ: Tekrar bekleriz yanınıza Akif Beki’ler oturtmayacağımıza da söz
veririz.
AYŞENUR ARSLAN: Bak bu söz işe yarar.
42
www.capul.tv
Sermiyan Midyat ile röportaj
Gezi Parkı’nda Gezi Kafe’de 13 Haziran 2013 Tarihinde
Çapul TV Canlı Yayınına Konuk Olan Sermiyan Midyat ile
Yapılan Söyleşinin Özetidir
TUBA GÜNEŞ: Hoş geldiniz. Ülkemize nazar mı değdi?
SERMİYAN MİDYAT: Çok büyük nazar değdi; Necati Şaşmaz değdi. Saygı duyuyorum herkesin fikrine, zikrine. Herkes demokrat olduğunu iddia ettiği için biz
de demokratik ölçülerde mizah yapmaya devam ediyoruz. Çünkü üstat John
Lennon’ın dediği gibi “eğer sistem size şiddet uygulamaya başladıysa sistemin
oyununa geliyorsunuz” demektir. Sistemin başa çıkabileceği tek şey şiddettir.
Ama başa çıkamayacağı tel şey şiddetsiz eylemler ve mizahtır ve biz bunu yapıyoruz. O yüzden bu zekâyla, bu insanların güzelliğiyle kimsenin başa çıkabileceğini ben zannetmiyorum.
TUBA GÜNEŞ: Sürekli anlatıyoruz. Biz burada yeni bir yaşam kurduk; küçük, minyatür hayalimizdeki ülkeyi vs. kurduk diyoruz…
SERMİYAN MİDYAT: Evet, komün hayatı gibi oldu. Burada televizyonuyla bile, şu
an sadece bize gezi parkını verip diğer tarafları alsalar burada yaşanır. Televizyonu, yemekhanesi, reviri vs. var. Bombalanmadığı sürece tabii reviri. Bilmiyorum hiç bir savaşta revire ve hastaneye müdahale edildi mi, bunu da gördük.
TUBA GÜNEŞ: En başa dönelim. Daha ikinci gün müydü siz CNN’e çıktığınız
gün…
SERMİYAN MİDYAT: Üç, penguenlerden iki gün sonra çıktım ben de.
TUBA GÜNEŞ: Nereden aklınıza geldi böyle bir protestoda bulunma ve sonra nasıl
karşılandınız? CNN içinde nasıl karşılandınız? Kamera arkasında neler oldu?
SERMİYAN MİDYAT: Açıkçası, Enver biraz ısrarlı bir telefon çağrısından sonra -oyuncular sendikası da çağrı yapmıştı. Ana akım medyanın olaylara göz yumması
ve daha doğrusu olayları yayınlamaması hakkında- aslında biz gitmeyecektik.
Fakat konuşurken aklıma geldi bu. O sırada, Enver Aysever ile telefonla konuştuğum sırada aklıma gelmişti ve ısrarla canlı yayın olup olmadığını sordum.
Canlı yayın olduğunu söyleyince rahatlıkla gittim. Ama biraz zor oldu. Çünkü
Taksim’de çekiliyordu, tek kamera vardı. Kameranın bende olduğu anı kesmek
zorundaydım. Ama şunu söyleyeyim hakikaten Enver de, kamera arkasında çalışan ekip de, yönetmen de kameraman arkadaşlarla sarıldık, kucaklaştık.
Çünkü onlar da aynı dertten muzdarip. Onlar da hakikaten ekmek parası peşinde. Hasan Kaçan Bey de ekmek teknesi peşinde. Onu da anlıyorum. Bu
çocuklar da ekmek parası peşinde. Dolayısıyla onlara söylenecek bir şey yok.
43
www.capul.tv
Onlar çok mutlulukla ve çok neşeyle karşıladılar. Hatta programın yönetmeni
arayıp, kutlayıp tebrik etti.
TUBA GÜNEŞ: Sanatçıların bir eli yağda bir eli kaymakta değil mi? neden böyle
kötü kötü olaylara karışıyorlar?
SERMİYAN MİDYAT: Bilmiyorum. Herhalde bu şeylerden sonra bir elimiz sidikte
bir elimiz büyük abdestte oldu bizim. İnsana bir şey atmak vardır ya onu direkt
attılar artık. Çapulculuğumuz, ayyaşlık her şey söylendi. Ama biz en ufak bir
eleştiri yaptığımızda susturulmaya çalışıldık. Sanatçının ve sanatın tarifi de şükürler olsun ki, ben bu uyanışın, bu yükselişin de farkına varılmasını bundan
dolayı çok mutluyum. Fransızların bir lafı vardır “el bezleriyle toz bezlerini” karıştırmayın diye. Herkes elekten ayrılmaya ve aydınlık bir ülke, aydınlık bir toplum, aydınlık halklar vaat edilmeye başlandı bu ülkede. İnsanlar şuna bile
aydınlandı. Dediler ki, güneydoğuda, kuzeydoğuda, batıda, Ankara’da, hortum
olayında, şehit ailelerinde bugüne kadar mafya işlerinde, faili meçhullerde, her
şeyde ama her şeyde biz bu medyayı izledik; bize bu medya haber verdi. Şimdi
bir daha düşünelim o zaman. Neyi haber verdi acaba bize? Hakikaten insanlar
buna bile uyanmaya başladılar. Bütün bunları çok önemsiyorum. Sanatçı denilen yaratık da giyinişiyle, söylediği cümlelerle ya da kılık kıyafetiyle, birilerine
itaat etmekle, yerlere tükürmemekle, sigara içmemekle, alkol tüketmemekle sanatçı olunmaz. Sanatçı dediğin fikriyle, zikriyle, düşüncesiyle, cesaretiyle insanların önünde olur. Örnek olmak kelimesini de çok aptalca buluyorum. Örnek
dediğiniz şey bir şeyin varsayımı, bir şeyin müsveddesidir. Ben örnek değilim.
Gerçeğin ta kendisiyim ve Gezi Parkındayım.
TUBA GÜNEŞ: Hoş geldiniz o zaman Gezi Parkı’na yine söyleyelim. Sanatçılar cesaretleriyle vardır diyorsunuz ve biz de burada Oyuncular Sendikası’na çok
fazla ilgi olduğunu gördük. Oyuncular Sendikası’na üye değilim ama şimdi gideceğim ve onlarla görüşeceğim diyen tiyatro sanatçılarıyla konuştuk. Size ilgi
nasıl? Artık Oyuncular Sendikası’nı bilmeyenler de tanımış oldu mu böylece?
SERMİYAN MİDYAT: Her tarafta bilinçli bir uyanış oldu. Oyuncuların kendi arasında
da herkes birbirine daha hoşgörüyle yaklaştı. Hepimizin zaman zaman sinirlendiği “niye böyle; bu ülkede neden bunlar oluyor” deyip çekip gitmek istediğimiz zamanlar oldu. Ama ben son on gündür tüm samimiyetimle, tüm
ruhumla, tüm kalbimle, tüm bedenimle ve vicdanımla buradaki insanların alnından öpüyorum ve tek tek hepsi ile gurur duyuyorum. Çapulcu anneler de
bugün geldi. Çapulcu anneler oğullarını almaya gelmediler; oğullarının yanına
geldiler. Ben de tam tersi bir şekilde yetkililere sesleniyorum: Gelin çocuklarınızı
buradan alın her gün bize gaz sıkıyorlar. Emniyet annelerine sesleniyorum.
........
TUBA GÜNEŞ: Vali Mutlu müdahale olmayacak diyor. Şu anda Tayyip Erdoğan ile
görüşmeye giden bir heyetimiz de var Taksim Dayanışması’nın gönderdiği.
SERMİYAN MİDYAT: Bugüne kadar ki en önemli adımın bu olduğunu düşünüyo44
www.capul.tv
rum. Umarım çok güzel bir sonuç ile dönerler. Twitter’da da bugün “güle güle
gidin. Direne direne görüşün. Barışa barışa dönün inşallah.” yazdım.
TUBA GÜNEŞ: Nasıl barışsınlar?
SERMİYAN MİDYAT: Özgürlüğü sağlayarak, gaz bombasının yasaklanmasını sağlayarak, gözaltındaki bütün çocukları serbest bırakarak, Twitter’da bizi fişlemeyerek, hiç kimseyi hedef göstermeyerek, bir şeye takıntı yapıp ben dedim
olacak demeyerek.
TUBA GÜNEŞ: Ama Tayyip Erdoğan bugün “ileri demokrasilerde biber gazı vardır”
dedi. Onu ikna etmek kolay olur mu?
SERMİYAN MİDYAT: Biz nasıl ikna edelim. O Avrupa’yı da tanımıyor; Amerika’yı
da tanımıyor. Kimseyi tanımıyor. Bizi çok iyi tanıyorlar. Hepimizi fişlediler zaten.
Demokrasi demek sandık demek değildir. Demokrasi demek sadece seçim
demek değildir. Eğer seçimden bahsedecek olursak Hitler %43.9, Mussolini
%64, Esad %97.2, Mübarek %98, Saddam %100 sandıktan oy aldılar. Yani demokrasi de kimin oy attığı değil kimin o oyları saydığı.
.......
SERMİYAN MİDYAT: Ağaçların kesilmemesi için birini görüşmeye çağırıyorsunuz.
Görüşmeye çağırdığınız kişinin bahçesinde havuz yaptırmak için ağaç kesilmiş.
15 tane ağaç kestirmiş ve komşusuyla bu kadının mahkemesi devam ediyor.
Siz de ağaçlar hakkında onla görüşüyorsunuz. Nasıl tarif edelim artık. Akıl var;
mantık var. Bugüne kadar Taksim Dayanışması haricinde bir kişi… şimdi böyle
söyleyince ben görüşmek istiyorum gibi bir cümle de çıkıyor bazı art niyetlilerce
ama benim öyle bir niyetim, durumum yok. 17 gün oldu, 17 gündür meydanlarda istenilen şeyin ne olduğunu anlamayıp gidip hala kapalı kapılar ardında
bunu görüşmek de bana çok mantıklı gelmiyor.
TUBA GÜNEŞ: Anlamıyor mu?
SERMİYAN MİDYAT: Bilmiyorum, buyursunlar işte Çapul TV yayında. Hayat TV’yi
de kapatmak üzereler. Çapul TV yayında. Yetkililerimiz eğer samimiyse gelsinler
Gezi Parkı’nda burada Çapul TV’de canlı yayına çıksınlar. Bütün halkın gözü
önünde halkın sorunları konuşulsun. Hala ağaç meselesi… Nazım Hikmet yıllar
önce yazdı: Bir ağaç gibi tek ve hür; bir orman gibi kardeşçesine. Şair burada
ağaç ile insanı ve insanlığı kastetmektedir. İlkokul 1’de vardı bu; okuduğumuzu
anlayalım diye vardı. Bir şiir okurduk, hoş ilkokul 1’de Nazım Hikmet de yasaklıydı gerçi de… Bir şiir okurduk altında okuduğumuzu anlayalım derdi.
Sonra derdik ki şair burada ağaç ile insanı, özgürlüğü kastetmektedir. Bunu bin
kere okudum ben. Hiç mi okumadınız…
TUBA GÜNEŞ: Çok teşekkür ediyoruz size. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
SERMİYAN MİDYAT: Tüm çapulculara selam gönderiyorum.
45
www.capul.tv
Fotoğraf: Nar Photos
Fotoğraf: Ahmet Şık
Download

E-kitap için tıklayınız - Alternatif Medya Derneği