HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
2014-2015 Güz Dönemi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Dersin Yeri
Toplantı Odası 1
Dersin Saati
09:00 - 12:00
Ders Kodu
HSP 601
Dersin Adı
Temel Halk Sağlığı
Öğr.Üyesi Adı Soyadı
Doç.Dr.Sarp ÜNER
Toplantı Odası 1
12:00 - 14:00
HSE 705
Savunmasız Gruplarda Sağlığı Geliştirme
Öğr.Gör.Özge KARADAĞ ÇAMAN
Toplantı Odası 1
15:00 - 17:00
HSP 623
Toplumsal Cinsiyet
Doç.Dr.Sarp ÜNER
Kendi Odası
10:00 - 12:00
HSP 725
Halk Sağlığı Programlarında Ekonomik Değerlendirme
Yrd.Doç.Dr.Mahmut YARDIM
Kendi Odası
Kendi Odası
14:00-16:00
15.00 - 17.00
HEP 707
HSP 618/HSP 700
Kronik Hastalıklar
Seminer
Prof.Dr. Nazmi BİLİR
Prof.Dr.Hilal ÖZCEBE
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 2
Toplantı Odası 2
8:00 - 9:30
9:30 - 11:30
12:00 - 14:00
14:30 - 16:30
10:00 - 12:00
13:00 - 14:15
HSE 604
HSP 603
HSP 723
HSP 652
HSY 603
İSG 650/ İSG 750
Sağlık Eğitimi Ve Sağlığı Geliştirme
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Çocuk Sağlığı
Adolesan Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
Halk Sağlığı Uygulamalarında Biyoistatistik
Sağlık Yönetiminde İletişim
Seminer
Prof.Dr.Hilal ÖZCEBE
Prof.Dr.Hilal ÖZCEBE
Prof.Dr.Hilal ÖZCEBE
Öğr.Gör.Dr.Umut ARSLAN
Öğr.Gör.Özge KARADAĞ ÇAMAN
Doç.Dr.Sibel KIRAN
61-06 Nolu Derslik
61-06 Nolu Derslik
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
09:00 - 12:00
13:30 - 16:30
10:30 - 12:30
14:30 - 16:00
16:00 - 18:00
HEP 602
HEP 603
HSP 624
İSG 602
HSY 602
Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri
Epidemiyolojide Araştırma Planlama Uygulama
Sağlık Alanında Proje Yönetiminin Temelleri
Meslek Hastalıkları
Sağlık Yönetimi İlkeleri
Prof.Dr.Bahar GÜÇİZ DOĞAN
Prof.Dr.Bahar GÜÇİZ DOĞAN
Öğr.Gör.Özge KARADAĞ ÇAMAN
Prof.Dr.Nazmi BİLİR
Doç.Dr.Sarp ÜNER
Toplantı Odası 2
Kendi Odası
12:30 - 15:30
09:00 - 11:00
İSG 701
HEP 601
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seminer
Doç.Dr.Sibel KIRAN
Prof.Dr.Bahar GÜÇİZ DOĞAN
Kendi Odası
09:00 - 11:00
HEP 701
Epidemiyolojide Seminer
Prof.Dr.Bahar GÜÇİZ DOĞAN
Kendi Odası
13:00 - 15:30
HSY 703
Sağlık Hizmetlerinin Planlanması
Doç.Dr.Sarp ÜNER
Kendi Odası
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 2
Kendi Odası
13:00 – 15.00
08:30-10:30
10:30-12:00
14:00 - 16:00
09:30 - 11:30
13.30 - 15.00
HSP 604
İSG 601
İSG 603
HSP 616
HSP 708
İSG 606
Tütün Kontrolü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG Risk Grupları
Sağlık Ekonomisinin Değerleri
Sosyal Tıp
ISG Mevzuatı
Prof.Dr. Nazmi BİLİR
Prof.Dr. Nazmi BİLİR
Doç.Dr.Sibel KIRAN
Yrd.Doç.Dr.Mahmut YARDIM
Öğr.Gör.Özge KARADAĞ ÇAMAN
Doç.Dr.Sibel KIRAN
Kendi Odası
Kendi Odası
Kendi Odası
Kendi Odası
61-06 Nolu Derslik
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 1
Toplantı Odası 2
61-06 Nolu Derslik
61-06 Nolu Derslik
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
15.00 - 16.30
13:30 - 15:00
10:00 - 13:00
09:00 - 12:00
14:00 - 16:00
13:00 - 15:00
09:00 - 11:00
11:30 - 13:30
HSP 608
HSP 705
İSG 600
HEP 708
HEP 608
HSP 729
HSP 701
HSP 721
HAY 611
HAY 612
Seminer
Seminer
Tez çalışması
Kanser Epidemiyolojisi
Epidemiyolojik Kavramlar
Çocuk Hakları ve Çocuk Sağlığı
Halk Sağlığında Kavramsal Yaklaşımlar
Okul Çağı Çocuklarda Riskler ve Başa Çıkma Becerileri
Sağlık Sistemlerinde Afet Yönetimi
Afet Epidemiyolojisi
Doç.Dr.Sarp ÜNER
Doç.Dr.Sarp ÜNER
Doç.Dr.Sibel KIRAN
Doç.Dr.Sultan ESER
Yrd.Doç.Dr.Sıdıka TEKELİ YEŞİL
Prof.Dr.Hilal ÖZCEBE
Yrd.Doç.Dr.Mahmut YARDIM
Öğr.Gör.Özge KARADAĞ ÇAMAN
Yrd.Doç.Dr.Sıdıka TEKELİ YEŞİL
Yrd.Doç.Dr.Sıdıka TEKELİ YEŞİL
Download

2014-2015 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı