T.C. CEYHAN İCRA DAİRESİ
İLAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.
1- Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren elektronik ortamda hazırlanmış 5 adet Flash
bellek ile birlikte Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş ve diplomalarını ilgili birime vermeleri gerekmektedir. Ayrıca
hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren elektronik ortamda hazırlanmış 5 adet Flash bellek ise ilgili fakülte dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerine, yapılacak yabancı
dil sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir.
3- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına
katılmak zorundadırlar.
4- Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.ve 25. maddelerinde belirtilen asgari Koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili
maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.
5- Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri (doçent ve yardımcı doçent) kadroları için belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar
Üniversitemizin web sitesi, www.gantep.edu.tr/ kriterler sayfasında görülebilir veya Personel Dairesi Başkanlığından sağlanabilir.
FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fak.
BÖLÜMÜ
Klinik Bilimler
Yabancı Diller Eğitimi
İlköğretim
Kimya
Klinik Bilimler
Cerrahi Tıp Bilimleri
Nizip EğitimFakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Hemşirelik
Felsefe
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
ANABİLİM DALİ
Endodonti
İngiliz Dili Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Kimya
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Patoloji
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
ADETİ
1
1
1
1
1
1
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd.Doç.
Yrd. Doç.
1
1
1
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler
Yrd. Doç.
1
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Yrd. Doç.
1
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Yrd. Doç.
1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
ilahiyat Fakültesi
Nizip Meslek Yüksekokulu
Küresel Siyaset ve Uluslar
arası İlişkiler
İktisat
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
2
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Temel islam Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Psikiyatri Hemşireliği
UNVANI
Bilgisayar Mühendisliği
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
İktisat Tarihi
İslam Hukuku
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
1
1
1
AÇIKLAMA
Gastrik karsinomlarda matriks proteinazların
adezyon moleküllerinin prognozdaki etkisi üzerine
çalışmaları olmak.
YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı web tabanlı
inter-aktif bir psikoeğitim alanındaçalışmaları
olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi alanında doktora
yapmış almak.
B.: 207665 www.bik.gov.tr
2015/1100 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, Önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Adana İl, Ceyhan İlçe, 109 Ada No, 2 Parsel No, Altıgöz mah
Mahalle Değirmen Mevkii, 1 sınıf sulu tarım arazisi olup toprak yapısı killi tınlı köy yolu
üzerinde düz arazi olup yılda 2 ürün alınır. Buğday, ayçiçeği, karpuz, yerfıstığı soya ve
pamuk yetişir borçlunun 937/5760 hissesine düşen 50.983.12m2 dir.
Adresi
: Ceyhan Altıgöz Mah
Yüzölçümü
: 50.983,12 m2
Arsa Payı
:
İmar Durumu
: İmar planı dışında
: 403.275,84 TL
Kıymeti
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/02/2016 günü 10:00- 10:10 arası
2. Satış Günü : 04/03/2016 günü 10:00- 10:10 arası
Satış.Yeri
: CEYHAN BELEDİYESİ MEZAT SALONU-null / null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Taşınmaz hissedarlarının yurt içi adreslerine rastlanılamayanlar ve satış tebligatı
gönderilemeyen hissedarlar için gazete ilanının tebliğ yerine geçeceği.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1100 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 207232 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. CEYHAN İCRA DAİRESİ