T.C.
SAGLIK BAKANLlGI
-
Türkiye Halk Sagligi Kurumu
Saglik Bakanligi
TO<klye Halk Sagiigi
Kunrnu
BIYOSIDAL ÜRÜN RUHSA TNAMESI
(ITHAL)
Ruhsat No
2012
n03
Ruhsat Tarihil 03.05.2012
............ " L
..~
ÜrUnün Ticari Adirripi
Aktif Madde/ler Isim leri!
Aktif Madde/ler CAS Numaralari
Aktif Madde/ler ve Oranlari
, % 94 Sodyum dichlorisocyanurate
•••
&_. __
._._._0,
_.
.•_~
(%56 aktifklor içerir)
~_.__ . __
., _.
,_._.__
._
m ••••
p ..
•. o__
_
Staphy/ococcus aureus, Escherichia co/i, Pseudomonas
q!..!..u~~l!.q~q!_c;and~d.q.~{~~_<!ns
_._.
Sivi
Hedef Canli/Canlilar
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)
--·----·----3---·--- _.--.....
_--- i
i
, Sok dozaji: Her O m için 20 gr.
N~:maJ_d~~jl: l-!~Lg~i: ~er 1_~~3!9.i~3_0.g:: __
Uygulama Dozu
Ambalaj Miktari
kg, 20 kg, 50 kg,
LO
Antidotu
... -
- .----'-- _
-
i Bilinen antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanir.
-.-.-_
__
..-
-
-- -------.1R:2,
Risk ve Guvenlik Ibareleri
_.
_._.
Raf Ömrü
!
_:_'.
- ..-- .. -_.-
-
-
8, 22, 3 1,36/37,50/53
S· 1/2 8 26 4 45 60 6
__
'
,'_'._
i
'
_
...!...
-.:...._
-
i
-
-.--_
_.-.-
--
-
-
'._
.,
·······1
---i
_w __
,_
••
, 2 yil
Ti~.A.S: ...Ruhsat Sahibinin Adi ve Adresi-·-- ...··--·Ak~Ki~-Ki~yaSa;-.ve
Tasköprü Mevkii P.K. 39 YALOV A
j~anc'he~g KangtaIChe~;cal
CO. Ltd. No:699 Nan Hua~East Road!
Fabrika veya Imalathanenin Adresi
J uan~~~.~gs:?u~~.~h~~~?rig,c:.~ Ii:-!A
03.05.2014
Ruhsatin Geçerlilik Süresi
03.05.2012
Verilis Tarihi ve Nedeni
Ilk ithal izni
i
Resmi Gazete'de yayimlanan
"Siyosidal
Ürünler
31. 2.2009 tarihli ve 27449 sayili 4.mükerrer
Yönetmeligi"nin 14 üncü maddesi uyarinca yukarida adi geçen biyosidal ürünün ithaline ve kullanilmasina
müsaade edilmistir.
i
et'1\ rTCJR.U N OOL U
m Bas~ani a.
Baskan Yardimcisi
o3
~~ i
Mayis 2012
)
'\1'
Not: 24 Aylik Stabilite Testleri tamamlandiginda
ruhsat süresi uzatilacaktir.
'
ÜRÜN Tipi, 2 HAVUZ DEZENFEKTANI
Zehirlenme
belirtileri:
Üretim
ve Son Kullanma
(Baski veya damga
Tarihleri:
KULLANiCi GRUBU
(UZMAN
ile ay ve yilolarak)
Öksürük,
PERSONEL)
nefes darligi,
bulanti,
kusma,
belirtileri
Sarj numarasi
KULLANMADAN
gögüs agrisi, burunda,
kas güçsüzlügü,
Siçanlarda
ÖNCE ETiKETi ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ
Solunum:
Ruhsat Tarihi ve Numarasi
agizdan akut LD50: 1420 mg/kg
KULLANlLACAGI
Zararli
Türü-
Yasam
evres
ZARARli
ORGANiZMALAR
AK-KiM
Uygulam
a araligi
OZU
Staphylococcus
aureus,
Escherichia co li
Sok Dozaji: Her 10 m' için
Havuz suyu
Dozajiama
Hergün
gün her 10 m' için 30 gr
Formülasyon
Havuz suyu
Sok Dozaji: Her 10 mOiçin
aureginosa
Dozajiama
120 gr Normal Dozaj: Her
VE TiCARET
Aktif
Hergün
SODYUM
gün her 10 m' için 30gr
sekli:
Granül
maddenin
tekrar
adi ve miktari
Formülasyonda
olusan
klor
kapaklari
Havuz suyu
Sok Dozaji: Her 10 mOiçin
Dozajiama
120 gr Normal Dozaj: Her
ÇOCUKLARDAN,
Kullanma
YEMLERiNDEN
yardim
(%)
% 94
AKUA
POL 2100
Ortam
sartlarina
Baska
ürünlerle
olabilir
(klor).
baslangiçta
göre
10m'
120g'lik
karistirarak
suya 30g olacak
ilavelerle
kullanmayin.
sekilde
soklama
yapilabilir.
Tehlikeli
gaz
çikisina
UYGULAMA
DiKKAT!
neden
ZEHiRLENME
adi ve adresi:
AK-KIM
KIMYA SANAYi VE TicARET A.S.
HiçBiR SEY YEMEYiNiZ,
Tasköprü Mevkii P.K.39 Yalova
Tel: +902268153300
Faks: +90226353
firmanin
JUANCHENG
sekilde,
ASAMASiNDA
patlama
R36/37
ASAMASiNDA
SiGARA KULLANMAYiNIZ.
R50/53
etkilere
UYUNUZ.
China
Bos ambalaj
tehlikeli
imha
agiz yoluyla
Semptomatik
DURUMLARiNDA
agiz içini su ile yikayin.
içmesi için bol miktarda
herhangi
su verin.
bir sey verilmemelidir.
tedavi
Tibbi
uygulanir.
ULUSAL ZEHiR DANISMA
ambalajinda,
sek!i::
atik olarak
kaplarin
yerlerde
MERKEZi
agizlari
sikica
kapali
olarak,
kuru,
saklayin.
;.'
".,'"
~
kaynaklari
ile temasinda
i
- Gözleri ve solunum
temasinda
yangina
sistemini
neden olabilir.
tahris edicidir.
toksik gaz çikarir.
- Sucul organizmalar
neden olabilir.
için çok toksik,
sucul ortamda
uzun süreli ters
iBARESi VE AÇiKLAMASi
Sl/2 - Kilit altinda ve çocuklarin ulasamayacagi
S8 - Kabi kuru halde muhafaza edin.
bir yerde muhafaza
S26 - Göz ile temasinda
derhal
ve doktora
S41 -Patlamasi
yanmasi
ve/veya
S45 Kaza halinde
:t. ~
i{ertarafe<!iof~ttirin!'
alev ve diger tutusturucu
riski.
R8 - Yanici maddelerle temasinda
R22 - Yutulmasi halinde zararlidir.
adi ve adresi:
ve kabini
göz
çikarin ve yikamaya
RisK iBARESi VE AÇiKLAMASi
ÖNLEMEK içiN, KULLANIM TAliMATINA
KANGTAI CHEMlCAL CO.,LTD
lensleri
bilgiler:
yoktur.
orijinal
GÜVENLiK
25 39
Bu maddeyi
Ambalaji
iÇMEYiNiZ,
en az 10 dakika
alin .
Arilar için zehirlidir.
iNSAN VE ÇEVRE SAGLlGI ÜZERiNE RiSKLERi
No 699 Nan Huan East Road Juancheng County Shandong
Tel: 086-530-2438888
Fax: 086-530-2438008
Net Miktari:
Maddeyi
UZAK TUTUNUZ.
VE HAZiRliK
Varsa kontak
Bilinci yerindeyse
serin ve iyi havalandirilmis
R31 - Asitlerle
sahibinin
Tibbi yardim
(UZEM)'NiN
114 NO'LU TELEFONUNU ARAYiNIZ.
ÜRÜN KULLANiliRKEN
VE DEPOLANIRKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR
GIDA VE HAYVAN
VE HAZiRliK
çikarin, temizlemeden
alin.
halinde
ve gerekli
Bilinen antidotu
MASKE, KORUYUCU ELBisE, ELDivEN VE GÖZLÜK KULLANiNiz.
UYGULAMA
Ruhsat
Üretici
çalismayin.
R2 - Sok, sürtünme,
ilave yapilir.
hemen
alin.
Antidotu
% 56
miktari
suni solunum
Maruz kalan gözü en az 10 dakika süreyle akan su altinda
Bilinç kaybi olmasi
Klor
durmussa
akan su altinda
Maruz kalan kisinin bilinci yerindeyse
Kusturmaya
BUHAR VEYA ZERRELERiNi SOLUMAYINIZ.
sekli:
yikayin.
devam edin. Tibbi yardim
Her gün
gün her 10 m' için 30gr
giysi ve ayakkabilari
açik sekilde yikayin.
Yutma:
temiz havaya çikarin.
oksijen verin, solunum
Temas etmis bölgeleri
sabun kullanarak
Göz ile temas:
uzaklastirip,
alin.
Kirlenmis
kullanmayin.
süreyle
CAS No: 2893-78-9
Candida albicans
çekiyorsa
Tibbi yardim
Cilt ile temas:
Stabilizatörlü
DICHLORISOCYANURATE
güçlügü
yaptirin.
A.S
AKUA POL 2100
120 gr Normal Dozaj: Her
Pseudomonas
SANAYi
••
Akkim::
Her gün
m- için
zaj: Her
ün her 10 m' için 30gr
KiMYA
önlemleri:
Maruz kalan kisiyi ortamdan
Solunum
FiRMA ADI VE AMBLEMi
bas agrisi gibi zehirlenme
gözlenebilir.
ilkyardim
Saglik Bakanligi
bogazda ve gözde yanma,
bas dönmesi,
basvurun
bol su ile yikayin
veya kendinizi
(mümkünse
etiketi
halinde
yayilan dumani
iyi hissetmiyorsaniz
edin.
basvurun.
solumayin.
hemen
bir doktor
gösterin).
10 kg 20 kg 50 kg
açilmis
serin
ürünü
ve kuru
hemen
yerde
kullaniniz.
raf ömrü
Ürünün
agzi
kapali
(
.•.•..
\ ~t'" '?
r?~ . #
"t
2 yildir.
- Bu maddeyi
)~60
ve kabini tehlikeli
,<-.2/\ C;S61
'*'"')
(~
-f-'1
'\
3 Mayis
A~
I~I)(I!J
-Formuna
çevreye Xn-ZARARLI
saliverilmesind
en kaçinin.
kullanim
E-PATLAYici·
Bilgi
basvurun.
. N-ÇEVRE
içiN Özel
TEHLiKELi
Y
rlC.A.s~
o
atik olarak bertaraf
zmz
"0 :?,
edin/ettirin.
talimati
na/Güvenlik
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Türkiye Halk Sagligi Kuruimi BaskarJigi
SaQhk BakanlirJi
ii-
T01<IYIi •••••
SOQIi!ii
Sayi : B.l 0.1.HSK.0.25.00.03
Konu: Akua Pol 2100
GIDEN EVRAK
Gönd. KUrutti:TÜRJ<iyE HAt}( SAW(;IKlJRUMU
Gönd. Birim : çevre Sagrio, Daire Bfk.
Gi~i
Yet':
Evrak No :
AI(-Ki~i I<II>!YA SAN.iiCAS
2012 /6274
ISTANBUL VALILIÖINE
(Halk Sagligi Müdürlügü)
Ilgi: a) Ak~Kim Kimya San. ve Tic. A. S:nin 25.04.2012 tarihli ve 2012/14225
sayili
yazisi.
b)Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyosida! Ürün Analiz Laboratuanmn
.24.05.2011 tarihli ve AÜFF. BÜAL. 2011 /085 sayili yazisi.
Süleyman Seba Cad. Acisu Sok. Taslik Apt. No.13 34357 Maçka / ISTANBUL
adresinde bulunan Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A. S. tarafindan ithal edilmek istenilen "Akua
Pol 2100" isimli ürün hakkindaki ilgi (a) yazi eki bilgi ve belgeler ile ilgi (b) analiz
raporlarinin incelenmesi neticesinde;
Söz konusu ürünün yaziniiz ekindeki izne esas Bakanligimizca onayli Türkçe
etiketiyle piyasaya sunulmasi kaydiyla ithal izni uygun bulunmus olup, Baskanligimizca
düzenlenen üretim ruhsa.ti belgesi ve etiket örnegi yazimiz ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
10.2 ~ lt '1li Saglik Müd.
EKLER:
1- Biyosidal Ürün Ruhsatnarnesi.
2- Onayli etiket örnegi.
Va/iA.
DAGITIM:
Istanbul VaJiligine (Halk Sagligi Müdürlügü)
Ak-KIm Kimya San. ve Tic. A. S. 'ye
\.L..
~
çevre SagllgJ Daire Baskanligi
-
SagIIlc Mah. Adnan Saygun Cad. No:55
ÇankayalANKARA
Irtibal'
Telefon: (0312)4582431
1UKPINAR Biyolog
Faks:
(0312)4582207
'.L
T.C.
SAGLIK BAKANLIGIJ
HALK SAGLIGI KURUMU
Istanbul Halk Saghgi Müdürlügü
htmlbul
IIIIIi/://I/
SaÖ1ik Bakanii41
ti Saglik MUdurlugu
.•
t~j/lfl~/I!lir~lillllllllll
8D4240324521
18.05.2012 - 129995
i i
Sayi : B. O. .HSKA.34.22.001
Konu: AKUA POL 2100
18.05.2012
i 129995 -
AK-KIM KIMY A SAN.VE TIc.A.S.
(Tasköprü Mevkii P.K 39 Yalavo)
i
Türkiye
Halk Sagligi Kurumu
Çevre
Sagligi Daire Baskanligi'nin
08/05/20 2
tarih 6274 sayili yazisi ile Müdürlügümüze gelen"Akua Pal 2 00" isimli ürünün biyosida\ ürün
ruhsatnamesi ve onayli etiket örnegi yazimiz ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim
i
D\!.br~u e in
KARAKAS
Halk Sagligi M .dür Yardimcisi
Ekler:
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
Onayli Etiket Örnegi
Çevre Sagligi Birimi
i
Peykhane Cad. No O Çemberlitas 34400 ISTANBUL
Telefon: 02125118918-1438
Fax: 0212 638 30 35
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: wwwistanbulsaglik.gov.tr
Ayrintili bilgi için irtibat: Figen Uncu
~
Download

AKUA POL 2100 - Ak