BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 04.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.
Yönetmelik için tıklayınız.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri
dilekçelerine (ilan numarasını belirterek) eklemeleri gerekmektedir;
1- T.C.Kimlik No gösterir beyanı,
2- Diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,
3- Transkript,
4- Üç adet fotoğraf,
5- Özgeçmiş,
6- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),
7- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,
8- Adli Sicil Belgesi,
9- Başvuru formu,(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur.
- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
ANABİLİM DALI
ARŞ.GÖR.
İlan No
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr
AÇIKLAMA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
29597
: 03.03.2015
: 17.03.2015
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi
: 23.03.2015
Giriş Sınav Tarihi
: 27.03.2015
Sonuç Açıklama Tarihi
: 02.04.2015
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olup, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
1 İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Download

İlan detayları için tıklayınız