Öğrenci Kulüpleri
Kulüp Tanıtım Kitapçığı
Eylül 2014
Kulüplerimiz;
Basketbol Kulübü
2
Jimnastik ve Dans
Kulübü (İO)
2
Tasarım ve Origami
Kulübü (İO)
3
Satranç
3
Müzik Kulübü
4
Resim Kulübü
5
Mini Drama Club (İO) 5
Bilim ve Akıl Oyunları 6
Kulübü
Yaşam Becerileri
Kulübü (İO)
6
Modern Dans
Kulübü
6
Scrabble Puzzle
Kulübü (İO)
7
İngilizce Drama (OO)
7
Voleybol (OO)
7
Kulüp Seçimleri
Okulumuzda her yıl eğitim öğretim yılı başında 1.
sınıftan 8. sınıfa kadar tüm
sınıflarda öğrenci kulüp seçim anketi düzenlenerek velilerimiz ile işbirliği içerisinde
kulüp seçimlerimiz gerçekleştirilir.Kulüp yerleştirmeleri sırasında öğrencilerimizin
ilgi alanlarının ve
isteklerinin yanı
sıra yetenekleri ve
danışman
öğretmenlerinin yönlendirmeleri
de dikkate alınarak yerleştirme işlemi tamamlanır.
Tercihler sırasında İlköğ-
Türkçe Tiyatro
8
Fen ve Teknoloji
Kulübü (8.Sınıf)
9
Bilişim Teknolojileri
Kulübü (OO)
9
retim öğrencilerimiz 10, Ortaöğretim
ö ğr e n ci ler i miz ise 12
tercihte bulunurlar.
Her
kulübün danışman öğretmeni
kulüp
se-
kulüp sergileri ve /veya gös-
çimleri öncesi kendi kulübünün tanıtımını yaparak öğrencilerin neden
kulüplerini seçmeleri gerektiği konusunda gerekli yönlendirmelerde bulunurlar.
terilerinde her öğrencinin
bireysel ya da grup çalışması
olarak en az bir ürünü yer
almaktadır.
Kulüp faaliyetlerine aktif
katılım esastır. Yıl içi veya
yıl sonunda gerçekleştirilen
Kulüp çalışmaları ile ilgili
bu yılki faaliyetlerimize bu
dijital kitaptan ulaşabilirsiniz.
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 2
Basketbol Kulübü
KULÜP DANIŞMAN
ÖĞRETMENi
Basketbol okul takımları ve
kulüplerine hazırlamak
GÖKHAN ŞAKAR
GİZEM SILA AKBAL
KULÜBE KATILIM KIRITERLERİ:
KULÜBÜN AMACI :

Basketbol temel eğitimini
vermek

Sporu ve basketbolu seven
kişiler


Takım çalışması
yaparak yardımlaşmayı ve paylaşmayı
öğretmek

Sosyal ortamlarda grup içerisinde rahat davranışlar edinmesini sağlamak

“Ben
Sporu hayatın bir parçası
haline getirmek
Okul takımlarında veya
kulüplerinde oynamak isteyen öğrenciler
Basketbol oynamaya istekli olan öğrenciler
KULÜP KURALLARI:

Disiplinli olarak çalışmalara katılmak

mak

Uyumlu, saygılı, yardımlaşan, paylaşımcı olmak

Spor kıyafetleri tam olmalı
Sağlığına ve beslenmesine dikkat etmeli
KULÜBÜN OKUL DÜZEYİNDE
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER:

Okul içi sınıflar arası basketbol turnuvası
Okullar arası basketbol turnuvaları
İstekli ve mücadeleci ol-
sporcunun
zeki çevik ve
ahlaklısını
severim.”
M.Kemal
ATATÜRK
Jimnastik ve Dans Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ
:
GÖKHAN ŞAKAR
GİZEM SILA AKBAL
KULÜBÜN AMACI :

Jimnastik ve Dans temel
eğitimini vermek

kulüplerinde yarışmak isteyen
öğrenciler
Jimnastik ve Dans yapmaya
istekli olan öğrenciler
KULÜP KURALLARI:
KULÜBÜN OKUL DÜZEYİNDE
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER:


Disiplinli olarak çalışmalara katılmak
Öğrenciyi diğer spor dallarına fiziksel olarak hazırlamak





Jimnastik ve Dans okul takımları ve kulüplerine hazırlamak

Özgüven duygusunu geliştirmek
Sporu hayatın bir parçası
haline getirmek
KULÜBE KATILIM KIRITERLERİ:

Jimnastiği ve Damsı seven
öğrenciler

Okul
takımlarında veya
İstekli olmak
Uyumlu, saygılı, yardımlaşan, paylaşımcı olmak
Spor kıyafetleri tam
olmalı
Sağlığına ve beslenmesine dikkat etmeli
Okullar
yarışmaları
arası
jimnastik
Okul içi tören gösteri takımı
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 3
Tasarım & Origami Kulübü
KULÜB
DANIŞMAN
ÖĞRETMENİ:
NURCİHAN ESKİCİOĞLU
KULÜBÜN AMACI:
yar,estetik duygularını geliştirir,
5-Yaptıkları
eseleri
sergiler,kendine olan güven duygusunu geliştirir.
KULÜBE
KATILIM
KRİTERLERİ:
1-Kağıt katlama
sanatını öğrenmek,
2-Yaşına ve seviyesine göre el
becerisini geliştirmek,
1-Kağıt
katlama
sanatına
ilgi
duy-
3-Yapılmış örnekleri inceler,benzerlerini yapabilmek için
merak duyar,
mak,
4-Sanat
3-El becerisi bulunamak,
eserlerine
ilgi
du-
2-Estetik
olanmak,
duygulara
sahip
4-Yeni eserler yapmaktan zevk
almak,
KULÜP KURALLARI:
1-Kulüp saatinde malzemesi ile
hazır bulunmak,
2-Külüp çalışmalarına
katılmak,
etkin
KULÜBÜN OKUL DÜZEYİNDE
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER
1-Çalışma
saati
bitiminde,yapılan eserlerin
kulüp
panosunda sergilenmesi,
"Tek bir kötü
hamle kırk
iyi hamleyi
boşa çıkarır."
Satranç Kulübü
*Sporcu disiplinini kazandırmak
KULÜBE KATILIM KRİTERLERİ
KULÜB DANIŞMAN ÖĞRETMENİ:
YELİZ KOCAÇAY
KULUBÜN AMACI
*Satrancın temel eğitimini
öğrencilere vermek.
*Hafızayı güçlendirmek
*Satranç aracını kullanarak
öğrencilerdeki sosyal gelişim
bozukluklarını ortadan kaldırmak
*Yenilmeyi öğrenmek
*Satranç dalına ilgi
duyan öğrenciler
*Satranç takımında yer almak ve
okulumuzu temsil
etmeye hazırlanmak isteyen öğrenciler.
Horowitz
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 4
Müzik Kulübü (İlkokul)
KULÜP
DANIŞMAN
ÖĞRETMENİ
:
HAZAL ERMİN
KULÜBÜN AMACI
Müzik bölümü
olarak,
hayatın
her
evresinde
kaliteli
müzik
yapma ve dinleme becerisi kazandırmaya önem
verdiğimiz kulüp
çalışmalarımız
sayesinde
öğrencilerimizin
çalma becerilerini Orff çalgılarıyla yürütüyoruz.
Orff yöntemlerini esas alarak
çocuklarımızın müzik yeteneklerini oyun, dans ve beden
perküsyonu ile geliştirmek ilk
teklenmesiyle, çocukların içindeki müzik yeteneğinin temelleri atılmış olur. Bununla birlikte hem sosyal iletişimleri kolaylaşırken hem de grup çalışmaları sayesinde özgüven kazanmış
olurlar.
Bizler de bu ilkeler doğrultusunda her çocuğun aslında
içinde var olan müzik yeteneğini en üst seviyeye çıkarıp, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini
geliştirip onlara müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlıyoruz.
hedefimizdir. Temel müzik
eğitiminde esas olan ritim
ögesinin Orff çalgılarıyla des-
“- Hayatta musiki
lazım değildir.
Çünkü hayat
musikidir. Musiki ile
alakası olmayan
mahlukat insan
değildir. Eğer
mevzuu bahs olan
hayat insan hayatı
ise, musiki
behemehal vardır.
Musikisiz hayat
zaten mevcut olamaz.
Musiki hayatın
neşesi, ruhu, süruru
ve her şeyidir. Yalnız
Müzik Kulübü (Ortaokul)
KULÜP DANIŞMAN
ÖĞRETMENİ
:
HAZAN ATEŞİN
Müzik, bireyi
dinlendiren aynı
zamanda
keyif
veren ve sosyal
paylaşımı güçlendiren bir branş. Kulüp çalışmaları sayesinde farklı çalgılar ile zenginleştirilmiş or-
kestra çalışmaları yapabiliyoruz. Piyano, gitar, keman, bateri,
melodika, flüt,
çeşitli
ritim
çalgıları
ve
şan eğitimini
birleştiriyoruz. Amacımız
çalgı ve ses bazında öğrencilerin gelişimini saglamak
orkestra bilinci oluşturmak
ve planlanan konserler ile
müziğimizi sevdiklerimizle
paylaşmak.
Sanatla kalın...
musikinin nev’i
şayan-ı mütalaadır.”
Scrabble Puzzle Kulübü (İlkokul)
Kulüp Danışman
Öğretmenleri:
Kulüp Kuralları:
Disiplinli bir şekilde kulüp
derslerine ve etkinliklerine
katılmak.
Yapılan çalışmaların takipçisi
olmak.
MELEK TİRİÇ
Kulübün Amaçları:
1-Öğrencilerimizi düşünmeye sevk etmek
2-Yaratıcılıklarını arttırmak.
3-Problem çözme becerilerini geliştirmek.
4– Rekabet duygusunu geliş-
tirmek
Kulübe Katılım Kriterleri:
Problem çözme konusunda
istekli ve hevesli olmak
Kulübün Okul Düzeyinde
Gerçekleştireceği Etkinlikler:
Öğrenciler arası Scrabble
Puzzle turnuvaları düzenlemek
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 5
Resim Kulübü
Kulüp Danışman Öğretmeni:
İnci ÖZTÜRK
Kulübün Amacı:
* Resim dersini sevdirmek.
Çocukta var
olan ilgi ve
yetenekleri
ortaya çıkarmak.
rın oluşmasına yardımcı olmak.
* Yaratıcı bir davranış biçimi
oluşturmasını sağlayarak, iyi bir
gözlem ve bakış açısı kazandırmak.
Kulüp Kuralları:
* Disiplinli bir şekilde kulüp
etkinliklerine ve kulüp derslerine katılmak.
* Derse materyalsiz gelmemek.
* Sanat ve
sanatçıya
olan ilgi ve
merakı ortaya çıkarıp,
doğru kullanımını sağlanmak.
Kulübün Okul Düzeyinde Gerçekleştireceği Etkinlikler:
Kulübe Katılım Kriterleri:
* Sorumluluk, tertip düzen ,
materyali ve tekniği doğru kullanım gibi olguların çocuk üzerinde kalıcı ve düzgün alışkanlıkla-
* Bu işi yapmak isteyen istekli,
resmi severek ilgilenecek
kişiler.
* Resme ilgisi olan, gözlemlemeyi seven kişiler.
* Okul içi ve okul dışın da gerçekleştirilen resim yarışması.
“Bir millet
* Okul için de okul dışın da
gerçekleştirilecek resim sergilerine katılmak.
sanatkarlıktan
sanattan ve
mahrumsa,
tam bir hayata
malik olmaz"
Mini Drama Club
M.Kemal
KULÜP SORUMLULARI;
ATATÜRK
KULÜBÜN KURALLARI;
SEVİL TUNÇAYLAR
NEVAL TEZİL
MELTEM İBİŞ
Disiplinli bir şekilde kulüp etkinliklerine ve kulüp derslerine
katılmak,
Tiyatro, müzikal veya
skeç sergilemek, kulüpte
yapılan çalışmaları sergilemek
KULÜBÜN
AMACI;
Yabancı
dil öğrenmeyi eğlenceli
hale getirmek,
Kelime bilgisini geliştirmek,
Dil hakimiyetini arttırmak,
Yaratıcılıklarını keşfedebilmek
ve ön plana çıkartmak ,
Özgüveni arttırmak
KULÜBÜN OKUL DÜZEYİNDE
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER;
Verilen görevleri eksiksiz ve
zamanında yerine getirmek (rol
ezberleri v.b)
Gerektiğinde şarkı söylemek
(solo ve/veya koro) ve dans
edebilmek
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 6
Yaşam Becerileri Kulübü (İlkokul)
KRİTERLERİ
KULÜP DANIŞMAN
AMACA
ULAŞABİLMEK İÇİN
YAPILMASI
HEDEFLENEN
ÖĞRETMENİ:
Yaşar KUDU
KULÜBÜN
AMACI
Yaşama dair beceriler elde
ederek kendini geliştirebilme, basit
sorunlara çözüm bulabilme, kendi
kendine yetebilmeyi başarabilme.
ÇALIŞMLAR
İğneye iplik geçirme, kopan
düğme dikme, ilik açma,
teğel yapma, bol teğel yapma, iğne ardı ve makine dikişi yapma, el örgüsü çalışmaları, kanaviçe ve etamin
çalışmaları vb. gibi
:
Kendini geliştirme arzusunda olan herkes katılabilir.
KULÜBÜN OKUL DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİĞİ:
Sene sonunda yapılan çalışmaların sergileneceği bir
sergi düzenlenecektir.
KULÜBE KATILIM
“Akıllı
olmakta
birşey değil,
mühim olan o
aklı yerinde
kullanmaktır.
”
Descartes
Bilim ve Akıl Oyunları Kulübü (Ortaokul)
Kulüp Danışman Öğretmeni
NURSEL ÖNER
SERDAR MAGUL
Kulübün
Amacı:
Zevkli oyunlar
ve zihinsel aktiviteler ile
öğrencilerimizi
düşünmeye
sevk etmek,
onların problem çözme
becerilerinin artırmak ve
farklı düşünebilmeleri-
ni sağlamaya yardımcı
olmaktır.
Akıl
oyunları
kulübü
öğrencilerimizin
düşünme ve
akıl yürütme
becerilerini
geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kulüp için materyalleri seçerken, öğrencilerimizde,
problem çözme, plan yapma,
işbirliği yapabilme, üretici
olma gibi becerileri kazandı-
Modern Dans Kulübü (Ortaokul)
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMEN
GİZEM SILA AKBAL
malarına yardımcı olmak,
KULÜBÜN AMACI;

Öğrencilerin farklı
ülke danslarını
öğretmek,
* Akademik etkinlikler
sonrası sosyal dinamikliği
desteklemek,
* Birbirleri ile iletişim kur-
*Esnek duruş biçimlerini
öğretmek,
* Ritim algısını geliştirmek.
KULÜBE KATILIM KURALLARI;
Displinli ve özverili bir çalışma,
Dansla ilgili olmak,
Yıl sonu gösterilerinde yer
almak,
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 7
İngilizce Drama (Ortaokul)
Kulüp Danışman Öğretmeni;
Sahne tozunu yutmak ,
Tülay AKAN
Kenan CAN
Erhan AYDIN
KULÜBÜN
KURALLARI;
KULÜBÜN AMACI;
Yabancı dil öğrenmeyi eğlenceli
hale getirmek,
Disiplinli bir şekilde kulüp etkinliklerine ve kulüp derslerine
katılmak,
Verilen görevleri eksiksiz ve
zamanında yerine getirmek (rol
ezberleri v.b)
Gerektiğinde şarkı söylemek
(solo ve/veya koro) ve dans
edebilmek
KULÜBÜN OKUL DÜZEYİNDE
ETKİNLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER;
Kelime bilgisini
geliştirmek,
İngiliz kültür ve
edebiyatının
öğrenilmesini
sağlamak,
Tiyatro veya müzikal sergilemek
Yetenekleri
keşfedebilmek,
“Efendiler!
Voleybol Kulübü (Ortaokul)
KULÜP DANIŞMAN
ÖĞRETMENİ
:
GÖKHAN ŞAKAR
GİZEM SILA AKBAL
KULÜBÜN AMACI :

Voleybol temel eğitimini
vermek

Takım çalışması yaparak yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretmek

Sosyal ortamlarda grup
içerisinde rahat davranışlar
edinmesini sağlamak

Sporu hayatın bir parçası haline getirmek
voleybol okul takımları ve
kulüplerine hazırlamak
KULÜBE KATILIM
KIRITERLERİ:
Hepiniz mebus
Sağlığına ve beslenmesine
dikkat etmeli
olabilirsiniz, vekil
olabilirsiniz,
hattâ reisicumhur

Sporu ve voleybolu seven kişiler
KULÜBÜN OKUL DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER:

Okul takımlarında veya
kulüplerinde
oynamak
isteyen öğrenciler
Voleybol oynamaya istekli olan
öğrenciler
KULÜP KURALLARI:

Disiplinli olarak çalışmalara katılmak

İstekli ve mücadeleci
olmak

Uyumlu, saygılı, yardımlaşan, paylaşımcı olmak

Spor kıyafetleri tam
olmalı
olabilirsiniz.
Fakat sanatçı
olamazsınız! ”
M.Kemal

Okul içi sınıflar
arası voleybol turnuvası
Okullar arası voleybol turnuvaları
ATATÜRK
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 8
Türkçe Tiyatro Kulübü ()
KULÜP ÖĞRETMENLERİ:
ÖZLEM ÇEVİK, NEŞE ÇORA
1 – Tiyatro eğitimi, katılanlara:
b) Kamu bilincini sağlar.
GÖNÜL KASAPOĞLU (Ilkokul)
a) Dayanışmayı öğretir.
c) Sorunlar, üzerinde düşün-
b) Toplum yaşamı için gerekli
meyi, yargılamayı öğretir.
gizli güçlerden biri, tiyatrodur.
olan sorumluluk duygusunu
ç) Sanatın geliştirici, değiştirici
Tiyatro, toplumlar üzerinde
sağlar.
gücünü gösterir.
Kültürel gelişmeyi sağlayan
“Sanatçı el
öpmez,
sanatçının eli
öpülür”
uyarı görevini yap-
c) Toplumun,
d) İnsanı çok yakından tanıtır.
tığı kadar, toplumu
kişiliği ez-
c) Toplumunu bilinçlendirir,
ortak karmaşa
mesini önler.
sorunlara nesnel gözle bakılma-
duygusundan arın-
ç) Düşünceyi
sını sağlar.
dırma, onlara
eyleme
ç) Düşünce erkini (gücünü) ve
gerçek düşünce
geçirme ye-
özgürlüğünü öğretir.
gücünü, düşünce özgürlüğünü
teneğini geliştirir.
d) Toplumun aşama yapmasın-
sağlama görevlerini de üstlen-
d) Düşünerek, yorumlayarak
daki süreyi kısaltır.
miştir.
okumayı öğre-
e) Toplum duyar-
tir.
lığını artırır.
sanatı olan tiyatro, halkın
e) Topluluk
f) Toplumu ortak
önüne bir sonuç olarak çıkar.
içinde konuş-
bir estetik
Tiyatronun bir sonuç olması,
mayı öğretir.
düzeye çıkarır.
onun sanatsal bütünlüğünü;
f) Dil kaygısını, doğru ve güzel
g) Birey-toplum ilişkilerinin
araç olma niteliği ise, eğitsel
konuşmayı sağlar.
kökenine iner.
gücünü açığa çıkarır.
ğ) Oyuncunun vücut dilini kul-
ğ) Toplumun kültür birikimini
lanma becerisini artırır.
yansıttığı oranda, bu birikimin
olarak, tiyatronun bu eğitsel
h) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi
zenginleşmesine aracı olur.
gücünden yararlanmak ve Ti-
sağlar.
ı) Ulusal kimliği pekiştirir.
yatro Kulübü’nde çalışacak
i) Estetik algılama yeteneğini
öğrencilerimizin, aşağıda be-
geliştirir.
lirten kazanımları edinmelerini
2- Seyredenlere:
sağlamak istiyoruz:
a) Toplumun bir üyesi olarak
Bir yaşam bilimi ve toplum
M.Kemal
ATATÜRK
özeni aşılar.
İYTEV Yücel Tonguç Koleji
Öğrenci Kulüpleri
Sayfa 9
Fen ve Teknoloji Kulübü (8.Sınıf)
* Akademik eğitime destek
vermek
ve araştırmayı seven
kişiler.

* Bu işi yapmak isteyen
istekli ve severek
ilgilenecek kişiler.
Müfredata uygun testler
çözmek,
Kulüp Kuralları:
Kulüp Danışman
Öğretmenleri:
* Disiplinli bir
şekilde kulüp
etkinliklerine ve
kulüp derslerine
katılmak
AYŞEGÜL ALSAN
DEMET ALICIGÜZEL
Kulübün Amacı:
* Fen Bilimleri dersini sevdirmek ve test çözümü için
fazla zaman yaratmak.
* Bilimi güncel hayat ile ilişkilendirmek
Kulübe
Katılım
Kriterleri:

“İnsan vücudu bir
8.Sınıf Öğrencisi olmak
kürsüdür; zeka
* Fen Bilimleri dersine
ilgisi olan, gözlemlemeyi
cevherinin
korunduğu
yer olan başı,
Bilişim Teknolojileri Kulübü (Ortaokul)
üzerinde taşımak i
Kulüp Danışman Öğretmenler;
kürsü! Çünkü esas
Fırat BENLİ
Kulübe Katılım
Kulüp Kuralları:
Kriterleri:
Disiplinli bir şekilde kulüp
çalışmalarına katılmak.
Ortaokul öğrencisi olmak
Şafak KAHRAMANOĞLU
Web
tasarımı
konusunda
istekli
Kulübün
Amacı:
Öğrencilerin
web tasarımı ve
teknolojileri
hakkında temel
bilgilere sahip
olmasına yardımcı olmak
Birer hosting ve
domain almalarını sağlamak
Kendilerine ait bir web sitesi
şablonunu düzenlemelerini
sağlamak
Ftp kullanımı hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağlamak.
olmak
Görsel tasarım yönü
kuvvetli etkinliklerine
ve kulüp derslerine
katılmak
Kulübün Gerçekleştireceği Etkinlikler:
Web tasarım yarışması
Online Web sitesi sergisi
çin kurulmuş bir
zekadır.”
M.Kemal
ATATÜRK
Download

Öğrenci Kulüpleri