2
Když se spojí Hroch se Slonem
Číslo 1/2010
4
Prozk, s.r.o. Olomouc
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
CAPAROLNOVINY
Váš spolehlivý
partner i v
obtížném období
Milé spolupracovnice a spolupracovníci, přátelé společnosti
Caparol.
Rok 2009 byl
charakterizován globální
hospodářskou krizí, která
samozřejmě postihla i Českou
republiku v celém jejím
hospodářství a zvláš ve
stavebnictví.
Společnost Český
Caparol navzdory obtížné
situaci – a proti trendům v
odvětví – udržela konstantní
stav pracovníků. Toto je jen
jeden, ale důležitý znak toho,
že dlouhodobá strategie
společnosti Český Caparol
je orientována na vytrvalost a
výdrž, abychom se mohli na
českém trhu dále rozvíjet spolu
s našimi zákazníky a partnery.
Téma vytrvalosti a výdrže se dostalo do popředí v neposlední
řadě i v důsledku diskusí o emisích CO2 a o cílech kjótského
protokolu a bezpochyby bude mít v budoucnu značný vliv na
uspořádání ekonomického dění a tím i na jednání nás všech.
V této souvislosti je důležité vědět, že ekologická neškodnost
byla a je odedávna důležitou součástí podnikové filozofie celé
skupiny Caparol. Skupina Caparol je průkopnickým podnikem
ve vývoji moderních, ekologických, vodou ředitelných a
zdravotně nezávadných barev E.L.F. a v dalším sledu i ekologicky
optimalizovaných zpracovatelských technologií (systém NespriTec).
Dále jsme inovátory ve vývoji systémů termických izolací budov
v oblasti fasád a v této branži přispíváme přímo k úsporám energie.
Pomocí našeho patentovaného systému Carbon – zavedeného
na trh v České republice v roce 2009 – se podařilo nastavit nová
měřítka pro mechanickou odolnost a dále použitím desek Dalmatin
snížit tloušku izolačních vrstev.
Jsme pevně přesvědčeni, že skupina Caparol je díky těmto svým
silným stránkám perfektně vybavena k tomu, aby mohla přijímat
výzvy nejbližší i vzdálenější budoucnosti a abychom mohli zvláště v
České republice významně přispět k programu Zelená úsporám.
S těmito skutečnostmi v pozadí můžeme být i velmi optimističtí v
tom, že se nám s pomocí naší odpovědné a kompetentní distribuce
i úzké spolupráce s partnery a zákazníky naší společnosti bude
dařit tak, abychom mohli úspěšně fungovat i v obchodním roce
2010.
Mag. Wolfgang Wiesinger, ředitel Českého Caparolu
Zelená úsporám
Vážení čtenáři a přátelé firmy Caparol.
V minulém roce na jaře vyhlásilo MŽP program podpory
zateplení a energeticky úsporných opatření pro rodinné domy
pod názvem „Zelená úsporám“. V podobě, v jaké byl vyhlášen,
nenašel prakticky odezvu mezi širší veřejností. Následně došlo
k 1. 5. 2009 i ke zpřísnění podmínek programu „Panel“, který
dosud jako jediný systémově zajišoval finanční podporu oprav
panelových domů. Tyto skutečnosti vedly prakticky k zastavení
zakázek v segmentu modernizace a regenerace bytových a rodinných domů v České
republice. Teprve při jednáních na meziresortní úrovni se v průběhu léta 2009 podařilo
dospět ke změnám v uvedených podpůrných programech a otevřít je skutečně širokému
okruhu zájemců.
Současně lze uvést, že došlo ke změně podmínek v programu „Zelená úsporám“,
který je nyní otevřen i pro panelové a bytové domy. V programu „Panel“ došlo ke změně
ve smyslu jeho otevření i pro nepanelové bytové domy. Dále je možno podpory z obou
programů kombinovat.
Zároveň došlo i k navýšení podpor v rámci programu „Zelená úsporám“. Podrobné
podmínky možnosti získání podpory jsou uvedeny na webových stránkách příslušných
institucí (www.zelenausporam.cz a www.sfrb.cz). Pro běžného uživatele jsou podmínky
získání podpory na první pohled málo přehledné a komplikované, což může zájemce
odradit. Proto naše společnost připravila opatření, jak zájemci cestu k podpoře usnadnit.
V této souvislosti jsme realizovali následující kroky:
1. Máme registrované systémy dodatečného zateplení obvodového
pláště v tzv. SVT (seznam výrobků a technologií programu „Zelená
úsporám).
2. Máme proškolené pracovníky (obchodní zástupce), kteří vás provedou
celou problematikou.
3. Naši stěžejní regionální partneři byli rovněž proškoleni v dané
problematice.
4. Spolupracujeme s agenturami, které zajistí zpracování žádosti
o podporu, a vyřízení jejího podání.
5. Spolupracujeme s nezávislými poradenskými středisky (tzv. PIS)
v oblasti poradenství programu „Panel i Zelená úsporám“.
Jsme připraveni se podílet na individuálním řešení všech objektů.
Souhrnně lze říci, že podpora regenerací a modernizací bytového fondu neměla nikdy
výhodnější podmínky než v současnosti.
V tomto trendu vidíme šanci k upevnění naší pozice na trhu mezi kvalitními dodavateli.
Uvědomujeme si, že přes velké realizované objemy zateplení v posledních letech (ČR je
na špičce v Evropě) není ani zdaleka počet opravených objektů vysoký. Vždy celková
zanedbanost investic u panelových domů činí 80 %, u nepanelových domů potom 95 %
(údaje z výzkumu o. s. Cerpad). Zde vidíme i šance růstu v období krize. Vždy v době
pozastavování velkých developerských projektů se přímo nabízí jak potenciál, tak (což je
svým způsobem výjimečné) dostatek financí pro jejich modernizaci.
Využijte tedy našich znalostí, know–how a zejména jedněch z nejkvalitnějších
materiálů na trhu a obrate se na nás.
Těšíme se na spolupráci.
Jan Loukotka, Prokurista, marketing-prodej
obsah: Rekonstrukce železniční stanice strana 2 | PROZK spol. s r.o. strana 4 | Novinky a produkty Caparol strana 6 | Ze života Caparolu 7 | Caparol akce strana 8
|1|
Objekt
Když se spojí
Hroch se Slonem
Rekonstrukce železniční stanice Litice nad Orlicí
První listopadový čtvrtek loňského roku proběhlo v příjemném prostřední hotelu Golf Yacht Prague v Praze-Libni slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže CAPAROL BAREVNÝ DŮM 2009. Jedním z přihlášených projektů, který získal cenu poroty, byla
rekonstrukce železniční stanice Litice nad Orlicí. Rekonstrukci prováděla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. (firma
má v logu hrocha, proto ta zvířata v titulku) s materiály Caparol. O tom, že vzájemná spolupráce obou firem velmi dobře funguje,
svědčí přibližně desítka společných referencí „na dráze“ i mnoho dalších referencí mimo ni.
Jak to ale všechno začalo? Intenzivnější
spolupráce s investorem celé akce, tedy
Českými drahami, a. s., byla v Pardubickém kraji
zahájena v roce 2004. Vzhledem k velmi dobrým
zkušenostem investora, jak s kvalitou materiálů, tak
i poskytovaným servisem, nás na jaře roku 2006
vyzval ing. Pavel Dvořák ze SDC Pardubice k další
spolupráci. Tentokrát šlo o rekonstrukci nádraží ČD
Litice nad Orlicí, které se nachází v malebném údolí
řeky Divoké Orlice nedaleko města Žamberk.
Po prvním jednání na SDC v Pardubicích věci
|2|
NovinyCaparol | číslo 1/2010 | Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
nabraly rychlý spád. Následovala schůzka na
stavbě, kde se již řešily technické podrobnosti
realizace. Úkol zněl jasně. Zrekonstruovaný objekt
musí být nejen funkční, ale musí být rovněž
zachován jeho „historický“ vzhled. Zrekonstruovaná
budova má přirozeně „zapadnout“ do krajiny a
nesmí se zde stát rušivým prvkem.
Co se týče výběru zateplovacího systému, byla
volba poměrně jednoduchá. Po zvážení technických
a ekonomických požadavků investora padla volba na
osvědčený systém Capatect Basic Line.
www.caparol.cz
Objekt
:
Investor :
Projektant
:
Generální dodavatel :
Železniční stanice Litice nad Orlicí
České dráhy, a.s., SDC Pardubice
CODE, spol. s r.o., Pardubice
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Trochu více času zabralo rozhodování o tom,
jakým způsobem budou vyrobeny bosáže na
nárožích budovy a ostatní plastické prvky na fasádě.
Ve hře byly dvě varianty řešení.
První počítala s výrobou jednotlivých prvků „na
koleně“ z fasádního polystyrenu. Prvky by byly
po nalepení na stěnu opatřeny rohovými lištami a
přearmovány vrstvou tmelu s výztužovou tkaninou.
Druhá možnost nabízela využití hotových
dílců dodaných z výroby. Po zhodnocení všech
technických a finančních hledisek byla nakonec
vybrána varianta číslo dvě, by byla finančně
náročnější. Nevýhodu vyšší ceny hotových
prvků částečně vyvážila jednoduchost montáže.
Hotové profily a bosáže jsou již z výroby opatřené
povrchovou úpravou tmelem. Prvky se přilepí na
připravený podklad, spáry se začistí a celek se
následně natře fasádní barvou. O tom, že použití
hotových profilů PS, které máme v nabídce, přináší
velmi dobré výsledky, svědčí množství dalších
realizací provedených po celé republice.
Po vyřešení problematiky bosáží zbývalo
rozhodnout o finální povrchové úpravě. Původně
navržená akrylátová omítka na zateplovacím
systému byla nahrazena omítkou silikonovou.
Fasádní prvky byly opatřeny nátěrem silikonovou
barvou Amphisilan. Hlavním důvodem změny
materiálu byla především skutečnost, že v blízkosti
nádraží se nachází lom. Je zde tudíž zvýšená
prašnost a pouze silikonové materiály zajistí, díky
svým „samočisticím schopnostem“, dlouhodobě
pěkný vzhled fasády. Výběr barev byl proveden ze
vzorníku Caparol Color. Protože se objekt nachází
v údolí a je částečně zastíněn stromy z okolních
kopců, byly voleny světle žluté odstíny Mais.
Jak se rekonstrukce vydařila, může posoudit
každý sám, třeba při příležitosti návštěvy
nedalekých hradů Litice a Potštejn.
Martin Pelinka
|3|
Profil zákazníka
Prozk Vás
nezklame,
zákazník
vše
dostane
Firma Prozk, velkoobchod s nátěrovými
hmotami, vznikla před více jak 10 lety
v roce 1998 a již od počátku se vedle
prodeje syntetických nátěrových hmot
pro kovoprůmysl věnovala rozvoji prodeje
fasádních barev a malířských nátěrů.
Během našeho působení jsme začali
budovat i maloobchodní jednotky; ty nejlépe
fungující jsou v současné době v Olomouci
a ve Znojmě. V olomoucké provozovně
jsme začali od roku 2005 prodávat značku
Caparol a naší snahou je přesáhnout roční
obrat 10 milionů.
Zleva nahoře - Mgr. Jiří Bok, Petra Málková, Marcela Papicová
leva střední řada - Mgr. Jana Dočkalová, PhDr. Valerie Dočkalová, Pavel Žáček Dole - Pavel Černý
Rozhovor s PhDr. Valerií Dočkalovou,
jednatelkou a majitelkou firmy
Prozk, s. r. o., Olomouc
Jak to celé začalo? Kdy, proč a jak jste
začala spolupracovat s firmou Český
Caparol?
Roku 2003 jsme prodejnu v Olomouci rozšířili
a dobudovali jsme centrum míchání nátěrových
hmot. V té době také stále více zákazníků začalo
žádat syté odstíny fasád a interiérů a přibývalo
požadavků na zateplování objektů a dodávky
probarvených omítek. Proto jsme hledali
dodavatele s širokým a kvalitním sortimentem
a vynikajícím tónovacím systémem. O značce
Caparol jsme věděli už delší dobu, v Olomouci
se také prodávala, a když jsme v roce 2005
dostali možnost stát se distributorem pro
olomoucký region, dlouho jsme neváhali.
Jaké byly hlavní důvody pro toto
rozhodnutí?
Velmi rychle se nám potvrdilo, že naše
rozhodnutí bylo správné. Již v prvním roce
jsme dosáhli zajímavých obratů a zákazníci
se pochvalně vyjadřovali o kvalitě produktů
Caparol. Líbila se jim zejména široká barevná
škála, snadná aplikace, stálobarevnost a
přiměřená cena výrobků vzhledem k jejich
vysoké kvalitě. V prvním roce jsme největších
úspěchů dosáhli při prodeji tónovaného
Maleritu a silikonových fasádních nátěrů. Od
roku 2006 jsme začali prodávat ve větší míře i
zateplovací systémy, kde sice musíme bojovat
s řadou konkurenčních prodejců, ale Caparol
si získává stále větší oblibu. Nemalou měrou k
tomu přispívá i to, že „domkařům“ připravujeme
barevné návrhy v několika variantách, takže
jejich rozhodování o barevné podobě jejich
domu je pak jednodušší.
Jak hodnotíte dosavadní spolupráci?
Firma Caparol má nejen kvalitní výrobky, ale
i odborně zdatný a obětavý prodejní tým –
naši spolupráci dlouhodobě hodnotíme jako
vynikající. Obchodní zástupce Caparolu je pro
naše obchodníky v mnoha ohledech příkladem,
a už v pracovním nasazení, profesionalitě či
ochotě řešit složité situace. Velkým přínosem
|4|
NovinyCaparol | číslo 1/2010 | Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
pro nás bylo vytvoření meziskladu firmy Caparol
v Brně, tím máme zboží dostupné prakticky
každý den.
Co se dá vylepšit na naší spolupráci?
Pokud máme uvažovat o nějakém zlepšení, týká
se hlavně tónování silikonových produktů a nově
i produktů řady Carbon, jejichž tónování je na
našich tónovacích zařízeních omezené a musíme
je tónovat na pobočkách Caparolu v Brně, Praze
či Budějovicích nebo při větších objemech v
Rakousku. Uvítali bychom tedy srovnatelné
tónovací zařízení, kterým disponuje Caparol ve
svých firemních Caparol centrech. Dostupnost
a rychlost dodání by se v sezóně velmi
zjednodušila. K větší spokojenosti zákazníků by
mnohdy přispěly rychlejší dodávky tónovaného
zboží z Rakouska (domíchávky) a hlavně z
Německa – např. Meldorfer.
Vzhledem k tomu, že patříme mezi významné
prodejce barvy Alpina, trpíme akutním
nedostatkem vzorníků Alpina Revolution – vždy
dobrý vzorník patří k nejlepším podnětům pro
prodej daného zboží. S přibývajícími požadavky
na barevné návrhy fasád a interiérů by nebylo
od věci vylepšení programu Caparol Spektrum
3 – zejména rychlejší a jednodušší zadávání.
Předpokládáme, že budou před letošní sezonou
odstraněné všechny chyby ze vzorníku Carbon
Edition – v loňském roce činily značné potíže a
způsobovaly nedorozumění.
Co pro vás znamená spolupráce s námi –
které zakázky, zajímavé referenční stavby
vám pomohla získat?
Byl nám umožněn vstup do segmentu
stavebnictví, za což vděčíme nejen dobré
spolupráci s „naším“ obchodním zástupcem
z Caparolu, ale i vysoké kvalitě zateplovacího
systému Capatect a široké škále nabízených
zateplovacích systémů. Po dobu celého
pětiletého období prodeje produktů značky
Caparol se vyskytlo naprosté minimum
reklamací, které byly navíc většinou způsobné
špatnou aplikací. Tento fakt jistě velkou mírou
přispěl ke značné oblibě výrobků značky Caparol
a k jejich narůstající prodejnosti.
Významná referenční stavba ve spolupráci
s realizační firmou ASH Profi se uskutečnila
v loňském roce v Přerově, kam se dodával
zateplovací systém Carbon na panelový dům.
Nájemníci jsou s realizací i s tímto novým
odolným materiálem velmi spokojeni.
Je až úsměvné, že někteří obyvatelé si nyní
začali „stěžovat“, že mají doma až příliš teplo i
při vypnutém topení.
Proč dáváte přednost kvalitním produktům
Caparol?
Kvalita a spolehlivost u dnešních zákazníků stále
více vítězí a tím nám přináší opakovaný prodej
a nové obchodní příležitosti. Velice důležitá je i
šíře sortimentu, která umožňuje, aby mohl být
použitý vždy celý systém výrobků Caparol a
zákazník nemusel kombinovat materiály různých
značek. Sympatický barevný slon na obalech
přispívá k dobré zapamatovatelnosti výrobků a
často prodáváme „tu barvu se slonem“.
Jste spokojeni s naší podporou prodeje?
Pomáháme vám ve vašem vlastním
marketingu dostatečně, nebo byste přivítala
ještě nějakou další podporu?
Ano, s vaší podporou jsme v současné době
spokojeni a ceníme si toho, že Caparol dokáže
podpořit své Caparol partnery v prodeji svých
produktů, kde nám poskytuje určité množství
propagačních materiálů. Osvědčila se i podpora
při prodeji barev Alpina na našich prodejních
akcích, které pořádáme čtvrtletně pro naše
odběratele. Také jsme spokojeni s naší
společnou propagací v tisku, která postupně
začíná přinášet ovoce. Ale popravdě, velmi nám
schází větší propagace samotného Caparolu
u širší veřejnosti (nemyslím tím odbornou
veřejnost), což si myslím, že by ocenili všichni
Caparol partneři. Je škoda, že se neprezentují
kvalitní produkty, které mnohdy vaše
konkurence postrádá.
Existuje nějaká veselá (nebo i dramatická)
„historka z natáčení“?
Noc před první velkou zakázkou z Caparolu
byla „hodně veselá“, protože jsme ji po
prvotním chybném výpočtu spotřeby strávili v
restauračním zařízení, kde jsme do pozdních
nočních hodin čekali na expresní dodávku
pigmentů. Od té doby své výpočty spotřeby
pigmentů několikrát kontrolujeme.
Referenční stavby
společnosti
Prozk, s.r.o. Olomouc
SVJ Přerov, ul. Svisle, realizace v roce
2009, realizační firma ASH Profi s.r.o.
Použitý materiál: zateplovaní systém
CAPATECT CARBON, největší stavba
v regionu realizovaná z loňské akce
„CAPATECT CARBON“
SVJ Hranice, ul. Nová, realizace v roce
2008, realizační firma ASH Profi s.r.o.
Použitý materiál: zateplovací systém
CAPATECT BASIC LINE
SVJ Olomouc, Tomkova ul., realizace v roce
2006, realizační firma ASH Profi s.r.o.
Použitý materiál: zateplovací systém
CAPATECT BASIC LINE na štítových
stěnách, přední a zadní plocha je opatřena
silikonovým nátěrem AmphiSilan Plus.
Roman Fojtík
|5|
Produkty Podrobné technické informace k těmto produktům naleznete na www.caparol.cz
Tmavé odstíny na
zateplení fasád
Pro povrchovou úpravu
tepelně izolačních systémů
vždy platila omezení v jejich
barevné škále. Podle použité
omítky bylo třeba dodržet
součinitel odrazu světla (tzv.
Hellbezugswert) na minimální
hodnotě 30 nebo 25. Při
použití materiálů řady Carbon
však padá i toto omezení.
Důvody pro tato omezení
byly dva, oba ale měly
společné příčiny: přehřívání
vnějšího souvrství izolačního
systému. K tomu by mohlo
docházet na tmavých
fasádách vlivem dopadajícího
slunečního svitu přeměněného
v teplo. Jeho působením
by potom mohlo docházet
k degradaci polystyrenu,
který neodolává dlouhodobě
teplotám nad 70° C. Dalším
jevem, který provází velké teplotní namáhání, by mohl být vznik trhlin ve
vnějším souvrství a následná poškození zatékající vodou.
Nejprve je třeba zvýšit odolnost proti vzniku trhlin podmíněných
teplotním namáháním povrchového souvrství. Zvýšení odolnosti je
možné dosáhnout použitím materiálů povrchového souvrství, které
budou mít vyšší mechanickou odolnost. Toho se dosahuje přídavkem
volně rozptýlených uhlíkových vláken.
Druhým stupněm je potom nahrazení polystyrenu minerální vatou,
která je odolná proti teplotním vlivům. Pro tmavé odstíny lze potom užít
následujících skladeb:
Pro součinitel odrazu světla 15 a vyšší:
• izolant Capatect Dalmatin, lepený a kotvený v souladu s certifikací
systému
• výztužová vrstva Capatect Carbon Spachtel v síle alespoň 3 mm
s vloženou tkaninou
• omítka Capatect CarboPor
Pro součinitel odrazu světla 6 a vyšší:
• izolant minerální vata, lepeno systémovým lepidlem a kotveno
šroubovacími hmoždinkami
• výztužová vrstva Capatect CarboNit v síle alespoň 5 mm
s vloženou tkaninou
• omítka Capatect CarboPor
Při dodržení uvedených skladeb vrstev nese Caparol plnou záruku za
funkčnost systému.
Tomáš Brož
|6|
Nové limity obsahu
těkavých organických
rozpouštědel v
nátěrových hmotách
Dnem 1. 1. 2010 vstoupila v platnost druhá etapa Směrnice Rady
Evropy 1999/13/ES o omezení emisí těkavých organických látek (VOC
– volatile organics compound), vznikajících při užívání organických
rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.
Pro Caparol to znamená, že musely být upraveny receptury
některých výrobků, zejména rozpouštědlových laků a lazur tak, aby
vyhověly novým přísnějším limitům. Vodou ředitelné materiály beze
změn vyhovují novým limitům s dostatečnou rezervou. Byla vyvinuta
kompletní nová řada laků Capalac, které již plně vyhovují současným
požadavkům. Tyto laky budou uvedeny na trh v průběhu prvního pololetí
letošního roku. Na první pohled budou snadno rozeznatelné podle loga
„VOC 2010“, které bude na etiketách umístěno.
Neznamená to ale, že zásoby starých laků by nesměly být použity
nebo prodávány. Od 1. 1. 2010 nesmějí být výrobky nevyhovující novým
limitům vyráběny, existující zásoby mohou ale být do konce letošního
roku bez jakéhokoliv omezení prodávány.
Není tedy třeba se znepokojovat nad
zásobami laků z loňské výroby, do
konce letošního roku je dostatek
času na jejich prodej.
Tomáš Brož
Nová řada laků Capalac bude označena
výrazným logem „VOC 2010“
Limity obsahu těkavých organických rozpouštědel platné od 1.1.2010 (g/l)
Podkategorie produktů
Rozpouštědlové
nátěrové
hmoty
Vodou
ředitelné
nátěrové
hmoty
a
matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru
30
30
b
lesklé nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru
100
100
c
nátěrové hmoty pro venkovní stěny z minerálního podkladu
430
40
d
vnitřní / venkovní barvy na dřevo a kov pro vybavení a obklady
budov
300
130
e
vnitřní / venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně
silnovrstvých lazurovacích hmot na dřevo
400
130
f
vnitřní / venkovní nefilmotvorná mořidla
700
130
g
základní nátěrové hmoty
350
30
h
penetrační nátěrové hmoty
750
30
i
jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí
500
140
j
vícesložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí pro specifické
účely, např. na podlahy
500
140
k
vícebarevné nátěrové hmoty
100
100
l
nátěrové hmoty s dekorativními efekty
200
200
NovinyCaparol | číslo 1/2010 | Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
Ze života Caparolu
Barevný dům 2009 –
Caparol má své vítěze
Zleva: Ing. Jan Loukotka, prokurista společnosti
Český Caparol, Doc. Ing. Václav Hájek, CSc.,
ČVUT, předseda, Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.,
ČVUT, Ing. arch. Jarmila Kaplanová, Ateliér Agora,
Ing. arch. Jiří Vála, Český Caparol
Druhý ročník soutěže Barevný dům 2009
zahájila naše společnost 7. května 2009 na
tiskové konferenci v pražské Zoo. Soutěž byla
vyhlášena ve dvou kategoriích: interiér a exteriér,
přičemž se hodnotilo originální ztvárnění
realizace exteriérů a interiérů. Navíc byla udělena
cena poroty. Do soutěže se tento rok přihlásilo
Capatect Carbon
Pétanque Tour 09
úctyhodných 95 projektů, takže volba poroty
byla skutečně obtížná.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
proběhlo 5. listopadu 2009 na golfové jachtě v
Praze.
Kategorie Exteriér:
1. BD Sochorova, Brno – firma JOK, a. s.
2. RD Jihlava – firma SEBAPOL, spol. s r. o.
3. SVJ Oráčova 13-15, Ostrava – firma
RenomixPlus CZ, s.r.o.
Kategorie Interiér:
1. Mezinárodní škola Nebušice – firma Richard
Janda MCJ
2. Kostel Velká Chýška – Petr Hampl,
akademický malíř a restaurátor
3. Hotel Veba Broumov – firma VEBA textilní
závody a. s.
Cena poroty:
Železniční stanice Litice – firma Chládek a
Tintěra, Pardubice, a. s.
Všechny přihlášené projekty a informace o
chystaném dalším ročníku soutěže najdete na
www.barevnydum.cz.
BD Sochorova, Brno
Mezinárodní škola Nebušice
Železniční stanice Litice
Tereza Voborníková
Vítězem se však může stát jen jeden. I když
– v případě „CCP tour 2009“ jsme se rozhodli
pro zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
Kdo se v roce 2009 nestihl zúčastnit
„petangových hrátek“, truchlit nemusí. I letos
se budete moci se slonem trochu odreagovat
a zahrát si francouzskou hru kroket.
Tímto vás všechny srdečně zveme a těšíme
se na shledanou při Caparol Kroket Tour
2010.
Tereza Voborníková
Během loňského roku firma Caparol
zorganizovala pro své odběratele a partnery
nejen spoustu školení, prodejních akcí,
zákaznických setkání, ale také vám přinesla
trochu relaxačně sportovní aktivity v podobě
Capatect Carbon Pétanque Tour 2009.
Proběhlo 6 rozřazovacích kol v různých
městech naší republiky, z nichž vzešlo několik
finálových dvojic. Finále se konalo společně
s vyhlášením soutěže Barevný dům 2009 v
prostorách pražské golfové jachty.
Ocenění časopisu
Spektra
Na podzim loňského roku získala naše
firma ocenění časopisu Spektra v kategorii
„Realizace roku 2009“, za rekonstrukci Hotelu
Adámkova vila v Raškovicích.
Při rekonstrukci byl použit zateplovací
systém Capatect Basic Line s fasádními
ozdobnými prvky (bosážemi), v interiéru
potom materiál Caparol extra, tónovaný ve více
odstínech. Realizátorem projektu byla firma
Therm, s. r. o., Ostrava.
Hotel Adámkova vila, Ratíškovice
Ing. Jan Loukotka
|7|
SYSTÉM
V ZATEPLOVÁNÍ
CAPATECT - Vše ostatní je obyčejná fasáda!
CAPATECT
Bližší informace na www.caparol.cz
CAPATECT BASIC-LINE
CAPATECT TOP-LINE
Systém pro hospodárné stavebníky.
Systém pro náročné stavebníky.
Klasická varianta BASIC-LINE je tepelně izolační
kombinovaný systém s bílým polystyrénem jako
izolačním materiálem. Po desetiletí osvědčená
varianta splňuje v ekonomickém a technickém
ohledu veškeré požadavky na izolaci vnějších stěn.
Špičkový polystyrénový izolační systém TOP-LINE
využívá HiTech komponent. Dosahuje optimální
izolační účinnosti pomocí nově vyvinutých
izolačních desek Capatect Dalmatin. Extrémně
odolný systém s elastickou armovací vrstvou. Vrchní
omítka na bázi silikonové pryskyřice je vysoce
prodyšná a výborně odpuzuje nečistoty.
Výhodné zateplení.
Perfektní zateplení.
CAPATECT MINERA-LINE
CAPATECT ECO-LINE
Systém pro uvážlivé stavebníky.
Systém pro uvědomělé stavebníky.
Nanejvýš kvalitní izolační systém MINERA-LINE je
extrémně difúzní, robustní, nehořlavý a má dlouhou
životnost z důvodu použití výhradně minerálních
složek - izolačního materiálu z minerálních vláken,
minerálních tmelů a šlechtěných omítek.
ECO-LINE je izolační systém s výhradně
biologickými a minerálními složkami. Izolační
materiál ze stoprocentně obnovitelného zdroje
průmyslového konopí, minerální tmely a minerální
šlechtěné omítky zaručují izolaci vnějších stěn
maximálně šetřící životní prostředí.
Čistě minerální zateplení.
Přírodní zateplení.
|8|
NovinyCaparol | číslo 1/2010 | Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
Download

caparolnoviny