DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D. 2013-2014 BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
DERSİN ADI
Öğretim Elemanı
VİZE
SAAT
DERSLİK
ĠMÖ 102
ĠMÖ 104
ĠMÖ 132
ĠMÖ 162
ĠMÖ 164
ĠMÖ 166
ĠMÖ 168
ĠMÖ 202
ĠMÖ 204
ĠMÖ 206
ĠMÖ 232
ĠMÖ 282
ĠMÖ 284
ĠMÖ 286
ĠMÖ 302
ĠMÖ 304
ĠMÖ 306
ĠMÖ 308
ĠMÖ 332
ĠMÖ 362
ĠMÖ 402
ĠMÖ 432
ĠMÖ 438
ĠMÖ 462
ĠMÖ 464
ĠMÖ 466
11.04.2014
Soyut Matematik
Yrd. Doç. Dr. Erhan PĠġKĠN
07.04.2014
Geometri
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜNDÜZALP
14.04.2014
Eğitim Psikolojisi
Öğr. Gör. Havva TAġLI
07.04.2014
Türkçe I (Sözlü Anlatım)
Oky. Hasan ÇALDAK
07.04.2014
Atatürk Ġlk.ve Ġnkılap Tar II
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
10.04.2014
Yabancı Dil II
Okt. Zana YALÇINKAYA
08.04.2014
Bilgisayar II
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA
Doç. Dr. Aziz HARMAN
16.04.2014
Analiz II
Yrd. Doç. Dr. Halis YILMAZ
08.04.2014
Lineer Cebir II
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMĠR
10.04.2014
Fizik II
Öğr. Gör. Mahmut ARIKAN
16.04.2014
Öğretim Tek.ve Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA
11.04.2014
Matematiksel Yazılım
Öğr. Gör. Faysal AKIN
14.04.2014
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. Halis YILMAZ
10.04.2014
Yabancı Dil III
Yard. Doç. Dr. Erhan PĠġKĠN
08.04.2014
Diferansiyel Denklemler
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜNDÜZALP
11.04.2014
Analitik Geometri II
Doç.
Dr.
Aziz
HARMAN
14.04.2014
Ġstatistik ve Olasılık II
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA
17.04.2014
Özel Öğretim Yöntemleri II
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
07.04.2014
Ölçme ve Değerlendirme
Öğr. Gör. Mehmet BĠRGEN
09.04.2014
Türk Eğitim Tarihi
Doç. Dr. Aziz HARMAN
09.04.2014
Fonksiyonlar Teorisi II
Öğr. Gör. Mehmet BĠRGEN
16.04.2014
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön.
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜNDÜZALP
07.04.2014
Geometri Öğretimi
Doç. Dr. Aziz HARMAN
18.04.2014
Uygulamalı Ġstatistik
Öğr. Gör. Faysal AKIN
07.04.2014
Matematik ve YaĢam
Yrd. Doç. Dr. Halis YILMAZ
18.04.2014
Matematik Modelleme
Birinci ve Ġkinci Öğretim Sınavları ortaktır.
Program Sorumlusu
Prog. Koms. BaĢk.
Yrd. Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU
ArĢ. Gör. M. Özgür KELEġ
Bölüm BaĢkanı
Doç. Dr. Mehmet DOĞRU
27.03.2014
11:00
11:00
16:00
14:00
16:00
08:00
10:00
11:00
15:00
09:00
13:00
09:00
13:00
13:00
11:00
15:00
14:00
15:00
09:00
13:00
14:00
10:00
13:00
13:00
10:00
13:00
1202-1203
4208
3103-3104
3103-3104
3201-3202
3103-3104
Bilgisayar Lab.
1202-1203
1102-2205
4208-4209
4208-4209
3101
3101
3102
1102-4208-2205
1102-1202-1203
1102-1202-1203
1102-1202-1203
1102-4208-4209
1102-1202-1203
1102-3102-3103-3104
1102-1203-2205
1102
3103-3104
3104
3102
A.B.D. BaĢkanı
Yard. Doç. Dr. Aziz HARMAN
Download

DERSİN ADI Öğretim Elemanı VİZE SAAT