“ZAMAN TÜNELİNDE BÜYÜK EFES”
Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi
Konu: “Zaman Tünelinde Büyük Efes”. Büyük Efes Oteli ve şimdiki adıyla Swissotel Büyük
Efes, İzmir’in anılarıdır (Düğün, doğum günü, yaz tatili, kahve molası, toplantı, gezi, sanat, dış
ya da iç mekân vb).
Amaç: Büyük Efes Oteli’nin 50 yılı kapsayan süreç içerisinde yaşanmışlıklarını fotoğraf
arşivlerinden ve güncel çekimlerden gün yüzüne çıkartmak ve sergilemek.
Katılım Şartları:
1- Yarışma, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
2- Katılım ücreti alınmayacaktır.
3- Jüri üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ve 1. dereceden
akrabaları yarışmaya katılamaz.
4- Her yarışmacı en çok 4 (dört) adet fotoğraf gönderebilir.
5- Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan
görüntüler kabul edilmeyecektir.
6- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
7- Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
8- Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
9- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan; Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile
ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin
yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
10- Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
11- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarışmaya katılamazlar.
12- Fotoğrafların kodlanmasında katılımcının ad ve soyadının baş harfleri ve T.C. numaranızın
son 4 rakamdan oluşan bir “rumuz” ve fotoğrafın sıra numarası kullanılmalıdır. Örneğin:
ALI UYANIK için; AU4545-1.jpg
13- buyukefessanat.com web adresinde yarışma bölümünde kayıt yapılarak renkli, negatif veya
saydam olarak çekilen fotoğraflar sayısal ortama aktarılarak ya da sayısal makinelerle
çekilen fotoğraf ile başvuru yapılabilir.
14- Fotoğraflarınızı;
a) Sayısal ortamda http://www.buyukefessanat.com adresine uygun koşullarda
yükleyebilir;
b) Posta/kargo yolu ile Yarışma Sekreterliği adresine gönderebilirsiniz. Gönderilecek paket
üzerine “Sergi için fotoğraf kaydı içermektedir. Ticari değeri yoktur” ibaresi
yazılmalıdır. Katılımcının irtibat bilgileri (Ad, Soyad, Açık Adres, Telefon, E-posta)
yazılı olacak şekilde Katılım Formu’nu içeren bir word dosyası oluşturulmalı;
fotoğraflar formdaki kodlama sırasıyla CD/DVD’ye kayıtlı olarak, JPEG formatında,
kısa kenarı en az 2300 piksel, 300 dpi çözünürlükte, kenar çerçevesi olmadan
(paspartusuz), üzerinde imza ya da herhangi belirleyici bir not bulunmadan
gönderilmelidir. Her fotoğrafa isim verilerek, ne zaman, nerede çekildiği ve hikâyesi ile
ilgili kısa bir bilgi verilmeli; fotoğraf sergi ve yarışması katılımcıları şartname ekinde
verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurmalı ve imzalamalıdır. Formlar
buyukefessanat.com web veya tfsf.org.tr adresinden temin edilebilir.
15- Fotoğraflar Son Katılım Tarihi saat 17.00’ye kadar http://www.buyukefessanat.com adresine
yüklenilmeli veya gönderi sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenerek iletişim adresine
teslimat en geç, Son Katılım Tarihi saat 17.00 olacak biçimde posta/kargo ile
gönderilmelidir. Gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
16- Yarışma sonucunda jüri değerlendirmesi, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen
fotoğraflar, katılımcıların e-posta adreslerine gönderilerek bildirilecektir. Ayrıca sonuçlar
www.buyukefessanat.com adresinde ve www.tfsf.org.tr adreslerinde de duyurulacaktır.
17- Yarışmada ödül alan ve katalogda yer alacak fotoğrafların birer kopyası bedelsiz olarak
Büyük Efes Sanat arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin
ismi belirtilerek, afiş, broşür, dergi, kitap vb basılı materyaller ile tanıtım amaçlı hazırlanan
web sitesi, tanıtım filmi vb prodüksiyonlarda; facebook, twitter vb sosyal medya
mecralarında kullanılabilecektir. Yarışmada ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan
Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
18- Sergi ve yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.
19- Tüm ulaşım/transfer ücretleri katılımcı tarafından karşılanacaktır.
20- Yarışma için Büyük Efes Sanat’a ([email protected]) rezervasyon yaptırılarak
otel içinde fotoğraf çekimi gerçekleştirilebilir.
Ödüller:
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Mansiyon
: 3.000 TL ve 2 gece konaklama (2 kişi oda+ kahvaltı)
: Samsung cep telefonu ve 1 gece konaklama (2 kişi oda+ kahvaltı)
: HTC cep telefonu ve Swissotel Büyük Efes Akvaryum Restaurant’ta 2
kişilik akşam yemeği
: Swissotel Büyük Efes Pürovel Spa & Sport kullanımı ve Swissotel
Büyük Efes Akvaryum Restaurant’ta 2 kişilik akşam yemeği
Sergileme (20 adet) : 100 TL
Jüri Üyeleri:
1. Yusuf Tuvi
(AFIAP)
2. Gültekin Çizgen
(Profesyonel Tanıtım fotoğrafçıları Derneği kurucu başkanı)
3. Tahir Ün
(Fotoğraf Sanatçısı)
4. Çerkes Karadağ
(Fotoğraf Sanatçısı)
5. Salih Kalafatoğlu (Kültür Üniversitesi Öğr. Gör. - Görsel Algılama)
6. Ömer Vargı
(Yönetmen)
7. Ahmet İmançer
(Yrd. Doç. Dr., Fotoğraf Sanatçısı)
Jüri en az 3 (üç) üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi Tunalı
Yarışma Takvimi:
Yarışmaya son katılım tarihi
Jüri Toplantısı
Sonuçların açıklanması
Sonuçların e-posta ile duyurulması
Sergi açılışı ve Ödül töreni
Sergi
Ödül ve sergileme alamayan fotoğrafların iadesi
: 24 Nisan 2014, Perşembe günü saat 17.00
: 27 Nisan 2014
: 28 Nisan 2014
: 28-29 Nisan 2014
: (Mayıs 2014) Daha sonra açıklanacaktır.
: (Mayıs – Temmuz 2014)
: (Mayıs 2014)
Yarışma Sekreteri:
Sanat Yöneticisi: Meriç Aktaş Ateş
İzmir Koordinasyon: Ayşe Karpat
Büyük Efes Sanat
e-posta adresi: [email protected]
Posta Adresi: Swissotel Büyük Efes, Büyük Efes Sanat, Kordon 1-2 Salonu
Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1
35210 Alsancak İzmir, Türkiye
Telefon No: (+90) 232 414 51 76
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylanmıştır.
TFSF 2013/84
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
2013/84
“ZAMAN TÜNELİNDE BÜYÜK EFES”
Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi
Katılım Formu
Eser Sahibinin
Adı
:
Soyadı :
T.C. No’su :
İkamet adresi:
Telefon
Cep Tel
E-posta
:
:
:
Rumuz
:
      (Ad ve Soyadın ilk harfleri + 4 rakam)
Sıra
No
Rumuz
Çekildiği Tarih
Çekildiği Yer
Eser Adı
Eserin Hikâyesi
1
2
3
4
Yarışmaya gönderdiğim fotoğraf(lar) kendime aittir. Bu sergi ve yarışmaya ait özel şartname
hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.
Ad Soyad
:
/ / 2014
İmza
:
Download

Katılım Formu