ŞİRKETLER AÇISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SEMİNERİ
“Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Projesi’nin
“Şirketler Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri” 22 Mayıs 2014
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
AB Projesi’nin liderliğini yürüten Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’nun (TİSK) evsahipliğinde yapılan Seminerde,
Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
gibi kuruluşların uzmanları sunum yaptı.
KSS konusunda dünyada ilk defa 5 ülkenin (Türkiye, Makedonya, Hırvatistan,
Karadağ, ve Romanya) Ulusal İşveren Çatı Örgütleri’nin ve IOE’nin ortaklığında
sürdürülen “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında, şirketlerin
kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanındaki farkındalığını ve ilgisini artırmak, KSS
uygulamalarını teşvik etmek amacıyla 22 Mayıs 2014 tarihinde Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Toplantı Salonu’nda “Şirketler
Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri” düzenlendi.
Açılış konuşmasının TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler tarafından yapıldığı Seminerde
dünyada ve Türkiye’de KSS’nin mevcut durumu, uluslararası KSS girişimleri ve
gelişmeler hakkında bilgi verildi. Seminer, TİSK ve Üye İşveren Sendikalarının KSS
Uzmanlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası KSS Uzmanlarının yapacakları sunumlar
ile gerçekleştirildi.
Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi
TİSK TARAFINDAN DÜZENLENEN
ŞİRKETLER AÇISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SEMİNERİ
22 Mayıs 2014 Perşembe, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
PROGRAM
09:30 - 10:00
10:00 - 10:15
Kayıt
Açılış Konuşması
10:15 – 10:45
- Herkes için KSS Projesi’nin Tanıtımı
- Seminerin Amacı
Kahve arası
1. Panel: KSS Nedir, Şirketler Neden Uyguluyor?
- Şirketlerin ve Hükümetlerin Rolleri
- Paydaşların Beklentileri
- KSS’de Gönüllük Esasının Önemi
- Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) Yaklaşımı
10:45 – 11:00
11:00 - 12:30
Soru - Cevap
12:30 – 13:30
13:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:15
17:15 – 17:30
Öğle yemeği
Sunum: Küresel KSS Yapısı ve KSS Araçları
- ILO Üç Taraflı Çokuluslu Şirketler Deklarasyonu
- Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı
- Global Compact
- ISO 26000
- Çokuluslu Şirketler İçin OECD Rehberi
- Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri
Soru - Cevap
Kahve arası
2. Panel: Proje’nin Gelecekteki Çalışmaları ve
Katkıları
- KSS
Uygulamalarına
Başlayacak
Şirketlere
Verilebilecek Hizmetler
- 2014 TİSK KSS Ödülleri
Soru - Cevap
Değerlendirme
NOT: Seminer’de simültane tercüme hizmeti verilecektir.
1
2
TİSK bünyesindeki Uzmanlar
TİSK’e Üye İşveren Sendikaları bünyesindeki Uzmanlar
Bülent Pirler
TİSK Genel Sekreteri
Nil Mit
Herkes için KSS Proje Koordinatörü
Moderatör: Jeanne Schmitt, ILO
Uluslararası Eğitim Merkezi
Program Yöneticisi
- İdil Türkmenoğlu, Özel Sektör
Gönüllüleri Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi
- Doç.Dr. Gresi Sanje – Bilgi
Üniversitesi Öğretim Üyesi
- Matthias Thorns, IOE Kıdemli
Uzmanı
Moderatör: Jeanne Schmitt
-
Emily Sims, ILO Kıdemli Uzmanı
TİSK Ulusal Görev Gücü 1
Moderatör: Ferhat İlter, TİSK Genel
Sekreter Yardımcısı
-
Sektörel Uzmanlar 2
Nil Mit - Herkes için KSS Proje
Koordinatörü
Ferhat İlter, TİSK Genel Sekreter
Yardımcısı
Download

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız