MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 MİSAFİRHANE KONAKLAMA BEDELLERİ
1
KAMU MENSUBU OLANLAR
20,00 TL/GÜN
2
KAMU MENSUBU OLMAYANLAR
29,00 TL/GÜN
3
GEÇİCİ GÖREVLE GÖREVLENDİRİLEN KAMU MENSUBU İÇİN;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha fazla olan Kadrolarda bulunanlar
15,00 TL/GÜN
b) Ek göstergesi 5800(dahil)-8000(hariç)olan Kadrolarda bulunanlar
13,00 TL/GÜN
c) Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç)olan Kadrolarda bulunanlar
12,00 TL/GÜN
d) Aylık Kadro derecesi 1-4 olan Memurlar
11,00 TL/GÜN
e) Aylık Kadro derecesi 5-15 olan Memurlar
10,00 TL/GÜN
f) İşçi Sınıfı personel için
13,00 TL/GÜN
Not: Bakanlığımız Destek Hiz. Daire Başk. 18.02.2014 tarih ve 1234 sayılı yazısı
REZERVASYON : 0482 2121199 / 1107 Dahili
1506 Dahili
GSM : 0543 7950737
NOT: İl Müdürlüğümüz Misafirhanesine Rezervasyon yaptıran Resmi Kurum veya Şahıslar T.C numarasıyla
birlikte Ad ve Soyadı bilgilerini vermek zorundadır. Bilgileri verilmeyen yada şifahen yapılacak Rezervasyon
talepleri karşılanmayacaktır.
Download

Buradan - Adana İl Sağlık Müdürlüğü