EconLab Modelleme Eğitimi
STATA ile
Temel Ekonometri, Olasılık Modelleri ve Panel Data
Öğretim Üyesi:
Yılmaz Kılıçaslan
Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi
26470 Eskişehir
Dahili: 2648
e-mail: [email protected]
Dersin Amacı ve Kapsamı:
Bu ders daha çok mikroekonometri konularını içeren, uygulamaya dayalı lisansüstü
düzeyde bir derstir. Öğrencilerin lisans düzeyinde matematik, istatistik ve ekonometri bilgisine
sahip olması gerekmektedir. Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere ve özel yada kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapan genç araştırmacılara iktisadi ve idari bilimlerde araştırma yapmanın
temel ilke ve uygulamalarını tanıtmak ve bilinen ekonometrik teknikleri uygulama yetisi
kazandırmaktır. Bu kapsamda öğrencilere bir taraftan STATA istatistik/ekonometrik yazılımı
tanıtılırken, diğer taraftan iktisadi meseleleri incelerken ekonomik/ekomometrik modellerden nasıl
faydalanılacağı gösterilmektedir. Dersin belirli bir kitabı olamakta birlikte aşağıdaki kaynaklara hem
bu ders boyunca hemde daha sonrasında sık sık başvurulması gerekecektir.
Tavsiye Edilen Ders Kitapları:
Amemiya, Takeshi. (1985). Advanced Econometrics. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Baltagi, B.H. (2001). Econometric Analysis of Panel Data, 2nd ed., Wiley.
Blaug, M. 1992. The Methodology of Economics, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press.
Frankforth-Nachminas, C. and D. Nachmias. 1996. Research Methods in Social Sciences, 5th ed.,
London: St. Martin’s Press.
Greene, William H. (2003). Econometric Analysis. Fifth ed. Prentice Hall.
Gujarati, Damodar N. (2001), Temel Ekonometri, çevirenler Ümit Şenesen, Gülay Günlük
Şenesen, 2. bs., İstanbul : Literatür Yayıncılık.
Johnston, Jack and John Dinardo (1997). Econometric Methods. Fourth ed. Mc-Graw Hill.
Kohler, H. 1994. Statistics for Business and Economics, 3rd ed., New York: Harper Collins College
Publishers.
Maddala, G.S. (1983). Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge.
Maddala, G. S. (2001), Introduction to Econometrics, Third Edition, West Sussex: John Wiley &
Sons Ltd.
Wooldridge, J.M. (2000). Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western.
Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data. MIT Press.
Wikipedia: The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Kapsanacak Konular:
 Giriş
 STATA’ya giriş ve temel komutlar
 Araştırma önerisi yazmanın temelleri
 Araştırma sorusu ve model kurma
 Ekonometrik modelin belirlenmesi
 Basit regresyon-çoklu regresyon
o Model tahmini
o Tahmin sonuçlarının yorumlanması
o Tahmin sonrası hipotez testleri
1



o Stata ile uygulamalar
Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon
o Probit
o Logit
o Tobit
o Stata ile uygulamalar
Panel data modellemesi
o Sabit ve rastgele etkiler
o Tahmin ve yorumlama
o Stata ile uygulamalar
Dinamik panel data tahmini
o Tahmin ve yorumlama
o Stata ile uygulamalar
Not Politikası ve Değerlendirme:
Bu eğitim Sosyal Bilimler Enstitülerinde bir lisansüstü ders yerine sayılabilecektir. O yüzden
eğitimin her modülünün sonunda tüm katılımcılara uygulamalı bir sınav yapılacak ve not
verilecektir.
Son Notlar:
Dersler tamamen uygulamaya dönük olduğundan tüm katılımcıların kendi kişisel bilgisayarlarını
eğitim boyunca kullanmaları gerekecektir. O yüzden katılımcılardan kişisel bilgisayarlarını eğitimi
katılırken yanlarında getirmelerini bekliyoruz.
2
Download

Ders İçeriği