AROMALI NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ
KATKI MADDESİ (Yanmış)
Sıra No Girdi adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1-Hekzanol
Aldehit C10(Dekanal)
Aldehit C14(Undekalakton, gama-)
Alfa-terpineol
Alura Red AC(A11)
Amil asetat
Amonyum sülfit karamel
Anetol
Anisaldehit
Asetaldehit
Asetik asit
Asetil metil karbinol; Asetoin
Benzaldehit
Benzil alkol
Benzil asetat
Beta-karyofilen
Butil asetat
Butil butiril laktat
Butillenmiş hidroksi anizol
Butirik asit
Cis-3-hekzenil asetat
Cis-3-hekzenol
Çilek özütü
Çikolata kahvesi
Dekalakton, gamaDiasetil
Dimetil benzil karbinil asetat
Dimetil benzil karbonil butirat
Girdi işlevi
CAS veya FEMA No
EC No
Tat
Tat
Tat
Tat
Renk
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Duman Kokusu Belirleyicisi
Renk
Tat
Tat
Tat
Tat
111-27-3
203-852-3
104-67-6
FEMA 3045
25956-17-6
123-92-2
E 150d
4180-23-8
123-11-5
FEMA 2003
64-19-7
FEMA 2008
100-52-7
100-51-6
140-11-4
FEMA 2252
123-86-4
7492-70-8
FEMA 2183
FEMA 2221
3681-71-8
928-96-1
203-225-4
202-680-6
247-368-0
204-662-3
232-435-9
224-052-0
204-602-6
200-836-8
200-580-7
208-174-1
202-860-4
202-859-9
205-399-7
201-746-1
204-658-1
231-326-3
246-563-8
203-532-3
222-960-1
213-192-8
4553-89-3
706-14-9
FEMA 2370
151-05-3
224-924-0
211-892-8
207-069-8
205-781-3
1/4
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
D-Limonen
Elma özütü
Etil alkol
Etil asetat
Etil asetoasetat
Etil butirat
Etil izo-valerat
Etil laktat
Etil maltol
Etil vanilin
Etil-2-metil butirat
Fenetil alkol
Furfuril alkol
Geranil asetat
Geraniol
Glikoz
Gliserin
Hekzanal
Hekzil asetat
Heliotropin
İndol
İzoamil asetat
İzoamil butirat
İzoamil izovalerat
İzobutil asetat
Kahve özütü
Kahve yağı
Kakule tohumu yağı
Karamel
Tat
Duman Kokusu Belirleyicisi
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Duman Kokusu Belirleyicisi
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat, Nemlendirici,Duman İyileştirici
Duman Rengi Belirleyicisi, Diğer
Tat, Nemlendirici, Duman İyileştirici,
Duman Rengi Belirleyicisi,
Sigara Harmanına eklenen Gliserin vs. (Casing)
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Duman Kokusu Belirleyicisi
138-86-3
205-341-0
64-17-5
141-78-6
141-97-9
105-54-4
FEMA 2463
97-64-3
E 637, 4940-11-8
121-32-4
7452-79-1, FEMA 2443
60-12-8
98-00-0
105-87-3
106-24-1
50-99-7
200-578-6
205-500-4
205-516-1
203-306-4
203-602-3
225-582-5
204-464-7
231-225-4
200-456-2
202-626-1
203-341-5
203-377-1
207-757-8, 200-075-1
56-81-5
200-289-5
FEMA 2557
142-92-7
FEMA 2911
FEMA 2593
123-92-2
106-27-4
659-70-1
110-19-0, 110-19-1
93348-12-0
8001-67-0, 84650-00-0
FEMA 2241
E 150
200-624-5
205-572-1
204-409-7
204-420-7
204-662-3
203-380-8
211-536-1
203-745-1
283-481-1
283-481-1
288-922-1
232-435-9
2/4
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Karmosin
Kavun özütü
Kayısı yağı
Kinolin sarısı
Klorofil
Laktik asit
Lakton C-10, deltaLakton C-12, gamaLikopen
Limon yağı
Linalil asetat
Linalol
Maltol
Maltol izobutirat
Mandalina yağı
Melonal
Mentol
Metil butirat
Metil etil keton
Metil sinamat
Mirsen
Nane ekstraktı
Nane Yağı
Nar özütü
Nonalakton, gamaOktalakton, deltaOktalakton, gamaÖgenol
Ökaliptus yağı
Pea green (tartrazıne&brıllıant blue)
Pinen, alfa-
Tat
Duman Kokusu Belirleyicisi
Tat
Taşıyıcı
Renk
Tat
Tat
Tat
Renk
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
Renk
Tat
E 122
222-657-4
72869-69-3
9004-72-0
272-046-1
79-33-4
FEMA 2361
FEMA 2400
8008-56-8
115-95-7
78-70-6
FEMA 2656
118-71-8
65416-14-0
FEMA 2389
89-78-1, 15356-60-2, FEMA 2665
7452-79-1
FEMA 2170
103-26-4
FEMA 2762
8006-90-4
2848, 90063-97-1
84961-57-9
104-61-0
698-76-0
104-50-7, FEMA 3214
97-53-0
FEMA 2466
1934-21-0/2650-18-2
FEMA 2902
FEMA 2903
201-196-2
211-889-1
218-971-6
289-753-6
204-116-4
201-134-4
204-271-8
204-271-8
265-755-2
616-920-6
201-939-0
231-225-4
201-159-0
203-093-8
204-622-5
282-015-4
290-058-5
284-646-0
203-219-1
211-820-5
203-208-1
202-589-1
283-406-2
217-699-5, 220-168-0
201-291-9
204-872-5
3/4
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Pinen, betaPonceau 4R
Portakal yağı
Potasyum sorbat
Propilen glikol
Raspberry keton
Rose oksit
Sıklamen aldehit
Sitral
Sitrik asit
Sitronelol
Strawberry furanon
Su
Sunset yellow
Tartrazin
Trans-2-hekzenal
Triasetin
Trietil sitrat
Vanilin
Vanilya ekstraktı
Tat
Renk
Tat
Tat, Koruyucu
Tat, Nemlendirici
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat, Koruyucu
Tat
Tat
Nemlendirici
Renk
Renk
Tat
Tat
Tat
Tat
Tat
2611-82-7
8028-48-6, FEMA 2825
590-00-1
57-55-6
5471-51-2
16409-43-1
103-95-7
5392-40-5
106-22-9
3658-77-3
2783-94-0
1934-21-0
7789-20-0
FEMA 2560
220-036-2
232-433-8
246-376-1
200-338-0
226-806-4
240-457-5
203-161-7
226-394-6
203-375-0
222-908-8
220-491-7
217-669-5
232-148-9
229-778-1
102-76-1
77-93-0
121-33-5
84650-63-5
203-051-9
201-070-7
204-465-2
283-521-8
4/4
Download

Aromalı Nargilelik Tütün Mamulü Üretiminde Kullanılan