DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ A.D. 2015-2016 GÜZ
YARIYILI SINAV PROGRAMI
Dersin
Kodu
İOÖ
101
Dersin Adı
Final Tarihi
Bütünleme Tarihi
Final ve
Bütünleme
Saati
Sınav Salonu
04.01.2016
18.01.2016
09:00
1202-1206
13.01.2016
08.01.2016
07.01.2016
27.01.2016
22.01.2016
21.01.2016
09:00
09:00
09:00
1102-1103
1202-1203
1203-1207
Murat Yalman
11.01.2016
12.01.2016
25.01.2016
26.01.2016
16:00
09:00
1202-1206
LAB
Sorumlu Öğretim Elemanı
Okul Öncesi Eğitimine Giriş
Öğrt. Gör.Mahmut Altunhan
İOÖ 103 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Yrd. Doç.Hakan İnce
İOÖ 105
İOÖ 107
Öğrt. Gör.Havva Taşlı
Okt.Hasan Çaldak
Psikoloji
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
İOÖ 109
I
İOÖ 111
Bilgisayar I
Remzi Yardımcı
İOÖ 113
Yabancı Dil I
Okt.Nufel Adıgüzel
06.01.2016
20.01.2016
13:00
1203-1207
İOÖ 115
Eğitim Bilimine Giriş
Yrd. Doç.Fatih Yılmaz
05.01.2016
19.01.2016
16:00
2108-3104
İOÖ 201
Anne Çocuk Beslenmesi
Günay SAKA
11.01.2016
25.01.2016
10:00
1202-1206
İOÖ 203 Erken Çocukluk Dön.Gel. I.
Öğrt. Gör.Mahmut Altunhan
05.01.2016
19.01.2016
10:00
2108-3101
İOÖ 205
Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
Öğrt. Gör.Mahmut Altunhan
04.01.2016
18.01.2016
15:00
1206-1207
İOÖ 207
Çocukta Oyun Gelişimi
11.01.2016
25.01.2016
13:00
SINAV YOK
11.01.2016
25.01.2016
10:00
1203
İOÖ 209 Çocuk ve Şiddet (Seçmeli I)
Araştırma Teknikleri
İOÖ 209
(Seçmeli I)
İOÖ 211
Eğitim Sosyolojisi
İOÖ 213 Öğretim İlke ve Yöntemleri
İOÖ 301
Bed.Eğt.ve Oyun Öğret.
İOÖ 303 Müzik Eğitimi I
B
Öğrt. Gör.Mehmet Birgen
Yrd. Doç.Cemal Aküzüm
12.01.2016
26.01.2016
10:00
2108
Öğrt. Gör.S. Ahmet Atak
13.01.2016
27.01.2016
10:00
1102-1103
Yrd. Doç.Meral Öner Sünkür
08.01.2016
22.01.2016
10:00
1203-1207
Uzm.Ender Özbek
04.01.2016
18.01.2016
08:00
SINAV YOK
Öğrt. Gör.Bayram Çöklü
08.01.2016
22.01.2016
11:00
3101-3104
İOÖ 303 Müzik Eğitimi I
A
Öğrt. Gör.Bayram Çöklü
08.01.2016
22.01.2016
14:00
3101-3104
İOÖ 305 Fen Eğitimi
A
Öğrt. Gör.Mehmet Birgen
14.01.2016
28.01.2016
14:00
1202
İOÖ 305 Fen Eğitimi
B
Öğrt. Gör.Mehmet Birgen
15.01.2016
29.01.2016
14:00
4208
İOÖ 307 Görsel Sanatlar Eğitimi
A
Öğrt. Gör.Emine Dilek Yal.
05.01.2016
19.01.2016
13:00
2108
İOÖ 307 Görsel Sanatlar Eğitimi
B
Öğrt. Gör.Emine Dilek Yal.
2108
05.01.2016
19.01.2016
14:00
İOÖ 309
İstatistik
Yrd. Doç.Cemil İnan
06.01.2016
20.01.2016
15:00
LAB
İOÖ 311
Sınıf Yönetimi
Yrd. Doç.Cemal Aküzüm
15.01.2016
29.01.2016
11:00
SINAV YOK
İOÖ 313
Özel Öğretim Yönt.I
Öğrt. Gör.Mahmut Altunhan
11.01.2016
25.01.2016
14:00
1202-1206
İOÖ 401
Anne-Baba Eğitimi
Öğrt. Gör.Mahmut Altunhan
14.01.2016
28.01.2016
13:00
4208-1202
İOÖ 403
Araştırma Projesi I
Çocukları Tanıma Teknileri
(Seçmeli II)
Eğitimde Yeni Yönelimler
(Seçmeli II)
Çocuk Hakları Eğitimi
(Seçmeli)
İlk Yardım Ve Temel Sağ.
(Seçmeli)
Rehberlik
İlgili Öretim El.
12.01.2016
26.01.2016
15:00
SINAV YOK
05.01.2016
19.01.2016
15:00
1102
05.01.2016
19.01.2016
15:00
1103
07.01.2016
21.01.2016
13:00
1202
07.01.2016
21.01.2016
13:00
4208
06.01.2016
20.01.2016
14:00
2108-4208
İOÖ 405
İOÖ 405
İOÖ 407
İOÖ 407
İOÖ 409
Program Sorumlusu
Arş. Gör. İsmet KAYA
Öğrt. Gör.Mehmet Birgen
Doç.Dr.İlhami Bulut
Yrd. Doç.Cihat Demir
Yrd. Doç.Hakan İnce
Öğrt. Gör.Havva Taşlı
Program Komisyon Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMİR
Bölüm Başkanı Y.
Yrd. Doç.Dr. Fatih YILMAZ
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Download

Okul Öncesi Final - Dicle Üniversitesi