Ödevlerle ilgili her türlü veriye
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yurci adresinden ulaşabilirsiniz.
İmal Usulleri I Dersi
G8
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
MUTLAKA OKUYUNUZ!
EKSİKLİK OLMASI DURUMUNDA ÖDEVİNİZ
GEÇERSİZ SAYILACAKTIR
Ödevler, bölümlere ayrılarak, ödev şablonunda istenenler sırasıyla cevaplanacak şekilde
hazırlanacaktır. Soruların dışında özel olarak yaptığınız çalışmaları ödevin en sonuna
“EKLER” bölümü yaparak ekleyebilirsiniz.
Ödev kapak ve içerik formatı http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yurci adresinde verilmiştir.
Ödevinizi bu formata uygun yapıp teslim etmeniz gerekmektedir.
Ödevlerinizi karton, tel vb. ciltletip veya ödevin her bölümü bir şeffaf dosya içinde olacak
şekilde (Döküm ödevi 1 şeffaf dosya, Talaşsız Ş.V. ödevi 1 şeffaf dosya şeklinde) dosyalayıp
teslim edebilirsiniz. Lütfen sayfaları tek tek şeffaf dosyalara koymayınız.
Ödevinizi bilgisayarda hazırlıyorsanız yazı tipinizi verilen ödev şablonundakine göre
kullanınız.
• Yazı tipi: Times New Roman
• Yazı Boyutu: 12pt
• Satır aralığı: 1
Her bir bölüm için kullanılan kaynaklar içerisinde mutlaka kitap, makale, sempozyum
kitapçığı veya bilimselliği olan internet siteleri şeklinde kaynaklar bulunmalıdır.
www.a305teyim.com, www.google.com.tr, www.dokumsitesi.com, gibi bilimsellik taşımayan
ve eksik verilmiş internet kaynakları geçersiz sayılacaktır. Kaynak belirtilmeden yapılmış
olan bir çalışmanın “intihal” olduğunu unutmayınız.
İntihal (TDK: Aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak
göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.
Başlıca türleri:
• Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek
• Ödünç alınan ifadeleri tırnak içinde yazmamak ve kaynak göstermemek
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntihal
İlgili Danışmanınız:
Arş. Gör. Bora ŞENER
Ofisi: E-3 Blok – Oda No:15
Ödevin Teslim Tarihi: Final Sınav Günü
• Ödevlerle ilgili her türlü sorununuzu danışmanınızla görüşme saatleri içerisinde görüşünüz.
Ödevlerinizi, konuların işlenmesini beklemeden yapmaya başlamanız önerilir.
• Ödev teslim tarihine dikkat ediniz, geç teslim edenlerin ödevleri geçersiz sayılacaktır.
• Ödev kapağını ve içeriğini formata uygun hazırlayınız.
• Teknik resimlerinizi TS88’e uygun olarak, antetleri doldurulmuş şekilde hazırlayınız.
İMAL USULLERİ I DERSİ, DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR YAZISINI OKUYUNUZ VE ÖDEVİNİZİ BU HUSUSLARA,
ÖDEV KAPSAMINA VE ÖDEV ŞABLONUNA DİKKAT EDEREK,
ÖZENLE
HAZIRLAYINIZ.
Download

İMAL USULLERİ I ÖDEVİ-DİKKAT EDİLMESİ