Turbojet Çevrim Analizi Örnek Problem:
Sivil yolcu uçak üreticisi 180 yolcu kapasiteli orta-kısa menzili hizmet görecek 4-motorlu uçağın
11.000 metre irtifada ve 0,85 Mn tasarlıyor ve seyir itki kuvvetini 9 kN olarak hesaplıyor. Uçak
üretimcisinin talebine motor firması cevap olarak uçağı güçlendirecek turbojet motor tasarımı
planlanıyor (1950 -1960 teknolojisi).
Motor Tasarım Parametreleri ve kabuller:
Tasarım noktası: Seyir
İrtifa: 10.668 metre
Uçuş Mn hızı: 0,85
Kompresörün teknik özelikleri ( Motor üreticinin geliştirdiği kompresör):
Hava debisi: 45 kg/s
Basınç oranı: 11,7
Verim: 0,87
Yanma Odası:
Verim: %99
 ∆p 


 p  Ynam
= %5,6
odasi
Türbin:
Türbin kanatçık soğutma havası: %0
Giriş sıcaklığı: 1,100 oK
Verim: 0,89
 ∆p 


 p  First
= %2
Nozzle
Ekzoz Lülesi:
Verim: %95
Jet çıkış hız katsayısı: 0,826
www.havacilikdunyasi.net
 ∆p 


 p  Overall
= %2
rotor
DESIGN POINT CALCULATION (Version 1)
UNIT SYSTEM
Imperial
FLIGHT CONDITION
35,000 ft
Altitude
0.8
Mach number
ENGINE PARAMETERS
Air Flow
99.21
lb/sec
UNIT
Metric
INPUT
0
m
-
10,668
0.8
kg/sec
45.00
COMPRESSOR
Adiabatic Efficiency
Pressure ratio
COMBUSTOR
Efficiency
Pressure Drop
87.00
11.70
%
%
%
%
87.00
11.70
99.0
5.40
%
%
%
%
99.0
5.40
89
%
%
89.0
1,980
o
deg-K
1,100
0.0
0.0
2.0
2.0
o
R
hp
%
%
deg-K
kW
%
%
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
0.0
o
R
hp
deg-K
kW
0.0
0.0
95.0
0.826
%
%
-
95.0
0.826
97.0
%
%
97.0
TURBINE
Efficiency
Inlet Temperature T4
Vane Cooling Air Heat-up
Parasitis High Spool Work
First Nozzle Pressure Lost
Overall Pressure Lost
Rotor(s) Cooling Air Heat-up
Power for accessories
R
EXHAUST NOZZLE
Efficiency
Discharge Coefficient
Mechanical Efficiencies
Rotor
www.havacilikdunyasi.net
INPUT COLUMN
Download

Turbojet Çevrim Analizi Örnek Problem: