DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Yoğun Bakım Hemşireliği I
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Üye/Elemanı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Kodu
YBH 501
Yarıyılı
I.Yarıyıl
T+U Saati
3 T+4 U
Kredisi
5
AKTS
10
Türkçe
Zorunlu
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun
Bir Dönemlik
Yok
Öğrenciye yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastasının özelliklerine
uygun bakım verebilecek bilgi ve beceri kazandırmak.
1. Yoğun bakım hastası, ailesi ve ortamının özelliklerini bilir.
2. Yoğun bakım hastasın değerlendirilmesi ve izlemine ilişkin
temel bilgileri bilir ve uygular.
3. Temel ve ileri yaşam desteğinin ana ilkelerini, acil kod ekibi ve
uygulamalarına ilişkin temel bilgileri bilir ve uygular.
4. Kullanılan ilaçlar, etki ve yan etkilerini, ilaç doz hesaplamalarını
ve çizelgelerini bilir.
5. Yoğun bakımın psikososyal boyutlarını ve yoğun bakım
hastasının özel sorunlarını bilir.
YBÜ’ sinin özellikleri, YB hasta ve aile özellikleri ve yaklaşım, YB’
da yasal ve etik konular, YB hastasının değerlendirilmesi, YB
hastası izlem parametreleri ve değerleri, YBÜ hasta nakilleri, Temel
ve ileri yaşam desteği, YBÜ sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki,
dozlar, Yoğun bakımın psikososyal boyutları, YB hastasının özel
sorunları- ağrı, anksiyete, deliryum, depresyon
1. Bullard JM. (2010) Critical Care in Nursing 1st Ed. İngiltere,
Pearson.
2. Carlson KK. (2009) Advanced Critical Care Nursing 1st Ed.
Canada, Saunders Company
3. Çelik S. (2014) Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel
Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi
4. Hardin SR, Kaplow R. (2010) Cardiac Surgery Essentials for
Critical Care Nursing 1st Ed. USA, Jones&Barlett
5. Jones J, Fix B. (2009) Critical Care Notes: Clinical Pocket
Guide 1 st Ed. USA, DAVIS
6. Özcengiz D. (2011) Yoğun Bakım El Kitabı. 3. Baskı, Adana
Nobel Kitabevi
7. Şahinoğlu H. (2008) Yoğun Bakım Komplikasyonları,
İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi
8. Şahinoğlu H. (2011) Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri,
İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri
9. Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A
Pathophysiological Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott
Williams &Wilkins
10. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. (2009) Critical Care
Nursing: Diagnosis and Management, 6th Ed. USA, Mosby
Öğretim Yöntemi
Dersin Haftalara Dağılımı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Yöntemleri
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer,
laboratuar ve klinik çalışmalar
YBÜ’ sinin özellikleri
YB hasta ve aile özellikleri ve yaklaşım
YB’ da yasal ve etik konular
YB hastasının değerlendirilmesi
YB hastası izlem parametreleri ve değerleri
YBÜ hasta nakilleri
Ara Sınav
Temel ve ileri yaşam desteği
YBÜ sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki, dozlar
Yoğun bakımın psikososyal boyutları
YB hastasının özel sorunları- ağrı, anksiyete, deliryum, depresyon
YB hastasının özel sorunları- ağrı, anksiyete, deliryum, depresyon
YB hastasının özel sorunları- ağrı, anksiyete, deliryum, depresyon
Dersin değerlendirilmesi
Adedi
Etki Oranı %
1
% 50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
% 50
% 50
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar/Klinik U.
Diğer
1
% 50
% 50
Yıl Sonu Sınavı
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Yoğun Bakım Hemşireliği II
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Üye/Elemanı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Kodu
YBH 502
Yarıyılı
II.Yarıyıl
T+U Saati
3 T+4 U
Kredisi
5
AKTS
10
Türkçe
Zorunlu
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun
Bir Dönemlik
Yok
Öğrenciye yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’ nde özellikli hastanın
değerlendirilmesi, izlemi ve bakımını sürdürebilecek bilgi ve beceri
kazandırmak.
1. Dünyada ve Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla
izlenen bazı hastalık ve durumlara ilişkin temel bilgileri bilir ve
uygular.
2. Yoğun bakım ile ilgili araştırma bulgularını bilir, yorumlar ve
hasta bakımına yansıtır.
Dahili yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ve hasta özellikleri, cerrahi
YBÜ ve hasta özellikleri, YBÜ’de çoklu sistem sorunları, yoğun
bakımda teknolojinin kullanımı, travma cerrahisi YB, koroner YB,
kardiyovasküler cerrahi YB, nöroşirurji YB, çocuk YB hastasının
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Dersin Haftalara Dağılımı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Yöntemleri
bakımı, yaşlı YB hastasının bakımı
1. Bullard JM. (2010) Critical Care in Nursing 1st Ed. İngiltere,
Pearson.
2. Carlson KK. (2009) Advanced Critical Care Nursing 1st Ed.
Canada, Saunders Company
3. Çelik S. (2014) Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel
Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi
4. Hardin SR, Kaplow R. (2010) Cardiac Surgery Essentials for
Critical Care Nursing 1st Ed. USA, Jones&Barlett
5. Jones J, Fix B. (2009) Critical Care Notes: Clinical Pocket
Guide 1 st Ed. USA, DAVIS
6. Özcengiz D. (2011) Yoğun Bakım El Kitabı. 3. Baskı, Adana
Nobel Kitabevi
7. Şahinoğlu H. (2008) Yoğun Bakım Komplikasyonları,
İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi
8. Şahinoğlu H. (2011) Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri,
İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri
9. Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A
Pathophysiological Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott
Williams &Wilkins
10. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. (2009) Critical Care
Nursing: Diagnosis and Management, 6th Ed. USA, Mosby
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer,
laboratuar ve klinik çalışmalar
Dahili yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ve hasta özellikleri
Dahili yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ve hasta özellikleri
Cerrahi YBÜ ve hasta özellikleri
Cerrahi YBÜ ve hasta özellikleri
YBÜ’de çoklu sistem sorunları
Yoğun bakımda teknolojinin kullanımı
Ara Sınav
Koroner YB
Kardiyovasküler cerrahi YB
Nöroşirurji YB
Travma cerrahisi YB
Çocuk YB hastasının bakımı
Yaşlı YB hastasının bakımı
Dersin değerlendirilmesi
Adedi
Etki Oranı %
1
% 50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
% 50
% 50
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar/Klinik U.
Diğer
1
% 50
% 50
Yıl Sonu Sınavı
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Fizyopataloji I
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Üye/Elemanı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Dersin Haftalara Dağılımı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
Kodu
FİZ 501
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U Saati
2T
Kredisi
2
AKTS
4
Türkçe
Zorunlu
Prof. Dr. Güldal Suyen
Prof. Dr. Güldal Suyen, Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner, Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Ergen, Yrd. Doç. Dr. Meltem Kolgazi
Bir Dönemlik
Yok
Öğrenciye fizyopatolojik konu ve kavramlar ile klinik durumlarda
oluşan fizyopatolojik durumları anlama, neden sonuç ilişkisi kurma
konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
1. Sağlık bakımında fizyopatoloji bilgisinin önemi ve
kullanımını tanımlar.
2. Hücre normal işleyişini ve patolojik durumlardaki değişimleri
anlatabilir
3. Enflamasyon ve yara iyileşmesini tanımlayabilir ve
aşamalarını sayabilir.
4. İmmün sistemin patolojilerini tanımlayabilir
5. Solunum sitemi işleyişini tanımlayabilir ve patolojilerini
anlatabilir
6. Gastrointestinal sistem normal işleyişi ve normalden
sapmalarda gelişebilecek durumları anlatabilir.
7. Sıvı elektrolit dengesini ve patolojilerini tanımlayabilir
Fizyopatolojinin tanımı, normal hücre yapısı ve fonksiyonları, hücre
proliferasyonu ve farklılaşması, strese hücresel yanıt ve adaptasyon ,
hücre yaralanması ve ölümü; nekroz, apoptoz, karsinogenez-Kanser,
enflamasyon ve yara iyileşmesi, immun sistemin komponentleri ,
immun yanıt ve bozuklukları, gastrointestinal sistem fizyopatolojisi,
solunum sistemi fizyopatolojisi, böbrek fonksiyonları, idrar oluşum
mekanizmaları ve fizyopatolojisi, sıvı ve elektrolit dengesi ve
bozuklukları, asit-baz dengesi ve bozuklukları
1. Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B, Alican İ. (2007) Tıbbi
Fizyoloji Türkçe 1.Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
2. Ganong WF. (2002) Tıbbi Fizyoloji. Türk Fizyolojik Bilimler
Derneği (çev). 20. Baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
3. Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A
Pathophysiological Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott
Williams &Wilkins
Konferans tipi ders, vaka tartışması
Fizyopatolojinin tanımı
normal hücre yapısı ve fonksiyonları
hücre proliferasyonu ve farklılaşması
Strese hücresel yanıt ve adaptasyon
Hücre yaralanması ve ölümü; nekroz, apoptoz, karsinogenezkanser
Enflamasyon ve yara iyileşmesi
Ara Sınav
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Yöntemleri
İmmun sistemin komponentleri , immun yanıt ve bozuklukları
Gastrointestinal sistem fizyopatolojisi
Solunum sistemi fizyopatolojisi
Böbrek fonksiyonları, idrar oluşum mekanizmaları ve
fizyopatolojisi
Sıvı ve elektrolit dengesi ve bozuklukları
Asit-baz dengesi ve bozuklukları
Dersin değerlendirilmesi
Adedi
Etki Oranı %
1
% 40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
%
Projeler
40
Dönem Ödevi
Laboratuvar/Klinik U.
Diğer
1
% 60
%
Yıl Sonu Sınavı
60
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Fizyopataloji II
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Üye/Elemanı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Kodu
FİZ 502
Yarıyılı
II.Yarıyıl
T+U Saati
2T
Kredisi
2
AKTS
4
Türkçe
Zorunlu
Prof. Dr. Güldal Suyen
Prof. Dr. Güldal Suyen, Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner, Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Ergen, Yrd.Doç.Dr. Meltem Kolgazi
Bir Dönemlik
Yok
Öğrenciye fizyopatoloji konu ve kavramları ile klinik durumlarda
oluşan fizyopatolojik durumları anlama, neden sonuç ilişkisi kurma
konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
1. Sinir sisteminin yapısını tanımlar ve patolojilerindeki
değişiklikleri tartışabilir.
2. Normal sinir iletimini ve bozukluklarını tanımlayabilir.
3. Ağrı mekanizmalarını açıklayabilir.
4. Kardiovasküler sitem bozukluklarını tanımlayabilir.
5. Ödem, şok, hipertansiyon kavramlarını tanımlayabilir.
6. Yaşlılıktaki dejeneratif değişlikleri tartışabilir.
7. Hemostatik mekanizmaları tanımlayabilir.
8. Hormonal patolojileri tartışabilir.
Sinir sisteminin yapısal elemanları, membran ve aksiyon
potansiyalleri ve nöronal sinyal iletisi, nöronal sinyal ileti
bozuklukları ve nöronal hasar mekanizmaları, otonom sinir sistemi
ve bozuklukları, ağrı mekanizmaları, kardiovasküler sistem işleyişi
ve kardiyak fizyopatoloji, dolaşım dinamikleri, ödem, şok,
hipertansiyon, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, hipotermi,
hipertermi, yaşlılıkta dejeneratif süreçler, hemostaz mekanizmaları
ve bozuklukları, hormonlar ve endokrin bozukluklar
Önerilen Kaynaklar
1. Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B, Alican İ. (2007) Tıbbi
Fizyoloji Türkçe 1.Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
2. Ganong WF. (2002) Tıbbi Fizyoloji. Türk Fizyolojik Bilimler
Derneği (çev). 20. Baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
3. Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A
Pathophysiological Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott
Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Dersin Haftalara Dağılımı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Yöntemleri
Konferans tipi ders, vaka tartışması
Sinir sisteminin yapısal elemanları
Membran ve aksiyon potansiyalleri ve nöronal sinyal iletisi
Nöronal sinyal ileti bozuklukları ve nöronal hasar mekanizmaları
Otonom sinir sistemi ve bozuklukları
Ağrı mekanizmaları
Kardiovasküler sistem işleyişi ve kardiyak fizyopatoloji
Ara Sınav
Ödem, şok, hipertansiyon
Vücut sıcaklığının düzenlenmesi, hipotermi, hipertermi,
Yaşlılıkta dejeneratif süreçler
Hemostaz mekanizmaları ve bozuklukları
Hormonlar ve endokrin bozukluklar
Dersin değerlendirilmesi
Dersin değerlendirilmesi
Adedi
Etki Oranı %
1
% 40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
%
Projeler
40
Dönem Ödevi
Laboratuvar/Klinik U.
Diğer
1
% 60
%
Yıl Sonu Sınavı
60
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Araştırma
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Üye/Elemanı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kodu
SBA 501
Yarıyılı
I.Yarıyıl
T+U Saati
2T
Kredisi
2
AKTS
4
Türkçe
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Figen Demir
Yrd. Doç. Dr. Figen Demir
Bir Dönemlik
Yok
Derse katılanların bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli
bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.
1. Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını öğrenir.
2. Nedensellik ilişkilerini anlayabilmek ve çözümleyebilir.
3. Epidemiyolojinin tanımı ve kullanım alanlarını öğrenir.
Dersin İçeriği
4. Araştırma türlerini tanımlayabilmek ve bunların özelliklerini
tartışabilir.
Bilimsel düşünce, nedensellik kavramı, epidemiyolojinin temelleri,
araştırma yöntemleri
Önerilen Kaynaklar
1. Rothman
KJ.
(2008)
Modern
Epidemiology
1st
Ed.
Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins
2. Gordis L. (2004) Epidemiology 3 th Ed. Philadelphia, WB
Saunders
3. Aschengrau A, George R. (2007) Epidemiology 2 nd Ed.
Philadelphia, Seage Jones & Bartlett Publishers
Öğretim Yöntemi
Dersin Haftalara Dağılımı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Yöntemleri
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları
Bilimsel düşünce
Bilimsel düşünce
Nedensellik kavramı
Nedensellik kavramı
Epidemiyolojinin temelleri
Epidemiyolojinin temelleri
Ara Sınav
Araştırma yöntemleri
Araştırma yöntemleri
Araştırma yöntemleri
Araştırma yöntemleri
Araştırma yöntemleri
Dersin değerlendirilmesi
Dersin değerlendirilmesi
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar/Klinik U.
Diğer
Yıl Sonu Sınavı
Adedi
1
Etki Oranı %
% 40
%
40
1
%60
%
60
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Araştırma
Planlaması ve İstatistik
Dersin Dili
Dersin Türü
Kodu
SBA 502
Türkçe
Zorunlu
Yarıyılı
II.Yarıyıl
T+U Saati
2T
Kredisi
2
AKTS
4
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Üye/Elemanı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Dersin Haftalara Dağılımı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Yöntemleri
Prof. Dr. Nadi Bakırcı
Prof. Dr. Nadi Bakırcı
Bir Dönemlik
Yok
Derse katılanların bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli
bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak.
1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını tanımlayabilmek ve
bir araştırma planlayabilir.
2. Veri toplama yöntemlerini tanımlayabilmek ve bu yöntemleri
oluşturup uygulayabilir.
3. Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemleri uygun olarak
seçebilir.
4. Bir araştırmaya ait bulguları sunabilir.
Araştırma planlaması, veri toplama, veri analizi, bulguların sunumu
1. Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology 1st Ed.
Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins
2. Gordis L (2004) Epidemiology 3 th Ed. Philadelphia, WB
Saunders
3. Aschengrau A, George R (2007) Epidemiology 2 nd Ed.
Philadelphia, Seage Jones & Bartlett Publishers
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, saha çalışmaları
Araştırma planlaması
Araştırma planlaması
Araştırma planlaması
Veri toplama
Veri toplama
Veri toplama
Ara Sınav
Veri analizi
Veri analizi
Bulguların sunumu
Bulguların sunumu
Bulguların sunumu
Dersin değerlendirilmesi
Dersin değerlendirilmesi
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar/Klinik U.
Diğer
Yıl Sonu Sınavı
Adedi
1
Etki Oranı %
% 40
%
40
1
% 60
%
60
Download

yogun_bakim_hem_zorunlu_ders_icerikleri