Kontaktní adresa
Katedra dějin umění
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Sídlo katedry
Umělecké centrum UP
Univerzitní 3
771 80 Olomouc
Email: [email protected]
Telefon: 00420 585 633 442
Vedoucí katedry
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. / 585 633 449 / [email protected]
konzultace a úřední hodiny: Čt: 12.00-13.00, nebo po domluvě na e-mail:
[email protected]
Zástupce vedoucího katedry
doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr. / 585 633 446 [email protected]
konzultace a úřední hodiny: Ut: 11.30 – 13.00
Tajemník katedry
PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. / 585 633 657 / [email protected]
konzultace a úřední hodiny: Po: 9.45 – 11.15
Sekretářka katedry
Zuzana Komárková / 585 633 442 / [email protected]
úřední hodiny: Po-Pá: 10.00-12.00
Vyučující
Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. / 585 633 443 / [email protected]
konzultace: Čt: 9.45 – 10.45
PhDr. Josef Bláha / 585 633 443 / [email protected]
konzultace: Ut: 14.00 – 15.00
Mgr. Petr Čehovský, Ph.D. / 585 633 441 / [email protected]
konzultace: St: 13.30 – 14.30, konzultace mimo uvedenou dobu po domluvě e-mailem:
[email protected]
doc. PhD. Ing. Pavol Černý / 585 633 444 / [email protected]
konzultace: Po: 13.45 – 14.30
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. / 585 633 450 / [email protected]
konzultace: Ut: 9.30 – 11.00
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. / 585 633 445 / [email protected]
konzultace po domluvě e-mailem: [email protected]
Dott. Jana Michalčáková / 585 633 657 /
konzultace: dle dohody nebo e-mailem: [email protected]
doc. Martin Pavlíček, Ph.D. / 585 633 481 / [email protected]
konzultace (po předešlé domluvě e-mailem): Po: 13.00 – 14.30
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. / 585 633 446 / [email protected]
konzultace: dle dohody nebo e-mailem: [email protected]
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. / 585 633 448 / [email protected]
konzultace: dle dohody nebo e-mailem: [email protected]
Mgr. Pavel Waisser, Ph.D. / 585 633 443 / [email protected]
konzultace: Út: 16.30-17.30, případně po domluvě na tel.: +420 777 989 908, nebo
e-mail: [email protected]
Externisté
PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
[email protected]
Mgr. et Mgr. Michal Novotný
[email protected]
Studenti prezenčního doktorského studijního programu
Mgr. Milan Dospěl, [email protected]
Mgr. Klára Eliášová, [email protected]
Mgr. Miroslava Gregorová, [email protected]
Mgr. Helena Hocková, [email protected]
Mgr. Barbora Holečková, [email protected]
Mgr. Michaela Hrčková, [email protected]
Mgr. Martin Janák, [email protected]
Mgr. Klára Jeništová, [email protected]
Mgr. Veronika Jurásková, [email protected]
Mgr. Gabriela Kodysová, [email protected]
Mgr. Martina Kovářová, [email protected]
Mgr. Veronika Kurzová, [email protected]
Mgr. Jana Macháčková, [email protected]
Mgr. Jana Michalčáková, [email protected]
Mgr. Hana Myslivečková, [email protected]
Mgr. Tomáš Navrátil, [email protected]
Mgr. Petra Nováková, [email protected]
Mgr. Patrik Pařízek, [email protected]
Mgr. Magda Polanská, [email protected]
Mgr. Hana Runčíková, [email protected]
Mgr. Michaela Rýdlová, [email protected]
Mgr. Lenka Rychtářová, [email protected]
Mgr. Jana Řeháková, [email protected]
Mgr. Adam Sekanina, [email protected]
Mgr. Jiří Sobek, [email protected]
Mgr. Sabina Soušková, [email protected]
Mgr. Eva Šafaříková, [email protected]
Mgr. Anna Šubrtová, [email protected]
Download

konzultace a úřední hodiny: Po: 9.45 – 11.15