T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
İlgi :
49586582-902.03-5402
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
İVEDİ
14/04/2015
10.04.2015 tarihli ve 49586582-902.03-5293 sayılı yazı
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 2015 yılı
içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılmasına 29/12/2014 tarihli
Bakan Onayı ile karar verilmiştir.
Konu ilgili olarak daha önce Bakanlığımızca gönderilen ilgi yazımızda;Bakanlık
merkez ve taşra teşkilatı için bahse konu onay ile belirlenen unvanlı boş kadrolardan; ihtiyaca
göre belirlenecek unvanlar ve bu unvanlara ilişkin boş kadro sayılarının Bakanlık merkez
teşkilatında ilan edilecek unvanlar için Bakanlığımızın http://www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesinde, Bakanlık taşra teşkilatındailan edilecek unvanlar için ise 81 İl Valiliğinin
resmi internet sitelerinde22 Nisan 2015 tarihinde eş zamanlı olarak ilan edilerek
duyurulacağı bildirilmiştir.
Söz konusu sınav kapsamında Valiliğinizce yayınlanacak ilan metninde ilan edilecek
unvanlarınkadro derecelerinin belirtilmeden ilana çıkılması ve boş mühendis kadroları için
(Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve İnşaat
Mühendisliği bölümlerinden) ilinizce uygun görülen alanın belirtilerek ilana çıkılması
hususlarında,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ömer DURAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Bakanlık Merkez Sınav Kurulu Başkanı
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine
Download

3-14.04.2015 tarihli 49586582-902.03