T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
DOĞRUDAN T E M İ N FİYAT T E K L İ F M E K T U B U
02/12/2014
Talep Eden Birim Müdürlüğü
Talep Sayı Numarası:
: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır. İstek yapılan
mal/hizmete uygun kalite, evsaf ve marka belirtmek suretiyle fiyat teklifinizi en geç 02/12/2014 Salı
günü saat 15.00'a kadar vermenizi rica ederim.
Saim ERt5bĞAN
İşletme ve İştirakler Müdür V .
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
YAPIM, MAL, HIZMET
200'lük Koruge Boru
600'lük Koruge Boru
100' Lük PVC pis su Borusu
125'lik PVC Pis su borusu
150'lik PVC Pis su borusu
200'lük PVC Pis su borusu
100'lük PVC Pis su masonu
125'lik PVC Pis su masonu
150'lik PVC Pis su masonu
200'likPVC Pis su masonu
100/100 PVC çatal
125/125 PVC çatal
150/150 PVC çatal
200/200 PVC çatal
300'lük Koruge mason
Beybi Eldiven
Nitril Eldiven
Kürek Sapı
Sprey Boya
Tel Fırça
BIRIM
MIKTARı
Metre
Metre
Metre
Metre
Metre
Metre
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
350
18
200
200
200
200
30
30
30
50
10
10
10
10
10
200
400
10
10
10
BIRIM
FIYAT
TUTARı
ALT
TOPLAM
K D V % ...
TOPLAM
TUTAR
İdaremiz doğrudan temin yetkililerince . . . . / . . . . /
tarihinde bizzat işyerimize gelerek yukarıda özellikleri
belirtilen malzemeler, onarım, hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname tarafimızdan
tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafimızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin olarak yukarıdaki
hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF SAHİBİNİN
Bağlı olduğu vergi dairesi:
Vergi Numarası
Telefon ve Faks Numarast:
Ad Soyad/Firma Kaşesi
Damga Pulu - İmza
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız