ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Haydar
Doğum Tarihi:
KAYNAK
01.03.1968
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Yrd. Doç.
Doc.
Prof.
Bölüm/Program
Spor
Bilimleri
ve
Teknolojisi Y:O
Beden Eğitimi Spor Y.O
Beden Eğitimi Spor Y.O
Devam Ediyor
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
1994
Celal Bayar Üniversitesi
2010
Celal Bayar Üniversitesi
2012-
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
1.
Doktora Tezleri
1.
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.
Yayınlanan kitap ve kitap bölümleri
1.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Altun, M, Kaynak, H, Ünal, M, Özer M, Aseki , D (2014), Sıcak ve Soğuk Uygulamaların
Sıçrama Performansına Etkisi . Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi.Cilt 6 Sayı 1
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Kaynak, H, Akseki, D, (2010), Sıcak ve Soğuk Uygulamaların Dirsek Eklemi Eklem
Pozisyon Duyusuna Etkisi. “10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi
Kongresi” Antalya:12- 16 Ekim
Tınazcı, C, Kaynak, H, Ergen, E (1992), Fiziksel Çalışma Kapasitesi Testinde (PWC 170)
Formül ve Grafik ile Hesaplanan Sonuçların Karşılaştırılması. Spor Bilimleri II. Ulusal
Kongresi Bildirileri, Ankara: Hacettepe Ü. 20 – 22 Kasım. S: 1 – 3
Kaynak, H, Ergen, E, (1994), Doğal Bir Yürüyüş Rotasında Borg Skalasının Geçerliliğinin
Araştırılması. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: Hacettepe Ü. 2022 Ekim, S: 23
1.
İdari Görevler
1.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2013
İlkbahar
Güz
2013-2014
Bahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Yönetimde denetim
Türk Spor Teşkilatı
3
2
59
93
Halkla İlişkiler
Doğa Sporları
Yönetimde denetim
Zaman Yönetimi
Spor ve Medya
Doğa Sporları
2
1.5
3
2
3
1.5
53
65
75
69
246
128
Download

Öğr. Gör. Haydar KAYNAK - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu