DEMKA YAPI
S.2014/058
TARİH
29.09.2014
SAYFA
1/2
EK
DUYURU
Değerli Bayimiz,
Filli Boya Capatect Dalmaçyalı dış Cephe mantolama ısı yalıtım
ENERJİ KİMLİK BELGESİ KAMPANYASI
Şimdi Capatect Isı Yalıtım Sistemi ile yenilenen binalar hem üstün ısı yalıtım performansı ile tanışıyor,
hem de yasal zorunluluk olan ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ ÜCRETSİZ ALIYOR !
Kampanya Başvuru Koşulları:


Kampanya yenilenen, belediye onaylı mimari projesi ve 2011 yılı öncesine
ait yapı ruhsatı bulunan binalar için geçerli olup, yeni binalarda Enerji Kimlik
Belgesi, proje aşamasında zorunlu olarak düzenlendiğinden bu binalar
kampanya kapsamı dışındadır.

Kampanya min. 1000 m2 ve üzeri Capatect Isı Yalıtım Sistemi kullanan
binalar için geçerlidir.

TS 825’ e uygun minimum ısı yalıtım kalınlıkları kullanarak ısı yalıtımı
yapılmış olmalıdır.

EKB talebinde bulunan binalar için ekte bulunan Capatect Isı Yalıtım
Teknik Şartnamesi imzalanmalıdır.
Bu kampanya 31.01.2015 tarihine kadar geçerli olup, kampanyaya katılmak isteyen binaların ekte yer
alan Enerji Kimlik Belgesi Talep formu bu tarihe kadar doldurması gereklidir. 01.07.2014 tarihinden sonra
Capatect Isı Yalıtım Sistemi ile yenilenen binalarda aynı şartlar kapsamında bu kampanyadan
yararlanabilecektir.
Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması aşamasında aşağıdaki belgelerin de sunulması istenecektir;

Mekanik Tesisat Projesi *

TS 825 Projesi*

Aydınlatma Projesi*
*Bu projeler bulunmuyor ise; Betek tarafından sağlanacak formlar ile bilgi alınacaktır. EKB verilmesi için
ilgili binaya ait yapı ruhsatı, mimari proje ve gerekli diğer projelerin BETEK EVD’ ye teslim edilmesi
gerekmektedir. Aksi durumda belge hazırlanamaz. bkz. EKB Süreç
**Kampanyaya katılan binaların Enerji Kimlik Belgeleri uygulama bitişi tarihinden itibaren maksimum 1
yıl içinde teslim edilecektir.
***Expert Isı Yalıtım Sistemi kullanan yenileme projelerinde talepler ayrıca değerlendirilecektir.
B.B./d.t.
DEMKA YAPI
S.2014/058
TARİH
29.09.2014
SAYFA
2/2
EK
3
DUYURU
EKB desteği sürecinde kullanılacak olan formlar ve detay bilgiler için ekli dokümanlar bilgilerinize
sunulmuştur;
1. EKB Süreçleri (Filli Boya Ücretsiz EKB Kampanyası)
2. Sıkça Sorulan Sorular
3. EKB Formları
Not: EKB Desteği ile ilgili tüm sorularınız için Betek EVD sorumlusu Sn. Tuğçe Çıngay
([email protected] / 0262-678 34 89) ile irtibata geçiniz.
Saygılarımızla;
Gülay DİNDORUK
Pazarlama Gn.Md.Yrd.
Burak BASMACI
Filli Boya Satış Gn.Md.Yrd.
B.B./d.t.
Download

duyuru