Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2013-2014 Bahar Dönemi Ders Planı
GRUP 1 – 2
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan
Oda No: A-1019
E-mail: [email protected] Web Adresi: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/cerdogan
Dersin Amacı: Türk Eğitim Sistemi’nin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk Eğitim
Sistemi’nin yapısı, temel yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, eğitimin denetimi, okul yönetiminde
personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler gibi konuları inceleyerek öğrencilerin Türk Eğitim Sistemini
tanımalarına ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarına yardımcı olmak.
Değerlendirme : Vize = %30, Ödev = %30, Final = %40.
Temel Kaynak:H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz(Edt.).(2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. PegemA Yay.
Devamsızlık: Derslerin %70’ine (11 Hafta) katılım zorunludur. Herhangi bir nedenle 4 haftadan fazla devamsızlık
yapan öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır.
Hafta
Haftalık Ders Konuları
Tarih
Konular
• Tanışma ve dersin tanıtımı.
• Türk eğitim sistemine giriş
• Toplumsal eğitim kurumu,
• Temel eğitim ve öğretim kavramları: eğitim hakkı, eğitimde
fırsat ve olanak eşitliği, zorunlu öğrenim, parasız öğrenim.
• Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
• Amaçlar, İlkeler, Okul Sistemi
• Türk eğitim sisteminin yasal temelleri
• Eğitimle ilgili uluslararası belgeler, antlaşmalar.
• Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı
• MEB Merkez ve Taşra Örgüt Yapısı,
• Yükseköğretim kurumları ve ilgili üst kuruluşlar.
Kaynak
1
17.02.2014
2
24.02.2014
3
03.03.2014
4
10.03.2014
5
17.03.2014
6
24.03.2014
• Eğitime Sistem Yaklaşımı
• Başaran (s.72-90)
7
31.03.2014
• Yönetimin Temel Kavramları
• Okulun Örgüt özellikleri
• Balcı&Aydın (s.1-23)
• Bursalıoğlu (19-38)
8
07.04.2014
• ARA SINAV
9
14.04.2014
10
21.04.2014
11
28.04.2014
12
05.05.2014
13
12.05.2014
• Temel örgüt ve yönetim teorileri-1
• Klasik ve Neoklasik Yönetim Yaklaşımları
• Temel örgüt ve yönetim teorileri-2
• Yeni Yönetim Yaklaşımları
• Yönetim Süreçleri-1 (Karar verme, planlama, örgütleme,
eşgüdümleme, iletişim, etkileme, değerlendirme)
• Okul Yönetiminde Personel ve Öğrenci İşleri
• Okul Yönetiminde Eğitim-Öğretim ve Finansman İşleri
• KONUK OKUL MÜDÜRÜ
• Türk Eğitim Sisteminde Eğitimin Denetimi
• KONUK EĞİTİM DENETMENİ
14
19.05.2014
• 19 Mayıs Bayram Tatili
15
26.05.2014
• Kamu hizmetlerinde resmi yazışma ve protokol kuralları
• Genel değerlendirme
• Ada&Baysal (s.199-213)
2-7.06.2014
• FİNAL SINAVI
•
• Başaran (s.17-32)
• Bölüm-1 (s.1-27)
• Bölüm-2 (s.29-47)
• Bölüm-3 (s.49-67)
• Bölüm-5 (s.95-137)
• Bölüm-5 (s.95-137)
• Bölüm-6 (s.140-162)
• Bölüm-8-9-10-11
(s.196-304)
• Ada&Baysal (s.231-259)
Ek Kaynaklar:
1. Başaran, İbrahim Ethem. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
2. Balcı, Ali.; Aydın, İnayet. (2008). Eğitim Yönetimi. Ankara. Milli Eğitim Yayınevi
3. Bursalıoğlu, Ziya. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: PegemA Yayınları.
4. Ada, S. Ve Baysal, Z. N. (Edt) (2010). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PegemA Yayınları.
5. Aydın, İnayet.(2005). Öğretimde Denetim. Ankara: PegemA Yayınları.
Download

TESOY 2014 DERS PLANI