T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İşletme ve İştirakler M ü d ü r l ü ğ ü
DOĞRUDAN TEMİN FİYAT TEKLİF M E K T U B U
29/09/2014
Talep Eden B i r i m Müdürlüğü: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e bağlı Su Kalite ve K o n t r o l Servisi laboratuarlarında kullanılmak üzere
Malzeme alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla
yaptırılacaktır. İstek yapılan mal/hizmete uygun kalite, evsaf ve marka belirtmek suretiyle fiyat
teklifinizi en geç 02/10/2014 P e r ş e m b e günü saat 16.30'a kadar vermenizi rica ederim.
No
YAPİM, M A L , HİZMET
BİRİMİ
MİKTARI
1
Otoklav Cihazı
Adet
1
2
Distile Saf Su Cihazı
Adet
1
BİRİM FİYAT
TUTARI
ALT TOPLAM
K D V % ...
TOPLAM TUTAR
İdaremiz doğrudan temin yetkililerince ..../..../...Tarihinde bizzat işyerimize gelerek yukarıda özellikleri
Delirtilen malzemeler, onarım, hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname tarafımızdan
tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin olarak yukarıdaki
hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF SAHİBİNİN
Bağlı olduğu vergi dairesi :
Vergi Numarası
Telefon ve Faks Numarası :
:
Ad Soyad/Firma Kaşesi
Damga Pulu - İmza
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız