Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli
Ders Özellikleri/ İçerikleri
1. Yarıyıl
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Cerrahi Bakım I
Kodu
CHH 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
3 T+ 4 U
Kredisi
AKTS
5
10
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye hasta ve ailesine holistik bir yaklaşımla bakım verme cerrahi yolla
tedavi edilecek hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakımını sürdürebilme
konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Sağlık ve hastalık kavramları, homeostazis ve holistik bakımı bilir.
2.
Cerrahide yasal ve etik konuları bilir ve uygular.
3.
Cerrahi hastasının özelliklerini bilir ve değerlendirir.
4.
Cerrahi kavramları bilir ve uygular.
5.
Cerrahi enfeksiyonlardan korunmayı bilir ve uygular.
6.
Ameliyat öncesi hastanın değerlendirilmesi ve bakımını bilir ve uygular.
7.
Anestezi yöntemlerini bilir
8.
Ameliyat döneminde bakım yöntemlerini bilir ve uygular.
9.
Ameliyat sonu bakımı bilir ve uygular.
10. Ameliyat sonrası komplikasyonlar ve önlemlerini bilir ve uygular.
Dersin İçeriği
1.
Sağlık ve hastalık kavramları, homeostazis ve holistik bakım
2.
Cerrahide yasal ve etik konular
3.
Cerrahi hastasının özellikleri ve değerlendirilmesi
4.
Cerrahi kavramlar: Asepsi, sıvı elektrolit ve asit baz dengesizliği, enteral ve
parenteral beslenme
5.
Cerrahi enfeksiyonlardan korunma
6.
Ameliyat öncesi hastanın değerlendirilmesi ve bakımı
7.
Anestezi
8.
Ameliyat döneminde bakım yöntemleri
9.
Ameliyat sonu bakım
10. Ameliyat sonrası komplikasyonlar ve önlemler
Önerilen Kaynaklar
1.
Rothrock JC. (2007) Alexander’s Care of the Patient in Surgery 30 th Ed.
China, Mosby Elsevier
2.
Sweitzer BJ. (2008) Preoperative Assesment and Management 2 nd Ed.
Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
3.
Urden LD, Stacy KM, Lough ME. (2009) Critical Care Nursing: Diagnosis
and Management, 6th Ed. USA, Mosby
4.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1 st Ed. Philadelphia,Lippincott Williams &Wilkins
5.
Smeltzer SC, Bare BG. (2004). Medical-Surgical Nursing 1 st Ed.
Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Laboratuar/Klinik Beceri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Fizyopataloji I
Kodu
FİZ 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. Melike Şahiner
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Yard. Doç. Dr. Melike Şahiner
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye fizyopatolojik konu ve kavramlar ile klinik durumlarda oluşan
fizyopatolojik durumları anlama, neden sonuç ilişkisi kurma konusunda bilgi ve
beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Sağlık bakımında fizyopatoloji bilgisinin önemi ve kullanımını bilir.
2.
Membran potansiyelleri, sinir, kas iletimi, kalp iletimini bilir.
3.
İmmün sistemin baskılanmasını bilir.
4.
Enflamasyon ve yara iyileşmesini bilir.
5.
Metabolizma konusunda teorik bilgiyi bilir.
6.
Hücre yaralanmasını bilir.
1.
Sağlık bakımında fizyopatoloji bilgisinin önemi ve kullanımı
2.
Membran potansiyelleri, sinir, kas iletimi, kalp iletimi
3.
İmmün sistemin baskılanması
4.
Enflamasyon ve yara iyileşmesi
5.
Metabolizma
6.
Hücre yaralanması
1.
Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B, Alican İ. (2007) Tıbbi Fizyoloji Türkçe 1.
Baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
2.
Ganong WF. (2002) Tıbbi Fizyoloji. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (çev).
20. Baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
3.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, laboratuar çalışması
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Araştırma I
Kodu
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
SBA 551
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
Dersin Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Derse katılanların bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını bilir.
2.
Nedensellik ilişkilerini anlayabilir ve çözümleyebilir.
3.
Epidemiyolojinin tanımı ve kullanım alanlarını bilir.
4.
Araştırma türlerini tanımlayabilmek ve bunların özelliklerini tartışabilir.
1.
Bilimsel düşünce
2.
Nedensellik kavramı
3.
Epidemiyolojinin temelleri
4.
Araştırma yöntemleri
1.
Rothman KJ. (2008) Modern Epidemiology 1st Ed. Philadelphia, Lippincott
Williams & Wilkins
2.
Gordis L. (2004) Epidemiology 3 th Ed. Philadelphia, WB Saunders
3.
Aschengrau A, George R. (2007) Epidemiology 2 nd Ed. Philadelphia, Seage
Jones & Bartlett Publishers
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Ameliyathane Hemşireliği I
Kodu
CHH 553
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
3T+4U
Kredisi
AKTS
5
10
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye ameliyathanenin özellikleri, uygulama türleri ve bu uygulamalara
hastanın hazırlanmasına ilişkin olarak bilgi vermek, beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Ameliyathane tarihçesi, etik ve cerrahi tedavideki önemini bilir.
2.
Ameliyathane özellikleri, organizasyon ve yönetimini bilir.
3.
Ameliyathanede kalite güvenliğini sağlar.
4.
Cerrahi ekip üyelerini görev ve sorumluluklarını bilir.
5.
Hastanın cerrahi işleme hazırlığını bilir ve uygular.
6.
Cerrahi alan enfeksiyonlarını bilir.
7.
Merkezi sterilizasyon ünitelerini ve buradaki uygulamaları bilir.
8.
Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon sürecini bilir.
9.
Cerrahi ekip ve hasta güvenliğini bilir.
10. Anestezi ve hasta pozisyonlarını bilir.
11. Cerrahi enstrumanları bilir.
12. Cerrahi prensipleri bilir.
Dersin İçeriği
1. Ameliyathane tarihçesi, etik ve cerrahi tedavideki önemi
2. Ameliyathane özellikleri, organizasyon ve yönetim
3. Ameliyathanede kalite güvenliği
4. Cerrahi ekip üyelerini görev ve sorumlulukları
5. Hastanın cerrahi işleme hazırlığı
6. Cerrahi alan enfeksiyonları
7. Merkezi sterilizasyon üniteleri
8. Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon süreci
9. Cerrahi ekip ve Hasta güvenliği
10. Anestezi ve Hasta pozisyonları
11. Cerrahi süturlar, iğne ve enstrumanlar
12. Cerrahi ilkeler
Önerilen Kaynaklar
1.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
2.
Carlson KK. (2009) Advanced Critical Care Nursing 1st Ed. Canada
Saunders Company.
3.
Sweitzer BJ. (2008) Preoperative Assesment and Management 2 nd Ed.
Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Laboratuar/Klinik Beceri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Yoğun Bakım Hemşireliği I
Kodu
YBH 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
3 T + 4U
Kredisi
AKTS
5
10
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastasının özelliklerine uygun bakım
verebilecek bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Yoğun bakım hastası, ailesi ve ortamının özelliklerini bilir.
2.
Yoğun bakım hastasın değerlendirilmesi ve izlemine ilişkin temel bilgileri
bilir ve uygular.
3.
Temel ve ileri yaşam desteğinin ana ilkelerini, acil kod ekibi ve
uygulamalarına ilişkin temel bilgileri bilir ve uygular.
4.
Kullanılan ilaçlar, etki ve yan etkilerini, ilaç doz hesaplamalarını ve
çizelgelerini bilir.
5.
Yoğun bakımın psikososyal boyutlarını ve yoğun bakım hastasının özel
sorunlarını bilir.
Dersin İçeriği
1.
YBÜ’ sinin özellikleri
2.
YB hasta ve aile özellikleri ve yaklaşım
3.
YB’ da yasal ve etik konular
4.
YB hastasının değerlendirilmesi
5.
YB hastası izlem parametreleri ve değerleri
6.
YBÜ hasta nakilleri
7.
Temel ve ileri yaşam desteği
8.
YBÜ sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki, dozlar
9.
Yoğun bakımın psikososyal boyutları
10. YB hastasının özel sorunları- ağrı, anksiyete, deliryum, depresyon….
Önerilen Kaynaklar
1.
Hardin SR, Kaplow R. (2010) Cardiac Surgery Essentials for Critical Care
Nursing 1st Ed. USA, Jones&Barlett
2.
Bullard JM. (2010) Critical Care in Nursing 1st Ed. İngiltere, Pearson.
3.
Jones J, Fix B. (2009) Critical Care Notes: Clinical Pocket Guide 1 st Ed.
USA, DAVIS
4.
Carlson KK. (2009) Advanced Critical Care Nursing 1st Ed. Canada,
Saunders Company
5.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
6.
Urden LD, Stacy KM, Lough ME. (2009) Critical Care Nursing: Diagnosis
and Management, 6th Ed. USA, Mosby
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Laboratuar/Klinik Beceri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Acil Hemşireliği I
Kodu
ACH 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
3 T+ 4 U
Kredisi
AKTS
5
10
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye tıbbi anlamda acil durumları tanıma ve ilk yaşam kurtarıcı girişimleri
yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Acil kavramı ve önemini bilir.
2.
Acilde etik ve yasal durumları bilir.
3.
Acil bakım üniteleri, hasta ve ailesinin özelliklerini bilir.
4.
Değerlendirme süreci ve öncelikleri bilir.
5.
Acil hastanın invaziv hemodinamik izlemini bilir.
6.
Travmalar ve acil girişimleri bilir.
7.
Acilde sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki ve dozları bilir.
1.
Acil kavramı, önemi
2.
Acilde etik ve yasal durumlar
3.
Acil bakım üniteleri, hasta ve ailesinin özellikleri
4.
Değerlendirme süreci ve öncelikler
5.
Acil hastanın invaziv hemodinamik izlemi
6.
Travmalar ve acil girişimler
7.
Acilde sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki ve dozlar
1.
Downing P. (2009) Emergencies in General Adult Nursing 1st Ed.England,
Oxford
2.
Emergiency Nurses Association (2009) Sheehy’s Emergency Nursing:
Principle and Practice 6 th Ed. Philadelphia, Elsevier
3.
Proehl JA. (2009) Emergiency Nursing Procedures 4 th Ed. USA, Elsevier
4.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Laboratuar/Klinik Beceri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Yeni Gelişmeler
Kodu
SBG 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye cerrahideki gelişmeleri tanıması, bu gelişmeleri hasta bakımına
yansıması konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Sağlık bakımında kullanılan tıbbi teknolojik gelişmeleri bilir
2.
Laporoskopik cerrahi ve hasta bakımını bilir.
3.
Robotik cerrahide hasta bakımını bilir.
4.
Monoteknolojiyi bilir.
5.
Teletıptaki gelişmeleri ve hasta bakımına yansımaları bilir.
6.
Gelişmelerin bakıma yansıtılması ve kanıt temelli uygulamaları bilir.
1.
Sağlık bakımında tıbbi teknolojik gelişmeler
2.
Laporoskopik cerrahi
3.
Robotik cerrahi
4.
Monoteknoloji
5.
Teletıp
6.
Gelişmelerin bakıma yansıtılması ve kanıt temelli uygulamalar
1.
Sweitzer BJ. (2008) Preoperative Assesment and Management 2 nd Ed.
İngiltere, Lippincott Williams &Wilkins
2.
Rothrock JC. (2007) Alexander’s Care of the Patient in Surgery 30th Ed.
China, Mosby Elsevier.
3.
Sayek İ. (2004) Temel Cerrahi 3. baskı Ankara, Güneş Kitabevi
4.
Smeltzer SC, Bare BG. (2004) Medical-Surgical Nursing 1st Ed.
Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, laboratuar ve klinik çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kanser Hemşireliği
Kodu
KHM 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Kanser tanısı alan ve cerrahi tedaviye gereksinimi olan hastaların bakımını
sürdürebilecek bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Kanser tanım ve türlerini bilir.
2.
Kanser epidemiyolojisi, etkenlerini bilir.
3.
Kanser tanı yöntemlerini bilir.
4.
Sistemlere özgü kanserler ve tedavisini bilir.
5.
Kanser tedavi yöntemlerini bilir.
6.
Kanser tanılı cerrahi hastası ve tedavilerinin etkilerini bilir
7.
Kanserde palyatif bakımı bilir.
1.
Kanser tanım ve türleri
2.
Kanser epidemiyolojisi
3.
Kanser etkenleri
4.
Tanı yöntemleri
5.
Sistemlere özgü kanserler ve tedavisi
6.
Kanserde tedavi yöntemleri
7.
Kanser cerrahisi
8.
Kanserde palyatif bakım
1.
Patt RB, Lang SL. (2004) The Complete Guide to Relieving Cancer Pain and
Suffering USA, Oxford Üniversity Pres.
2.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological Approach
1st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins.
3.
Smeltzer SC, Bare BG. (2004) Medical-Surgical Nursing 1st Ed. Philadelphia,
Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, laboratuar ve klinik çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kültürlerarası Sağlık Bakımı
Kodu
KAS 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu, Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye kültüler arası farklılıklar ile bu farklılıkların sağlık ve hastalığı algılama
ile sağlık bakım arayışlarına etkisini öğretmek, farklı kültürlere özgü bakım
becerileri kazanmasını sağlamaktır
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Kültürün özelliklerini bilir.
2.
Alt kültürleri bilir.
3.
Kültür ve sağlık ilişkisini bilir.
4.
Kültür ve hastalık algısını bilir.
5.
Kültürlerarası sağlık bakım modellerini bilir ve bakımı bu modellere
dayanarak uygular.
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Kültürün özellikleri
2.
Alt kültürler
3.
Kültür ve sağlık
4.
Kültür ve hastalık
5.
Kültürlerarası sağlık bakım modelleri
1.
Leninger MM. (1996) Cultur Care Diversity and Univercality, Atheory of
Nursing New York, Lippincott Williams &Wilkins.
2.
Smeltzer SC, Bare BG. (2004) Medical-Surgical Nursing 1st Ed. Philadelphia,
Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, laboratuar ve klinik çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
Download

cerrahi tezsiz ders içeriği