T.C.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Karar Tarihi: 25/06/2014
Karar Sayısı: ……….
KOMİSYON KARARI
İlgi
: Üniversitemiz “Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi”
Kamu Konutları Yönetmeliği 14. Madde gereğince Üniversitemiz personelinden Kamu
Konutları Tahsis Talep Beyannameleri alınmıştır. Kurumumuz bünyesinde bulunan (1+0), (2+1),
(3+1) ve Yeni Mahallede kiralanan 20 adet (3+1) konutlarının tahsis işlemleri, Siirt Üniversitesi
Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesinin 4. Maddesinde belirtilen gruplandırmaya göre
dağıtılmak üzere oluşturulan lojman puanlaması ekli listede gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre boş bulunan lojmanların dağıtımı ekli puan listesindeki sıralamaya ve Yönergemizin
6.Maddesi (a) fıkrasına istinaden idari hiyerarşi göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ekli
listede isimleri geçen personelin adları karşısındaki lojmanların kendilerine tahsis edilmesi hususu
komisyonumuzca imza altına alınmıştır.
Kezer yerleşkemizde bulunan 100 adet (3+1) daireler halen teslimatı yapılmadığından
dağıtımı daha sonra yapılacaktır.
LOJMAN DURUMU:
Merkez Kampusu: 35 Adet (11 Adet 3+1, 11 Adet 2+1,12 Adet 1+0, 1 Adet Rektörlük Konutu)
Kiralanan
: 20 Adet
Kezer Kampusu : 100 Adet
Toplam
: 155 Adet
Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Yüksel BİRİNCİ
Rektör Yardımcısı
Üye
Üye
Doç. Dr. Cahit PESEN
Genel Sekreter V.
Adres : Güres Caddesi 56100 - SİİRT
Doç.Dr.İsmail ULUTAŞ
Öğretim Üyesi
Tel Faks:0484 223 19 24
E-Posta: [email protected]
Web : http://siirt.edu.tr
T.C.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ADI SOYADI
KİRALANAN 20
Yrd.Doç.Dr. Abdullah
ÜNALAN
Yrd.Doç.Dr. H.İsmail
ARSLANTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Memiş
BOLACALI
DoçDr. İsmail
ULUTAŞ
Doç.Dr. Cafer SAKA
Yrd.Doç.Dr. Yusuf
AYDIN
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
GEDİK
Doç.Dr. Çetin
KARADEMİR
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin
ARSLAN
Doç.Dr.Koray
ÖZRENK
Yrd.Doç.Dr.Fadıl
AYGAN
Doç.Dr.Ökkeş KESİCİ
Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇIĞ
GÖREV UNVANI
Bölüm Başkanı
Müdür Yardımcısı
20
LOJMAN
TÜRÜ
DAİRE
NO
153
3+1
1
BESYO
144
3+1
2
Veteriner Fakültesi
Öğretim Üyesi
TÖMER Müdürü
56
3+1
3
Fen.Ed.Fak.
124
3+1
4
Sağlık Yük.Oku.
67
3+1
5
73
3+1
6
Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi
Enstitü Müdürü
Yaşayan Diller Ens.
45
3+1
7
Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi
86
3+1
8
Dekan Yardımcısı
Ziraat Fakültesi
87
3+1
9
Y.D. Yük.Okul
Müdürü
Ziraat Fakültesi
84
3+1
10
Dekan Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi
64
3+1
11
Bölüm Başkanı
Fen Ed.Fakültesi
138
3+1
12
Dekan Yardımcısı
Ziraat Fakültesi
48
3+1
Dekan
Veteriner Fakültesi
Yük.Okul Müdürü
Kurtalan MYO
Rektör Yardımcısı
Dekan
13
3+1
14
3+1
15
Ziraat Fakültesi
3+1
16
Dekan
Eğitim Fakültesi
3+1
17
Dekan
Fen.Ed. Fakültesi
3+1
18
Dekan Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi
96
3+1
19
Öğretim Üyesi
Müh.Mim.Fakültesi
49
3+1
20
Prof.Dr. Mehmet
KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr. Adnan
MEMDUHOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Musa
ATAŞ
İlahiyat Fakültesi
Bölüm Başkanı
Müdür Yardımcısı
18
19
PUAN
174
MERKEZ
KAMPUSU
1
Yrd.Doç.Dr. Şerif
DEMİR
Yüksekokul
Müdürü
MYO
3+1
C-7
2
Doç.Dr.Azdar KİRACI
Dekan Yardımcısı
İİBF
2+1
C-8
Bölüm Başkanı
Müh.Mim.Fakültesi
1+0
B-8
Öğretim Üyesi
Fen Ed.Fakültesi
1+0
B-5
Öğretim Üyesi
Fen Ed.Fakültesi
1+0
B-1
Öğretim Üyesi
Müh.Mim.Fakültesi
1+0
B-7
3
4
5
6
TAHSİS ŞEKLİ
ADET LOJMAN
Prof.Dr. Nihat ŞINDAK
Öğrt.Gör.Mucir
ALTUNCU
Prof.Dr. Galip BAKIR
GÖREV YERİ
Prof.Dr. Sadettin
AKSOY
Doç.Dr. Gulniza
AINAKULOVA
Doç.Dr. Beşir
MUSTAFAYEV
Yrd.Doç.Dr. Özgür
KELEKÇİ
Adres : Güres Caddesi 56100 - SİİRT
Tel Faks:0484 223 19 24
E-Posta: [email protected]
Web : http://siirt.edu.tr
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
İdari Görev
Tahsisli
Akademik
Gör.Tah.
Akademik
Gör.Tah.
Akademik
Gör.Tah.
Download

Lojman Tahsis Komisyon Kararı için tıklayınız