T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İ ş l e t m e ve İ ş t i r a k l e r M ü d ü r l ü ğ ü
D O Ğ R U D A N TEMİN FİYAT TEKLİF M E K T U B U
29/09/2014
Talep Eden Birim M ü d ü r l ü ğ ü : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e bağlı Su Arıza Servisinde kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır. İstek yapılan
mal/hizmete uygun kalite, evsaf ve marka belirtmek suretiyle fiyat teklifinizi en geç 02/10/2014
P e r ş e m b e G ü n ü Saat 16.30'a kadar vermenizi rica ederim.
No
YAPIM, M A L , HİZMET
BİRİMİ
MİKTARI
1
İş Tulumu
Adet
70
2
Bahçıvan Tulumu
Adet
70
Balıkçı Tulumu
Adet
70
4
Tişört
Adet
150
5
Ç i z m e Derby
Adet
70
6
İş Önlüğü
Adet
30
7
Yağmurluk
Adet
40
<S
İş Eldiveni
Adet
500
BİRİM FİYAT
TUTARI
ALT TOPLAM
KDV % ...
TOPLAM TUTAR
İdaremiz doğrudan temin yetkililerince ..../..../
Tarihinde bizzat işyerimize gelerek yukarıda özellikleri
belirtilen malzemeler, onarım, hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname tarafımızdan
tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin olarak yukarıdaki
hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF S A H İ B İ N İ N
L-ağlı o l d u ğ u vergi dairesi:
Vergi Numarası:
Telefon ve Faks Numarası
A d Soyad/Firma Kaşesi
D a m a a Pulu - İmza
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız