EconLab Modelleme Eğitimi
GAMS ile Hesaplanabilir Genel Denge
Modellemesi
Öğretim Üyesi:
Hasan Dudu
Avrupa Komisyonu
Ortak Araştırmalar Merkezi
C/ Inca Garcilasso, 3
Seville, Spain
Tel: +34 – 95 – 444883
e-mail: [email protected]
Dersin Amacı ve Kapsamı:
Bu ders genel denge modellemesinin temellerinin anlatıldığı, uygulamaya dayalı lisansüstü
düzeyde bir derstir. Öğrencilerin lisans düzeyinde matematik ve iktisat bilgisine sahip olması
gerekmektedir. Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere ve özel yada kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan genç araştırmacılara adım adım tüketici davranışları, üretici davranışları ve genel
denge teorisinin öğretilmesi, daha sonra ise bu teorik çerçevenin araştırmacıların günlük
hayatlarında karşılaştıkları karar destek problemlerinin çözümünde uygulamalı olarak nasıl
kullanılacağını göstermektir. Bu kapsamda öğrencilere bir taraftan GAMS matematiksel modelleme
yazılımı tanıtılırken, diğer taraftan iktisadi meseleleri incelerken üretici, tüketici ve genel denge,
modellerinden nasıl faydalanılacağı gösterilmektedir. Dersin belirli bir kitabı olamakta birlikte
aşağıdaki kaynaklara hem bu ders boyunca hemde daha sonrasında sık sık başvurulması
gerekecektir.
Tavsiye Edilen Ders Kitapları:
Dixon, Peter B. and Dale W. Jorgenson (eds.) (2012) Handbook of Computable General
Equilibrium Modeling. Volumes 1A and 1B. North Holland, Elsevier B.V.
Lofgren, Hans, Rebecca Lee Harris and Sherman Robinson (2002). A standard Computable
General Equilibrium (CGE) in GAMS, Microcomputers in Policy Research, vol.5, International Food
Policy Research Institute. http://www.ifpri.org/pubs/microcom/micro5.htm
Dixon, Peter and Maureen Rimmer (2002). Dynamic General Equilibrium Modelling for Forecasting
and Policy: a Practical Guide and Documentation of MONASH, North Holland.
Lofgren H, Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS and Key to Exercises in CGE
Modeling Using GAMS, http://www.ifpri.org/pubs/microcom/micro4.htm
Dervis, Kemal, Jaime de Melo and Sherman Robinson (1982). General Equilibrium Models for
Development Policy. Cambridge University Press.
Francois JF and KA Reinert (eds.) (1997). Applied Methods for Trade Policy Analysis: A
Handbook. Cambridge University Press (UK).
Burfisher, Mary (2011). Introduction to Computable General Equilibrium Models, Cambridge
University Press.
Ianchovichina, Elena and Terrie Walmsley (2012). Dynamic Modeling and Applications in Global
Economic Analysis, Cambridge University Press.
1
Kapsanacak Konular:
 Giriş
 HGD Genel çerçevesi ve GAMS programının tanıtımı
 Tüketici Davranışı
o Teorik altyapı
o Fayda Fonksiyonları
o GAMS uygulaması
 Üretici davranışı
o Teorik altyapı
o Üretim Fonksiyonları
o Kademeli Üretim Yapısı
o GAMS uygulaması
 Dış Ticaret
o Armington Varsayımı
o GAMS uygulaması
o Stata ile uygulamalar
 Sosyal Hesaplar Matrisi
o Genel Yapı
o Sosyal Hesaplar matrisi üzerinde değişiklik yapma
 Standart HGD Modeli
o Genel yapı
o Kalibrasyon
o Kapama Kuralları
o Modelin çalıştırılması
o Modelinin değiştirilmesi
 Uygulamalar
o Endojen işgücü arzı
o İklim değişikliği
o Vergi ikamesi
o Tarım sübvansiyonları
Not Politikası ve Değerlendirme:
Bu eğitim Sosyal Bilimler Enstitülerinde bir lisansüstü ders yerine sayılabilecektir. O yüzden
eğitimin her modülünün sonunda tüm katılımcılara uygulamalı bir sınav yapılacak ve not
verilecektir.
Son Notlar:
Dersler tamamen uygulamaya dönük olduğundan tüm katılımcıların kendi kişisel bilgisayarlarını
eğitim boyunca kullanmaları gerekecektir. O yüzden katılımcılardan kişisel bilgisayarlarını eğitimi
katılırken yanlarında getirmelerini bekliyoruz.
2
Download

Ders İçeriği