2014 YILI
DEILMANN-HANIEL MARKA L-513 TİP ELEKTRO-HİDROLİK YÜKLEYİCİ
YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-
AMAÇ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri
ihtiyacı olarak yer altı galeri sürülmesinde çalışan E.H. Deilmann-Hanıel marka L-513 tip
yükleyici yedek malzemeleri satın alınacaktır.
22.1-
TEKNİK ÖZELLİKLER
A7VO55LRD/63L-NZBO1 Değişken deplasmanlı hidrolik pompanın basınç kontrol valfi
Rexroth Bosch Sipariş No: BH00427058 R909427058 dır.
2.2- Ana yön kontrol valfi;
2.2.1- Walvoil marka yön kontrol valf bloğu SDS 150/3 model olacaktır.
Valf bloğu dışındaki tanım numarası 7GH241100 24LLF dir.
2.2.2- Her bir valf bloğundaki 2 adet spool’un (makara,sürgü) tanım numarası 3CU2410120, 1
adet spool’un (makara,sürgü) tanım numarası 3CU2425200 olacaktır.
2.2.3- Valf bloğundaki P, T, A ve B hatları diş ölçüsü Ø3/4” olacaktır.
2.2.4- Her bir yön kontrol valfinin, basınç (P) hattı girişinde 230 barlık elle ayarlanabilir basınç
kontrol valfi bulunacaktır.
2.2.5- Basınç kontrol valfinin dış gövdesi üzerindeki tanım numarası PD1101095 114630063
olacaktır.
2.2.6Basınç kontrol valfi üzerindeki tanım numarası X006211120 03/11 (25-315) bar
olacaktır.
2.2.7- Yön kontrol valfi 6 kapılı 3 konumlu olacaktır. Orta konumu (open center) açık olacaktır.
2.2.8- Yön kontrol valfi E.H Yükleyici makinanın kontrol panelinin sağ ve sol tarafına monte
edilmek üzere 2 takım ( 4 adet) olarak teslim edilecektir.
33.13.2-
44.1-
4.24.34.44.54.6-
KONTROL, MUAYENE ve KABUL
Gerekli kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müşterek yapılacaktır.
Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise
Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir
GENEL HÜKÜMLER
Valfler iş yerinde makine üzerine monte edilip 1 hafta süre ile denenecek ve diğer
malzemelerin siteme uyum sağladığı gözlenecektir. Deneme sonucunun uygun olması
halinde giriş işlemleri yapılacaktır. Deneme sırasında yerine uymayan, sisteme uyum
sağlamayan, arızalı ve verimsiz olanlar uygun olan yenileri ile en geç 1 ay içerisinde
değiştirilecektir.
Malzemeler, içine pislik girmemesi ve hasar görmeyecek şekilde sağlam ambalajlar
içerisinde teslim edilecektir.
Malzemelerin teslim yeri TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
Malzemeler orijinal firmasının ürünü olacaktır. Başka muadil ürünler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Malzemeler firma garantisi altında olacaktır.
Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.7-
Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 5.2 maddesinde belirtilen ihtiyaç birimleri
dağılımına uygun olarak aşağıda belirtilen bilgilere göre düzenlenecektir;
FATURA ADRESİ
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi
No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
55.15.2-
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI
KARAELMAS
815 007 8618
KARAELMAS
859 006 4265
SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
Malzemeler en geç 90 takvim günü içinde teslim edilecektir. Firmalar tekliflerinde teslim
sürelerini belirteceklerdir.
Sipariş miktarı ve malzeme dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır
Sıra
Katolog
No
No
1
2
65286
3
9535
Sipariş No
Malzemenin Adı
Değişken deplasmanlı hidrolik
BH0042708
pompa basınç kontrol valfi
R909427058
(A7VO55LRD/63L-NZBO1)
Ana yön kontrol bloğu
(1 takım: 1 adet sağ ve 1 adet
sol taraf)
Ayar mekanizması (kontrol
basınç valfi)
İhtiyaç birimi
Üzülmez Karadon
TİM
TİM
Miktarı
(Adet)
4
-
4 adet
-
2
2 takım
6
4
10 adet
Download

2014 YILI DEILMANN-HANIEL MARKA L