ÖZGEÇMİŞ
1. ADI SOYADI
: Merve AKÇAY
2. DOĞUM TARİHİ
: 28 Ekim 1984
3. ÜNVANI: Yardımcı Doçent
4. ÖĞRENİM DURUMU
:
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Lisans
Diş Hekimliği Fakültesi
Ankara Üniversitesi
2007
Y. Lisans
Diş Hekimliği Fakültesi
Ankara Üniversitesi
2007
Doktora
Sağlık Bilimleri
Pedodonti A.D.
Enstitüsü, Ankara Üniversitesi
2011
5. AKADEMİK ÜNVANLAR:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 05.10.2011
Doçentlik Tarihi:
Profesörlük Tarihi:
6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
6. 1. Yüksek Lisans Tezleri
6. 2. Doktora Tezleri
Bitmiş olan tezler
Devam eden tezler
7.YAYINLAR
7. 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI Arts and
Humanities)
1. Akçay M., Sarı Ş. The Effect of Sodium Hypochlorite Application on The Success of
Calcium Hydroxide and Mineral Trioxide Aggregate Pulpotomies in Primary Teeth.
Pediatric Dentistry. Basım Aşamasında. Kabul Tarihi: 20.08.2013
2. Akçay M., Arslan H., Yaşa B., Kavrık F., Yaşa E. Spectrophotometric Analysis of
Crown Discoloration Induced by Various Antibiotic Pastes Used in Revascularization.
Journal of Endodontics 2014 Jun;40(6):845-8. DOI: 10.1016/j.joen.2013.09.019
3. Arslan H., Capar I.D., Saygili G., Gok T., Akcay M. Effect of photon-initiated
photoacoustic streaming on removal of apically placed dentinal debris. International
Endodontic Journal 2014 Jan 23 DOI: 10.1111/iej.12251
4. Arslan H., Akcay M., Capar I.D., Ertas H., Ok E., Uysal B. Efficacy of Needle
Irrigation, EndoActivator and Photon-Initiated Photoacoustic Streaming Technique on
Removal of Double and Triple Antibiotic Pastes. Journal of Endodontics DOI:
10.1016/j.joen.2014.02.013
5. Capar I.D., Arslan H., Akcay M., Uysal B. Effects of ProTaper Universal, ProTaper
Next, and HyFlex Instruments on Crack Formation in Dentin. Journal of Endodontics
DOI: 10.1016/j.joen.2014.02.026
6. Arslan H., Akçay M., Yaşa B., Hatirli H., Saygili G. Bleaching Effect of Activation of
Hydrogen Peroxide Using Photon-Initiated Photoacoustic Streaming Technique.
Clinical Oral Investigation DOI: 10.1007/s00784-014-1255-9
7. Akçay M., Arslan H., Topcuoglu H.S., Tuncay O. Effect of Calcium Hydroxide,
Double and Triple Antibiotic Pastes on the Bond Strength of Epoxy Resin-Based
Sealer to Root Canal Dentin. Journal of Endodontics DOI: 10.1016/j.joen.2014.05.006
8. Capar I.D., Arslan H., Akcay M., Ertas H. An In Vitro Comparison of Apically
Extruded Debris and Instrumentation Times with ProTaper Universal, ProTaper Next,
Twisted File Adaptive, and HyFlex
DOI:10.1016/j.joen.2014.04.004
Instruments. Journal of Endodontics
9. H. Arslan, M. Akcay, I. D. Capar, G. Saygili, T. Gok, H. Ertas. An in vitro
comparison of irrigation using photon-initiated photoacoustic streaming, ultrasonic,
sonic and needle techniques in removing calcium hydroxide. International Endodontic
Journal DOI: 10.1111/iej.12306
7. 2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
7. 3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
Sözlü Bildiriler
1. Akcay M., Sari S. The effect of sodium hypochlorite application on the success of
vital pulpotomies in primary teeth. 11th Congress of the European Academy of
Paediatric Dentistry (EAPD). 42èmes Journées de la Société Française d’Odontologie
Pédiatrique. 24th-27th May, Strasbourg, France, 2012.
2. Yasa B, Yasa E, Kucukyilmaz E, Akçay M. µTBS of Nano-Based and Mdp-Based
One Step Self-Etch Adhesıves on Dentın. 18th BASS Congress, 25-28 April 2013,
Skopje, Macedonia
3. Arslan H., Akçay M, Yaşa B., Hatirli H., Saygili G. Can Photon-InitiatedPhotoacoustic-Streaming-Technique Be Used For Activation of Bleaching Agents?
19th BASS Congress, 24-27 April 2014, Belgrade, Serbia
4. Küçükyilmaz E., Yaşa B., Akçay M., Savaş S., Kavrik F. Effects of Pulp Capping
Materials on Fracture Resistance of Class II Composite Restorations. 19th BASS
Congress, 24-27 April 2014, Belgrade, Serbia
Poster Bildiriler
1. Orhan M., Sari S., Kayasu T., Akcam O. Füzyon Gözlenen Daimi Yan Kesici ve
Suplemental Dişin Multidisipliner Tedavisi. 11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. 24-26 Nisan, Fethiye, Türkiye (2009).
2. Arikan V., Atici D., Akcay M., Altug A.T., Ozer L. Growth Enabling Modified Fixed
Palatal Retainer. 23rd Congress of the International Association of Paediatric
Dentistry Congress (IAPD). 15-18 June, Athens, Greece (2011).
3. Celik B.N., Zeren A.E., Arıkan V., Akcay M., Sari S. The Effect of Rotary System on
the Surface Properties of Root Canal Walls and Adaptation of A Root Canal Filling
Material in Primary Teeth: A SEM Study. 23rd Congress of the International
Association of Paediatric Dentistry Congress (IAPD). 15-18 June, Athens, Greece
(2011).
4. Akcay M., Dadakoglu N., Dadakoglu S., Sari S. The Use of Cone Beam Computed
Tomography in the Endodontic and Surgical Management of Type III Dens
Invaginatus: A Case Report. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim
Seminar. March 31-April 2, Istanbul, Turkey (2011).
5. Demiriz L., Akcay M., Arikan V., Cetiner S., Sari S. Coronal and apical leakage
analysis of Gutta-percha/MTA Fillapex and Gutta-percha/AH Plus obturation systems
in immature teeth. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar.
March 31-April 2, Istanbul, Turkey (2011).
6. Arikan V., Akcay M.,
Zeren A.E., Sari S. Evaluation of Crown-Down Technique
in the Primary Tooth Root Canal Preparation with 3 Different Rotary Systems. 7th
European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar. March 31-April 2,
Istanbul, Turkey (2011).
7. Akçay M., Ertaş H., Küçükyılmaz E., Ertaş E.T. Comparison of two new commercial
calcium silicate–based materials. 101st Annual World Dental Congress of the FDI, 2831 August, Istanbul, Turkey (2013).
8. Arslan H., Akcay M., Ertaş H., Ok E., Çapar İ.D., Uysal B. Efficacy of PhotonInitiated Photoacoustic Streaming and EndoActivator on Removal of Double and
Triple Antibiotic Pastes. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası
Bilimsel Kongresi, 21-23 Kasım, Istanbul, Türkiye (2013).
9. Arslan H., Saygılı G., Akcay M., Çapar İ.D., Gok T., Ertaş H. Effect of Double and
Triple Antibiotic Pastes on Fracture Resistance of Simulated Immature Roots. İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21-23 Kasım,
Istanbul, Türkiye (2013).
7. 4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7. 5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Akcay, M., Sari, S. (2010). Madde kaybı fazla olan ön grup süt dişlerinde restoratif
yaklaşımlar (Derleme). ADO Klinik Bilimler Dergisi, 4: 638-646.
2. Akcay, M., Sari, S. (2010). Aşırı madde kayıplı posterior süt dişlerinde restoratif
yaklaşımlar (Derleme). ADO Klinik Bilimler Dergisi, 4: 647-656.
3. Arikan, V., Akcay, M.,
Zeren, A.E., Sari, S. Süt Dişi Kök Kanal Tedavisinde İki
Farklı Ni-Ti Döner Sistem (Hero 642-ProTaper) ile K Tipi Eğenin İn-Vitro Olarak
Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. (Kabul Tarihi:
08.07.2011) (Basımda).
4. Arikan, V.,
Akcay, M.,
Zeren, A.E.,
Sari, S. (2011). Süt Dişi Kök Kanal
Tedavisinde Ni-Ti Döner Sistem (ProTaper) İle K Tipi Eğenin İn-Vitro Olarak
Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J. Dental Sci., 17: 170-176.
5. Demiriz, L., Arikan, V., Akcay, M., Sari, S., Cetiner, S. Açık Apeksli Dişlerde MTA
Fillapex’in Apikal Sızıntıya Etkisinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Dental
Sci-Special Topics 2012;3(1):26-31.
6. Demiriz, L., Akcay, M., Arikan, V., Cetiner, S., Sari, S. Farklı Kanal Dolgu Patlarının
Koronal Sızıntıya Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye
Klinikleri J Dental Sci-Special Topics 2012;3(1):32-8.
7. Akcay, M., Arikan, V., Demiriz, L., Celik, B.N., Sari, S. MTA-Fillapex’in
Radyoopasitesinin Gri MTA ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye
Klinikleri J Dental Sci-Special Topics 2012;3(1):45-9.
8. Akcay, M., Sari, S. Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH)2’nin
Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J
Dental Sci-Special Topics 2012;3(1):50-6.
7. 6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Sözlü Bildiriler
1. Kuçukyilmaz E., Akcay M., Yasa B. Dentin Yüzeylerine Uygulanan Üç Yeni Adeziv
Sistemin Mikrogerilim Bağlanma Dayanımları Üzerine Kan Kontaminasyonunun
Etkisi. 19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 04-07 Ekim, Antalya, Türkiye,
2012.
2. Arikan V., Sonmez I., Oba A.A., Akcay M. Kırıkkale İlindeki Bir Grup Çocukta 3
Köklü Mandibular Süt Molar Dişlerin Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi. 19. Türk
Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 04-07 Ekim, Antalya, Türkiye, 2012.
3. Akcay M., Arslan H., Yasa B., Kavrık F., Yasa E. Revaskularizasyon Tedavisinde
Kullanılan Farklı Antibiyotik Patlarının Kullanımına Bağlı Gelişen Kuron
Renklenmelerinin Spektrofotometrik Analizi. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel
Kongresi. 07-10 Kasım 2013, Kayseri, Türkiye.
4. Yasa B., Arslan H., Akçay M., Kavrık F., Hatırlı H., Özkan B.. Revaskülarizasyonda
Kullanılan Farklı Antibiyotik Patlarının Renklendirdiği Dişlerde İki Farklı Beyazlatma
Ajanının Etkinliğinin Karşılaştırılması. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel
Kongresi. 07-10 Kasım 2013, Kayseri, Türkiye.
Poster Bildiriler
1. Dogan S., Sahiner C., Orhan M., Celik B. Daimi Maksiller Orta Keser Diş Eksikliği
Olan Üç Olguda Geçici Sabit Tip Protez Uygulaması. 16. Türk Pedodonti Derneği
Kongresi. 21-24 Mayıs, Çeşme, İzmir, Türkiye, 2009.
2. Dogan S., Akcay M., Özen B. Amelogenezis İmperfekta’lı Bir Hastaya Tedavi
Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 20-23 Mayıs,
Midyat, Mardin, Türkiye, 2010.
3. Arikan V., Akcay M.,
Zeren A.E.,
Sari S. Süt Disi Kök Kanal Tedavisinde 4
Farklı Ni-Ti Doner Sistem (Hero 642, M2, Protaper, Race) ile K Tipi Egenin in-vitro
Olarak Karşılaştırılması. 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 31 Mart - 3
Nisan, İstanbul, Türkiye, 2011.
4. Akcay M., Arikan V., Erkli H., Sarı S., Ersöz E. Dört Farklı Rezin Materyalin Süt
Dişi Sınıf V Kavitelerinde Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılması. 18. Türk
Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 31 Mart - 3 Nisan, İstanbul, Türkiye, 2011.
5. Celik B.N., Arikan V., Akcay M., Zeren A.E., Sari S. Pedodontide İleri Tanı Yöntemi
Olarak Cone-Beam Bilgisayarlı Tomografi. 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel
Kongresi. 31 Mart - 3 Nisan, İstanbul, Türkiye, 2011.
6. Akcay M., Celik B.N., Sari S. Süt Azı Dişinde MTA Amputasyonu Sonrası Gelişen
İnternal Rezorbsiyonun 24 Aylık Takibi: Olgu Sunumu. 19. Türk Pedodonti Derneği
Bilimsel Kongresi. 04-07 Ekim, Antalya, Türkiye, 2012.
7. Zeren A.E., Celik B.N., Akcay M., Arikan V., Sari S. Süt Azı Dişlerinde 5 Farklı
Preperasyon
Tekniğinin
Apikal
Mikrosızıntı
Açısından
In-Vitro
Olarak
Karşılaştırılması. 19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 04-07 Ekim,
Antalya, Türkiye, 2012.
8. Meşe M., Akçay M., Küçükyılmaz E. Tek Yumurta İkizlerinde Daimi Dişlerde
Görülen Hipodonti: Olgu Sunumu. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.
07-10 Kasım 2013, Kayseri, Türkiye.
9. Savaş S., Altıntop H., Akçay M., Baysal A. Sürme güçlüğü görülen sağ üst santral
dişin modifiyehawley apareyi ile sürdürülmesi: olgu sunumu. 20. Türk Pedodonti
Derneği Bilimsel Kongresi. 07-10 Kasım 2013, Kayseri, Türkiye.
10. Meşe M., Akçay M., Yasa B. Dentinogenezisimperfektalı Hastada İleri Derecede
Pulpa Obliterasyonuna Bağlı Oluşan Lezyonların Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 20.
Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 07-10 Kasım 2013, Kayseri, Türkiye.
11. Savaş S., Kavrık F., Akçay H., Akçay M. Er:Yag Lazer ile Daimi Keser Dişlerin
Sürme Yolunun Açılması: 3 Olgu Sunumu. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel
Kongresi. 07-10 Kasım 2013, Kayseri, Türkiye.
7. 7. Diğer Yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
(Web of Science’a göre)
8. PROJELER
1.Güncel döner alet sistemlerinin süt dişi kanal preparasyonlarındaki başarısının geleneksel
yöntemle karşılaştırmalı, in-vitro olarak değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Bilimsel Araştırma Fonu. (Proje no:07) Karar tarihi: 30.06.200927.06.2011 Yardımcı Araştırmacı, Bütçe: 5.000 TL
2. Farklı fonksiyonel monomer yapılarına sahip yeni nesil self-etch adeziv sistemlerin asit ve
lazer uygulanmış mine yüzeylerine mikro gerilim bağlanma dayanımlarının karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu
(Proje no: 2013-2-TSBP-15), Proje Yürütücüsü, Kabul tarihi: Haziran 2013, Bütçe: 29.774 TL
3. İzmir ili Çiğli ilçesindeki 8 yaş grubu ilköğretim çocuklarına 2 yıl süre ile uygulanan farklı
koruyucu işlemlerin 2 yıllık süreçte DMFT üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (Proje no: 2013-2-TSBP-35),
Yardımcı Araştırmacı, Haziran 2013, Bütçe: 27.420 TL
4. Florür salan restorasyonların aşınma direncinin ve klinik performansının değerlendirilmesi.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (Proje no: 2013-2-TSBP-19),
Yardımcı Araştırmacı, Kabul tarihi: Haziran 2013, Bütçe: 80.705 TL
5. Derin Çürüklü Süt ve Daimi Dişlerin İki Aşamalı İndirekt Pulpa Tedavisinde Ozon
Uygulamasının Etkinliğinin İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projesi, 3501 Ulusal Genç araştırmacı Kariyer Geliştirme
Prpgramı (Proje no: 213S004), Proje Yürütücüsü, Kabul tarihi: 10.01.2014 Bütçe:174.900 TL
6. Farklı İrrigasyon Tekniklerinin ve Kök Kanal Dolgu Maddelerinin Dentin Tübül
Penetrasyon Derinliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projesi, 1002 Hızlı Destek Programı (Proje no: 213S095),
Proje Yürütücüsü, Kabul tarihi: 12.02.2014 Bütçe: 29.944.50 TL
9. İDARİ GÖREVLER
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Tedavi İşlemleri Kontrol, İzleme Ve
İtiraz Alt Kurulu Üyesi (2012 - …..)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Bologna Eşgüdüm
Alt Kurulu Üyesi (2013 - …….)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 4.Sınıf Eğitim-Öğretim ve Bologna
Eşgüdüm Koordinatörü (2013 - …….)
10. BİLİMSEL VE MESLEK KURULUŞLARINA ÜYELİKLER
1. Türk Pedodonti Derneği
2. İzmir Pedodonti Derneği
Download

Doç. Dr. Tancan UYSAL - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi