Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
1/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
Versiyon 2 / TR
102000013370
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
Ürün hakkında bilgi
Ticari ismi
Ürün Kodu (UVP)
Kullanım amacı
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
06006573
Mantar ilacı
Adres
Şirket:
Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No. 53
34770 İstanbul (Ümraniye)
Türkiye
Telefon
Telefax
Sorumlu bölüm
0216 528 36 00 (Ümraniye Merkez Ofis Santral)
0216 528 78 70 (Ümraniye Merkez Ofis Santral)
Kalite, Sağlık, Güvenlik, Çevre Bölümü
Telefon: 0262 648 77 12
Telefax: 0262 641 20 72
Elektronik posta: [email protected]
Acil durum telefonu
Ulusal Zehir Merkezi
0262 641 20 70
114
Fabrika:
Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti
Barış Mah. Anibal Cad. No.1
41410 Gebze-KOCAELİ
Türkiye
2. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Kimyasal yapısı
Süspansiyon Konsantresi (=akışkan konsantre) (SC)
Zararlı bileşenler
Kimyasal İsmi
Propamokarb hidroklorid
fenamidone
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
CAS-No. /
EC-No.
25606-41-1
247-125-9
161326-34-7
Sembol(ler)
2634-33-5
220-120-9
R -cümlesi/ R- Konsantrasyon [%]
cümleleri
R43
33,50
6,70
> 0,005 - < 0,05
Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız.
3. TEHLİKELERİN TANITIMI
İnsan ve çevre için risk önerileri
Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
Versiyon 2 / TR
102000013370
2/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
Genel öneri
Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.
Solunum
Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Semptomlar
devam ederse doktora başvurunuz.
Deri teması
Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Göz teması
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika
sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse
doktora gidiniz.
Ağız yoluyla alma
KusturMAyınız. Ağzı çalkalayınız. Aktif kömür (karbon) alınız.
Doktor icin uyarılar
Semptomlar
Göz ve mukoz membranlarda tahriş, olabilir
Riskler
Bu ürün, bir karbamat olmasına rağmen, kolinesteraz engelleyici değildir.
Tedavi
Semptomatik tedavi uygulayınız.
Özel bir antidot bilinmiyor.
Kontraendikasyon : Atropin.
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Uygun yangın söndürme aracı
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
Güvenlik sebebiyle kullanılmayacak olan yangın söndürme araçları
Yüksek hacimli su jeti
Yangın söndürme sırasında oluşabilecek spesifik zararlar
Yangın anında oluşabilecek gazlar:
Karbonmonoksit (CO)
Sülfür oksitler
Azot oksitler (NOx)
Hidrojen klorür (HCl)
Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
Yangınla mücadele alanını yayılmalara karşı kontrol altına alınız.
Çevre durumuna göre yangin söndürme tedbirleri.
Yangın söndürme sularının lağıma veya su borularına karışmasını önleyiniz.
6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
3/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
Versiyon 2 / TR
102000013370
Kişisel tedbirler
İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz.
Dökülen ürün veya kontamine olmuş yüzeyle temastan kaçınınız.
Döküldüğünde, yemeyin, içmeyin veya dumanını solumayın.
Çevresel tedbirler
Kanalizasyona, akarsulara ve yeraltı suyu kanallarına ulaşması engellenir.
Maddenin nehire, göle veya lağıma karışması halinde gerekli mercilere başvurunuz.
Temizlik için metodlar
Eylemsiz emici bir malzeme ( kum, silika jel, asit, evrensel tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini
sağlayınız.
Ürün kapanabilen konteynırlar içinde, uygun bir şekilde etiketlenerek biriktirilir ve transfer edilir.
Diğer bölümlere referans
Güvenli kullanma hakkında bilgi için Bölüm 7'ye bakınız.
Kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında bilgi için Bölüm 8'e bakınız.
Atık bertarafı hakkında bilgi için Bölüm 13'e bakınız.
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Taşıma
Dikkatli kullanılmasını sağlayınız
Açılmayan ambalaj/konteynırların taşınmasında gerekli tedbirler yoksa; ilgili taşımacılık
tavsiyeleri uygulanır.
İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz.
Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir
Özel bir tedbir almaya gerek yok.
Depolama
Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler
Orjinal kabı içinde saklayınız.
Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Direk güneş ışığından uzak tutunuz.
Depolama için öneriler
Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Uygun ambalaj malzemesi
HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen)
8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşenler
Propamokarb hidroklorid
CAS-No.
25606-41-1
fenamidone
161326-34-7
Kontrol parametreleri
1,1 mg/m³
(TWA)
1 mg/m³
(TWA)
*OES BCS: Bayer CropScience İçinde "İşyeri Maruziyet Standartı''
Düzeltme
Esaslar
OES BCS*
OES BCS*
Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
Versiyon 2 / TR
102000013370
4/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Normal kullanımda ve kullanma koşullarında lütfen etiket ve/veya broşüre başvurun. Diğer bütün
durumlarda tavsiyeleri uygulayın.
Solunumun korunması
Öngörülen maruziyet koşullarında solunum sisteminin korunması
gerekli değildir.
Solunum koruma sadece kısa süreli işlerin artan riskini kontrol için
kullanılabilir. Orta dereceli uygulanabilir tüm adımlar olduğunda
kaynakta maruz kalmaları düşürmek için kontrol altında tutma
ve/veya yerel havalandırma tedbirleri alınır. Daima solunum
koruyucu üreticilerinin kullanım ve bakım talimatları uygulanır.
Ellerin korunması
CE damgalı veya eşdeğeri nitril lastik eldiven (minimum kalınlığı 0,40
mm) giyiniz. Kirlendiğinde yıkayınız. Eldivenin dış yüzeyi
kirlendiğinde çıkarmayın, iç yüzeyi kirlendiğinde veya eldiven
delindiğinde bertaraf edin. Ellerinizi sık sık ve yeme, içme, sigara
içme ya tuvaleti kullanmadan önce her zaman yıkayınız.
Gözlerin korunması
EN 166'ya uygun gözlük takınız (Kullanım alanı 5 ya da eş değeri).
Deri ve vücudun korunması
Standart tulumlar ve Kategori 3 tip 6 kıyafet giyiniz.
Dikkat edilmesi gereken maruziyet riski varsa,daha fazla koruyucu
tip elbise giyiniz.
Eğer mümkünse iki kat giyin. Kimyasala karşı koruyucu ekipmanın
altına sık sık yıkanıp ütülenen polyester/pamuk veya pamuklu iş
tulumları giyilmesi tavsiye edilir.
Hijyen ölçütleri
Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarınız; dikkatlice önlem alarak ayrı temizleyin,
gerekirse imha ediniz.
Çalışmadan sonra ellerinizi hemen yıkayın, eğer gerekliyse duş alın.
Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüm
Form
Renk
Koku
sıvı, süspansiyon
beyaz
hafif, karakteristik
Güvenlik bilgileri
pH
6,0 - 7,5 100 %nin(23 °C)
Parlama noktası
uygulanamaz
Tutuşma sıcaklığı
450 °C
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
Ürün kendiliğinden tutuşmaz.
Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
Versiyon 2 / TR
102000013370
5/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
Yoğunluk
ca. 1,12 g/cm³ 20 °Cnin
Viskozite, dinamik
45 - 90 mPa.s 20 °Cnin
Yüzey gerilimi
29 mN/m 20 °Cnin
Patlayıcılık
Patlayıcı değildir
Diğer bilgi
Güvenlikle ilişkili daha fazla fiziksel-kimyasal veri bilinmiyor.
10. KARARLILIK VE TEPKİME
Kaçınılması gereken koşullar
Aşırı sıcaklık ve direk güneş ışığı.
Kaçınılması gereken
materyaller
Tehlikeli
bozunma(dekompozisyon)
ürünleri hakkında bilgi
Termik bozunma
(dekompozisyon)
Tehlikeli reaksiyonlar
Sadece orijinal konteynırda depolayın.
Normal kullanım şartları altında ürünlerin dekompozisyonu
beklenmemektedir.
Normal koşullar altında kararlıdır.
Kurallara uygun depolama ve kullanımda tehlikeli reaksiyon yoktur.
11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
Akut oral toksisite
LD50 (sıçan) > 2.000 mg/kg
Akut solunum(inhalasyon)
toksisitesi
LC50 (sıçan) > 5,59 mg/l
Maruziyet zamanı: 4 h
Solunabilir aerosol halinde kararlı.
Akut dermal toksisite
LD50 (sıçan) > 2.000 mg/kg
Cilt tahrişi
Hafif tahriş edici etki - etiketleme gerektirmez. (tavşan)
Göz tahrişi
Hafif tahriş edici etki - etiketleme gerektirmez. (tavşan)
Duyarlayıcılık
Hassas değildir. (kobay)
OECD Test Rehberi 406, Buehler test
Mutegen değerlendirilme
Propamokarb hidroklorid in vitro ve in vivo testlerde mutajenik veya genotoksik olmadığı
gözlemlenmiştir.
In vitro ve in vivo testler serisinde toplam ağırlığa dayalı olarak Fenamidone mutajenik veya
genotoksik olmadığı görülmüştür.
Kanserojenik değerlendirilme
Sıçan ve farelerin ömür boyu beslenmeleri üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde
Propamokarb hidroklorid kanserojenik olmadığı görülmüştür.
Sıçan ve farelerin ömür boyu beslenmeleri üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Fenamidone
Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
Versiyon 2 / TR
102000013370
6/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
kanserojenik olmadığı görülmüştür.
Zehirin reprodüksiyon değerlendirilmesi
Propamokarb hidroklorid sıçanlarda iki jenerasyonda yapılan çalışmada üreme toksisitesine
neden olmamıştır.
Fenamidone sıçanlarda iki jenerasyonda yapılan çalışmada üreme toksisitesine neden
olmamıştır.
Teratogenicity değerlendirilme
Propamokarb hidroklorid sadece annelere toksik doz seviyelerinde gelişimsel toksisiteye sebep
olmuştur. Propamokarb hidroklorid ile gelişimsel etkileriyle görülen anne toksisitesiyle ilişkilidir.
Fenamidone sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda gelişimsel toksisiteye neden
olmamıştır.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
Ekotoksisite
Balıklar için zehirlilik derecesi
LC50 (Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)) 13 mg/l
statik test Maruziyet zamanı: 96 h
Su omurgasızları için toksisite EC50 (Su biti (Daphnia magna)) 0,14 mg/l
statik test Maruziyet zamanı: 48 h
Su bitkileri için toksisite
IC50 (Scenedesmus subspicatus) > 160 mg/l
Maruziyet zamanı: 72 h
Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Bilinen diğer etkileri yoktur.
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
Ürün
Ürün, geçerli olan talimatlar veya ilgili makamlara danışılarak depolanabilir veya imha edilir.
Temizlenmemiş paket
Temizlenmiş ambalaj malzemeleri yetkili kişilerce talimatlara uygun bir şekilde bertaraf edilir
veya yakılarak imha edilir.
Tam boşaltılmamış ambalajlar tehlikeli atık olarak bertaraf edilir.
Atık imha numarası
020108 Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
ADR/RID/ADN
UN numarası
Etiketler
Paketleme grubu
3082
9
III
Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
Versiyon 2 / TR
102000013370
Tehlike-No.
Çevre Tehlike İşareti
Mal tanımı
Tünel Kod
7/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
90
EVET
ÇEVRE İÇİN ZARARLI MADDELER, SIVI, N.O.S.
(FENAMİDON ÇÖZELTİ)
E
Bu sınıflandırma iç sularda tanklı gemi taşımacılığı için geçerli bir prensip değildir. Lütfen daha
ayrıntılı bilgi için imalatçı firmaya başvurun.
IMDG
UN numarası
Etiketler
Paketleme grubu
EmS
Deniz kirletici
Mal tanımı
3082
9
III
F-A , S-F
EVET
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(FENAMIDONE SOLUTION)
IATA
UN numarası
Etiketler
Paketleme grubu
Çevre Tehlike İşareti
Mal tanımı
3082
9
III
EVET
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(FENAMIDONE SOLUTION )
15. MEVZUAT BİLGİSİ
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir:
 Propamokarb hidroklorid
 fenamidone
Etiketleme 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin
ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe
göre yapılmıştır:
Sınıflandırması:
Tehlike uyarı etiketlemesi zorunludur.
Sembol(ler)
Xi
N
Tahriş edici
Çevre için tehlikeli
R -cümlesi/ R-cümleleri
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50/53
Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
İnsanlara ve çevreye zarar vermemek için kullanım kılavuzuna uyunuz.
Propamokarb hidroklorid içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir.
Bayer CropScience
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
Iliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmelik (26
Aralik 2008-27092)'e uygun olarak hazirlanmistir.
CONSENTO SC450 12X1L BOT TR
Versiyon 2 / TR
102000013370
S kodlu cümle(ler)
S2
S13
S24
S35
S37
S46
S57
8/8
Revize Edildiği Tarih: 25.06.2014
Basım Tarihi: 25.06.2014
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Cilt ile temasından sakının.
Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
Uygun eldiven giyin.
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
Ek bilgi
Dünya Sağlık Örgütü-Sınıf: III (Hafif derecede tehlikeli)
16. DİĞER BİLGİLER
Ek bilgi
2. Bölümde belirtilen R cümleleri metni
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Bu bilgiler 1907/2006/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine uygun olarak hazırlanmıştır. Burada yer alan
bilgiler kullanıcılar için talimat niteliğinde olup, talimat yerine geçmez. Bu bilgiler ürün hakkında
derlenmiş mevcut bilgilerden oluşmaktadır. Kullanıcılar için ürünün kullanımı esnasında oluşabilecek
risklerle ilgili daha fazla bilgi gerekebilir. Gerekli bilgi mevcut EEC kanunlarıyla uyumludur. Verilen
adreslerde gerekli bilgi ve ulusal yönetmeliklerle ilgili bilgiler mevcuttur.
Son versiyonden sonra yapılar değişiklikler yeni versiyonda farklı yazım şekli kullanılarak belirtilecektir.
Bu versiyon bundan önce yayınlanan tüm versiyonları geçersiz kılar.
Download

Ürün SDS