HSE-biz, 2015 BİLİMSEL YAYIN HAZIRLAMA
ATELYE ÇALIŞMASI
Hedef kitle:
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri
Kursun amacı:
Yayın hazırlama süreci konusunda kritik bilgi konuları ve uygulama aşamalarını gözden geçirmek.
Öğrenme hedefleri:




Yayın hazırlama konusunda sahip oldukları bilgilerin gözden geçirilmesi,
Yayın hazırlama konusunda bilgilerin pratiğe dönüştürülmesindeki basamakların gözden
geçirilmesi
Yayın hazırlanması sürecinin kritik noktalarının tartışılması, özet hazırlama ve bildiri
gönderme
Bir makalenin “taslak çerçeve olarak hazırlanması” için gerekenler ve “submit” sürecinin
öğrenilmesi
Başkan: Prof. Dr. Hilal Özcebe
Bilimsel Koordinatör Doç. Dr. Sibel Kıran,
Düzenleme Kurulu: Doç. Dr. Sarp Üner, Doç. Dr. Sultan Eser
Eğitim asistanları: Dr. Zafer Çoban, Dr. Nuri Mehmet Basan, Msc. Edip Kaya, Dr. Muhammed Jaiteh
Program detayı için tıklayınız
Fotoğraflar için tıklayınız
Geri bildirimler için tıklayınız
1. GÜN
09.00-09.40
Hilal Özcebe
Sibel Kıran
17.00-17.30
Açılış
Tanışma- beklentilerin alınması
Önceki bilgilerin listelenmesi
Makale yazma öncesi süreç
Ara
Analizi özetleme- tez-rapor-farklılıklar
Araştırma sorusunu görünür kılma
Yazı planı
Ara
Dergi seçimi, Mesh, Literatür tarama
Yemek arası
Pratik uygulama
 Yayın başlığı oluşturma,
 Anahtar sözcük belirleme,
 Literatür tarama ve çerçeveye karar verme
Gün sonu değerlendirme
2. GÜN
9.00-09.40
Pratik sunumları
Sultan Eser
Sibel Kıran
Sarp Üner
09.40-10.30
Ara
Rehber kullanımı (Equator network, guidelines)
09.40-10.30
10.40-11.30
11.30-12.10
13.30-17.00
15.30-16.30
Ara
Hakem ve editör gözüyle
Etik konular
Ara
Özet Yazma ipuçları ( kongre, dergi vb genel)
Yemek arası
Pratik uygulama
 Özet çerçevesi oluşturmak
 Dergi seçmeyi denemek
 Uygun rehberi seçmek ve yayın çerçevesini
kontrol etmek
 Başvuru süreci ile ilgili diğer bilgiler
Sorular , tartışma
16.30-17.00
Gün sonu ve kurs değerlendirme
10.40-11.20
11.30-12.10
13.30-15.30
Sibel Kıran
Sultan Eser
Sibel Kıran
Sarp Üner
Sibel Kıran
Sultan Eser
Sibel Kıran
Sarp Üner
Dr. Zafer Çoban,
Dr. Nuri Mehmet Basan,
Sibel Kıran
Sarp Üner
Sarp Üner
Sibel Kıran
Sultan Eser
Sibel Kıran
Sarp Üner
Sultan Eser
Sibel Kıran
Sarp Üner
Msc. Edip Kaya,
Dr. Muhammed Jaiteh
Download

bİLİMSEL iLETİŞİM zAMANI