Aylin ARICI
Ünvanı: ARŞ.GÖR.
E-Mail: [email protected] / [email protected]
Kişisel Bilgiler
Uyruğu: TC
Doğum Yeri: Çorlu/Tekirdağ
Doğum Tarihi:15/10/1988
Eğitim Durumu
2006- 2011 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
2009-2010 ( 6 ay) Technische Universitat Chemnitz (Almanya)
2011-2012 Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
2014 + İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tezli Yüksek Lisans
Programı
Tez Konusu:“ Gençlerde Alkol Kullanımı ve Kültürel Yapının Bağımlılığa Etkisi: Tekirdağ Örneği”
Stajlar
05/07/2010-06/08/2010 İzmir İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile Danışma
Birimi
Akademik Araştırmalar
“Asarlık Toplum İncelemesi” Raporu, İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
“Medyanın Çocuğun Sosyalizasyonundaki Rolü” (lisans tezi)
“Elder Abuse and Neglect in Turkey” European Conference on Social and Behavioral
Science, Belgrad (2015) sözlü sunum
Yabancı Dil
YDS: 90
Bilgisayar Bilgileri
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, SPSS
Referanslar
Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Taner Artan, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Download

aylin arıcı - Sağlık Bilimleri Fakültesi