T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903.02/1839095
Konu:İl içi yer değiştirmeler
08/05/2014
………….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Bakanlık Makamının 08/05/2014 tarihli ve 68898891/903/80743 sayılı Onayı.
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2014 yılı il içi isteğe
bağlı yer değiştirme işlemleri, ilgi Onay ve 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak ekte gönderilen duyuru çerçevesinde valiliklerce
yapılacaktır.
Öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi
bakımından hizmet süresi, hizmet puanı, zorunlu çalışma yükümlülükleri, sözleşmeli ve asker
öğretmenlikte geçirdikleri süreleri ile başvuru ve atamalarına etki edecek diğer hususların
MEBBİS kayıtlarında güncellenmesi önem arz etmektedir.
Bu işlemlerin en kısa süre içinde tamamlanması ve başvuruların herhangi bir
aksaklığa meydan verilmeden süresi içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK: Yer değiştirme duyurusu
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: B.Z.S./Bilg.İşlt
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 413 15 48
e-posta: [email protected]
Faks: (0 312)418 03 81
Download

Tıklayınız. - Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü