ÜLKER BİSKÜVİ 1 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ
4. ÇEYREK VE 2013 SONUÇLARI
Brüt Kar Marjı ve FAVÖK Marjlarında İyileşme Devam Ediyor
İstanbul, Türkiye – 5 Mart 2014 – Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (BIST: ULKER.TI; Bloomberg: ULKER.TI;
Reuters: ULKER.IS) (“Ülker”), Türkiye’nin lider bisküvi, çikolata, çikolata kaplı ürünler, kraker, gofret ve
kek üreticisi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla biten 4. Çeyrek & 2013 finansal sonuçlarını açıkladı.
Satış Hacmi (Ton)
422.008
118.620
129.254
4Ç2012
4Ç2013
2012
478.725
Satış hacmi 4Ç13 döneminde 4Ç12
dönemine göre %9 oranında artarak
129.254 ton olmuştur
2013
Satış Geliri(TL mln)
2.343
637
770
4Ç2012
4Ç2013
2012
2.748
Satış gelirleri 4Ç13 döneminde %20.9
oranında artarak
770
mln
TL’ye
yükselmiştir
2013
FAVÖK*(TL mln)
315
FAVÖK 4Ç13’te geçen sene aynı döneme
kıyasla %63.2 artarak 84 mln TL’ye
yükselmiştir
221
51
4Ç2012
84
4Ç2013
2012
(*) Olağandışı gelir ve gider hariç bırakılarak
2013
Net Kar (TL mln)
Net kar 4Ç13’te 66 mln TL’ye ulaşmıştır
26
4Ç2012
167
189
2012
2013
66
4Ç2013
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
4. Çeyrek 2013 Sonuçları
Satış Hacmi (Ton)
129.254
Kek
Çikolata
Bisküvi
118.620
14.998
18.349
39.261
44.150
64.362
66.755
4Ç2012
4Ç2013
Satış Geliri (TL mn)
Diğer
Kek
Çikolata
Bisküvi
770
23
82
69
389
329
Kek satış hacmi 2013 yılı 4. çeyrekte geçen yıl aynı döneme
kıyasla %22,3 artış göstererek 18.349 tona ulaşmıştır.
220
276
4Ç2012
4Ç2013
Brüt Kar Marjı
23,4%
21,2%
4Ç2012
Bisküvi satış hacmi, yeni ürünlerden Saklıköy & Dore’nin
başarılı satış performansının da etkisiyle %3,7 artış
göstermiştir. Biskrem için 360 derece iletişim kampanyası
yürütülmüş ve marka konumlandırılması hedeflenmiş,
İkram için marka bilinirliğini kuvvetlendirmek üzere
çalışmalar yapılmıştır. Yeni ürünlerden Dore ve Saklıköy için
ise sürekli iletişim çalışmaları, mağaza içi aktiviteler ve
sosyal medya kullanımı ile ürünlerimizle ilgili sahadaki fark
edilirliK oluşturulmuş ve bilinirlik arttırılmıştır.
Çikolata satış hacmi, 2013 yılı 4. çeyrekte geçen senenin
aynı dönemine göre %12,5 artmıştır. Ülker Çikolatalı Gofret
için gerçekleştirilen 360 derece iletişim kampanyası, bu
kategorideki büyümeye katkıda bulunmuştur. Çikolata
kategorisinde yeni lanse edilen Laviva için lansman
tarihinden itibaren TVC, Dijital, Sinema, Açıkhava ve mağaza
içi aktiviteler düzenlenmiştir.
637
20
Konsolide satış hacmi 2013 yılı 4. çeyrekte %9 artış
göstererek 129.254 tona yükselmiştir. Büyümenin
arkasında yatan ana sebep yeni ürünlere olan talep ile
desteklenen çikolata satışlarındaki artıştır.
4Ç2013
Konsolide satış gelirleri, 2012 yılının 4. çeyreğinde
gerçekleşen 636,7 milyon TL’ye kıyasla %20,9 artarak 2013
yılı 4. çeyreğinde 769,9 milyon TL’ye yükselmiştir. Ton
başına ortalama fiyat (ihracat dahil) 2013 yılı 4. çeyrekte
geçen yıl aynı döneme kıyasla %11 artarak 5.957 TL’ye
ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki artış temel olarak; bisküvi
kategorisinde bazı ürünlere yapılan zamlar, gramaj
değişiklikleri ve ihracat gelirlerindeki büyümeyi destekleyen
TL para biriminin değer kaybetmesinden ileri gelmektedir.
2013 yılının son çeyreğinde Ülker Bisküvi’nin ihracat
gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %24,4 olmuştur.
Brüt kar marjı 2012 yılı 4. çeyrekte %21,2’den 2013 yılı 4.
çeyrekte %23,4’e yükselmiştir. Artışın ana nedenleri fiyat
artışları ile stoklardaki fırsat alımları kaynaklı düşük
maliyetli girdilerden kaynaklanmıştır.
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
FAVÖK Marjı
Düzeltilmiş konsolide FAVÖK (diğer faaliyet
gelir/gideri hariç) 2012 yılı 4. çeyrekte 51,2 milyon
TL iken 2013 yılı 4. çeyrekte 83,5 milyon TL’ye
yükselmiştir. Düzeltilmiş FAVÖK marjı, 2012 yılı 4.
çeyreğe kıyasla 2.9 puan artarak, 2013 yılı 4.
çeyrekte %10,9 olarak gerçekleşmiştir.
10,9%
8,0%
4Ç2012
4Ç2013
4Ç2012 4Ç2013
(TL Milyon)
Faaliyetlerden Net Kur Farkı
Kar/Zararı
Yatırımlardan Net Kur Farkı
Kar/Zararı
Finansal Net Kur Farkı Kar/Zararı
Net Kur Farkı Kar/Zararı
23,9
43,0
-18,9
-4,8
0,2
31,7
-83,9
-9,2
Net Kar
66,0
26,2
4Ç2012
FAVÖK’teki artış; brüt kar marjındaki iyileşmenin
yanı sıra, son çeyrekte yeni lanse edilen ürünleri
desteklemek adına yapılan pazarlama giderlerine
rağmen genel yönetim giderlerindeki azalış ve
faaliyet giderlerinde verimlilik odaklı yönetim ile
giderlerin azalmasıyla gerçekleşmiştir.
4. Çeyrekte operasyonlardan kaynaklanan net kur
farkı gideri 43 milyon TL olup, finansman
faaliyetleri nedeniyle oluşan kur farkı gideri ise 84
milyon TL olmuştur.
Net kar, 2012 yılı 4. çeyrekte 26.2 milyon TL iken,
2013 yılı 4. çeyrekte 66.0 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Net kardaki artışta, daha iyi
gerçekleşen faaliyet performansı etken olurken, 9
milyon TL’lik net kur farkı giderleri net karın daha
yüksek olmasını engellemiştir.
4Ç2013
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
2013 Sonuçları
Satış Hacmi (Ton)
Kek
Çikolata
Bisküvi
478.725
422.008
65.060
56.565
133.784
158.776
231.659
254.889
2012
2013
Satış Geliri (TL mn)
2,748
Diğer
Kek
Çikolata
Bisküvi
2,343
105
299
95
1.351
1.139
993
2012
2013
Brüt Kar Marjı
23,0%
21,6%
2012
Bisküvi satış hacmi, 2013’te geçen yıla kıyasla %10,0
artmıştır. Bu artış, ana ürünlerdeki artan performans ve
yeni ürün lansmanları (Dore & Saklıköy) ile sağlanmıştır.
Ayrıca yeni ürün ambalajları da satış hacmi artışına
katkıda bulunmuştur. Yeni ürünlerinde katkısıyla Ülker,
Bisküvi kategorisinde 1 puan kazanarak %48.2 Pazar
payına ulaşmıştır.
2013 yılında, çikolata satış hacmi geçen yıl aynı döneme
kıyasla %18,7 artarak 158.776 tona ulaşmıştır. Geçen yıl
aynı dönemle eşdeğer kıyaslandığında çikolata hacmi
%15,2 artış göstermiştir. Yeni ürünlerden Laviva
büyümeye katkıda bulunurken, lansman sonrasında
TVC, Dijital, Sinema, Açıkhava ve mağaza içi aktiviteler
düzenlenmiştir Çikolata kaplama’da ise Metro Karamel
ve Albeni ürünleri yeni boyut ve ambalajlarla piyasaya
tanıtılmıştır. Bu yenilikçi ürün lansmanları da satış hacmi
büyümesine katkıda bulunmuştur. 2013 sonunda
Ülker’in Çikolata kategorisinde Pazar payı 0.2 puan
artışla %48,1’e yükselmiştir.
264
846
Konsolide satış hacmi 2013 yılında geçen yıla kıyasla
%13,4 artarak 478.725 tona yükselmiştir. Satış
hacmindeki artış temel olarak, satış noktalarında artan
verimlilik ve başarılı yeni ürün lansmanları ile
sağlanmıştır. Geçen yıl 12 aylık döneme eşdeğer olarak
kıyaslandığında (Biskot Silivri fabrikası 2012 yılı 2.
çeyrekte konsolide olmaya başlamıştır), konsolide satış
hacmi 2013 yılında %12,4 artmıştır.
2013
Kek kategorisi, 2013 yılında %15,0 büyüyerek 65.060
tona ulaşmıştır. Yeni ambalajlarıyla 8 Kek, Cay Saati Islak
Kek ve Ulker Ev Kek ürünlerinin lansmanları yapılmış ve
sene boyunca pazarlama çalışmaları devam ettrilmiştir.
Konsolide satış gelirleri 2013’te %17,3 artarak 2.748
milyon TL’ye yükselmiştir. Ton başına ortalama fiyat
(ihracat dahil) ise geçen yıl aynı döneme kıyasla %3,4
artmış ve 5,741 TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki
yükseliş; satış performansı ve fiyatlardaki artış ile
paketlerde küçültme ile elde edilmiştir.
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
FAVÖK Marjı
11,5%
2013 yılında Ülker Bisküvi’nin ihracat gelirlerinin
toplam gelirler içindeki payı %20,3 olmuştur
(2012: %19,7).
2013
Brüt kar marjı 2012 yılında %21,6 iken 2.1 puan
artarak 2013 yılında %23,0’a yükselmiştir. Brüt kar
marjındaki bu iyileşme daha karlı yeni ürün
lansmanları ile gerçekleşirken stokta bulunan
maliyet avantajlı girdilerin kullanılması da kar
marjındaki iyileşmeye katkı sağlamıştır.
9,4%
2012
2012
188,5
102,6
47,2
38,7
137,5
81,4
36,0
3,2
16,9
(TL Milyon)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Faaliyetlerden Kur Farkı Geliri
Vadeli Satış Faiz Geliri
Diğer
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Faaliyetlerden Kur Farkı Gideri
Vadeli Alım Faiz Gideri
Reeskont Faiz Giderleri
Diğer
Net Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler/Giderler
51,1
(TL Milyon)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı
Gelirleri
Faiz gelirleri
Sabit Kıymet Satış Karları
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı
Giderleri
Sabit Kıymet Satış Zararı
Diğer
Net Yatırım Faaliyetlerinden
Gelir/Giderler
2013
134,9
75,6
38,1
21,2
85,6
49,4
25,2
4,7
6,3
49,2
2012 2013
100,3 230,3
21,8
63,5
4,1
10,9
78,3
168,5
37,8
15,9
8,0
23,6
78,1
0,1
0,1
19,2
4,4
0,0
22,0 206,7
2012 2013
Faaliyetlerden Net Kur Farkı Kar/Zararı 21,2 26,2
Yatırımlardan Net Kur Farkı Kar/Zararı -56,3 149,3
Finansal Net Kur Farkı Kar/Zararı
57,3 -196,2
Net Kur Farkı Kar/Zararı
22,2 -20,8
(TL Milyon)
Net Kar
188,6
Düzeltilmiş konsolide FAVÖK (diğer faaliyetler
gelir/gideri hariç) 2012 yılında 220,9 milyon TL
iken, 2013 yılında 315,1 milyon TL’ye yükselmiştir.
Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise, pazarlama
harcamalarındaki 2013 yılında 2012 yılı aynı
döneme kıyasla %16,0’lık artışa rağmen, faaliyet
giderleri yönetimi odaklı azalan genel yönetim ve
satış, pazarlama, dağıtım giderlerindeki iyileşme
sayesinde 2.1 puan artarak, 2013 yılında %11,5’e
yükselmiştir. Ayrıca, artan operasyonel verimlilik
FAVÖK
marjındaki
iyileşmeye
katkıda
bulunmuştur.
31 Aralık 2013 itibariyle toplam konsolide finansal
borçluluk (Net grup içi ticari olmayan bakiyeler
harici) 10 milyon TL azalarak 92 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir (31 Aralık 2012: 102 milyon TL).
2013 yılında operasyonlardan kaynaklanan net kur
farkı gideri TL 26 milyon olup, finansman
faaliyetleri nedeniyle oluşan kur farkı gideri ise
196 milyon TL olmuştur. Yatırımlardan net kur
farkı geliri ise 149 milyon TL olmuştur.
2012 yılında net kar 167,0 milyon TL iken 2013
yılında 188,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net
kur farkı giderleri olan 20.8 milyon TL, net kardaki
büyümeyi sınırlamıştır.
167,0
2012
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
2013
Ülker CEO’su Sayın Mehmet Tütüncü’nün Açıklaması
Ülker CEO’su Sayın Mehmet Tütüncü, şirketin performansı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:
2013 yılı, beklentilerimizin ötesinde başarılı bir şekilde sonuçlanmasından tüm ekip olarak mutluluk
duyuyoruz. Başarılı blok satış süreci, güçlü sonuçlar, pazar payı kazanımı, yükselen kar marjları,
Ülker’in mali ve operasyonel olarak sağlam bir zemin üzerinde olduğunu göstermektedir
2013 yılı hem satış hem de karlılık açısından beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Sene içinde
gerçekleşen blok satış ve bu satışa yatırımcıların gösterdiği teveccüh bizim için ayrı bir motivasyon
kaynağı oldu ve daha azimle çalışmamızı sağladı. Likidite ve halka açıklık oranının artması ile birlikte
MSCI (Morgan Stanley Capital International) endeksine ve BIST-30 endeksine girmeyi başardık
2011 yılından itibaren belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde çok önemli aksiyonlar aldık. Bu
çalışmalar neticesinde 2013 sonunda kar marjını yaklaşık 2 katından fazla arttırmayı başardık.
Satışlar, 2013 yılı sonunda 2011 yılına kıyasla yüzde 50’nin üzerinde arttı ve en önemlisi hep gurur
duyduğumuz dağıtım ağımız ve iş yapış metotlarımız günümüz koşullarında örnek gösterilebilecek
bir seviyeye getirildi. Bu ekip çalışması ve inanmışlığın sonucunda Ülker’in son derece sağlam mali
ve operasyonel yapıya sahip olduğunu rahatça ifade edebilirim.
Müşteri odaklı, rekabetçi, verimli ve yenilikçi olma azmimizin, tüm müşterilerimize ve paydaşlarımıza
değer yaratmaya devam edeceğine inanıyoruz. Elde edilen sonuçlar, 2016 yılı bütçe hedeflerimize
orta ve uzun vadeli stratejimize ulaşma konusundaki motivasyonumuzu da yükseltiyor
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
Telekonferans & Webcast
Finansal sonuçları açıklamasını takiben, Ülker Bisküvi 4Ç13 & 2013 sonuçlarını ele almak için 6 Mart 2014’te
10.00 (Doğu), 15.00 (Londra) ve 17.00 İstanbul saatinde telekonferans düzenleyecektir.
İlgili kişiler, aşağıdaki numaraları arayarak telekonferansa katılabilirler.
ABD veya Uluslararası Katılımcılar: (+1) 855 402 7761 (ücretsiz) veya 0 808 238 1773 (ücretsiz)
Birleşik Krallık Katılımcıları: +44 (0) 207 107 1613 (ücretsiz)
Türkiye Katılımcıları: +90 216 217 1202
Konferans eş anlı olarak internette canlı yayınlanacaktır. Katılımcılar webcast’e Ülker Bisküvi Yatırımcı İlişkileri
sayfasından http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/yatirimci-iliskileri/finansal-takvim yada linke tıklayarak
ulaşabilirler. Lütfen telekonferans öncesinde siteyi ziyaret etmek ve internet yayınını izlemek için gerekli
olabilecek yazılımını yüklemek için zaman ayırınız. Yayının arşivine canlı yayını takip eden iki saat içerisinde
ulaşılabilir.
Borsa Istanbul gün kapanışının ardından 4. Çeyrek ve 2013 sonuçları sunumuna Ülker Bisküvi internet
sitesinden
ulaşılabilir.
(http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/yatirimci-iliskileri
veya
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/en-US/investor-relations)
Ülker Bisküvi Hakkında
1944 yılında kurulan Ülker Bisküvi, dinamik Türk pazarında en çok bilinen şirketlerin başında yer almaktadır. 69
senelik tarihi boyunca Ülker şekerleme pazarında liderliğini sürdürmüştür.
Ülker Türkiye’de stratejik olarak konumlandırılmış 6 fabrikasında bisküvi, kraker, çikolata, çikolata kaplı bisküvi,
gofret ve kek üretmektedir. Ülker’in pazarlama ve dağıtım kanalı Türkiye’de yaklaşık 175.000 noktaya ulaşıp,
bu geniş ve sofistike ağ şirkete rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.
Ülker Bisküvi Borsa Istanbul’da işlem görüp ULKER TI (Bloomberg) ve ULKER.IS (Reuters) kodlarıyla
ulaşılabilmektedir.
Ülker Bisküvi hakkında daha fazla bilgi veya tüketiciye sunulan tüm ürün listesini görmek için bizi
www.ulkerbiskuvi.com.tr sayfamızda ziyaret edebilirsiniz.
Önemli Not
Bu sunum yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük
ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda
belirtilen sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu Ülker Bisküvi’nin kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak
tahmin edebilme yeteneğinin ötesindedir, örneğin gelecekteki piyasa ve iktisadi koşullar, diğer piyasa
katılımcılarının davranışları, edinilen işleri başarı ile entegre etmek veya beklenen maliyet azaltmalarını veya
verimlilik artışlarını gerçekleştirmek bunlar arasında sayılabilir. Okuyucular bu sunumda belirtilen geleceğe
yönelik ifadelere gereğinden fazla itibar göstermemek konusunda uyarılmaktadırlar. Ülker Bisküvi bu sunum
tarihinden sonra meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadeler
konusunda olabilecek herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiç bir taahhüt altına
girmemektedir.
Bu sunum sadece bilgi verme amaçlıdır. Bu sunum resmi bir hisse halka arzı anlamına gelmez; bir İzahname
basılmayacaktır.
Bu sunum, Ülker Bisküvi’nin izni olmadan hiçbir surette basılmayacaktır, yeniden üretilmeyecektir ve
dağıtılmayacaktır.
Bu sunumdaki rakamlar daha iyi bir genel bakış verebilmek maksadıyla yuvarlanmıştır. Sapmaların hesaplaması
kesirleri
de
içeren
figürlere
dayanır.
Bu
nedenle
yuvarlama
farklılıkları
oluşabilir.
Daha fazla bilgi için, lütfen Ülker Yatımcı İlişkileri ile temasa geçin:
Tel: +90 (216) 524-2556
Email: [email protected]
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
Gelir Tablosu (milyon TL)
Satış Gelirleri
4Ç 2012
4Ç 2013
2012
2013
636,7
769,9
2.343,2
2.748,4
Büyüme (%)
20,9%
17,3%
Brüt Kar
134,9
179,8
505,3
633,3
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
-68,3
-85,1
-226,9
-262,5
Genel Yönetim Giderleri
-25,1
-20,8
-96,3
-94,0
Araştırma Giderleri
-2,9
-3,7
-8,9
-13,4
Esas Faaliyet Gelir-Giderleri, Net
20,7
34,4
51,0
49,2
Faaliyet Karı
59,3
104,7
224,2
312,6
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9,3
75,3
22,0
206,7
Finansman Gelir-Giderleri Öncesi Faaliyet
Karı
68,6
180,0
246,2
519,3
Finansal Gelir-Giderler, Net
-28,9
-91,9
-2,6
-240,2
Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
37,1
88,2
243,5
279,1
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
-5,0
-12,9
-47,9
-51,8
Net Dönem Karı
32,1
75,3
195,6
227,3
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5,9
-9,3
-28,6
-38,7
Ana Ortaklık Payları
26,2
66,0
167,0
188,6
(Milyon TL)
2011
2012
2013
Dönen Varlıklar
1.824
847
1.262
312
1.097
2.259
898
1.143
934
1.080
2.129
1.033
1.827
67
1.268
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Finansal Borçlar
- Kısa Vadeli
- Uzun Vadeli
Net Borç
1.034
764
270
55
1.501
614
887
102
Ülker
4Ç & 2013 Bilgilendirme Notu – 5 Mart 2014
http://www.ulkerbiskuvi.com.tr/tr-TR/
1.260
1.250
10
92
Download

4. Çeyrek 2013 Finansal Sonuçları Bilgilendirme Notu