T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Etüd Proje Müdürlüğü
FIYAT T E K L I F MEKTUBU
/2./.İ.I./2014
Talep Eden Birim Müdürlüğü
Talep Sayı Numarası
: Etüd Proje Müdürlüğü
:/Z./.li/2014-
Aşağıda cins ve miktarı özellikleri belirtilen mal alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d
maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır. İdare ve teknik şartname incelenerek, kalite,
evsaf ve marka belirtmek suretiyle fiyat teklifinizi en geç Vh/. 11/201
Günü^^at .(V^'a
kadar vermenizi rica ederim.
imet Gf
Etüd Proje:
NO
YAPıM, MAL, HIZMET
MIKTARı
BIRIMI
BIRIM
FIYAT
TUTARı
Bilgisayar-Yazıcı-Harddisk
Malzeme Alımı
1
Masa üstü Bilgisayar
Adet
7
2
A 4 Çok Fonksiyonlu Yazıcı+Fotokopi
Adet
1
3
A 4 Mono Laser Yazıcı
Adet
2
4
3 TB Harici Harddisk
Adet
1
5
Adet
6
Adet
ALT
TOPLAM
K D V % ...
TOPLAM
TUTAR
İdaremiz doğrudan temin yetkililerince . . . / . . . / . . . Tarihinde bizzat işyerimize gelerek yukarıda
özellikleri belirtilen malzemeler, onarım, hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname
tarafimızdan tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafimızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin
olarak yukarıdaki hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF S A H İ B İ N İ N
Bağlı olduğu vergi daires^:
Vergi Numarası
Telefon ve Faks Numarası
A d Soyad/Firma Kaşesi
Damga Pulu - İmza
5 ADET
CPU:
İ5 4670 3,4GHz, 6 MB , 22nm , 84 W
ANAKART:
BELLEK-RAM:
4GB DDR3 1600 Mhz RAM
HARD DİSK:
1 TB HDD SATA , 64 MB 7200 rpm
EKRAN KARTI:
2 GB GDDR3 128 bit ekran kartı
MONİTÖR:
21,5 " 5Ms D-Sub Full HD Led Monitör
KASA:
450WPFCATKkasa
KLAVYE-MOUSE
Kablolu Klavye - USB Mouse
DVR/Blue-Ray:
Blue-ray okuyucu , DVD yazıcı
2 ADET
CPU:
İ7 4790K 4.0 GHz, 8 MB , 22nm , 84 VV
ANAKART:
BELLEK-RAM:
8GB DDR3 1600 Mhz RAM
HARD DİSK:
1 TB HDD SATA , 54 MB 7200 rpm
EKRAN KARTI:
2 GB GDDR3 128 bit PCI Exp ekran kartı
MONİTÖR:
21,5 " 5Ms D-Sub Full HD Led Monitör
KASA:
450 W PFC ATK kasa
KLAVYE-MOUSE
Kablolu Klavye - USB Mouse
DVR/Blue-Ray:
Blue-ray okuyucu , DVD yazıcı
YAZICI: MONO L/6ER YAZICI
(^H
İflüCi)
J TB 2,5" Expansiolı USB 3.0 External
Çok İşlevli Yazıcı ( A ^ J Tö-^aV-'p' -
İA^<r > )
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız