NEWSLETTER 2014 #07
Onion
News
Summer Edition
İçindekiler
Bayer Sebze Tohumları Amasya ve
Eskişehir’de Soğan Üreticileriyle Buluştu
Teknik tavsiye
Hasat zamanı Sf. 2
Optimal depolama Sf. 3
Yetiştirme
Avrupa için uzun muhafaza
süreli soğan iyileştirme
çalışmaları Sf.4
Piyasa Güncellemeleri
İspanya, daha geniş alan Sf. 5
Soğan Ticareti
ABD, Sri Lanka, Rusya,
İngiltere ve Bermuda Sf.6
Röportaj
Roberto Consolini, İtalyan
beyaz soğan üreticisi Sf.7
Yemek Tarifi
Fas Usulü Kıtır Salata Sf. 8
2 Temmuz 2014’te Amasya’da ve 15 Temmuz
2014’te Eskişehir’de Bayer CropScience’nin sebze
tohumları markası Nunhems; tarımda sürdürülebilirlik, kalite, yüksek verim ve ürün bazında standart
üretim konularıyla ilgili Amasya’nın Terziköy Kaplıcaları’nda ve Eskişehir’in Alpu İlçesi’nde çiftçilere
yönelik iki etkinlik düzenledi. Her iki bölgeden de
birçok soğan üreticisinin ilgi gösterdiği etkinlikler
kapsamında Bayer CropScience Sebze Tohumları’nın yanı sıra dünyanın önde gelen tarım makineleri üreticilerinden APH’nin Türkiye yöneticileri de
bilgilendirmelerde bulundu.
Seminerlerde sırasıyla Bayer CropScience Sebze
Tohumları Ülke Müdürü Süleyman Kenar, Soğan
Satış Uzmanı Murat Şahin ve Soğan Ürün Uzmanı
Mirko Barbieri’nin yeni nesil tohumlar, hibrit tohum
kullanımı ve Nunhems soğan çeşitleri Nun 7194 F1
ve Cimarron F1 ile ilgili verdiği bilgilerden sonra
APH Türkiye Genel Müdürü Aydın Demiratan tarım
makinelerinin ekim-hasat açısından üreticiye sağladığı faydaları anlattı ve ardından konuşmacılar
soğan üreticilerinden gelen soruları yanıtladı.
Amasya’daki etkinlik öğlen soğan tarla günü akşamında ise seminer etkinliği olarak planlanmıştı,
ancak belirlenen tarihten 1 hafta önce bölgeye
yağan aşırı dolu oldukça büyük bir ekim alanının
zarar görmesinden dolayı yalnızca seminer ger-
çekleştirilebildi. Üreticiler, hasat zamanı yaklaşmış
olan mahsullerini kaybettikleri için üzgün olmalarına rağmen seminer etkinliğine oldukça yoğun ilgi
gösterdiler ve bölgede böyle bir organizasyonun
ilk defa düzenlenmesinden dolayı duydukları mutluluğu sık sık dile getirdiler.
Amasya’daki etkinlik döneminde Bayer CropScience Sebze Tohumları soğan ürün sorumluları
ve ülke müdürü 3 gün boyunca mümkün oldukça
fazla üreticinin tarlasını yerinde ziyaret ederek hem
kendilerini dinlediler hem de onlara bazı tavsiyelerde bulundular. Bölge üreticisi bu ziyaretlerden
oldukça memnun kaldı.
Eskişehir’deki tarla günü etkinliğine katılan Osmangazi Ünv. Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Nedim Ünal’ın,
Doğmuşlar Tarım Yöneticisi Celil Doğmuş ve Bayer CropScience Sebze Tohumları Genel Müdürü
Süleyman Kenar’ın etkinlik esnasında yerel bir televizyon kanalına vermiş olduğu röportaj da bölge
üreticileri tarafından oldukça büyük ilgi gördü.
Tarla günü etkinliğinin akşamında düzenlenen seminere katılan Eskişehir Tarım il Müdürü Mehmet
Salih Söğüt ise tarıma yönelik çalışmalar dolayısıyla sektöre sağlanan yeniliklerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Tarla günü ve seminer etkinliklerinin önümüzdeki
yıllarda da yapılması planlanıyor.
Teknik Tavsiye
Hasat zamanı
Ürünün türü ve ticari kullanımına göre, hasat için ideal zamanı belirlemeye
yönelik tavsiyeler
Albacete’deki (İspanya) soğan tarlası hasata hazır.
Kuzey yarım kürenin birçok yerinde hasada
başlama zamanı geldi ve şimdi akla gelen bir
takım soruları aydınlığa kavuşturmak gerek:
Hasada başlamak için en iyi olgunluk zamanı hangisi? Şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun
tarih hangisi?
Dünya çapındaki soğan üretim sistemleri ve
koşulları oldukça farklılık göstermektedir ve
bu nedenle, bunun evrensel bir protokolü
mevcut değildir. Soğanın nihai olgunlaşması,
türüne ve hava durumu, toprak yapısı, yetiştirme teknikleri gibi büyüme koşullarına bağlıdır. Aynı tür soğan için olgunlaşma aşaması,
farklı bölgelere göre iki haftaya dek farklılık
gösterebilir. Bölgelerdeki önemli farklılıklara
rağmen, dikkate alınması gereken bazı ortak
bilgiler mevcuttur.
Erken hasat
Gün ortası veya günün başlangıcı gibi erken
türlerin hasat zamanı, normalde, pazara erken giriş ve yüksek fiyat edinimi nedeniyle
öngörülür. Bu durumda, soğan başı olgunlaşma dönemi içindedir ve hasat normalde
yaprakların %50 ila %60 oranında düşmesi ile
gerçekleştirilir. Soğan başı fizyolojik olgunluğuna erişir ve kabul edilebilir kabuk kalitesine
ve boya eriştiğinde hasat edilir.
Bu erken pazarda, yalnızca erkenden pazarlanabilir boya erişen değil değil, aynı zamanda da fizyolojik olgunluk öncesinde şekil ve
kabuk rengi açısından kabul edilebilir duruma gelen türlere sahip olunması önem taşır.
Depolama için
Diğer yandan, hasat depolanacak ise, ideal
hasat zamanının belirlenmesi için bazı önemli
bilgilerin dikkate alınması gerekir. Pazarlama
randımanını, soğan kalitesini, ürünümüzün
depolanma kapasitesini maksimum seviyede tutmak için uygun hasat döneminin belirlenmesi önemlidir. Biz, yaprakların %70’inin
düşmesi ve/veya bitkilerin boyun kısmının
gevşemesi ve zayıflaması durumunda ha-
sada başlamanızı öneriyoruz (soğan başı,
yeşil kısmın en az %70 oranında düşmesi ile
komple fizyolojik olgunluğa erişir). Bu da,
%80 ila %90 oranında yaprak düşmesi ile
hasat olgunluğuna erişen bir tarlada, aşırı
olgunluğa erişilmeden önce tüm soğanların
hasat edilmesi için muhtemel bir zaman aralığının (1 ila 2 hafta) mevcut olduğunu gösterir.
Ukrayna’da nakliye öncesinde tarlada, torbalar içinde eskitme
Tavsiye
Tarlada bir kaç gün eskitilme
Soğanlar topraktan çıkarıldıklarında, tarlada birkaç gün eskimeye bırakılabilirler. Bu aşama soğanın büyümesinin durmasını sağlar (kökler toprağın dışında), besinlerin soğana
gidişini, kabuğun daha koyu renk almasını boyun kısmının tamamen kapanmasını sağlar.
Birçok yerde, sertleşme aşaması kısmen tarla üzerine bırakılan kutular içinde gerçekleşir:
Kutular içindeki kuru hava dolaşımı soğanların tamamen kurumalarını ve depoya iletilmeden önce koyu bir renk almalarını sağlar.
Teknik Tavsiye
Optimal depolama
Olgunlaşmanın
fizyolojik sürecine ilişkin
derin bilgi, doğru üretim
yönetimi açısından
anahtar unsurdur
Yukarıda açıklandığı gibi, amaç ürünün depoda tutuması ise, bazı hususların dikkate
alınması gerekir. Bilhassa, olgunlaşmanın
fizyolojik sürecinin toprak içindeki ve soğanın köklerinin artık toprak ile temas halinde
olmadığı daha sonrasındaki kısmına yönelik
derin bir bilgiye sahip olunması mutlak bir
önem taşır.
Nihai randıman, üreticinin satışa uygun
ürünlerin nihai hacmini ölçmesini sağlayan
parametrelerden biridir. Bu alanda gerçekleştirilen tüm teknik çalışmalar ve elde edilen
tecrübeler, soğan başının tüm yaprakların
düşmesinden sonra da gelişmeye devam
ettiğini göstermektedir. Bazı durumlarda ise
bu durum yapraklar kuruyana dek devam
eder; zira kök zayıf bir faaliyet sürdürmeye
ve suyu emmeye devam eder. Soğan başlarının kalitelerinin, pazarlama randımanını
düşüren kusurlar ve çatlamalardan olumsuz
etkilendiklerini de unutmamak gerekir. Ayrıca, depolama sırasında mantarlar ve bakteriler de tehdit oluştururlar.
Soğan başı kalitesi açısından bakacak olursak, soğanlar, genellikle renkleri, dış kabuğun sıkılığı ve tutunması tam olgunluğa eriştiğinde en iyi kaliteye ulaşırlar. Olgunlaşma
aşaması sonunda, üst kısımdaki besinler soğana geçerler ve kuruluk artar. Sert üst kabuğa sahip soğanlar, depolama açısından
daha iyi bir performansa sahiptirler. Soğan
olgunluğa eriştiğinde, vakit kaybedilmeden
topraktan çıkarılmalıdır. Toprakta uzun süre
tutulmaları durumunda, soğanların depolanabilirlikleri, hava durumuna bağlı riskler nedeniyle azalır: Yaz sonu rutubet ve yağmur
hemen hemen her yerde sorun arz etmektedir. Nihayetinde, iki tavsiye de bulunalım...
Makine ile hasatın soğanların dış kabuklarına zarar verebileceğinin ve nihai kaliteyi
olumsuz etkileyeceğinin daima akılda bulundurulması gerekir. Ayrıca olgun soğanların,
henüz tam olgunlaşmamış soğanlara göre
dış kabuklarını daha kolay kaybetme eğilimi
gösterdiklerinin de bilinmesi önem taşır.
Tavsiye
Makine ile hasatı takiben kalite desteği
Gübreleme
Makineli hasadı takiben kabuk kalitesi ve
nihai depolanma kapasitesini iyileştirmek
için, birkaç hususa dikkat edilmesi gerekir.
Birinci husus gübreleme programıdır: Son
N + K uygulaması, soğan başlarının 2,5 ila
3 cm çapından büyük olmadıkları zaman,
soğan başının erken gelişim döneminde
gerçekleştirilmelidir. Daha sonraki uygulama, bilhassa damla sulama ile birlikte olduğunda, hiç şüphesiz nihai randımanı artırır
ve soğanın depolanma kapasitesi ve nihai
kalitesini etkiler.
Nihai sulama
Soğanlar olgunlaşma dönemlerinin sonunda olsalar dahi, çabuk sulama şu açılardan
yardımcı olabilir. Koşullar aşırı sıcak olduğunda yeşil kısmın serinletilmesi, bitkiye
ağırlığın yapraklardan/kökten soğana hareket ettirilmesi ve nihai kalitenin artırılmasını
sağlar. Soğanın kesme veya çıkarma işlemini daha emniyetli hale getirir. Zira, toprağın
aşırı kuru olması durumunda, olgunluğa erişen soğan, ticari kalitesini düşüren ve faydasını olumsuz yönde etkileyen bir mekanik
hasara uğrayabilir.
Özet
Erken hasat arzulamanız durumunda, fizyolojik olgunlaşma
öncesinde iyi bir renk ve şekle sahip olan türlerin kullanılması gerekir.
Hasat depolama amacı ile gerçekleştiriliyorsa, hasadın soğanların yapraklarının %70’ini kaybetmesini takiben başlatılmasını tavsiye ediyoruz.
Soğan başları yaprakları düştüğünde büyümeye devam
ederler, zira kökler su emmeye devam ederler.
Soğanların ticari randımanlarının düşmesine neden olacak
şekilde hasar görmesinden kaçınmak için, bazı tedbirlerin
alınması gerekir.
Yetiştirme
Avrupa üreticileri için uzun muhafaza
süreli soğan iyileştirme çalışmaları
Uzun muhafaza süreli soğan iyileştirme ekibi Soldan sağa: Rick Watson (Ekip Lideri), Donna Miller (Uzun Süreli Soğan Üreticisi Asistanı)
ve Rick Jorgensen (Uzun Süreli Soğan Üreticisi Ortağı).
Nunhems markasının Avrupalı üreticiler için
üzerinde çalıştığı, uzun muhafaza süreli soğan iyileştirme programı, 1990’lı yıllara dek
uzanan uzun bir hikâyedir. Bu programın ilk
meyveleri, bugün Avrupalı üreticilerin ihtiyaçlarına daha da iyi karşılık veren Pandro
ve Cometa gibi yüksek randımanlı soğan
türlerine yansıdı.
Başından itibaren, uzun muhafaza süreli
soğan iyileştirme çalışmaları, üreticilerin hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesini
sağlayan türlerin üretilmesine, Avrupa’daki
soğan arzları açısından Bayer Cropscience Vegetable Seeds tarafından belirlenen
hedeflere ulaşılmasına dayanır. Örneğin,
Valero ve Campero’nun girişi, Pandero’dan
birkaç hafta önce hasat edilebilen, yüksek
kalitede, kahverengi kabuklu soğan üretimine yardımcı oldu. Diğer bir önemli gelişme
de, Cometa’nınkinin üzerinde bir depolama
potansiyeli ile yüksek kalitede beyaz soğan
yetiştirilmesini sağlayan Solsticio’nun girişi sayesinde oldu. Bu sırada, Countach ve
Marenge kırmızı soğan türleri, yoğun kırmızı
renkleri ile öne çıktılar. Bu da onları pazarda açıkça tanınabilir kıldı ve besin zincirinin
tüm operatörleri için ek değer oluşturdu.
Kısa bir süre önce Utrero ve Oloroso türlerinin girişi, koyu renk kabuklu soğan uzmanlarına, daha iyi depolanma potansiyeline sahip, çok yüksek kalitede bir standart sundu.
Tüm bu türler, Nunhems markasının, Avrupa üreticilerine yeni soğan türleri elde edilmesine yönelik sunduğu sürekli teminattır.
Bu türler, yerel ihtiyaçların incelenmesi,
yeni ürünlerin geliştirilmesi ile sonuçlanan
sürekli denemelerin gerçekleştirilmesi ile
elde edilirler.
İspanya’da, İtalya’da, Polonya’da, Almanya’da ve Ukrayna’da iyileştirme testleri gerçekleştiren Bayer CropScience
Vegetable Seeds’in araştırmacıları, her
üretim alanına yeni türlerin adaptasyonunu
hassas bir şekilde iyileştiren özgün özellikler üzerine yoğunlaşırlar. Yöntem, iyileştirme prosesini daha etkili ve tesirli kılmak
için en yeni biyo-teknoloji araçları ile, alanda randıman testleri gerçekleştirirler. Salgın hastalıklara karşı direnç, hasat öncesi
kalitesi, toplama ve paketleme sırasında
mekanik proses toleransı ve iyileştirilmiş
depolama potansiyeli, soğan üreticilerine
karlılıklarını artırmak için ihtiyaç duydukları türleri sağlama amacıyla araştırmalarda
bulunan Bayer Cropscience Vegetable
Seeds araştırmacılarının ve iyileştirme ekibinin meyveleridir.
Piyasa Güncellemeleri
İspanya:
Geniş alanda, bir sezonda yüksek randıman
İspanya’da soğan sezonu, üreticilere
göre oldukça gelecek vadediyor. Elde
edilen sonuçlar açısından, pazar fiyatı
ve üretim alanı, iklim gibi farklı faktörleri
kapsayan genel bilgiler mevcut. Genel açıdan bakılacak olunursa, erken
tohum ekim başından geç tohum ekimine dek, ürünler çok iyi bir serpilme
arz ediyorlar. Başlangıçta, düşük kalitede üretim piyasaya hâkimdi. Öncelikle yeşil soğan için öngörülen bir ekim,
daha sonrasında kuru soğan pazarına
yönlendiriliyordu; bu da birçok faktör
nedeniyle düşük kaliteye neden oluyor
ve fiyatı düşürüyordu.
Kuru koşullarda, kısa süreli tohum kimi
ile, çok yüksek randıman ve kalite elde
edildi. Yaprak salgın hastalıklarını kontrol altında tutmak ve adını hak eden
salgınların bulunmaması çok nadir üretimlere olanak verdi ve ortalama randıman önceki yılların ortalamasından
üstün oldu. Ara dönemlerde de dikkat
çekici bir gelişme gözlemlendi ve randımanı ilgilendiren ölçüde güzel gelişmeler elde edildi.
Güncel fiyat umulduğu kadar yüksek
değil ve yalnızca tarımcılar tarafından
yalnızca dikkat çekici çıkışlar elde
edildi. Ülkenin orta kesiminde soğuk
dönemlerinin bulunmaması, normalden daha ileri bir duruma erişmek için
birçok ekimin yetişmesini sağladı. Bazı
durumlarda, bu umulanın ötesinde bir
durumdu; bazı tarlalarda erken çiçeklenme ile sonuçlandı.
Uzun süreli muhafazalı ürün
için daha geniş alan
Uzun muhafaza süreli ürün ile ekim alanı,
birçok kişinin öngördüğü şekilde ekim
yapmasına engel olan ısrarlı yağmurlar
ile sınırlanan geçen yıla göre daha fazla.
Artışın, birçok durumda depolanacak
gibi görünen yüksek randıman ile kombine bir şekilde, yüzeyin %15 ila %20
’si civarında olduğunu sanıyoruz. Bu yıl
körfezde, soğan üretiminde yüksek seviye öngörüyoruz. Geçen yıl, elde edilen
yüksek birimsel randımanlar nedeniyle,
büyük operatörlerden bazıları, üretimlerinin bir kısmı için depo sıkıntısı yaşadılar. Durumlar değişmedikçe, bu yılda
benzer bir durum söz konusu olabilir.
Albacete’de (İspanya) bir çiftlikte soğan hasadı.
IYSV virüsünün yapraklar üzerindeki semptomları.
Güzel havalar parazitlerin gelişmesini hızlandırıyor
Daha serin havanın, gene denetim önlemlerinin etkili olmasına rağmen, farklı ciddiyet seviyesindeki pul kanatlılar (Spodoptera ve Autographa) ocaklarını teşvik ettiği bölgelerde, sıcak
hava sıcaklıklarını gördük.
Bu yıl kirpik kanatlı öncekine göre daha çabuk ortaya çıktı ve bunun neticesi olarak üreticiler
birkaç hafta boyunca bu sorunla ilgilendiler. Çok genç ürünlerde ve çevrede tahıl bulunmaması durumunda, kirpik kanatlı bulunmasına karşı uyanık olun. Yayılmalarına engel olmak
için, erkenden müdahale edilmesi önemli. Bu böceğin neden olduğu hasar risklerinin dışında, IYSV virüsünün bulaşması riski de söz konusudur. Ürününüzün büyük bir kısmının heba
olmasına neden olabilir.
Netice olarak, fiyatların yüksek olduğu bir sezon olamaz, ancak yüksek randımanın üreticiyi
teselli edeceği ve ekimi bir sonraki yıl için güvenli kılacağını umabiliriz.
Soğan Ticareti
ABD
Üreticiler topraktan
makinesiz
çıkarmayı tercih
ediyorlar
SRI LANKA
Hükümet soğan açısından kendi
kendine yetebilmeyi hedefliyor
Taze ürünlerin dönüşümü makinelerinde elde
edilen gelişmelere rağmen, soğan üreticilerin
çoğu halen daha insan becerisine güveniyor.
Bunun temel nedeni, manuel sınıflandırmanın
etkili oluşu; bu makinelerin kapasitesini aşıyor. “Optik çıkarma için, içten izlemeyi sağlayan bir bilgisayar kullanılır, içeride bir sorun
olup olmadığı kontrol edilir. Ancak, bunların
soğanlar ile kullanımı gerçekten zor diyor”
Bland Farms Başkanı ve Yönetim Başkanı
Delbert Bland. Ayrıca Bland şu şekilde ekliyor; “İnsan gözünün yapabileceğini yapan
bir donanım görmedik”. Uzman üreticiler de,
soğan konusunda çok fazla değişkenin söz
konusu olduğunu ve bu nedenle insan gözüne başvurmayı tercih ettiklerini söylüyorlar.
Üreticiler aynı zamanda bir optik sistemin kuruluşu için gerekli yüksek yatırım masraflarına
da şüpheli yaklaşıyorlar, böyle bir masrafın
mantıklı olacağı konusunda şüphelere sahipler. Kaynak: www.freshplaza.com
Hükumet, soğan açısından ülkenin kendi
kendisine yetmesini amaçlayan bir inisiyatif lanse etti. Bu amaçla, Tarım Bakanlığı,
bu temel besin maddesine ayrılan alanın
genişletilmesi amacı çerçevesinde, hiçbir
üretimin söz konusu olmadığı alanlarda
soğan üretimine teşvik ediyor. Yakında
soğan üretimine 2000 hektar arazi eklenmesi ve bunun neticesinde, ülkeye üç ay
boyunca yetecek kadar, 50 000 ton hasat
alınacağı düşünülüyor.
Başkan Mahinda Rajapakse, Mahasenpura’daki büyük bir soğan tarlasını gezisi
sırasında yeni ulusal stratejisini açıkladı.
Bölge tarımcıları ile yaptığı görüşmelerde,
Tarım Bakanlığı’nın, devletin soğan üretim
programına iştirak eden tarımcılar için elverişli oranlarda mali krediler organize etmeye çalışacağını da açıkladı. Son olarak,
Başkan, üreticileri organik gübre kullanımını artırmaya çağırdı.
Kaynak: www.colombopage.com
RUSYA
İNGİLTERE
BERMUDA
Kısıtlı bir bütçe ile, sağlıklı beslenmek kolay iş değil.
Çözümü belki de besinlerin kalıntılarında
bulabiliriz. Zira, her gün sebze ve meyvelerin en besleyici kısımları kesip atıyoruz.
Beslenme uzmanları çok yüksek miktarda, vücut için çok faydalı besini israf ettiğimiz yolunda uyarıda bulunuyorlar. Bunlar soğan kabuğunda, kavun kabuğunda
veya portakal kabuğunda bulunabiliyorlar.
Örneğin, soğan kabuğu damarlardaki
kan basıncını azaltan ve damarların yukarı doğru tıkanmasına engel olan kuersetin
içerir. Kabuğun kendisi yenilmese de, çorba, türlü gibi yemeklerin pişimi sırasında
malzeme olarak eklenmesi ve servisten
önce çıkarılması tavsiye edilir.
Kaynak: www.dailymail.co.uk
Yıllık Bermuda Soğan Günü, tarihi eser,
tablo sergileri ve elbette Bermuda soğanları ile birlikte Saint-David’de Carter
Maison’da bir kez daha kutlandı. 1600
yıllarında adaya gelen tatlı ve lezzetli
Bermuda soğanı, ilk defa 1847 yılında,
Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu sahillerine ihraç edildi. Kısa süre içinde, pazarın taleplerini karşılamak üzere soğan
üreticiliğine geçiş yapan yüzlerce tarımcı
ile, Bermuda’lardan ihraç edilen başlıca
ürün olarak gelişti. Birinci Dünya Savaşı
sonrasında, ABD’nin yüksek ithalat masrafları uygulamaya başlaması üzerine soğan ihracatında düşüş yaşandı. Texas’lı
bir grup tarımcı benzer soğan üretmenin
fırsatını sezdi ve Bermuda adı altında satışa geçerek, prosüs çerçevesinde ihracat
piyasasında önemli bir pay elde etti.
Kaynak: www.bernews.com
Soğan fiyatları
artıyor
Temel besin maddeleri fiyatlarında, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan son
verilere göre, rublenin değer kaybetmesi
nedeniyle ciddi bir tırmanış oldu.
2014 yılının ilk dört ayında, tüketiciler
tarafından ödenen fiyatta geçen yıla göre
%2,3 oranında artış görüldü. Patatesler için ortalama fiyat, yılın ilk üç ayında
%34,5 oranında bir sıçrama arz etti. Bunun yanı sıra lahanada %46,5 ve soğanda
%41,4 oranında artış gözlemlendi.
Ekonomi Bakanlığı, Rusya’nın uzun kışı
takiben yüksek oranda ithal ettiği sebze
fiyatlarının yükselmesinin temelinde enflasyon tahminleri ve rublenin zayıflamasının olduğunu beyan etti. Ülke içinde kötü
hasat elde edilmesi de, geniş çapta taze
tüketilen ürünlerin bazılarının hızlı fiyat artışına etkili oldu.
Kaynak: www.blogs.wsj.com
Sri Lanka Cumhurbaşkanı bir soğan cumhuriyetini ziyaret etti.
Soğanın
kabuğunun
da pişirilmesi
tavsiye edilir
Bermuda
Soğan Günü
Röportaj
Roberto Consolini
Consolini Roberto (İtalya) tarım kuruluşunun sahibi
“Nisan ayının sonuna dek yüksek kalite beyaz soğan satıyorum”
Roberto Consolini’nin ana beyaz soğan üretme alanı (sağdaki resim).
Mozzarella dışında, beyaz ve yuvarlak olan
İtalya’ya özgün besin maddesi nedir? Pek
tabii beyaz soğan. Avrupa beyaz soğan piyasası giderek büyüyor ve İtalya en büyük
üretici konumunda bulunuyor. Fiyatlarda
göreceli bir istikrarlılık söz konusu ve kuzey
Avrupa ülkelerinin rekabet seviyesi düşük,
ihracat talebinin de giderek artması ile beyaz soğan pazarı cazip bir durum alıyor.
Roberto Consolini ile görüşmek üzere, İtalya’nın en geniş beyaz soğan üretim alanı
olan Bologna’ya gittik. Roberto’nun şirketinin kuruluşu 19. yüzyıl sonuna dek uzanıyor.
Dört nesil sonra, tutkusu ve girişimci vizyonunu, Emilia Romagna bölgesinin en uzun
süreli ve en dinamik kuruluşunda buluşturmuş. Her yıl, şirket 1 600 ton civarında beyaz soğan üretiyor ve faaliyetleri üretimden,
depolama ve paketlemeye dek tüm aşamaları kapsıyor.
Roberto, tarlalarınızda işler nasıl
yürüyor, bu yıl için beklentileriniz neler?
Bugün ürünlerin gelişimi güzel, bitki sağlığı
koşulları mükemmel. Başlangıçta, toprak yü-
zeyine çıkış aşamasında bazı sorunlarla karşılaştık. Kış olağanüstü bir sıcaklık ve kuruluk arz ediyor, bu oldukça hassas bir dönem
olan toprak üzerine çıkış açısından olumsuz
bir etki arz etti.
Ne tip müşteri profiline sahipsiniz?
Beyaz soğanın %80’i, 10 kg ila 1 tonluk torbalarda satılıyor, ardından Polonya, Rusya
veya Macaristan piyasalarında pazarlanıyorlar. Kalan %20’lik kısım plastik kutularda
veya 10 kg.luk torbalarda satılıyor ve Sardinia başta olmak üzere, iç pazara sunuluyor.
Geçtiğimiz on yılda beyaz soğan
piyasasında nasıl bir değişiklik oldu?
40 yıldan fazla süredir soğan yetiştiriciliği ile
uğraşıyorum. Başından beri, ülke içinde beyaz soğan talebinde, sarı soğanın lehine olan,
istikrarlı bir düşüş izledim. Bu değişimin ardında İtalyan pazarında yabancı tüketicilerin
güçlü mevcudiyeti olabilir, zira onlar sarı soğanı tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra, dışarıdaki
durum farklı. Yüksek kalitede ürün sunabiliyoruz; bu da ayrıcalıklı bir yere sahip olmamızı
ve yüksek oranda talep edilmemizi sağlıyor.
Bugün, beyaz soğan
pazarındaki yeriniz nedir?
Hiç şüphesiz, kalite de, yıldan yıla yüksek
kalitede ürün sağlayabilme kadar önemli.
Kalite, belli bir şekil ve boyda ürünün ötesinde bir durumdur; parlak beyazlık da başka
bir kalite faktörüdür.
Yıldız ürününüz nedir?
En yüksek kalitede beyaz soğan. Her yıl,
Nisan ayı sonuna dek kaliteli beyaz soğan
taleplerine karşılık veriyoruz.
Genç beyaz soğan yetiştiricilerine ne
gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Yeni teknolojilerin desteğine rağmen, soğan
yetiştiriciliği halen daha ürünün takibi ve bakımı açısından zahmetli olmaya devam ediyor. Ürünü takip etmeniz, ona özen göstermeniz gerekir. Genç soğan yetiştiricilerine,
kaliteli soğan yetiştirmek için, sabırlı ve titiz
olmalarını tavsiye ediyorum. Yüksek kaliteye
ancak tecrübe ve tutku ile erişilir.
Yemek Tarifi
Fas usulü kıtır salata
Malzemeler
Hazırlanışı
Dört kişilik hazırlama için malzeme
1 kırmızıbiber
1 yeşilbiber
1 kırmızı soğan
1-2 Şili biberi
1 geniş kereviz sapı
1 demet maydanoz
1 dal taze nane
2 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı
1 limon veya yeşil limon
Karabiber ve tuz
(Hazırlanış süresi: 15 dakika)
Tüm sebzeleri bol su ile yıkayın ve kurutun. Biberleri ince ince kesin, çekirdeklerini çıkarın.
Kırmızıbiberi ve kerevizi, gerekirse liflerini temizlemenizi takiben küçük parçalara kesin. Şili
biberinin (acı kırmızıbiber) içini açın ve ince ince doğrayın.
Tüm sebzeleri geniş bir kâse içinde karıştırın. Maydanozu doğrayın ve karışım içine katın. Baharatlar ile tatlandırın, üzerine zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu veya limon suyu gezdirin.
Lezzetli salatanın sırrı taze ürünlerin kullanılması ve hazırlandıktan hemen sonra tüketilmesidir.
Murat Sahin
(+90) 532 284 62 25
[email protected]
Kaynak: www.directoalpaladar.com
Bayer CropScience şirketinin tarımsal tohumlar iştiraki Nunhems
markası altında faaliyetlerini sürdürüyor. Nunhems genetik alanında
ve tarım sektörü ile ilgili hizmetler konusunda küresel bir uzman.
Nunhems küresel olarak entegre olmuş ekibiyle müşterileriyle özel
ilişkiler geliştiriyor ve ürünleri, konseptleri, sanayi ile ve dağıtım kanalları
ile ilgili deneyimlerini onlarla paylaşıyor. Nunhems 28 üründen oluşan
geniş bir ürün yelpazesine sahip; bunlar arasında soğan, marul, kavun,
salatalık, biber, pırasa, karpuz, domates ve havuç gibi ürünlerin en
yaygın çeşitleri de bulunuyor. 1800 çalışanı olan Nunhems dünyanın
her yerinde tüm üretim sahalarında yerini almış bulunuyor.
Bitki Yetiştirme Tavsiyeleri
Nunhems tarafından verilen bilgilerin başarı garantisi yoktur.
Broşürlerde, prospektüslerde ve web sitesinde yer alan açıklamalar,
tavsiyeler ve resimli açıklamalar test programlarıyla elde edilen
uygulama deneyimlerine dayanırlar ve sonuç olarak alınabilecek farklı
sonuçlar nedeniyle Nunhems sorumlu tutulamaz. Ürünlerin ve bilgilerin
ekilecek olan ürüne ve bölgenin şartlarına uygun olup olmadığına karar
verecek olan alıcının kendisidir.
Ürün fotoğrafları: Gösterilen tüm türler elverişli koşullarda üretilmişlerdir.
Benzer koşullar, tüm yetiştirme şartları için garanti veya taahhüt edilmez.
© 2014 Nunhems BV. Tüm hakları saklıdır.
Download

(Onion Flavor) PDF formatında açmak