Herkes İçin KSS Projesi – Sektörel Uzman Eğitimi
1.Gün – 16 Nisan 2014 Çarşamba
10:00 – 10:15
Açılış Konuşması
Ferhat İlter, TİSK
Genel Sekreter
Yardımcısı
10:15 – 10:45
Herkes için KSS Projesi’nin tanıtımı, Eğitimin temel
amaçlarının sunumu
Nil Mit
Herkes için KSS Proje
Koordinatörü
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
Tanışma / katılımcıların beklentileri
KSS nedir ve neden uygulanmalıdır? Şirketlerin ve
hükümetlerin görevleri, paydaşların beklentileri, sektörel
uzmanların rolü
Kahve arası
Ulusal düzeyde KSS/ Ulusal İnceleme Raporunun
Sunumu
12:00 – 12:15
12:15 – 13:00
13.00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
Öğle yemeği
Küresel KSS Yapısı ve KSS Araçları
 Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı
 Global Compact
 ISO 26000
Kahve arası
Küresel KSS Yapısı ve KSS Araçları
 ILO Üç Taraflı Çokuluslu Şirketler Deklarasyonu
 Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Rehber
İlkeleri
 Çokuluslu Şirketler İçin OECD Rehberi
Kahve arası
 Ulusal KSS girişimleri sunumu: Global Compact
Türkiye
 KSS ve Küresel Raporlama Girişimi –
Raporlamaya başlamadan önce yapılması
gerekenler, Avrupa Birliği direktifleri
TİSK Ulusal Görev
Gücü* - Özgür Doğaç
Gürsel
Prof. Dr. Recep Varçın,
Ulusal İnceleme
Raporu Danışmanı
TİSK Ulusal Görev
Gücü – Koray Balkaya
TİSK Ulusal Görev
Gücü – Ulaş Yıldız
Melda Çele
Global Compact
Türkiye İrtibat Kişisi
2.Gün- 17 Nisan 2014 Perşembe
10:00 – 10:30
Öğrendiklerimizi Pekiştirilelim: Grup çalışması
10:30 – 11:30
En İyi Uygulama: Şirket örneği/ şirketlerin KSS
uygulamaları için işveren örgütlerinden bekledikleri
nelerdir?
Görüş paylaşımı: Katılımcıların örnek olay analizi
üzerine görüş ve önerileri nelerdir?
Kahve arası
“Herkes için KSS/IOE En İyi Uygulama” Projelerinin
Temel Çıktılarının paylaşılması
 Anadolu Grup KSS Örneği
 IOE Çıktılarının paylaşılması
 Finansal Olmayan Bilgilerin Açıklanması
Öğle yemeği
KOBİ Kılavuzunun Sunumu
 KOBİ Kılavuzunun geliştirilmesi için öneriler
nelerdir?
11:30 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00– 15:30
15:30– 16:15
16:15– 16:30
16:30 - 17:00
KOBİ’lere KSS uygulamalarına başlamalarında nasıl
yardımcı olunabilir?
Görüş paylaşımı: Katılımcıların örnek olay analizi
üzerine görüş ve önerileri nelerdir?
Kahve arası
Proje’nin ileriki adımları:
 “Farkındalık Artırma Seminerleri” ve “Ulusal
Konferans ve Ödül Töreni” (tarihler, toplantının
yeri, kapsamı vs.)
 “2014 TİSK KSS Ödülleri”: Başvuru tarihi ve
süreci; ödüllerin tanıtımı ve duyurulması
Soru-Cevap
Katılımcılardan geri bildirim:
 İşveren örgütleri KSS uygulamalarına nasıl dahil
olabilir?
 İşletme ve işveren örgütleri arasındaki ilişki nasıl
güçlendirilmeli?
 KSS uygulamaları için şirketlere sunulacak
desteği güçlendirme yolları nelerdir?
 Gün içinde öğrenilen en önemli husus neydi?
Bu bölüm Ulusal Görev Gücü ve Katılımcılar arasında
interaktif olarak gerçekleşecektir.
Kahve arası
Özet ve Kapanış – Değerlendirme formlarının
doldurulması, sertifikaların dağıtılması
TİSK Ulusal Görev
Gücü – Sibel Tuğ
Vehbi Koç Vakfı
Temsilcisi – Seçil
Kınay
TİSK Ulusal Görev
Gücü – Sibel Tuğ ve
Özgür Doğaç Gürsel
Irmak Inan
Herkes için KSS Proje
Asistanı
Bolu Çimento
Temsilcisi – Kurtuluş
Köstereli
Nil Mit
Herkes için KSS Proje
Koordinatörü
TİSK Ulusal Görev
Gücü – Sibel Tuğ
TİSK Ulusal Görev
Gücü – Sibel Tuğ
Download

Eğitim Programı