T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 66621367/813.99/4006433
Konu: Okul Sütü Programı Teslimatları
ÇOK ACELE VE GÜNLÜDÜR
14/04/2015
................................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : (a)17/08/2013 tarih ve 2013/28738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2013/5171
sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı,
(b) 10/09/2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2014/41 sayılı
Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği.
(c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 14/01/2015 tarihli ve 66621367/604/423629
sayılı yazısı.
Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca
ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) Tebliğ
doğrultusunda uygulanmaktadır.
Okul Sütü Programına yönelik ilgi (c) tedbirleri içeren yazıda da belirtildiği üzere;
okul sütleri okul idaresi ile yüklenici firma personeli arasında karşılıklı mutabakat sağlanarak
okullara teslim edilecektir. Ayrıca Okul Sütü Uygulama Rehberi doğrultusunda Programın
titizlikle yürütülmesi sağlanacaktır. Ancak;
1-Okul Sütü Teknik Şartnamesi " 6. Kabul ve Dağıtım " maddeler doğrultusunda
yükleniciler tarafından dağıtım yapılacak birçok okul yöneticileri ile önceden irtibata
geçilerek randevu alınmadığı,
2- Okul sütü teslimatlarının yüklenici firma personeli ile karşılıklı mutabakat
sağlanarak anında Okul Sütü Modülüne girilmediği; bundan dolayı aksaklıklar, yanlışlıklar,
hatalar yapıldığı,
3-Okul sütü teslimatlarına ait irsaliye üzerindeki parti numaralarına okul idarelerince
dikkat edilmeden modüle farklı parti numaraları girildiği ,
4-Yüklenici/yükleniciler ve alt yüklenicilerin, okul sütlerini zamanında teslim
etmediği, az/ fazla süt bıraktığı ,
5- Gerek okul idareleri gerekse firma personeli tarafından Okul Sütü Teknik
Şartnamesi " 6. Kabul ve Dağıtım " maddelerine titizlikle dikkat edilmediği; Genel
Müdürlüğümüze gelen yazı, telefon ve maillerden anlaşılmaktadır.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: N.R. GÜRSOY- S.ATA
Tel: (0 312) 413 16 05- 413 27 09
Faks: (0 312) 417 71 05
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenfc10-da97-364b-b8bf-f83d kodu ile teyit edilebilir.
Bu kapsamda;
Valiliğinizce, Okul Sütü Programının daha verimli ve sağlıklı uygulanabilmesi
için Programdan sorumlu tüm ilgililere gerekli uyarılar yapılacak ve okul idareleri ile
yüklenici/yükleniciler ve alt yükleniciler arasında varsa sorunlar, 16/04/2014 tarihi
mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Zeynep ÖÇGÜDER
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM:
81 İl Valiliği.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: N.R. GÜRSOY- S.ATA
Tel: (0 312) 413 16 05- 413 27 09
Faks: (0 312) 417 71 05
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenfc10-da97-364b-b8bf-f83d kodu ile teyit edilebilir.
Download

Okul Sütü Programı Teslimatları Bakanlık Yazısı 14.04.2015