ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Şaduman Karaca
2.
Doğum Tarihi: 10.02.1965
3.
Unvanı: Felsefe Mezunu / Doğal Tıp Uzmanı (Almanya)
4.
Öğrenim Durumu: Yüksek Öğrenim (Almanya)
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Felsefe Bölümü
Etnoloji Bölümü (henüz
bitmedi)
Üniversite
Yıl
Humboldt Universität zu Berlin
Humboldt Universität zu Berlin
1992
1998...
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri “Türkiye’de gelenek ve dönüşüm arasında kadın”
6.2. Doktora Tezleri “Almanya’da ki Türk genç kızlarının yaşam planlarını etkileyen faktörler”
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Muhtelif sağlık dergilerinde Fitoterapi, Sağlıklı
Yaşam, Koruyucu Hekimlik, Doğal Tıp, Geleneksel Tıp vb. konularda 2006 yılından itibaren yazılarım
yayınlanmaktadır.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar “Kars Bitkileri – Susuz doğasından bir armağan“ (2013- SERKA Kalkınma Ajansı
tarafından desteklenmiştir.)
8.
Projeler : Berlin Türk Ev Kadınlarına yönelik sağlıklı beslenme projeleri
9.
İdari Görevler : Proje Koordinatörü
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik Uygulama
Güz
İlkbahar
Güz 2014
Fitoterapi
3
10
1
Bitki Drogları
3
10
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2
Download

Saduman Karaca