KATKI MADDESİ (Yanmış)
Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No
1
2
3
4
Girdi Adı
Etil selüloz
Guar gum
Metil selüloz
Sodyum benzoat
Girdi İşlevi
Bağlayıcı
Bağlayıcı
Bağlayıcı
Bağlayıcı
CAS veya FEMA No
9004-57-3
9000-30-0
9004-67-5
532-32-1
EC No
618-384-9
232-536-8
618-391-7
208-534-8
Girdi İşlevi
Koruyucu
Koruyucu
Koruyucu
Koruyucu
Koruyucu
Koruyucu
Koruyucu
Koruyucu
CAS veya FEMA No
120-47-8
56-81-5
590-00-1, 24634-61-5
94-13-3
9005-38-3
532-32-1
6132.-04-3
110-44-1
EC No
204-399-4
200-289-5
246-376-1
202-307-7
618-415-6
208-534-8
612-118-5
203-768-7
Girdi İşlevi
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
CAS veya FEMA No
111-87-5
1124-11-4
14667-55-1
15707-24-1
123-32-0
576-26-1
22047-25-2
24295-03-2
EC No
203-917-6
214-391-2
238-712-0
239-800-1
204-618-3
209-400-1
244-753-5
246-134-5
Koruyucu Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
Girdi Adı
Etil-4-hidroksibenzoat
Gliserin
Potasyum sorbat
Propilparaben
Sodyum alginat
Sodyum benzoat
Sodyum sitratdihidrat
Sorbik asit
Tatlandırıcı Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
Girdi Adı
1-Oktanol
2,3,5,6-Tetrametil pirazin
2,3,5-Trimetil pirazin
2,3-Dietil pirazin
2,5-Dimetil pirazin
2,6-Dimetil fenol
2-Asetil pirazin
2-Asetil tiyazol
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2-Etil3(5veya6)dimetilpirazin
2-heptanon
2-Metil butirik asit
2-Metil pirazin
2-Metil-1-butanol
3- Fenil propil alkol
3,4-Dimetil-1,2siklopentadion
3-Metil-1,2-siklopentadion
4-Metil asetofenon
4-Vinil guaikol
5,6,7,8-Tetrahidro
kinoksalin
5-Metil furfural
5-Metil kinoksalin
6-Metil-5-heptanon
Alil fenoksiasetat
Alil hekzanoat
Alil siklohekzilpropionat
Ambrettolid
Amil butirat
Anisaldehit, pAnisil alkol
Anisil asetat
Asetanizol
Asetik asit
Asetil izoögenol
Asetil propionil
Asetofenon
Asetoin
Tat
55031-15-7
YOK
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
110-43-0
116-53-0
109-08-0
137-32-6
122-97-4
203-767-1
204-145-2
203-645-8
205-289-9
204-587-6
Tat
13494-06-9
236-810-8
Tat
Tat
Tat
765-70-8
122-00-9
7786-61-0
212-154-8
204-514-8
232-101-2
Tat
34413-35-9
252-002-8
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
620-02-0
13708-12-8
110-93-0
7493-74-5
123-68-2
2705-87-5
28645-51-4, 7779-50-2
540-18-1
123-11-5
105-13-5
104-21-2
100-06-1
64-19-7
93-29-8
123-54-6
98-86-2
513-86-0
210-622-6
237-246-5
203-816-7
231-335-2
204-642-4
220-292-5
231-929-1
208-739-2
204-602-6
203-273-6
203-185-8
202-815-9
200-580-7
202-236-1
204-634-0
202-708-7
208-174-1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Benzaldehit; 6-Metil-5heptenon
Benzaldehit-Pg-Asetal
Benzil alkol
Benzil asetat
Benzil benzoat
Benzil bütirat
Benzil fenilasetat
Benzil format
Benzil sinamat
Benzoik asit
Benzoin reçine
Butil asetat
Butirik asit
Butirolakton, gamaCis-3-Hekzenil asetat
Cis-3-Hekzenil butirat
Cis-3-Hekzenil hekzanoat
Cis-3-Hekzenil laktat
Cis-3-Hekzenol
Çamağacı iğnesi yağı
Çin tarçını yağı
Damaskenon, betaDamaskon, betaDavana yağı
Dekalakton, deltaDekalakton, gamaDekanoik asit
Diasetil
Dietil suksinat
Difenileter
Tat
100-52-7
202-860-4
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
2568-25-4
100-51-6
140-11-4
120-51-4
103-37-7
102-16-9
104-57-4
103-41-3
65-85-0
9000-72-0
123-86-4
107-92-6
96-48-0
3681-71-8
16491-36-4
31501-11-8
61931-81-5
928-96-1
8021-29-2
8007-80-5
23696-85-7
23726-92-3
.8016-03-3
705-86-2
706-14-9
334-48-5
431-03-8
123-25-1
101-84-8
219-906-4
202-859-9
205-399-7
204-402-9
203-105-1
203-008-4
203-214-4
203-109-3
200-618-2
232-556-7
204-658-1
203-532-3
202-509-5
222-960-1
240-553-7
250-661-6
263-337-4
213-192-8
617-005-4
616-916-4
245-833-2
245-843-7
616-970-9
211-889-1
211-892-8
206-376-4
207-069-8
204-612-0
202-981-2
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Dimetil disülfit
Dimetil sülfit
Dodekalakton, deltaDodekalakton, gamaEtil alkol
Etil asetat
Etil benzoat
Etil butirat
Etil fenilasetat
Etil format
Etil hekzanoat
Etil heptanoat
Etil izobutirat
Etil kaproat
Etil levulinat
Etil maltol
Etil nonanoat
Etil oktanoat
Etil propionat
Etil vanilin
Etil-2-metil butirat
Farnesol
Fenetil alkol
Fenetil asetat
Fenetil fenil asetat
Fenetil izobutirat
Fenetil izovalerat
Fenil asetaldehit
Fenil asetik asit
Fenol
Formik asit
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
624-92-0
75-18-3
713-95-1
2305,-05-7
64-17-5
141-78-6
93-89-0
105-54-4
101-97-3
109-94-4
123-66-0
106-30-9
97-62-1
123-66-0
539-88-8
4940,-11.-8
123-29-5
106-32-1
105-37-3
121-32-4
7452-79-1
4602-84-0
60-12-8
103-45-7
141-78-6
103-48-0
140-26-1
122-78-1
103-82-2
108-95-2
64-18-6
210-871-0
200-846-2
211-932-4
218-971-6
200-578-6
205-500-4
202-284-3
203-306-4
202-993-8
203-721-0
204-640-3
203-382-9
202-595-4
204-640-3
208-728-2
225-582-5
204-615-7
203-385-5
203-291-4
204-464-7
231-225-4
225-004-1
200-456-2
203-113-5
205-500-4
203-116-1
205-406-3
204-574-5
203-148-6
203-632-7
200-579-1
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Furaneol
Furfural
Furfuril alkol
Geranil asetat
Geranil butirat
Geranil propionat
Geraniol
Glikoz, dekstroz
Guaikol
Guar gam
Hekzalakton, gama
Hekzanoik asit
Hekzil alkol
Hekzil asetat
Hekzil butirat
Hekzil hekzanoat
Heliotropin (Piperonal)
Heptalakton, gamaHidrokinon dimetil eter
Hindistancevizi yağı
İyonon, alfaİyonon, betaİzoamil alkol
İzoamil asetat
İzoamil butirat
İzoamil fenilasetat
İzoamil hekzanoat
İzobutil asetat
İzobutil fenilasetat
İzomenton, d-, lİzoögenol
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
3658-77-3
98-01-1
98-00-0
105-87-3
106-29-6
105-90-8
106-24-1
50-99-7
90-05-1
9000-30-0
695-06-7
142-62-1
111-27-3
142-92-7
2639-63-6
6378-65-0
120-57-0
105-21-5
150-78-7
8008-45-5
127-41-3
14901-07-6
123-51-3
123-92-2
7452-79-1
102-19-2
2198-61-0
110-19-0
102-19-2
491-07-6
97-54-1
222-908-8
202-627-7
202-626-1
203-341-5
203-381-3
203-344-1
203-377-1
200-075-1
201-964-7
232-536-8
211-778-8
205-550-7
203-852-3
205-572-7
220-136-6
228-952-4
204-409-7
203-279-9
205-771-9
282-013-3
204-841-6
238-969-9
204-633-5
204-662-3
231-225-4
203-012-6
218-600-8
203-745-1
203-012-6
207-727-4
202-590-7
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
İzovaleraldehit
İzovalerik asit
Kahve özütü
Kakao özütü
Karamel, karamel şeker
şurubu
Karanfil özütü
Karyofilen, naturel, betaKişniş otu yağı
Laktik asit
Laurik asit
Lavanta yağı
Levulinik asit
Limon yağı
Limonen , dLimonen tiol
Linalil asetat
Linalol
Linalol oksit
Maltol
Maple furanon
Massoia lakton
Mentil asetat
Mentol
Merkaptomenton
Metil asetofenon
Metil benzoat
Metil fenilasetat
Metil izoögenol
Metil p-anisat
Metil siklopentonolon
Tat
Tat
Tat
Tat
590-86-3
503-74-2
84650-00-0
84649-99-0
209-691-5
207-975-3
283-481-1
283-480-6
Tat
8028-89-5
232-435-9
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
8000-34-8
87-44-5
8008-52-4
598-82-3
143-07-7
97660-01-0, 8000-28-0
123-76-2
84929-31-7
5989-27-5
71159-90-5
115-95-7
78-70-6
80-71-7
118-71-8
698-10-2, 765-70-8
54814-64-1
2623-23-6
105-54-4, 2216-51-5
38462-22-5
122-00-9
93-58-3
101-41-7
93-16-3
121-98-2
80-71-7,765-70-8
616-772-2
201-746-1
616-923-2
209-954-4
205-582-1
616-770-1
204-649-2
284-515-8
227-813-5
275-223-1
204-116-4
201-134-4
201-303-2
204-271-8
212-154-8
259-359-9
220-076-0
218-690-9
253-953-1
204-514-8
202-259-7
202-940-9
202-224-6
204-513-2
212-154-8
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Metil sinamat
Metil tiyobutirat
Metional
Migliol
Mint lactone
Mirsen
Neril asetat
Nerol
Nonalakton, gama
Oktalakton, delta
Oktalakton, gamaOktanoik asit
Öganil asetat
Ögenol
Pentadekalakton, gamaPinen, alfaPinen, betaPortakal yağı
Propilen glikol
Propionik asit
Raspberry keton
Rom, özütü
Sakkarin ve sodyum tuzları
Salisilaldehit
Sedir ağacı yağı
Siklopentadekanolit (angelica lacton)
Sinamik aldehit
Sinamik alkol
Sitronelil format
Sitronelil propionat
Sitronelol
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
103-26-4
2432-51-1
3268-49-3
65381-09-1
13341-72-5
123-35-3
141-12-8
106-25-2
104-61-0
698-76-0
104-50-7
124-07-2
93-28-7
97-53-0
7370-42-5
68411-25-6
127-91-3
8028-48-6,68606-94-0,8014-17-3
57-55-6
79-09-4
5471-51-2
90604-30-1
82385-42-0
90-02-8
8000-27-9
591-12-8, 7779-50-2, 106-02-5
104-55-2
104-54-1
105-85-1
141-14-0
106-22-9
203-093-8
219-407-1
221-882-5
265-724-3
236-390-6
204-622-5
205-459-2
203-378-7
203-219-1
211-820-5
203-208-1
204-677-5
202-235-6
202-589-1
YOK
204-872-5
616-946-8
200-338-0
201-176-3
226-806-4
617-325-4
201-961-0
616-769-6
203-354-6
203-213-9
203-212-3
203-338-9
205-461-3
203-375-0
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Skatol
Sodyum sakarin
Soloton
Sorbik asit
Stiraks, absolut
Strawberry furanon
Su, deiyonize
Şeker kamışı özütü
Tarçın yaprağı yağı
Terpinen, gamaTerpineol, alfaTerpinil asetat
Tolualdehit, pTrans-2-Hekzenal
Trans-2-Hekzenol
Triasetin
Trietil sitrat
Undekalakton, deltaUndekalakton, gamaValerolakton, gamaVanilin, vanilya özütü
Vanitrop
Veratraldehit
Vişne suyu konsantresi
Yasemin, absolut
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
83-34-1
6155-57-3
28664-35-9
110-44-1
8046-19-3
3658-77-3
7732-18-5
90604-30-1
8007-80-5
99-85-4
98-55-5
80-26-2
104-87-0
6728-26-3
928-95-0
102-76-1
77-93-0
710-04-3
104-67-6
108-29-2
8024.-06.-4,121-33-5
94-86-0
120-14-9
YOK
8022-96-6
201-471-7
Girdi İşlevi
Lif
CAS veya FEMA No
65996-61-4, 9004-34-6
EC No
232-674-9
249-136-4
203-768-7
232-458-4
222-908-8
231-791-2
292-323-0
616-916-4
278-388-8
202-680-6
201-265-7
203-246-9
229-778-1
213-191-2
203-051-9
201-070-7
211-915-1
203-225-4
203-569-5
617-022-7
212-974-6
204-373-2
YOK
617-015-9
Lif Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No Girdi Adı
1
Selüloz
Yapıştırıcı Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No
1
2
3
Girdi Adı
Etilen vinil asetat kopolimer
Metil selüloz
Selüloz
Girdi İşlevi
Yapıştırıcı
Yapıştırıcı
Yapıştırıcı
CAS veya FEMA No
24937-78-8
9004-67-5
65996-61-4, 9004-34-6
EC No
607-457-0
618-391-7
232-674-9
Girdi İşlevi
Nemlendirici
Nemlendirici
Nemlendirici
CAS veya FEMA No
56-81-5
57-55-6
112-27-6
EC No
200-289-5
200-338-0
203-953-2
Girdi İşlevi
Renk
Renk
CAS veya FEMA No
1415-93-6
13463-67-7
EC No
236-675-5
Girdi İşlevi
Çözücü
Çözücü
CAS veya FEMA No
64-17-5
57-55-6
EC No
200-578-6
200-338-0
Girdi İşlevi
Sigara Harmanına Eklenen Gliserin
vs. (Casing)
CAS veya FEMA No
EC No
57-55-6
200-338-0
Nemlendirici Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No
1
2
3
Girdi Adı
Gliserin
Propilen glikol
Trietilen glikol
Renklendirici Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No Girdi Adı
1
Humik asit
2
Titanyumdioksit
Çözücü Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No Girdi Adı
1
Etil alkol
2
Propilen glikol
Sigara Harmanına Eklenen Gliserin vs. (Casing)
Sıra No Girdi Adı
1
Propilen glikol
Dolgu Maddesi Olarak Kullanılan Girdiler
Sıra No Girdi Adı
1
Kalsiyum karbonat
2
Metil selüloz
Girdi İşlevi
Dolgu Maddesi
Dolgu Maddesi
CAS veya FEMA No
471-34-1
9004-67-5
618-391-7
Girdi İşlevi
Diğer
Diğer
CAS veya FEMA No
107-22-2
77-92-9
EC No
203-474-9
201-069-1
EC No
Diğer Amaçla Kullanılan Girdiler
Sıra No Girdi Adı
1
Glioksal
2
Sitrik asit
Download

KATKI MADDESİ (Yanmış) Sıra No Girdi Adı Girdi İşlevi CAS