TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ NOKTADAN NOKTAYA METRO
ETHERNET YÜKSEK HACİM KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI
1.
Kampanya 01/05/2014 tarihinde başlayacak ve 3 ay süreyle yürürlükte
olacaktır.
2.
Kampanyadan
toptan
düzeyde
hizmet
alan
bütün
müşteriler
yararlanabilecektir.
3.
Kampanya başvuru süresi içerisinde 36 ay abonelik taahhüdü karşılığında en
az 1000 adet yeni Noktadan Noktaya Metro Ethernet devresi başvurusunda
bulunacak İşletmecilere, yeni başvurusu yapılan tüm Noktadan Noktaya Metro
Ethernet devreleri için %12 indirim uygulanacaktır. İşletmeci 1000 adet devre için
başvuru süresi içerisinde başvurabilir, yapılacak başvurularda uç adres bilgileri gibi
bilgiler gerektiğinde daha sonra alınabilecektir. Her bir devrenin tesisi, o devrenin
tesisi için gerekli bilgilerin tamamlanmasını müteakip başlayacak ve ilgili hizmet
seviyesi taahhüdü çerçevesinde işlemler gerçekleştirilecektir.
4.
Kampanya kapsamında uygulanacak indirimler 1000'inci devrenin tesisini
müteakip başlayacaktır. 1000'inci devre tesisi tamamlanmadan önce İşletmeciye
yapılmayan indirimler 1000'inci devre tesisi sonrasında çıkan ilk faturada
mahsuplaşma suretiyle İşletmeciye yansıtılacaktır.
5.
Her bir devre için taahhüt süresi devrenin servise verilişini müteakip
başlayacaktır.
6.
İşletmecinin 36 ay abonelik taahhüdünde bulunmuş olması ve Kampanya
kapsamına alınan devrelerin, taahhüt süresi dolmadan herhangi bir nedenle 1000
sayısının altına düşülmemesi kaydıyla dahi iptal edilmesi durumunda indirimin
uygulanmaya başladığı tarih ile devrenin iptal olduğu/aboneliğin sona erdiği tarih
arasındaki süre zarfında iptal edilen devre için yapılan indirimler İşletmeci'den
tahsil edilecektir. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun almış
olduğu 03/01/2013 tarihli ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20/03/2013 tarihli ve
2013/DK-THD/154 sayılı kararları ("Kurul Kararı") uyarınca, taahhüt süresi
tamamlanmadan İşletmeci devresinin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz
önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında
taahhüt verdiği Noktadan Noktaya Metro Ethernet hizmeti tarife paketinin tahakkuk
etmemiş aylık ücretlerinin toplamının ("Kalan Aylar Faydası"), kampanya
kapsamında yapılan İndirim tutarlarından ("Sağlanan Fayda") daha düşük olması
durumunda, İşletmeci, ihlal halinde ödenecek ücret olarak sağlanan faydayı değil,
kalan aylar faydasını Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlü olacaktır. Aksi
halde İşletmeci "Sağlanan Fayda"yı tek seferde ödemekle yükümlü olacaktır.
7. Kampanya kapsamında tesis edilecek Noktadan Noktaya Metro Ethernet
devrelerinin bağlantı ücreti İşletmeci tarafından karşılanacaktır.
Download

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ NOKTADAN NOKTAYA METRO