KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 00
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
UNIPOX EPOKSI BOYA A KOMPONENTI
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
UNIPOX EPOKSI BOYA A KOMPONENTI
ÜRÜN NO.
478
KULLANIM
Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve poliamid sertleştiricisi ile
kürlenen epoksi sonkat boyadır.
POLİSAN BOYA SAN. TİC. A.Ş.
DİLOVASI O.S.B.
1.KISIM LİMAN CAD. NO:7
DİLOVASI – KOCAELİ
TURKIYE
Tel: +90 262 754 80 00
Fax: +90 262 754 74 34
www.polisan.com.tr
[email protected]
SEÇ DEPARTMANI
TEDARİKÇİ
BAŞVURULACAK KİŞİ
ACIL DURUM TELEFONU
KAP EBADı
POLİSAN BOYA SANAYİ TİC. A.Ş. : +90 262 679 73 45 Ulusal Zehir Danışma Merkezi
(UZEM) :114
Polisan Kimya San. Tic. A.Ş. : +90 262 679 73 45
1 KG 3 KG 24 KG (A+B)
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Solunum sistemini tahriş eder. Gözde ciddi hasar riski. Cilt ile
temasında hassasiyet oluşturabilir. Doğurganlığı azaltma olası riski.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
Xn;R20/21. Repr. Cat. 3;R62. Xi;R37, R41. R43.
ÇEVRE
Üründe, sucul organizmalar için toksik olan ve sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek bir madde
vardır.
FİZİKSEL VE KİMYASAL TEHLİKELER
Alevlenebilir
İNSAN SAĞLIĞI
Cilt ile temasinda alerji yapabilir. Gözleri tahriş edebilir. Sıvı, cildi ve solunum sistemini tahriş edebilir.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
4-metilpentan-2-on
203-550-1
CAS Numarası İçindekiler % Sınıflandırma (T.C.27092 )
(67/548/EEC)
108-10-1
5-10%
F;R11 Xn;R20 Xi;R36/37 R66
bisfenol A
201-245-8
80-05-7
10-20%
bütan-1-ol
200-751-6
71-36-3
1-5%
Repr. Cat. 3;R62 Xi;R37,R41 R43
R52
R10 Xn;R22 Xi;R37/38,R41 R67
ksilen
215-535-7
1330-20-7
10-20%
R10 Xn;R20/21 Xi;R38
toluen
203-625-9
108-88-3
< 1%
F;R11 Repr. Cat. 3;R63
Xn;R48/20,R65 Xi;R38 R67
Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
1/ 6
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 00
UNIPOX EPOKSI BOYA A KOMPONENTI
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
DOKTORA VERILECEK BILGILER
Semptomatik tedavi uygulayin.
SOLUMA
Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Doktora başvurun. Dinlenme, sıcaklık ve temiz hava sağlayın. Solunum
zorluğu çekildiğinde gereken şekilde eğitilmiş personel tarafından maruz kalmış kişiye oksijen verilebilir.
YUTMA
KUSTURMAYIN! ŞUURU YERİNDE OLMAYAN BİR KİMSEYİ KESİNLİKLE KUSTURTMAYIN VE BİR SIVI İÇİRMEYİN!
Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Bol miktarda su için. Hemen doktora başvurun! Dinlenme, sıcaklık ve temiz hava sağlayın.
CİLTLE TEMAS
Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Yıkadıktan
sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.
GÖZLERLE TEMAS
Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan
önce çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam
ederek bir sağlık uzmanı çağırın.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERI
Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın. Alkole dirençli köpük, karbon dioksit veya
kuru tozla söndürün.
ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Etrafına set çekerek yangını söndüren suları toplayın.
FEVKALADE YANGIN & PATLAMA TEHLİKELERİ
Bilinmiyor.
YANGıNDA KORUYUCU TEDBIRLER:
Tam koruyucu giysi giyin. Yangınla mücadelede hava veren solunum aygıtı kullanın.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle
temastan sakının.
ÇEVREYI KORUMA ÖNLEMLERI
HİÇBİR şekilde çevreye bulaşmamalıdır. Döküntüyü kum, toprak veya herhangi bir uygun emici bir maddeyle alın.
DÖKÜNTÜ TEMIZLEME YÖNTEMLERI:
Gerekli koruyucu aygıt takın. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun. Su yollarına veya
lağımlara bulaştırmayın.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının. İyice havalandırın, buharları solumaktan kaçının. Ortam havasının
kirliliği kabul edilir düzeyin üstünde ise onaylanmış solunum cihazı kullanın.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
2/ 6
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 00
UNIPOX EPOKSI BOYA A KOMPONENTI
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
bütan-1-ol
Standar
TWA - 8 Saat
t
WEL
50
208
ppm(Sk)
mg/m3(Sk)
WEL
ksilen
WEL
İsim
4-metilpentan-2-on
50
ppm(Sk)
toluen
220
mg/m3(Sk)
STEL - 15 Dk
100
ppm(Sk)
50
ppm(Sk)
100
ppm(Sk)
150 ppm
Notlar
416
mg/m3(Sk)
154
mg/m3(Sk)
441
mg/m3(Sk)
WEL = Workplace Exposure Limit.
KORUYUCU TEÇHİZAT
TEKNİK TEDBİRLER
Uygun genel ve yerel dışarı verme havalandırması sağlayın.
SOLUNUM AYGITI
Belli bir tavsiyede bulunulmamıştır, ancak genel düzeyin işe bağlı tavsiye olunan mesleki maruziyet sınırlarını aşması
halinde solunumu koruyucu kullanmak şarttır.
ELLERI KORUMA
Koruyucu eldiven kullanın.
GÖZLERI KORUMA
Onaylanmış koruyucu gözlük takın.
DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Sıvıyla ve buharlarla tekrarlanan veya uzun süreli her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin.
SAĞLıK TEDBIRLERI
ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN! Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete
gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Cildin kirlenmesi halinde hemen sabun ve suyla
yıkayın. Cildin kurumasını önlemek için uygun bir cilt kremi kullanın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin ,
içmeyin ve sigara içmeyin.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
viskoz sivi
RENK
Polisan renk katalogundaki renklerde
KOKU
Ksilen
HACİM YOĞUNLUĞU
VİSKOZİTE
1,56-1,60 kg/m3
80-85 KU
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Normal ısı şartları altında kararlı.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Asit ve oksitleyici maddelerle temastan kaçının.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Yangının meydana getirdikleri: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit
(CO2).
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
3/ 6
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 00
UNIPOX EPOKSI BOYA A KOMPONENTI
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
SAĞLIK İKAZLARI
SOLUMA: Yüksek yoğunluktaki maddeyi uzun süre solunma halinde solunum sistemine zarar
verebilir. CİLTLE TEMAS: Ciltte yağsızlaştırıcı bir madde gibi etki gösterir. Cildin
çatlamasına ve egzamaya sebep olabilir. Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma ağır
tahrişlere neden olabilir. GÖZLERLE TEMAS: Gözleri ağır bir şekilde tahriş edebilir. YUTMA: Ürün, mukoza zarlarında tahrişe neden olur ve yutulması halinde karında
rahatsızlığa neden olabilir.
HEDEF ORGANLAR
Cilt. Gözler. Solunum sistemi, akciğerler.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Çevreye etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur
13 BERTARAF BİLGİLERİ
GENEL BİLGİLER
Atık, kontrola tabi atık gibi muamele görmelidir. Yerel Atık Bertaraf Etme Yetkililerinin gösterdiği bir şekilde ruhsatlı atık
bertaraf etme yerinde bertaraf edilir.
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. » Avrupa Atık Kataloğuna göre, Atık Kodları ürüne
özel değil uygulamaya özeldir. Atık Kodları, ürünlerin kullanıldığı uygulamalar baz alınarak, kullanıcı tarafından
atanmalıdır. Kirlenmis muhafaza kapları ve tehlikeli
maddelerin veya preparatların paketlenmesine, içerisinde bulunan asıl ürünlere gösterilen aynı özen gösterilmelidir.
[AB Talimatnamesi 94/62/EC] • Bertarafı asağıdaki sekilde gerçeklestirilir:Lisanslı bir alana gömülmesi veya (uygun yanıcı
maddeler ilâve
edilerek) lisanslı bir cihazla yakılması.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
FLAMMABLE
LIQUID
3
UYGUN NAKLIYAT ADI
PAINT
UN NO. KARAYOLU
1263
ADR SINIFI NOSU.
3
ADR SINIFI
Sınıf 3: Alevlenir sıvılar.
ADR PAKET GRUBU
III
TÜNEL KISITLAMA KODU
(D/E)
HAZARD No. (ADR)
33
ADR ETİKETİ NOSU.
3
HAZCHEM KODU
•3YE
UN NO. DENİZYOLU
1263
IMDG SINIFI
3
IMDG PAKET GR.
III
EMS
F-E, S-E
UN NO. HAVAYOLU
1263
ICAO SINIFI
3
HAVA PAKET GR.
III
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
4/ 6
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 00
UNIPOX EPOKSI BOYA A KOMPONENTI
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
Zararlı
İÇİNDEKİLER
bisfenol A
ksilen
RİSK CÜMLECİKLERİ TAM
R20/21
R37
R41
R43
R62
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
Solunum sistemini tahriş eder.
Gözde ciddi hasar riski
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Doğurganlığı azaltma olası riski.
S13
S25
S26
S36/37/39
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Göz ile temasından sakının.
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske
kullanın.
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi
gösterin.
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde
bertaraf edin / ettirin.
Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde
ise).
Epoksi bileşim ihtiva eder. Üretici bilgisine başvurun.
GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ
S46
S51
S56
S64
P5
AB DİREKTİFLERİ
Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Avrupa Konseyi ve Parlamentosunun Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansını ortaya
çıkaran Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) sistemine ilişkin 18 Aralık 2006 tarihli
1907/2006 no'lu (EC) Yönetmeliği, 1999/45/EC Direktifini değiştirerek ve Konsey Yönetmeliği (EEC) No 793/93 ile
Komisyon Yönetmeliği (EC) No 1488/94'ün yanında Konsey Direktifi 76/769/EEC ve Komisyon Direktifleri 91/155/EEC,
93/67/EEC, 93/105/EC ile 2000/21/EC'yi düzeltmeleriyle birlikte iptal etmektedir. Regulation (EC) No 1272/2008 of the
European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and
mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
with amendments.
ULUSAL YÖNETMELIKLER
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı , 26 Aralık 2008 tarihli , 27092 Sayılı , Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması , Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. Tehlikeli maddeler ve müstazarlara ilskin
Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve dagitilmasi hakkinda yönetmelik (26.12.2008 ve 27092 sayili Resmi Gazete).
Tehlikeli Maddelerin Karayolu Üzerinden Taşınması Hk. Yönetmelik 1996
16 DİĞER BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler, Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliligi olarak hazirlanmistir. Ürün 1. Kisim'de
belirtilen amaçlar disinda kullanilmamalidir. Ürünün kullanimindaki özel kosullar tedarikçinin kontolü disinda oldugundan,
tüketici konuyla ilgili mevzuatin gerektirdiklerini saglamaktan sorumludur. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli
mevzuatin olusturdugu duruma dayanmakta olup; saglik, emniyet ve çevresel bakimlardan yol gösterir. Özel durumlar için
teknik performans ve uygunlugu garanti vermez. Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinaden hazirlanmistir, ancak ürün
özellikleri ilgili teminat teskil etmezler ve akdi bir hukuki iliski tesis etmez.
KAÇINCI DÜZENLEME
00
OLDUĞU
HAZIRLAMA TARİHİ
31.01.2014
5/ 6
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 00
UNIPOX EPOKSI BOYA A KOMPONENTI
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
RİSK CÜMLECİKLERİ TAM
R10
Alevlenir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
R38
Cildi tahriş eder.
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R63
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
R62
Doğurganlığı azaltma olası riski.
R41
Gözde ciddi hasar riski
R36/37
Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
R11
Kolay alevlenir.
R20/21
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R20
Solunması halinde zararlıdır.
R37
Solunum sistemini tahriş eder.
R37/38
Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R52
Sucul organizmalar için zararlıdır.
R66
Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R22
Yutulması halinde zararlıdır.
R48/20
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R65
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
6/ 6
Download

güvenlik bilgi formu unıpox epoksı boya a komponentı