4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ
İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kemal Özgür Boyanay
Kimya Yüksek Mühendisi
Seluz Fragrance Company
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o İÇERİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doğadan gelen ilham
Doğal hammaddeler
Sentetik hammaddeler
Geleneksel yöntemler
Modern yöntemler
Süperkritik akışkan ekstraksiyonu (SFE)
Süperkritik CO2’in özellikleri
Süperkritik akışkan ekstraksiyonunun
kullanım alanları
Headspace
Headspace yöntemi bize neler sağlar?
Doğayı analiz ederken bu yöntemden
nasıl yararlanırız?
Katı faz mikro ekstraksiyonu (SPME)
HS-SPME/GC-MS analiz sonuçları
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o DOĞADAN GELEN İLHAM
Başarılı bir esans kreasyonu ortaya çıkarmak için
doğanın en iyi şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o GELENEKSEL YÖNTEMLER
• Enfloraj
• Su buharı destilasyonu
• Su destilasyonu
• Çözücü ekstraksiyonu
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o DOĞAL HAMMADDELER
• Uçucu yağ (Lavanta, biberiye vb.)
• Konkret (Gül vb.)
• Absolüt (Menekşe, yasemin vb.)
• Hayvan salgıları (Misk, castoreum vb.)
• Resinoid (Mür, kehribar vb.)
• Pomat
(Çiçek taç yapraklarından enfloraj yöntemi ile)
• Tentür
(Pomatlardan etanol ekstraksiyonu ile)
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o SENTETİK HAMMADDELER
• 19. yüzyıla kadar doğal
kaynaklı hammaddeler
• Organik kimya alanında
gelişmeler
• Laboratuvarlarda sentez
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o MODERN YÖNTEMLER
• Süperkritik akışkan ekstraksiyonu
• Katı faz mikro ekstraksiyonu
• Headspace
• Mikrodalgayla ekstraksiyon
• Ultrasonik ekstraksiyon
• Rektifikasyon
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU
• Çözücü olarak süperkritik akışkanların
kullanıldığı ekstraksiyon tipidir.
• Bu yöntem ile esans tasarımlarına
özel uçucu bileşenler elde edilebilir
ya da istenmeyen botanik bir bileşen
veya bileşenler özüt içerisinden
uzaklaştırılabilir.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o SÜPERKRİTİK CO2’İN ÖZELLİKLERİ
İnert
Pc=73,8
Bar
Yanmaz
CO2
Tc=31,1°C
Antitoksik
Kokusuz
KimyaKongreleri.org
Çevre
dostu
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONUNUN KULLANIM
ALANLARI
• Doğal ürünlerden koku ve aroma bileşenlerinin ekstraksiyonu
• Doğal gıda ürünlerinden yağların uzaklaştırılması
• Kahve ve çayın kafeinsizleştirilmesi
• Tütünden nikotin ekstraksiyonu
• Doğal ürünlerden antioksidanların ekstraksiyonu
• Hayvansal yağ ve yumurta sarısından kolestrolün uzaklaştırılması
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o HEADSPACE
•
Headspace tekniği sıvı ya da katı
numuneleri çevreleyen havada
bulunan molekülleri analiz etmek
için kullanılan bir yöntemdir.
•
Bu yöntem ile ortamın termodinamik
koşullarında sıvı veya katı fazıyla denge
halinde olan gaz fazındaki uçucu
moleküller gaz kromatografisi yöntemiyle
birlikte analiz edilir.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o KATI FAZ MİKRO EKSTRAKSİYONU
• Çözücü gerekmez.
• Ürünler hızlıca analize hazırlanabilir.
• Bir bitkinin ya da ürünün dış ortama
verdiği (headspace) kokudan veya direkt
ürün içerisinden ekstraksiyon
gerçekleştirmek için son yıllarda
yaygınlaşan bir yöntemdir.
• Bu yöntemde sıvı polimer ya da katı
adsorblayıcı maddelerle kaplı fiber iğneler
kullanılır. Bu iğneler ortamdaki maddeleri
adsorblar, GC-MS portuna desorblayarak
enjekte eder ve istenilen analiz gerçekleştirilir.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o HEADSPACE YÖNTEMİ BİZE NELER SAĞLAR?
• Destilasyon ve ekstraksiyon gibi
ayırma yöntemleri bir ürün ya da
karışımdan değişik fraksiyonlar
elde etmemize olanak tanır.
• Fakat kokusu olan herhangi
bir üründen ortama yayılan ve
bizim algıladığımız koku
ile bu fraksiyonların bileşimi
tamamen aynı değildir.
• Bizim koku olarak algıladığımız
o anda ortama yayılan uçucu
moleküllerdir.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o DOĞAYI ANALİZ EDERKEN BU YÖNTEMDEN NASIL
YARARLANIRIZ?
• Bazı bitkiler çok düşük miktarda koku
bileşenleri içerdiğinden destilasyon ve
ekstraksiyon yöntemleriyle verim elde
etmek mümkün olmayabilir.
• Aynı zamanda canlı bir bitkiyi analiz
etmek de koku karakterini en iyi şekilde
anlamamızı sağlar.
• Bu yöntem ile koruma altındaki bazı endemik
bitkiler de hasat edilmeden ve bitkiye hiçbir
zarar vermeden analiz edilebilir.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o DOĞAYI ANALİZ EDERKEN BU YÖNTEMDEN NASIL
YARARLANIRIZ?
• Bu yöntemle bitkilerin koku yönlerinin
belirlenebilmesinin yanı sıra deniz kenarı
orman, dağ vb. gibi birçok farklı ortamın
koku analizi yapılabilir.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o LİMON ÇİÇEĞİ
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o LİMON ÇİÇEĞİNİN HS-SPME/GC-MS ANALİZ SONUCU
KimyaKongreleri.org
Bileşen
%
α-pinen
0.32
β-felandren
0.83
Toluen
0.09
Kamfen
0.13
α-osimen
1.43
(Z)-β-osimen
1.74
Anisol
0.06
Sabinen
1.67
β-pinen
5.64
Tetradekan
0.03
D-limonen
21.71
p-simen
0.10
1,8-sineol
11.09
trans-sabinen hidrat
0.66
Pentadekan
0.50
cis-sabinen hidrat
0.35
α-terpinolen
0.17
(E)-4,8-Dimetil-1,3,7-nonatrien
1.05
γ-terpinen
2.93
6-Metil-5-hepten-2-on
0.29
cis-3-hexen-1-ol
0.03
trans-2-hexen-1-ol
0.14
p-kresil metil eter
0.66
6-Metil-5-hepten-2-ol
0.37
Sitronellal
0.15
L-kafur
0.17
Fenil etil metil eter
0.06
Linalool
3.64
4-Asetil-1-metil-1-siklohekzen
0.03
α-bergamoten
0.25
β-bisabolen
0.83
Hekzadekan
0.03
izo-bornil asetat
0.04
1-Terpinen-4-ol
0.16
β-karyofilen
0.53
Heptadekan
0.07
(E)-β-farnesen
0.14
Fenil asetaldehit dimetil asetal
0.20
α-terpineol
1.51
n-borneol
0.06
α-farnesen
0.20
Bisiklo germakren
0.09
Sitronellol
0.73
Nerol
0.08
Estragol
0.06
cis-jasmon
0.03
(+,-)-(Z)-Dihidro farnesal
4.58
Longipinanol
0.09
(+)-γ-gurjunen
0.09
(DL)-2,3-DIhidro-6-trans farnesol
2.17
(E,E)-Farnesal
0.48
1-Nonadeken
11.60
Metil antranilat
4.80
Etil antranilat
0.50
Farnesol
1.30
İndol
6.35
Nerolidol
7.00
Toplam
100.00
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o LİMON YAPRAĞI
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o LİMON YAPRAĞININ HS-SPME/GC-MS ANALİZ SONUCU
Bileşen
%
Trisiklen
α-pinen
Kamfen
0.02
1.26
0.24
(E)-β-osimen
8.00
3.15
27.00
20.71
0.08
11.40
0.18
0.07
0.24
0.02
0.04
0.24
0.01
0.37
0.04
0.24
0.02
Sabinen
β-pinen
D-Limonen
p-simen
1,8-sineol
α-terpinolen
γ-terpinen
cis-3-hekzenil asetat
trans-2-hekzenil asetat
6-Metil-5-hepten-2-on
trans-2-hekzen-1-ol
Allosimen
cis-3-hekzen-1-ol
1-Nonanal
trans-3-hekzen-1-ol
cis-2-hekzen-1-ol
KimyaKongreleri.org
trans-sabinen hidrat
trans-limonen oksit
Sitronellal
Fenil etil metil eter
Linalool
α-bergamoten
1-terpinen-4-ol
β-karyofilen
Neral
Geranial
α-farnesen
α-terpineol
Piperiton
Neril asetat
β-bisabolen
Sitronellol
Nerol
Geraniol
(E)-β-farnesen
1-Nonanol
Estragol
0.46
0.03
0.45
0.07
4.30
0.38
0.09
2.35
3.85
3.80
0.03
1.12
0.02
0.21
0.50
1.57
4.06
3.06
0.03
0.06
0.25
Toplam
100.00
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o LİMON KABUĞU
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
o LİMON KABUĞUNUN HS-SPME/GC-MS ANALİZ
SONUCU
KimyaKongreleri.org
Bileşen
%
α-pinen
Sabinen
β-pinen
D-Limonen
p-simen
γ-terpinen
α-terpinolen
6-Metil-5-hepten-2-on
Allosimen
cis-3-hekzen-1-ol
1-Nonanal
Kozmen
1-Hekzanol
cis-limonen oksit
trans-sabinen hidrat
trans-limonen oksit
Oktil asetat
Sitronellal
1-Dekanal
Linalool
8.230
5.610
29.700
19.110
1.650
12.980
3.300
0.010
0.007
0.120
0.250
0.020
0.060
0.006
0.200
0.018
0.016
0.230
0.100
1.070
1-Oktanol
α-bergamoten
α-santalen
1-Terpinen-4-ol
β-karyofilen
β-bisabolen
β-santalen
1-Nonanol
(E)-β-farnesen
p-menta-trans-2,8-dien-1-ol
Neral
Geranial
α-terpineol
γ-terpineol
Neril asetat
Geranil asetat
Piperiton
Sitronellal
Nerol
Geraniol
0.310
2.320
0.060
0.600
1.130
1.120
0.160
0.300
0.150
0.007
1.160
1.520
1.390
0.040
1.200
1.010
0.030
0.600
2.160
2.000
Toplam
100.000
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
TEŞEKKÜRLER
KimyaKongreleri.org
Download

Niğde İl Müftülüğü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale