ÜLKER BİSKÜVİ 1 OCAK – 31 MART 2014 DÖNEMİ
1. ÇEYREK 2014 SONUÇLARI
İstanbul, Türkiye – 6 Mayıs 2014 – Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (BIST: ULKER.TI; Bloomberg: ULKER.TI;
Reuters: ULKER.IS) (“Ülker”), Türkiye’nin lider bisküvi, çikolata, çikolata kaplı ürünler, kraker, gofret ve
kek üreticisi, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla biten 1. Çeyrek 2014 finansal sonuçlarını açıkladı.
Satış Hacmi (Ton)
130.157
126.403
1Ç2013
Satış hacmi 1Ç14 döneminde 1Ç13
dönemine göre %3 oranında artarak
130.157 ton olmuştur
1Ç2014
Satış Geliri(TL mln)
793
716
1Ç2013
Satış gelirleri 1Ç14 döneminde %11
oranında artarak
793
mln
TL’ye
yükselmiştir
1Ç2014
FAVÖK*(TL mln)
88
FAVÖK 1Ç14’te geçen sene aynı döneme
kıyasla %14 artarak 88 mln TL’ye
yükselmiştir
77
1Ç2013
1Ç2014
(*) Esas faaliyetlerden diğer gelir ve gider hariç bırakılarak
Net Kar (TL mln)
51
Net kar 1Ç14’te %13 artarak 51 mln TL’ye
ulaşmıştır
45
1Ç2013
1Ç2014
Ülker
1Ç 2014 Bilgilendirme Notu – 6 Mayıs 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
1. Çeyrek 2014 Sonuçları
Satış Hacmi (Ton)
126.403
Kek
Çikolata
Bisküvi
Konsolide satış hacmi 2014 yılı 1. çeyrekte %3 artış
göstererek 130.157 tona yükselmiştir. Büyümenin
arkasında yatan ana sebepler bisküvi ve kek
kategorilerinde gerçekleşen büyümler olup, çikolata
kategorisinde
gerçekleştirilen zamlar büyümeyi
sınırlandırmıştır.
130.157
16.393
18.431
44.948
42.831
65.063
68.895
1Ç2013
1Ç2014
Bisküvi satış hacmi, 1Ç14’te geçen sene aynı döneme göre
%6 artmıştır. Mağaza içi aktiviteler, sosyal medya
çalışmaları, marka bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar
kesintisiz devam ettirilmiştir.
1Ç14’te, Çikolata satış hacmi 1Ç13’e göre %5 daralmıştır.
Bu azalışın arkasında fiyat geçişleri ve geçen seneden
kaynaklanan yüksek baz etkisi önemli rol oynamaktadır.
Satış Geliri (TL mn)
Diğer
Kek
Çikolata
Bisküvi
792
Kek satış hacmi %12 artmış ve 18.000 tona ulaşmıştır. Kek
kategorisinde “O La La” adlı yeni ürün Mart sonunda
piyasaya sunulmuş ve raflarda yerini almıştır. O La La ile
kek kategorisinde ki boşluk doldurulmuştur.
716
20
28
86
81
385
354
Konsolide satış gelirleri, 2013 yılının 1. çeyreğinde
gerçekleşen 716 milyon TL’ye kıyasla %10,7 artarak 2014
yılı 1. çeyreğinde 792 milyon TL’ye yükselmiştir.
253
301
1Ç2013
1Ç2014
Brüt Kar Marjı
22,7%
22,7%
Ton başına ortalama fiyat (ihracat dahil) 2014 yılı 1.
çeyrekte geçen yıl aynı döneme kıyasla %8 artarak 6.088
TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki artış temel olarak;
yapılan zamlar, gramaj değişiklikleri ve ihracat
gelirlerindeki büyümeyi destekleyen TL para biriminin
değer kaybetmesinden ileri gelmektedir.
2014 yılının ilk çeyreğinde Ülker Bisküvi’nin ihracat
gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %23 olmuştur.
Konsolide satış gelirleri içinde ticari mal satış geliri 1Ç14’te
%2,5’e gerilemiştir. (1Ç13: %4,0)
1Ç2013
1Ç2014
Brüt kar marjı 2014 yılı 1. çeyrekte %22.7 ile geçen sene
aynı döneme gör değişiklik göstermemiştir. Fiyat
artışlarına ek olarak, daha düşük gerçekleşen satış iade ve
ıskontoları marjın korunmasında etkili olmuştur.
Ülker
1Ç 2014 Bilgilendirme Notu – 6 Mayıs 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
FAVÖK Marjı
Düzeltilmiş konsolide FAVÖK (diğer faaliyet
gelir/gideri hariç) 2013 yılı 1. çeyrekte 77,1 milyon
TL iken 2014 yılı 1. çeyrekte 87,8 milyon TL’ye
yükselmiştir. Düzeltilmiş FAVÖK marjı, 2013 yılı 1.
çeyreğe kıyasla 0.3 puan artarak, 2014 yılı 1.
çeyrekte %11,1 olarak gerçekleşmiştir.
11,1%
10,8%
1Ç2013
(TL Milyon)
1Ç2014
1Ç2013 1Ç2014
Faaliyetlerden Net Kur Farkı
Kar/Zararı
Yatırımlardan Net Kur Farkı
Kar/Zararı
Finansal Net Kur Farkı Kar/Zararı
Net Kur Farkı Kar/Zararı
1,2
3,4
4,6
-6,7
-0,9
26,4
-32,6
-2,9
1Ç2013 1Ç2014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34,0
93,0
Faaliyetlerden Kur Farkı Geliri 17,6
69,6
Vadeli Satış Faiz Geliri 9,2
12,7
Diğer 7,2
10,7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 29,3
87,6
Faaliyetlerden Kur Farkı Gideri 16,4
66,3
Vadeli Alım Faiz Gideri 6,6
9,3
Reeskont Faiz Giderleri 3,8
9,1
Diğer 2,5
2,9
Net Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler/Giderler
4,7
5,4
(TL Milyon)
(TL Milyon)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı
Gelirleri*
Faiz gelirleri
Sabit Kıymet Satış Karları
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı
Giderleri*
Sabit Kıymet Satış Zararı
Diğer
Net Yatırım Faaliyetlerinden
Gelir/Giderler
1Ç2013 1Ç2014
36,4 134,7
17,6
15,6
1,3
1,9
13,1
121,4
11,8
0,0
1,5
95,0
13,0
0,1
0,0
95,0
0,0
0,0
23,3
39,7
*Banka mevduatları ve ilişkili taraflardan ticari olmayan alacaklarla
ilgili kur farklarını içerir
FAVÖK’teki artış; faaliyet giderlerinde verimlilik
odaklı yönetim ile giderlerin azalmasıyla
gerçekleşirken, pazarlama giderlerindeki azalış,
marj’daki artışın ana sebepleri olmuşlardır.
31 Mart 2014 itibariyle toplam konsolide finansal
borçluluk 72 milyon TL azalarak 20 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2013: 92 milyon
TL).
Net kar, 2013 yılı 1. çeyrekte 45.4 milyon TL iken,
2014 yılı 1. çeyrekte 51.3 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Net kardaki artışta, daha iyi
gerçekleşen faaliyet performansı etken olurken,
2.9 milyon TL’lik net kur farkı giderleri net karın
daha yüksek olmasını engellemiştir.
Net Kar
51,3
45,4
1Ç2013
Ülker
1Ç 2014 Bilgilendirme Notu – 6 Mayıs 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
1Ç2014
Ülker CEO’su Sayın Mehmet Tütüncü’nün Açıklaması
Ülker CEO’su Sayın Mehmet Tütüncü, şirketin performansı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:
2014 yılı ilk çeyreği sonuçları, yerel seçimler ve piyasa üzerindeki etkiler göz önünde
bulundurulduğunda beklentilerimize paralel olarak gerçekleşti. Son beş çeyrektir ciroda yaşanan çift
haneli büyümeler sağlıklı bir büyüme trendi içinde olduğumuzu işaret etmektedir. İlk çeyrek
sonuçları, Ülker Bisküvi’nin orta ve uzun vadeli hedefleri elde etme konusunda ki inancımızı
kuvvetlendirerek sürdürmeye devam ettirmektedir
İlk çeyrek, yıla başlangıç açısından önemli bir gösterge teşkil etmekte ve yaptığımız bu başarılı
başlangıç, yılın geri kalanı için duyduğumuz güven ve cesareti arttırmıştır.
Ülker Bisküvi 7 Nisan itibariyle temettü politikasına paralel olarak kar dağıtımı gerçekleştirmiştir.
Brüt olarak 133.000.000 dağıtılarak hissedarlar memnun edilirken, temettü dağıtım oranımız %71.4
olmuştur.
Müşteri odaklı, rekabetçi, verimli ve yenilikçi olma azmimizin, tüm müşterilerimize ve paydaşlarımıza
değer yaratmaya devam edeceğine inanıyoruz. Elde edilen sonuçlar, 2016 yılı bütçe hedeflerimize
orta ve uzun vadeli stratejimize ulaşma konusundaki motivasyonumuzu da yükseltiyor
Ülker
1Ç 2014 Bilgilendirme Notu – 6 Mayıs 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
Telekonferans & Webcast
Finansal sonuçları açıklamasını takiben, Ülker Bisküvi 1Ç 2014 sonuçlarını ele almak için 7 Mayıs 2014’te 10.00
(Doğu), 15.00 (Londra) ve 17.00 İstanbul saatinde telekonferans düzenleyecektir.
İlgili kişiler, aşağıdaki numaraları arayarak telekonferansa katılabilirler.
ABD veya Uluslararası Katılımcılar: +1 855 402 7761 (ücretsiz) veya 0 808 238 1773 (ücretsiz)
Birleşik Krallık Katılımcıları: +44 (0) 207 107 1613 (ücretsiz)
Türkiye Katılımcıları: +90 212 708 1236
Konferans eş anlı olarak internette canlı yayınlanacaktır. Katılımcılar webcast’e Ülker Bisküvi Yatırımcı İlişkileri
sayfasından http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/yatirimci-iliskileri/finansal-takvim yada linke tıklayarak
ulaşabilirler. Lütfen telekonferans öncesinde siteyi ziyaret etmek ve internet yayınını izlemek için gerekli
olabilecek yazılımını yüklemek için zaman ayırınız. Yayının arşivine canlı yayını takip eden iki saat içerisinde
ulaşılabilir.
Borsa Istanbul gün kapanışının ardından 1. Çeyrek 2014 sonuçları sunumuna Ülker Bisküvi internet sitesinden
ulaşılabilir. (http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/yatirimci-iliskileri veya http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/enUS/investor-relations)
Ülker Bisküvi Hakkında
1944 yılında kurulan Ülker Bisküvi, dinamik Türk pazarında en çok bilinen şirketlerin başında yer almaktadır. 70
senelik tarihi boyunca Ülker şekerleme pazarında liderliğini sürdürmüştür.
Ülker Türkiye’de stratejik olarak konumlandırılmış 6 fabrikasında bisküvi, kraker, çikolata, çikolata kaplı bisküvi,
gofret ve kek üretmektedir. Ülker’in pazarlama ve dağıtım kanalı Türkiye’de yaklaşık 175.000 noktaya ulaşıp,
bu geniş ve sofistike ağ şirkete rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.
Ülker Bisküvi Borsa Istanbul’da işlem görüp ULKER TI (Bloomberg) ve ULKER.IS (Reuters) kodlarıyla
ulaşılabilmektedir.
Ülker Bisküvi hakkında daha fazla bilgi veya tüketiciye sunulan tüm ürün listesini görmek için bizi
www.ulkerbiskuvi.com.tr sayfamızda ziyaret edebilirsiniz.
Önemli Not
Bu sunum yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük
ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda
belirtilen sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu Ülker Bisküvi’nin kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak
tahmin edebilme yeteneğinin ötesindedir, örneğin gelecekteki piyasa ve iktisadi koşullar, diğer piyasa
katılımcılarının davranışları, edinilen işleri başarı ile entegre etmek veya beklenen maliyet azaltmalarını veya
verimlilik artışlarını gerçekleştirmek bunlar arasında sayılabilir. Okuyucular bu sunumda belirtilen geleceğe
yönelik ifadelere gereğinden fazla itibar göstermemek konusunda uyarılmaktadırlar. Ülker Bisküvi bu sunum
tarihinden sonra meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadeler
konusunda olabilecek herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiç bir taahhüt altına
girmemektedir.
Bu sunum sadece bilgi verme amaçlıdır. Bu sunum resmi bir hisse halka arzı anlamına gelmez; bir İzahname
basılmayacaktır.
Bu sunum, Ülker Bisküvi’nin izni olmadan hiçbir surette basılmayacaktır, yeniden üretilmeyecektir ve
dağıtılmayacaktır.
Bu sunumdaki rakamlar daha iyi bir genel bakış verebilmek maksadıyla yuvarlanmıştır. Sapmaların hesaplaması
kesirleri
de
içeren
figürlere
dayanır.
Bu
nedenle
yuvarlama
farklılıkları
oluşabilir.
Daha fazla bilgi için, lütfen Ülker Yatımcı İlişkileri ile temasa geçin:
Tel: +90 (216) 524-2556
Email: [email protected]
Ülker
1Ç 2014 Bilgilendirme Notu – 6 Mayıs 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
Gelir Tablosu (milyon TL)
Satış Gelirleri
1Ç 2013
1Ç 2014
716,2
792,5
Büyüme (%)
10,7%
Brüt Kar
162,6
179,7
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
-71,8
-74,0
Genel Yönetim Giderleri
-23,5
-26,9
Araştırma Giderleri
-2,9
-4,4
Esas Faaliyet Gelir-Giderleri, Net
4,7
5,5
Faaliyet Karı
69,1
79,9
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Giderleri, Net
23,3
39,7
Finansman Gelir-Giderleri Öncesi Faaliyet Karı
92,4
119,6
Finansal Gelir-Giderler, Net
-22,6
-41,6
Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
69,9
77,9
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
-14,2
-16,6
Net Dönem Karı
55,7
61,3
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10,3
-10,0
Ana Ortaklık Payları
45,4
51,3
2011
(Milyon TL)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Finansal Borçlar
- Kısa Vadeli
- Uzun Vadeli
Net Borç
2012
2013
1Ç 2014
1.824
847
1.262
312
1.097
2.259
898
1.143
934
1.080
2.129
1.033
1.827
67
1.268
2.152
1.036
1.810
180
1.199
1.034
764
270
55
1.501
614
887
102
1.260
1.250
10
1.219
1.099
120
92
Ülker
1Ç 2014 Bilgilendirme Notu – 6 Mayıs 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
20
Download

Ülker 2014 – 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Bilgilendirme Notu