İLAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.
1- İlan edilen Profesör kadrolarına başvuracakları adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını içeren 7 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını
içeren 5 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Yardımcı Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve Diplomalarını ekleyerek
hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 nüsha dosya ile birlikte ilgili fakülte dekanlıklarına müracaat
edeceklerdir. Müracaatlarda dosyalar yabancı dil sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir.
4- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili
programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.
5- Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.,25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari Koşulların yanında
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.
6- Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri (Prof., doçent ve yardımcı doçent) kadroları için
belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir.Bu şartlar Üniversitemizin web sitesi, www.gantep.edu.tr/ kriterler
sayfasında görülebilir veya Personel Dairesi Başkanlığından sağlanabilir.
FAKÜLTESİ
Tıp Fak.
Tıp Fak.
BÖLÜMÜ
Dahili Tıp
Bilimleri
Dahili Tıp
Bilimleri
ANABİLİM DALI
UNVANI
ADETİ
Radyoloji
Profesör
1
Dermatoloji
Profesör
1
AÇIKLAMA
Tıp Fak.
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları
Doçent
1
1-Premature
Retinopati Tanı ve
Lazer tedavisinde
tecrübe sahibi olmak.
2-Operatif Vitreo
Retinal Cerrahi
konusunda tecrübe
sahibi olmak.
Tıp Fak.
Dahili Tıp
Bilimleri
Psikiyatri
Doçent
1
EKT alanında çalışmaları
ve yayınları olmak
Kimya
Doçent
1
Kannabinoid bileşikleri
üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
1
Toplumsal değişimler ve
kültür sosyolojisi
üzerinde çalışmış olmak.
1
İlkçağ Yunan felsefesi
üzerine çalışmış olmak ve
Yunanca bilmek.
Fen-Edb. Fak.
Sosyoloji
Yrd. Doç.
Felsefe
Fizik Müh.
ElektrikElektronik
Mühendislik Fak. Mühendisliği
Endüstri Müh.
Yrd. Doç.
Genel Fizik
Devreler ve
sistemler
Profesör
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
1
1
1
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Profesör
1
Sinema ve
Televizyon
Yrd. Doç.
1
Kimyasal yöntemlerle
yarı iletken filmlerin
büyütülerek yapısal,
optiksel ve elektrik
özelliklerinin araştırılması
üzerine çalışmaları
olmak.
YDS'den en az 80 puan
veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir
puana sahip olmak.
Konveks olmayan
sıkıştırılmış algılama
konusunda araştırma
çalışmaları olmak.
YDS'den en az 80 puan
veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir
puana sahip olmak. Hat
zaman pencereli araç
rotalama problemleri
üzerinde çalışmış olmak.
Süt ürünleri, gıdalarda
aroma profili,
olfaktometrik tekniklerle
çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar
Fak.
Türk Sinemasının
Yeşilçam döneminin
kültürel tarihi alanında
çalışmış olmak.
Eğitim Yönetimi
Eğitim Bilimleri Teftişi Planlaması
ve Ekonomisi
Gaziantep Eğt.
Fak.
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği
Yabancı Diller
Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
İşletme
Muhasebe ve
Finansman
İşletme
Muhasebe ve
Finansman
Doçent
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
1
Eğitim Yönetimi Teftişi
Planlaması ve
Ekonomisi alanında
doçent olmak.
1
Okuduğunu anlama
üzerine çalışmalar
yapmış ve Drama eğitimi
almış olmak.
1
1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Sağlık Bilimleri Beslenme ve
Fak.
Diyetetik
Sağlık Hizmetleri
Meslek YO.
Doçent
1
Yöntembilim ve
öğretmenlik uygulaması
üzerinde İngiliz dili
eğitimi alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Pay piyasası likitidesi ve
firma performansı
alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Finans alanında doçentlik
belgesine sahip olmak.
Borsa ve Finansal krizler
konusunda çalışmış
olmak.
Doçent
1
Organik Kimya ve
Biyokimya alanlarında
yüksek lisans, Biyokimya
alanında doktora yapmış
olmak.
Yrd. Doç.
1
Biyokimya alanında
deneyimli olmak.
Klinik Bilimler
Pedodonti
Yrd. Doç.
1
Klinik Bilimler
Ortodonti
Yrd. Doç.
1
Diş Hekimliği Fak.
Süt dişlerinde farklı
renklerdeki
kompomerlerin
mikrogerilim bağlanma
dayanımlarının
değerlendirilmesi
konusunda çalışmaları
olmak.
Mini vidaların diyot lazer
ile biyostimülasyonu
konusunda çalışmış
olmak.
1
Kurumiçi iletişim
sürecinde kadın
yöneticiler üzerine
doktora yapmış olmak.
1
Kültürel antropolojide
yüksek lisans yapmış ve
kırsalda kadın konusunda
çalışmış olmak.
1
Makine Mühendisliği
Konstrüksiyon ve İmalat
anabilim dalında doktora
yapmış olmak.
Yrd. Doç.
1
Yabancılara Türkçe
öğretimi alanında
doktora yapmış olmak.
SSCI de taranan
dergilerde en az 2 yayını
olmak.
Yrd. Doç.
1
Yrd. Doç.
1
Yrd. Doç.
1
Teknik Bilimler
Meslek
Yüksekokulu
Yrd. Doç.
1
Nizip Meslek
Yüksekokulu
Yrd. Doç.
1
Naci Topçuoğlu
Meslek
Yüksekokulu
Yrd. Doç.
1
Gazetecilik
Yrd. Doç.
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Yrd. Doç.
Havacılık ve Uzay
Uçak ve Uzay
Bilimleri
Mühendisliği
Fakültesi
Nizip Eğitim
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu
Türkçe Eğitimi
Yrd. Doç.
Türkçe Eğitimi
Turizm
İşletmeciliği YO.
Oğuzeli Meslek
Yüksekokulu
Yrd. Doç.
1
Judo ve Engelli sporcular
ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
Türev piyasaları ve
ekonomik büyüme
alanında doktora yapmış
olmak.
Web tabanlı uzaktan
turizm eğitimi konusunda
çalışmış olmak.
İnşaat Mühendisliği
Mekanik anabilim
dalında doktora yapmış
olmak.
Osmanlı-Rusya İktisadi
Tarihi üzerine çalışmış
olmak.
Fitalosiyaninlerin,
fotofiziksel ve
fotokimyasal özellikleri
üzerine çalışmaları
olmak.
Turizm sektöründe
fiyatlandırma stratejileri
ve turizm potansiyelinin
değerlendirilmesinde
yerel aktörlerin rolü
konularında çalışma
yapmış olmak.
Download

FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI ADETİ AÇIKLAMA